Gøs Herreder (på nordfrisisk Gooshiird) er beliggende ved den sydslesvigske vestkyst syd for grænsen.

Gøs Herreder i middelalderen

Med indvindingen af nyt land ved vestkysten blev Gøs Herred delt i Nørre og Sønder Gøs Herreder. Grænsen mellem de to herreder blev Arlåen. Selvom herrederne var overvejende dansk præget, bosatte sig her i middelalderen også en del nordfrisere fra de frisiske naboherreder (Utlande). Områdets frisiske dialekt er Gøs Herred Frisisk, den danske dialekt var hhv. Mellemslesvigsk og Fjoldemål.

I Nørre Gøs Herred ligger følgende sogne:

I Sønder Gøs Herred ligger følgende sogne: