Gotlandsk

Gotlandsk (svensk: gotländska) er en svensk dialekt, som tales på øerne Gotland and Fårö (Fårø).

Gotlandsk må skelnes fra Gutnisk (Gutamål), som er det autoktone sprog på øerne. Den svensk-gotlandske dialekt er præget af en særlig sprogsmelodi og af flere diftonger (som i gutnisk), ellers ligger den ret tæt på standardsvensk i bøjning og syntaks. I modsætning til gutnisk har den gotlandske dialekt færre træk til fælles med det gamle oldgutniske sprog[1]

Tabellen viser nogle forskelle mellem gotlandsk og gutnisk[2].

Dansk Svensk Gotlandsk Gutnisk (Gutamål)
løg lök löyk lauk
vindue fönster fönster finster, finstur (Fårö), vindauge
Det er tåget i dag. Det är dimma idag Det är dimme i dag. Det är tuka i dag.

NoterRediger