Færøudvalget

17 folketingsmedlemmer i Folketinget

Færøudvalget er et udvalg med 17 folketingsmedlemmer i Folketinget som arbejder med emner, der vedrører Færøerne og forholdet mellem Færøerne og Danmark. Færøudvalget mødes når det skønnes nødvendigt pga. lovarbejdet eller andre verserende sager. Statsministeriet er udvalgets politiske ressortministerium. Statsministeriet består af det centrale departement samt Rigsombudsmændene på Færøerne og Grønland. Udvalgets formand er fra 2022 det færøske folketingsmedlem Anna Falkenberg (SB).

Færøudvalget arbejder blandt andet med emner som lovgivning, der vedrører det statsretlige forhold mellem Færøerne og Danmark og lovgivning på enkeltområder, som Færøernes Hjemmestyre ikke har overtaget. Her omfattes bloktilskuddet til Færøerne. Derudover følger udvalget løbende sager vedrørende færøske forhold inklusiv EU-sager. Der er afholdes også samråd med ministre og stilles skriftlige spørgsmål til forskellige ministre.

Ekstern henvisning og kilde Rediger