Finansministeriet

dansk ministerium

Finansministeriet er et dansk ministerium, der bl.a har ansvaret for det samlede årlige statsbudget i form af et finanslovforslag, der vedtages af Folketinget. Dette forslag til finanslov skal senest fremsættes fire måneder før finansårets begyndelse jf. grundlovens § 45, stk. 1. Finanslovsforslaget fremsættes som sådan i slutningen af august. Finansloven er den eneste grundlovsfæstede lov, som skal vedtages en gang årligt, ellers kan stat, kommuner og regioner ikke afholder deres udgifter jf. grundlovens § 46, stk. 2.

Finansministeriet
Finansministeriet.jpg
Sidefacaden af Kancellibygningen ("Den Røde Bygning") mod Christiansborg Slotsplads, hvor Finansministeriet har til huse
Overblik
Etableret 1848
Jurisdiktion Kongeriget Danmark Kongeriget Danmark
Hovedkvarter Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K
Ledelse
Minister
Departementschef Peter Stensgaard Mørch
Eksterne henvisninger
fm.dk

Finansministeriet spiller en fremtrædende rolle ift. regeringens økonomiudvalg (ø-udvalg), hvor den til enhver tid siddende finansminister sidder for bordenden som formand samt en række af de øvrige ministre i regeringen. [1]

Ministeriets arbejdsområder omfatter en effektiv styring af de offentlige finanser samt en række andre opgaver:

  • Økonomisk politik
  • Mere effektiv regulering, produktivitet og vækst
  • EU og international økonomisk politik
  • Offentlige finanser
  • Kommuner og regioner
  • Statens selskaber [2]

Den 24. november 1848 ved ministerialreformen oprettedes et samlet finansministerium. Der er en lige og ubrudt linje herfra til det finansministerium, vi kender i dag.

I 1968 blev Finansministeriet delt i et Finansministerium og et Ministerium for Statens lønnings- og Pensionsvæsen. Dette ministerium ophævedes den 11. oktober 1971 og området blev overført til det nyoprettede Budgetministerium, der fra 1973 igen blev lagt ind under Finansministeriet.

Finansministeriet er organiseret som følgende:

Se ogsåRediger

 Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.