Færøudvalget

17 folketingsmedlemmer i Folketinget

Færøudvalget er et udvalg med 17 folketingsmedlemmer i Folketinget som arbejder med emner, der vedrører Færøerne og forholdet mellem Færøerne og Danmark. Færøudvalget mødes når det skønnes nødvendigt pga. lovarbejdet eller andre verserende sager. Statsministeriet er udvalgets politiske ressortministerium. Statsministeriet består af det centrale departement samt Rigsombudsmændene på Færøerne og Grønland. Udvalgets formand er det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale.

Færøudvalget arbejder blandt andet med emner som f.eks. lovgivning, der vedrører det statsretlige forhold mellem Færøerne og Danmark og lovgivning på enkeltområder, som Færøernes Hjemmestyre ikke har overtaget herunder også bloktilskuddet til Færøerne. Derudover følger udvalget løbende sager vedrørende færøske forhold inklusiv EU-sager.

I folketingsåret 2009-10 har Færøudvalget holdt 4 møder. Udvalget har i løbet af folketingsåret behandlet 2 lovforslag. Der er afholdt 2 samråd med ministre og stillet ca. 50 skriftlige spørgsmål til forskellige ministre.

Ekstern henvisning og kildeRediger