Den Maritime Havarikommission

Den Maritime Havarikommission hører under Erhvervs- og Vækstministeriet, og arbejder som en selvstændig enhed, der undersøger ulykker til søs med henblik på forebyggelse samt og for at fremme initiativer, der øger sikkerheden på et rent hav.

Hovedkontor

Den undersøger søulykker og arbejdsulykker på danske handels- og fiskeskibe samt ulykker på udenlandske skibe, når de sker i dansk territorialfarvand.

Formål

redigér

Den Maritime Havarikommissions formål er, at klarlægge omstændighederne i forbindelse med ulykker til søs med sigte på at forebygge ulykker.

Kommissionen formidler viden om ulykker, der bruges af fiskeri- og søfartserhvervene til at forbedre sikkerheden.

Undersøgelserne tager ikke stilling til strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykker.

Lovgrundlag

redigér

Den Maritime Havarikommissions virkefelt er bestemt ved følgende love og bekendtgørelser:

I 2022 var budgettet på 4,4 mio kr.[1]

Søulykker

redigér

En ulykke til søs betyder en hændelse eller en række af hændelser, som er opstået i direkte forbindelse med et skibs drift, og som har medført en af følgende hændelser:

  • En persons død eller alvorlig skade på vedkommende,
  • en persons fald over bord,
  • et skibs forlis, formodede forlis eller at et skib forlades,
  • materiel skade på et skib,
  • at et skib strander eller gøres umanøvredygtigt, eller at et skib involveres i en kollision,
  • materiel skade på havneinfrastruktur uden for skibet, som kunne bringe skibets, eller et andet skibs eller en enkeltpersons sikkerhed i alvorlig fare, eller
  • alvorlig skade på miljøet eller risiko for alvorlig skade på miljøet, som er forårsaget af skade på et eller flere skibe.

En ulykke til søs omfatter dog ikke en bevidst handling eller forsømmelse begået med den hensigt at skade et skibs, en enkeltpersons eller miljøets sikkerhed.

Søulykkesrapporter

redigér

Ved alvorlige ulykker eller ved ulykker, hvor der er noget at lære, udarbejder Den Maritime Havarikommission en søulykkesrapport. Søulykkesrapporter kan findes på kommissionens hjemmeside.

Eksterne Henvisninger

redigér

Referencer

redigér
  1. ^ Kamp, Poul-Henning (23. juni 2022). "Samme sted, ti år senere..." www.version2.dk. Ingeniøren.