Gurre Vang

Gurre Vang er en skov i Helsingør Kommune. Skoven er fredskov. Skoven er overvejende en overvejende bøgeskov. Skovens størrelse er 239,0 ha fraset Gurre Sø. Skoven er forbundet med Klosterris Hegn, Risby Vang og Horserød Hegn til et sammenhængende skovområde.

Geologi og jordbundRediger

Skoven ligger i et morænelandskab fra sidste istid. Jornbunden er præget af sand og grus, visse steder ler. I forbindelse med lavninger findes postglaciale aflejringer af tørv.

PlantevækstRediger

Skoven er domineret af bøg, eg, el, birk og ær, men der findes også en del rødgran, skovfyr og douglas samt mindre bevoksninger af nordmannsgran og nobilis.

Af planter kan nævnes tørst, rose, hyld, bævreasp, gråpil, burre-snerre, feber-nellikerod, skvalderkål, haremad, knoldet brunrod, miliegræs, hønsebær og enblomstret vintergrøn.[1]

NaturbeskyttelseRediger

Egentlige fredninger er ikke foretaget, men Naturpakken 2016 medførte i 2018 at der blev udpeget 72 hektar urørt løvskov og 25 ha anden biodiversitetsskov i Gurre Vang og Horserød Hegn.[2]

Skoven er fredskov. Gurre Vang indgår i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.[3] og er en del af Natura 2000-område nr. 131 Gurre Sø (habitatsområde nr 115).[4]

AnvendelseRediger

Skoven er produktionsskov.

Skoven fungerer også som ekstensiv udflugtsskov.

NoterRediger

  1. ^ Gravesen, s. 274
  2. ^ Gurre Vang og Horserød Hegn faktaark på nst.dk hentet 8. juli 2020
  3. ^ Kongernes Nordsjælland
  4. ^ Natura 2000-plan 2016-2021 Gurre Sø

LitteraturRediger

Koordinater: 56°01′10″N 12°29′00″Ø / 56.01944°N 12.48333°Ø / 56.01944; 12.48333