Det Naturvidenskabelige Fakultet (Aarhus Universitet)

Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet var en samlet betegnelse for de naturvidenskabelige institutter ved Aarhus Universitet, samt en betegnelse for forskellige museer.

Institut for Matematiske Fag på Aarhus Universitet.
For alternative betydninger, se Det Naturvidenskabelige Fakultet. (Se også artikler, som begynder med Det Naturvidenskabelige Fakultet)

Det Naturvidenskabelige Fakultet startede sin virksomhed i 1954 og var dermed det yngste af de den gang fem fakulteter ved Aarhus Universitet. Fakultetet blev udbygget med institutter, der dækkede en lang række naturvidenskabelige fagområder: matematik (herunder statistik og operationsanalyse), datalogi, fysik og astronomi, kemi, molekylærbiologi, biologi, geologi, idræt, videnskabshistorie og formidling.

Ved reorganiseringen af Aarhus Universitet, der trådte i kraft 1. januar 2011, fusionerede Det Naturvidenskabelige Fakultet med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser til Science and Technology.

Formålet med fakultetets aktiviteter var at gennemføre forskning og uddannelse indtil det højeste niveau.

Institutter

redigér

Forskningscentre

redigér

Dekaner

redigér

Fakultet ledes af en dekan. Blandt dekanerne for Det Naturvidenskabelige Fakultet var:

  • Hakon Lund (1954)
  • Sven Werner (1955)
  • Johannes Humlum (1956-1957)
  • Jens Lindhard (1959-)
  • Povl Kristensen (1960)
  • Jens Tyge Møller (1973)
  • Lauritz B. Holm-Nielsen (1976-1979)
  • Karl Pedersen (1981-2002)
  • Erik Meineche Schmidt (2002-2010)

Eksterne henvisninger

redigér