Fysing Herred (tysk Füsingharde) var et herred i Angel i Hertugdømmet Slesvig (Sønderjylland). Herredet er opkaldt efter landsbyen Fysing.

Herredet udviklede sig ud af et lille fogderi beliggende øst for Slesvig by i Angel. Området tilhørte fra middelalderen Slesvig-biskoppen. Fogderiet omfattede et afgrænset område omkring landsbyen Fysing og sognebyen Torsted samt en del strøgods på Sliherreds territorium (i Kalvtoft i Borne Sogn, Bregnerød og Gejl i Brodersby Sogn samt i Løjt i Løjt Sogn). I en periode regnedes også ejendomme i det Nordangel under Fysing (Markerup og Søgaard i Husby Sogn, Runmark i Rylskov Sogn). I forbindelse med ophævelsen af Svavsted Amt i 1702, fortsatte fogderiet som selvstændigt herred, som dog på mange måder var forbundet med Sli Herred[1].

Herreds våbenbillede er to krydsede nøgler som symbol på apostel Peter. Den hellige Peter var Slesvig Domkirkes patron.

Fysing Herred hørte til Gottorp Amt. Området ligger nu i kreds Slesvig-Flensborg i delstaten Slesvig-Holsten (Sydslesvig).

  1. ^ Gerret Liebing Schlaber: Administrative tilhørsforhold mellem Ejderen og Kongeåen indtil 2007, Flensborg 2007, s. 320