Forbrændingsmotor, er en maskine, eksempelvis en stempelmotor i hvis cylindre en blanding af brændstof og luft forbrændes og derved frembringer et tryk, som bevæger maskinens stempler.

En såkaldt "hot start" af en forbrændingsmotor i et Spitfire-jagerfly fra 2. verdenskrig.

Hovedgrupper redigér

Forbrændingsmotorer er inddelt i to hovedgrupper,eksplosions- og dieselmotorer, efter den metode brændstof og luft tilføres og forbrændes i cylindrene.

forbrændingsmotorer redigér

I forbrændingsmotoren tilføres der cylinderen en blanding af forstøvet og fordampet brændstof samt luft, som komprimeres under et højt tryk, og antændes enten ved en elektrisk gnist, gløderør eller glødehoved, hvorved blandingen øjeblikkelig antænder "eksplosionsagtig" under samtidig trykstigning.

Rumfanget over stemplet forøges ikke væsentligt under forbrændingen.

Princip redigér

Forbrænding under konstant rumfang.

Dieselmotorer redigér

  Uddybende artikel: Dieselmotor

I dieselmotoren komprimeres luften til et tryk, som er væsentlig højere end for eksplosionsmotoren, brændstof indsprøjtes lidt før kompressionens ophør, og indsprøjtningen vedvarer under forbrændingen.

Antændelsen sker ved selvantænding, fordi den komprimerede lufts temperatur overstiger brændstoffets selvantændelsestemperatur.

Princip redigér

Forbrændingen indledes ved konstant rumfang og fortsættes under konstant tryk.

Typer af forbrændingsmotorer redigér

Arbejdsgangen i en forbrændingsmotor angives i henhold til arbejdsgangen for indsugning af brændstof og luft, kompressionen, forbrænding med ekspansion og udstød af restprodukter.

Totaktsmotoren redigér

i en totaktsmotor sker der en forbrænding hver gang stemplet er i top

Firetaktsmotoren redigér

I firetaktsmotoren udføres ovennævnte operationer under fire stempelslag, det vil sige to omdrejninger af motorens krumtap.

Arbejdsgang redigér

Hvis arbejdsgangen kun sker i den fra krumtappen vendende cylinderende, kaldes motoren enkeltvirkende.

Sker arbejdsgangen i begge cylinderender, kaldes motoren dobbeltvirkende.

Tuning redigér

 
Tuningssæt til Puch Flagskib

Tuningssæt anvendes til at ændre køretøjer eller knallerter så de kan køre hurtigere. Tuningssæt til knallerter indeholder gerne ny cylinder, karburator og tandhjul til ny gearing.

Se også redigér

Kilde redigér

Håndbog for Maskinmestre, femte udgave

 
Wikimedia Commons har medier relateret til: