Dansk Almennyttigt Boligselskab

Question book-4.svg Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab) er stiftet den 11. september 1942 af en kreds af socialt interesserede personer, deriblandt en række landspolitikere. DAB havde som formål at arbejde for et samfundsmæssigt ønske om at fremme det sociale boligbyggeri og parcel- og rækkehusbyggeri, samt at udøve rådgivende virksomhed på bygge- og boligområdet. DAB var dengang som nu en tværpolitisk organisation, der er uafhængig af bestemte politiske partier og organisationer. DAB blev etableret som et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 200.000, der var tegnet af en række danske borgere. DAB er i dag omdannet til et garantiselskab med en garantikapital på ca. kr. 7.000.000, der næsten fuldt ud er ejet af de administrerede selskaber.

DAB’s bærende idé var, at opførelse og drift af almennyttigt byggeri skulle ske til familier via lokale selskaber og med størst mulig lokal indflydelse. Siden stiftelsen af DAB har DAB stiftet eller medvirket til stiftelsen af mere end 45 almene boligorganisationer med vægten lagt på Hovedstadsområdet, Vestjylland, Sjælland og Lolland-Falster.

DAB har således medvirket som forretningsfører for opførelsen af ca. 50.000 boliger, samt en række erhvervslejemål og institutionsejendomme. DAB administrerer i dag ca. 48.000 boliger. Langt den væsentligste del af porteføljen er almene boliger, men i de senere år har DAB udvidet sit forretningsområde til også at omfatte administration af kommunale boliger, ældreboliger og plejecentre, og DAB administrerer i dag mere end 5.000 kommunale boliger i 19 kommuner.

DAB’s overordnede målsætninger er formuleret i organisationens mål og værdier. I forhold til beboerne lægger DAB vægt på, at administrationen skal være kendetegnet ved redelighed, effektivitet og omsorg for beboerne, ligesom samarbejdet med bestyrelserne skal være præget af omhu, initiativ og loyalitet.

DAB har en lang tradition for professionel bygningsinspektion i eget regi, samt arbejdsledelse og udvikling af ejendomsfunktionærerne. DAB har en meget høj vedligeholdelsesstandard på de boliger, DAB administrerer, og DAB arbejder ud fra den målsætning, at boligerne skal være velindrettede, sunde og tidssvarende, og at boligområderne skal være velholdte med en sund økonomi og en god social sammenhæng.

DAB deltager aktivt i det samfundspolitiske arbejde med afbureaukratisering og udvikling af den almene sektor, og i den forbindelse arbejder DAB for, at de almene boligområder til stadighed har velegnede boligtilbud til alle borgere.

Eksterne henvisningerRediger