Diskussion:Fyr (navigation)

Aktive diskussioner
Det Fremragende Projekt Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af Det Fremragende Projekt, et forsøg på at få oversat fremragende artikler fra andre sprog på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Lovende artikel LA Denne artikel er blevet vurderet til Klasse LA på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.
Artículo bueno-blue.svg Artiklen Fyr (navigation) er blevet udpeget som lovende artikel. Det vil sige at den vurderes klar til at blive forbedret til en god artikel. Hvis du kan opdatere eller forbedre den, så gør det gerne, men diskuter gerne større ændringer her først.
Emblem-star.svg Artiklen Fyr (navigation) har været vist på Wikipedias forside som ugens artikel i uge 16, 2015.

Stock post message.svg Huskeliste for Fyr (navigation): rediger · historik · overvåg · opdater
  • Artiklen bør i højere grad skelne mellem historiske og nutidige beskriver af fyr. Salmonsens Konversationsleksikon fra 1920 bør ikke være artiklens primære kilde. --Morten Haagensen Elmose (diskussion) 22. mar 2015, 15:49 (CET)
  • Det nuværende afsnit 9 om 'Historie' bør flyttes længere op i artiklen. --Morten Haagensen Elmose (diskussion) 22. mar 2015, 15:49 (CET)
  • Øg kildetætheden og find flere forskellige, specifikke kildehenvisninger. Mange rubrikker har flere specifikke kildehenvisninger, men de peger på samme kilde - i et enkelt tilføje henvises ni gange til samme specifikke kilde. En del afsnit har slet ingen kildehenvisninger. --Morten Haagensen Elmose (diskussion) 22. mar 2015, 15:49 (CET)
  • I afsnittet om 'Oplysningstiden' bør billederne ikke have fastsat størrelse. Endvidere bør placeringen overvejes, så de ikke står i bundter. --Morten Haagensen Elmose (diskussion) 22. mar 2015, 15:49 (CET)
  • Afsnittet om 'Administration, budget mv.' bør opdateres, så det foruden det historiske perspektiv også omfatter et mere nutidigt. --Morten Haagensen Elmose (diskussion) 22. mar 2015, 15:49 (CET)
  • Mht. noteapparatet bør der skelnes mellem forklarende fodnoter og egentlige kildehenvisninger/referencer. --Morten Haagensen Elmose (diskussion) 22. mar 2015, 15:49 (CET)
  • I noteapparatet henvises til Farvandsvæsnet i form af sidetal, men det er uklart hvilken publikation, der er tale om. Note 1 henviser til en kort internetartikel uden sidetal. Samme mht. 'Naturstyrelsen'. --Morten Haagensen Elmose (diskussion) 22. mar 2015, 15:49 (CET)
  • Gå gerne sproget og tegnsætningen igennem med et par friske øjne. Ryd op i de gammeldags formuleringer. --Morten Haagensen Elmose (diskussion) 22. mar 2015, 15:49 (CET)
  • Trip Trap har lavet en serie med danske model-fyrtårne. Måske bør det nævnes fx under 'Trivia' el. lign. --Morten Haagensen Elmose (diskussion) 22. mar 2015, 15:49 (CET)


Moderne tider?Rediger

Glimrende artikel, men er den ikke fra omkring Første Verdenskrig? Gasfyr, oliebrændere med væger, kulbuelys "med Serrin's regulator". Glødelamper er lige nævnt "ved mindre fyr". Jeg har indtryk af, at kulbuelys er ret sjældne i dag. Der trænger til et par tilføjelser der fører den op til vore dage, også at de fleste fyr er automatiske. Fyrpasserne findes ikke mere. En bemærkning som: "Fyrskibene bliver mere og mere forsynede med radiotelegraf særlig af hensyn til sikkerheden på søen." vækker næsten moro. Telegrafister er vist kun hobbyfolk i dag. Ditlev Petersen (diskussion) 1. dec 2013, 22:34 (CET)

Du har fuldstændig ret, artiklen stammer overvejende fra Salmonsens Konversationsleksikon (dvs frem til 1920-erne). Hvis du kan finde og skrive om udviklingen siden da, er du mere end velkommen. Det er klart, at den seneste menneskealders udvikling omfattende har forandret betingelserne for fyrvæsenet (hvilket i mine øjne ikke gør den historiske udvikling mindre interessant). venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 2. dec 2013, 06:19 (CET)
Jeg aner ikke en pind om fyr, det er nok over 30 år siden, jeg var oppe i et sidst. Men man kan vel til dels trække noget ud af andre sprogs artikler (hvis man lige passer på at Lighthouse ikke er helt det samme som et dansk fyr). Jeg skriver det på to do-listen, uden at love noget.Ditlev Petersen (diskussion) 5. dec 2013, 21:38 (CET)
Artiklen er dybt forældet. Det vil være fint med et link til artiklen på Salmonsen, men det er meningsløst i en Wikipedia artikel i ramme alvor at påstå, at der i Danmark anvendes fyrskibe, at det hele administreres af Danmarks Fyrvæsen og at de moderne elektriske fyr får strøm fra en nærtstående dampmaskine. Blot for at nævne nogle af de mange pudsigheder i artiklen. Artiklen inddrager ikke nutidige kilder, hvorfor den beskriver begrebet "fyr" med det indhold, som dette begreb havde for omkring 100 år siden. --Pugilist (diskussion) 6. mar 2015, 08:39 (CET)
Du har formentlig ret i at meget har forandret sig i den seneste menneskealder. Problemet er, at det ikke er til at finde. Selv Naturstyrelsens temabehandling stopper i 1950, og ved at sammenligne med fx engelsk, svensk og norsk wiki kan jeg se, at der heller ikke her er ret meget af nyere dato. Hvis jeg kunne finde det, ville jeg meget gerne skrive om det, et hidtil er det ikke lykkedes mig at finde noget. At jeg nominerede artiklen skyldes, at den "gamle" beskrivelse faktisk er ret fin og grundig på sine egne betingelser. hilsen Rmir2 (diskussion) 6. mar 2015, 08:57 (CET)
Jeg er ganske enig i, at artiklen i sin form er flot. Problemet er blot indholdet. Artiklen indeholder en række direkte urigtige udsagn, hvilket er problematisk. Det er ikke kun de lidt mere kuriøse beskrivelser af olielamper o.s.v., men artiklen påstår, at dagens fyrvæsen anvender fyrskibe, kanonskud, undervandsklokker o.s.v. Det er - så vidt jeg kan se - ikke rigtigt. Det er meget muligt, at det ikke er nemt at finde oplysninger om moderne fyrvæsen, men det er vel næppe en god grund til at hævde, at linsen i et fyr drives af lodder, urværk og penduler. Mange anslag i artiklen og fine billeder kan ikke kompensere for det faktiske indhol. --Pugilist (diskussion) 6. mar 2015, 09:07 (CET)
Vi er nødt til at blive enige om en løsning. Jeg har netop tilføjet en ny kilde om navigation i det 21. århundrede. Jeg kunne forestille mig, at der i de afsnit, som vedrører forældet teknologi, angives "denne teknologi anvendes ikke mere" eller "denne teknologi er nu forældet" i afsnittets slutning. Ligeledes kan der skrives et afsnit om elektronisk navigation (noget af denne ser allerede ud til at gå af brug igen). Afsnittet om farvandsvæsenet skal naturligvis opdateres med udviklingen de seneste årtier. Det er vel nok det nærmeste, vi kan komme en opdatering. Derved vil de historiske afsnit fremstå som sådanne (for interesserede), og der vil indgå oplysninger om moderne navigation (som kun i beskedent omfang falder under traditionelt fyrvæsen). Kan vi blive enige om en sådan opdatering? Så vil jeg forsøge at rette artiklen til i weekenden. venlig hilsen Rmir2 (diskussion) 6. mar 2015, 10:07 (CET)
Der er ikke noget i vejen for, at en artikel indeholder afsnit om fænomenets historie, blot det er klart, at der er tale om historie. Der skal også være en vis balance i artiklerne. Jeg mener ikke, at en forældet artikel bliver reddet blot ved at indsætte en disclaimer om, at beskrivelsen af fænomenet er forældet/historisk. Det er selvfølgelig bedre end ingenting, men om forældelsen fremgår af en skabelon eller af en linie om, at artiklens indhold ikke modsvarer nutidens forhold, gør reelt ingen forskel. Det giver en skidt balance i en artikel at udpensle en historisk opfattelse, der lige så godt kan varetages gennem en henvisning til den for 100 år siden udmærkede artikel i Salmonsen. Jeg mener også, at en opdatering bør række noget videre, end du lægger op til. Oplysninger om, at Hanstholm fyr har en lysstyrke på "1.000.000 Heffnerlys", og at fyrskibet Lappegrund lyser med 100.000 heffnerlys, er vist heller ikke helt up to date. Dertil kommer, at artiklen bør have en fornuftig balance, således at en læser kan se, hvad et fyr er i dag. Og det står der desværre ikke særlig meget om. Men enhver forbedring vil da være et skridt i den rigtige retning. --Pugilist (diskussion) 6. mar 2015, 10:28 (CET)
Ok, jeg vil se hvad, jeg kan gøre. Det bliver utvivlsomt lettere at diskutere, når de mest åbenlyse rettelser er sket. hilsen Rmir2 (diskussion) 6. mar 2015, 10:40 (CET)
Tilbage til siden »Fyr (navigation)«.