De fem civiliserede stammer

De fem civiliserede stammer er en betegnelse som de hvide amerikanere brugte om fem af stammerne i det sydøstlige USA. Betegnelsen dækkede over, at disse stammer havde eller fik en levevis, der mindede meget om den, de hvide selv havde, og dermed var civiliserede. Blandt andet ejede de slaver, og de blev typisk styret af en velhavende overklasse.

Galleri af De fem civiliserede stammer.

De fem stammer var Cherokeserne, Chickasawerne, Choctawerne, Creek'erne og Seminolerne. Andre stammer, som ikke faldt ind under betegnelsen, betragtede denne som racistisk, idet den antydede, at de øvrige stammer var vilde og uciviliserede. De brugte i stedet betegnelsen "De fem stammer".

I 1830'erne blev de fem civiliserede stammer sammen med en række andre stammer fra det østlige USA flyttet fra deres oprindelige hjemlande til Indianerterritoriet i det nuværende Oklahoma. Denne flytning havde basis i den såkaldte Indian Removal Act, som præsident Andrew Jackson havde fået gennemført i 1830. Den mest kendte af disse stammeflytninger var den såkaldte "Trail of Tears" – flytningen af cherokeserstammen i 1838 og 1839. Flytningen blev beordret af præsident Martin van Buren i modstrid med en afgørelse i USA's højesteret.

Under den amerikanske borgerkrig var de fem stammer splittede over spørgsmålet om hvilken side, de skulle støtte. Choctawerne og Chickasawerne kæmpede på sydstaternes side, mens de tre andre stammer var internt splittede i spørgsmålet. Specielt slemt var det hos cherokeserne, som dels havde soldater på begge sider i krigen, men som også kom til at udkæmpe en intern borgerkrig om spørgsmålet. I øvrigt en borgerkrig som kom i forlængelse af en anden borgerkrig, der var opstået i forbindelse med flytningen til indianerterritoriet, og som havde varet fra 1839 til 1846.

Efter at stammerne var blevet flyttet til indianerterritoriet, lovede USA's regering dem, at de tildelte landområder skulle holdes fri for hvide nybyggere, men dette løfte blev ikke overholdt, og i 1893 blev cherokesernes landområde åbnet for hvide i det såkaldte Cherokee Strip Land Run. I 1907 blev indianerterritoriet nedlagt, og på trods af løfter blev området gjort til en integreret del af den nye stat, Oklahoma.