Fyens Disconto Kasse

Fyens Disconto Kasse A/S var en dansk bank, der var landets første private forretningsbank.

Banken blev etableret 15. december 1846 som Danmarks anden private forretningsbank. En af stifterne var Lorenz Bierfreund, der blev bogholder og daglig leder i banken, og som 1858 blev adm. direktør. Nationalbanken havde filialer i Aarhus og Flensborg, men havde forinden afvist at etablere en tredje filial i Odense. Oprindeligt var det formålet, at discontokassen skulle diskontere de veksler, som fynboerne ellers havde sendt til Hamborg og København, men hurtigt blev forretningsområdet udvidet, og banken blev en betydelig aktør i fynsk finansliv. Banken var beliggende Vestergade 8 på Flakhaven over for Odense Rådhus i en bygning opført 1929-32 af Holger Jacobsen.

Aktiekapitalen var ved stiftelsen på 143.659 rigsdaler. Bankens indlån det første år var på 65.000 rdl. I 1901 var aktiekapitalen steget til 3.500.000 kr. og i 1950 til 18.000.000 kr.

I anledning af sit 100-års jubilæum i 1946 skænkede banken en skulptur af Knud den Hellige til Odense.

I 1967 fusionerede Fyens Disconto Kasse med Aarhuus Privatbank til Den Danske Provinsbank, senere Provinsbanken, der i 1990 blev en del af Den Danske Bank.

Ledelse redigér

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.

Litteratur redigér

  • Schovelin, Julius: Fyens Disconto Kasse 1846-1921: Et Mindeskrift, 1921.
  • Fyens Disconto Kasse: Bank-Aktieselskab 1846-1946, 1946.

Kilder redigér

 Denne artikel om en bygning eller et bygningsværk kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.
 Denne artikel er mærket geografiske koordinater mangler og der er defineret et hovedkvarter
Pt. kan skabelonen, som sættes denne besked, ikke håndtere geografiske koordinater på et hovedkvarter. Men der arbejdes på sagen. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.