Flow Injektion Analyse

Flow Injection Analysis, ofte forkotet FIA er en analysemetode, hvor en prøve kontinuerligt blandes med andre opløsninger for derefter at blive analyseret i et spektrofotometer. De andre opløsninger prøven blandes med reagerer med stoffet prøven måles for, og danner herved en farve hvis absorbans detekteres i spektrofotometeret, hvorved koncentrationen af stoffet i prøven kan bestemmes ved hjælp af en standartkurve.[1]

AnvendelserRediger

FIA anvendes ofte til at analysere vandprøver for nitrit, nitrat og fosfat.

Måling af nitrit og nitratRediger

Det er kun nitrit der måles på, så ønskes der at blive målt på nitrat eller ammonium skal denne først omdannes til nitrit. Nitrat omdannes i FIA-systemet i en proces der forløber over en cadmium reductor sammen med en buffer (pH 8,5). Indeholder prøven ammonium omdannes denne til nitrit ved at reagere med et oxidationsmiddel, typisk kaliumperoxodisulfat, i en autoklave som en del af oplukningen. I næste trin reagerer nitrit med sulfanamid, NED (N-(1-naphthyl)-Ethylendiamin) og saltsyre. Stofferne reagerer i molforholdet 1:1 og danner en lilla azoforbindelse, der i spektrofotometeret slår ud ved 540 nm.[2]

Måling af fosfatRediger

I vandlig opløsning ved lav pH forekommer fosfat som fosforsyre. I FIA-systemet reagerer fosforsyre med ammoniumheptamolybdate og danner heteropolysyrren molybdofosforsyrre. Heteropolymolybdofosforsyrren reagere herefter med tin(II)chlorid og danner komplekset fosformolybdænium blå der slår ud ved 720 nm.[3]

ReferencerRediger

  1. ^ Quantitative Chemical Analasys, 8 Edition, Daniel C. Harris; ISBN 978-1-4292-1815-3
  2. ^ DETERMINATION OF THE SUM OF NITRATE AND NITRITE IN WATER BY FIASTAR 5000, Acc. to ISO 13395, FOSS AN 5201
  3. ^ DETERMINATION OF ORTHO-PHOSPHATE IN WATER BY FIASTAR 5000, Acc to ISO/FDIS 15681-1, FOSS AN 5240