Åbn hovedmenuen

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (Aarhus Universitet)

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) hørte til Aarhus Universitet indtil 1. januar 2011. Her blev det lagt sammen med Danmarks Miljøundersøgelser til Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) under dannelsen af fakultetet Science and Technology ved Aarhus Universitet, som led i en intern omorganisering af Aarhus Universitet.

DJF var spredt ud over landet med centre i Foulum ved Viborg, Flakkebjerg ved Slagelse, Bygholm, Årslev og Sorgenfri. Desuden rådedede DJF over 4 forsøgsstationer.

Før 1. januar 2007Rediger

Indtil 1. januar 2007 var fakultetet en sektorforskningsinstitution ved navn Danmarks JordbrugsForskning under Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri. Ved årsskiftet til 2007 blev forskningsinstitutionen en del af Aarhus Universitet, som Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) som følge af den store universitetsfusion i Danmark.

Før 1. januar 2011Rediger

Indtil 1. januar 2011 bestod fakultetet af syv institutter, som overførtes til DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug under det nye hovedområde - Faculty of Science and Technology:

  • Institut for Jordbrugsteknik
  • Institut for Genetik og Bioteknologi
  • Institut for Fødevarekvalitet - overført til DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
  • Institut for Husdyrbiologi- og sundhed - overført til DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
  • Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr
  • Institut for Havebrugsproduktion
  • Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø

Fakultetet udbød også en række uddannelser. Det drejer sig om bacheloruddannelsen Jordbrug, Fødevarer og Miljø samt kandidatuddannelserne Molekylær ernæring og fødevareteknologi, Biosystemteknologi, Agrobiologi og Agro-Environmental Management

Eksterne henvisningerRediger