Erik Valkendorf (død 1605)

dansk adelsmand (død 1605)
Broom icon.svgFormatering
Denne artikel bør formateres (med interne links, afsnitsinddeling o.l.) som det anbefales i Wikipedias stilmanual. Husk også at tilføje kilder!
Wikitext.svg
Broom icon.svgDenne artikel behøver tilrettelse af sproget.
Sproget i denne artikel er forældet
Du kan hjælpe Wikipedia ved at forbedre teksten.
Artiklen stammer hovedsageligt fra Dansk Biografisk Leksikon, hvis stil, grammatik og ordbrug afviger fra det nutidige sprogstil.
Disambig bordered fade.svg For alternative betydninger, se Erik Valkendorf. (Se også artikler, som begynder med Erik Valkendorf)

Erik Valkendorf (omtrent 1523-21. november 1605) var en dansk adelsmand, søn af Henning Valkendorf.

Valkendorf nævnes i årene 1549 og 1559 som Hofsinde, var senest fra 1553 Kong Christian III’s «Kammertjener» og var som saadan nærværende ved Kongens Dødsleje paa Koldinghus. 1552 fik han Brev paa Heinekirke Len, men synes ikke at have overtaget det. Derimod fik han 1553 Hardanger og Halsnø Kloster og 1555 Højstrup i Pant af Kronen, og disse Panter beholdt han uindløst sin Livstid. Andre Forleninger fik han ikke, og han synes heller ikke at have været nogen betydelig Mand, selv om hans Navn jævnlig forekommer, særlig ved Hofbegivenheder og desliges. Han var 1589 blandt de Adelsmænd, som han i Lensmandens Fraværelse i Slotslov paa Kronborg. Han skrives baade til sin fædrene Gaard Glorup og til Søbogaard, og 1580 erhvervede han Lundsgaard ved Mageskifte med Kronen, men særlig var han knyttet til Højstrup, hvor han bestandig boede. Her døde ogsaa hans Hustru Berete Andersdatter Lindenov i 1. Barselseng 18. Jan. 1568, og her knyttede han Forbindelse med en ufri Kvinde, der fødte ham mindst 3 Sønner, af hvilke den ene døde ung; for de to andre sørgede Faderen godt, ligesom han ogsaa fuldt vedkjendte sig dem som sine Børn.

KilderRediger