Rumfang

måle rumlig udstrækning

Rumfang er betegnelsen for størrelsen af det rum, som afgrænses af et 3-dimensionalt lukket legemes overflade. Sagt på en anden måde, er det hvor meget et objekt fylder i det 3 dimensionale rum. Dette kan bl.a. illustreres ved at nedsænke et lukket emne i vand, og derpå måle hvor meget vand det forskyder. I formler benyttes ofte betegnelsen V for rumfanget. V står for volumen, det latinske ord for skriftrulle.

Et målebæger til måling af rumfang

Der findes mange forskellige enheder til angivelse af mål for rumfang. Mange af de ældre rumfangenheders omregningsfaktorer er forskellige fra land til land. SI-enheder med evt. tilhørende SI-præfiks er derimod ens overalt. Den afledte SI-enhed for rumfang er Kubikmeter, m³. Den kan have et SI-præfiks og se således ud: dm³. 1 dm³ = 1 l (Liter). 1 m³ = 1000 dm³.

Ikke-SI-enheder i anvendelse i dag Rediger

Beregning af rumfang Rediger

Rumfanget af nogle geometriske figurer beregnes således:

Figur Parametre Formel for rumfang
Kasse l = længde
b = bredde
h = højde
V = l·b·h
Pyramide
el. kegle
G = grundfladens areal
h = højden
V = 1/3·h·G
Kugle r = radius V = 4/3·π·r3
Ellipsoide a og b halvakser med omdrejningsakse a V = 4/3·π·ab²
Cylinder r = radius
h = højde
V = π·r²·h
Cylinder d = diameter
h = højde
V = π·d2·h/4
Keglestub h = højde
r = radius i lille grundflade
R = radius i stor grundflade
V = 1/3·π·h·(R²+r²+R·r)

For uregelmæssige legemer må rumfanget beregnes ved brug af integration.

Andre enheder Rediger

Se også Rediger