Broom icon.svgDenne artikel behøver tilrettelse af sproget.
Sproget i denne artikel er af lav kvalitet på grund af stavefejl, grammatikfejl, uklare formuleringer eller sin uencyklopædiske stil.
Du kan hjælpe Wikipedia ved at forbedre teksten.

Fuck er et engelsk vulgært slangudtryk med flere betydninger (der også er blevet udtrykt ved at stikke langefingeren op). Bruges bl.a. som ærgerelsesudtryk og som vredesudtryk, men er også et populært ord for at dyrke sex. Beslægtet med danske udtryk som; øv, knep, rend mig, skrid, og gå i lag med (udfordre). Fuck er efterhånden et internationalt ord. Det bruges mest af unge, og er ved at blive lige så normalt som et hvilken som helst andet ord. Det bliver ikke længere i de unge kredse opfattet som vulgært. Fuck bruges ikke kun som et negativt ord. Det bruges også som et glædesudtryk, som f.eks. "Fuck hvor har det bare været en god dag" eller "Fuck hvor ser du godt ud!".

Lagkage med budskab

Historie

Det er uvist om ordet altid er blevet opfattet vulgært, og hvis ikke, hvornår dette startede. Nogle tegn indikerer at det i nogle engelsktalende lande opfattedes som acceptabelt helt tilbage i det 17. århundrede. Ordet betyder her "to strike" el. "to penetrate." Andre tegn indikerer at det må have være blevet vulgært så tidligt som i det 16. århundredes England. Ordet blev dog i stigende grad anstødeligt gennem tiderne pga. dets kutyme at beskrive (ofte på en ekstrem fjendtlig el. krigerisk måde) negativ eller ubehagelig omstændigheder el. folk på en bevidst fjendtlig måde, såsom i ordet "motherfucker" el. "fuckhead". Fuck er ikke blot et verbum (transitive og intransitive), men også et substantiv, udråbsord og, lejlighedsvis et udfyldende infiks. Ordets etymologi (dvs. dets oprindelse) er uklart (se nedenfor).

Etymologi

Kilderne såsom Oxford English Dictionary hævder at ordets sande etymologi stadig er uklar, men synes at pege på en angelsaksisk (oldangelsk) oprindelse. I USA i 1800-tallet, kunne ordet opfattes som noget beskidt og forbudt, idet sætningen "For Unlawful Carnal Knowledge" (ulovlig kødelig viden/indsigt) blev sammentrukket.

Hjemkørsel og udklædning på Sundeved og Als af det sidste bundt af modne høstede strå (et neg), blev kaldt "æ fokkuun" (fokkone) - ord fra oldangelsk - som rest af et gammelt frugtbarhedsritual på Angel.

Flen flyys og freris

Den første almindeligt anerkendte forekomst af ordet er i kode, i et digt fra før 1500-tallet. Digtet er i en blanding af sprog, bestående af både latin og engelsk. Digtet, som laver sjov med Carmelite munkene i Cambridge, tager sin titel, "Flen flyys", fra de første ord i åbningslinjen, som lyder: "Flen, flyys, and freris" (dvs. "Fleas, flies, and friars"). Strofen, der indeholder fuck lyder: "Non sunt in coeli, quia gxddbov xxkxzt pg ifmk". Ved at bruge en substitutions algoritme på frasen "gxddbov xxkxzt pg ifmk" fås "non sunt in coeli, quia fvccant vvivys of heli", hvilket oversat betyder "they are not in heaven because they fuck wives of Ely". Frasen blev sandsynligvis omsat til kode fordi den anklagede nogle kirkeansatte. Det er i øvrigt uklart i hvilken grad ordet "fuck" blev opfattet acceptabelt på det tidspunkt.