Despina er en af planeten Neptuns måner: Den blev opdaget den 28. juli 1989 ved hjælp af billeder fra rumsonden Voyager 2, og fik lige efter opdagelsen den midlertidige betegnelse S/1989 N 3. Senere har den Internationale Astronomiske Union vedtaget at opkalde den efter nymfen Despina fra den græske mytologi. Despina kendes desuden også under betegnelsen Neptun V (V er romertallet for 5).

Despina
Opdaget
28. juli 1989, af Stephen P. Synnott
Kredsløb om Neptun
Afstand til Neptun (massecenter)
  • Min. 52 515 km
  • Maks. 52 537 km
Halve storakse 52 526 km
Halve lilleakse 52 526 km
Excentricitet 0,0002
Siderisk omløbstid 8t 2m 24,0s
Synodisk periode
Omløbshastighed
  • Gnsn. — km/t
  • Min. — km/t
  • Maks. — km/t
Banehældning 28,56° i fh. t. ekliptika,
0,08° i fh. t. Neptuns ækv.
Periapsis­argument; ω 331,100 °
Opstigende knudes længde; Ω 154,900 °
Omgivelser
Fysiske egenskaber
Diameter 128 – 180 km
Fladtrykthed
Overfladeareal — km²
Rumfang — km³
Masse 2,100·1018 kg
Massefylde 1200 kg/m³
Tyngdeacc. v. ovfl. 0,023 m/s²
Undvigelses­hastighed v. ækv. — km/t
Rotationstid
Aksehældning ?
Nordpolens rektascension
Nordpolens deklination — °
Magnetfelt
Albedo 9 %
Temperatur v. ovfl. Gnsn. -203 °C
Min. — °C
Maks. — °C
Atmosfære
AtmosfæretrykhPa
Atmosfærens sammensætning

Despina er en irregulær ("kartoffelformet") lille klode, hvis overflade ikke viser nogen tegn på geologisk aktivitet i månens indre. Den kredser så tæt på Neptun, at den fuldfører et helt omløb om Neptun hurtigere end Neptun når at dreje én gang om sig selv; konsekvensen er at tidevandskræfterne langsomt vil tvinge Despina til at kredse gradvis tættere og tættere på Neptun. Engang i fremtiden vil den enten falde ned i Neptuns atmosfære, eller sønderdeles til småpartikler der danner en ny planetring omkring Neptun.