Højspænding

høj elektrisk spænding større end 1.000 V vekselstrøm eller 1.500 V jævnstrøm
(Omdirigeret fra Højspændingsledning)

Højspænding betegner en høj elektrisk spænding. I følge International Electrotechnical Commission (IEC) betegnes spændinger større end 1.000 V vekselstrøm eller 1.500 V jævnstrøm som højspænding.

Det internationale advarselsskilt for højspænding.
En højspændingsledning på 225.000 V.
Højspændingsmast set indefra og mod toppen,

Når el-distributørerne anvender højspændingsledninger, skyldes det, at modstanden i ledningerne ville bevirke, at en spænding udsendt fra elværket på 230 V, ville være faldet for meget, inden den nåede frem til forbrugerne. Ved at anvende højspændingsledninger mistes relativt mindre af spændingen undervejs, og den omdannes så til 230 V på transformerstationerne.

Der findes særlige sikkerhedsregler for udformningen og driften af højspændingsanlæg og -ledninger grundet den fare, der er forbundet med højspænding. Udover højspændingsledninger anvendes højspænding til elforsyningen af elektrificerede jernbanestrækninger, fx er der 1.650 V højspændingsledninger over Københavns S-tog, og øvrige danske elektrificerede baner bruger 25 kV.

På højspændingsanlæg i Danmark anvendes af økonomiske grunde flere niveauer; 500 kV, 400 kV, 220 kV, 132-150 kV, 50-60 kV og 10-20 kV.

Højspændingsanlæg og sundhed

redigér

Den sundhedsmæssige konsekvens af at bo nær højspændingsledninger blev debatteret fra 1970'erne. Man havde mistanke om, at risikoen for at få kræft blev øget, men epidemiologiske undersøgelser viste blandede resultater. En metaanalyse af forskningsresultaterne påviste imidlertid i 1996, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved at bo tæt på en højspændingsledning. Først ved magnetfelter, der er 1.000-10.000 gange kraftigere end de er ved højspændingsledninger, ville der kunne påvises celleforandringer.

Studier fra England og Wales har dog påvist, at 1% af leukæmitilfældene hos børn vil være begrundet i, at børnene boede indenfor 600 m. af en højspændingsledning. Man ved blot ikke, hvorvidt sammenhængen er reel eller tilfældig.[1]

En spansk epidemiologisk metaanalyse påviser sammenhæng mellem Alzheimers og eksponering fra lavfrekvente magnetiske og elektriske felter.[2]

Højspændingsnet i Danmark

redigér
Landsdel Strækning Spænding
Jylland Bredkær - Nibstrup – Hvorupgård - Skansen - Håndværkervej - Ådalen - Ferslev 150 kV eller 132 kV
Jylland Bredkær - Nordjyllandsværket 150 kV eller 132 kV
Jylland Starbakke - Nordjyllandsværket 150 kV eller 132 kV
Jylland Starbakke - Dybvad 150 kV eller 132 kV
Jylland Vester Hassing - Konti-Skan KS 1 & 2 250 / 285 kV DC
Jylland Nordjyllandsværket – Hvorupgård - Fredensdal - Klim Fjordholme - Frøstrup - Nors - Bredsted - Struer – Idomlund 150 kV eller 132 kV
Jylland Idomlund - Videbæk - Støvstrup - Karlsgårde - Lykkegård - Estrupvej - Esbjergværket - Ribe - Bredebro - Kassø 150 kV eller 132 kV
Jylland Videbæk - Lem Kær 150 kV eller 132 kV
Jylland Ålborg Øst - Masbæk - Tjele - Tange - Bjørnholt - Herning 150 kV eller 132 kV
Jylland Nordjyllandsværket – Ferslev 400 kV
Jylland Ferslev – Tinghøj - Hornbæk 150 kV eller 132 kV
Jylland Tinghøj – Kærbybro 150 kV eller 132 kV
Jylland Ferslev – Trige 400 kV
Jylland Tange – Trige 150 kV eller 132 kV
Jylland Trige – Studstrupværket 400 kV og 150 kV eller 132 kV
Jylland Trige – Mesballe - Åstrup 150 kV eller 132 kV
Jylland Trige – Anholt 33 og 220 kV
Jylland Trige – Moselund 150 kV eller 132 kV
Jylland Trige – Mollerup - Hasle 150 kV eller 132 kV
Jylland Trige – Høskov 150 kV eller 132 kV
Jylland Trige – Hørning 150 kV eller 132 kV
Jylland Trige – Malling - Skærbækværket 400 kV
Jylland Malling – Mårslet 150 kV eller 132 kV
Jylland Malling – Hatting - Knabberup - Landerupgård - Skærbækværket 150 kV eller 132 kV
Jylland Knabberup - Thyregod 150 kV eller 132 kV
Jylland Landerupgård - Bramdrup - Andst - Magstrup - Ensted 150 kV eller 132 kV
Jylland Ensted - Tyrstrup 150 kV eller 132 kV
Jylland Magstrup - Ensted 150 kV eller 132 kV
Jylland Ferslev – Tjele 400 kV
Jylland Ferslev – Mosbæk - Tjele 400 kV
Jylland Mosbæk - Vilsted - Klim Fjordholme 150 kV eller 132 kV
Jylland Askær – Thyregod 150 kV eller 132 kV
Jylland Tjele – Askær - Revsing - Kassø 400 kV
Jylland Tjele – Idomlund 400 kV
Jylland Tjele – Skagerrak SK 1 & 2 250 kV DC
Jylland Tjele – Skagerrak SK 3 350 kV DC
Jylland Tjele – Skagerrak SK 4 500 kV DC
Jylland Struer – Ramme 150 kV eller 132 kV
Jylland Struer – Bistrup - Loldrup - Tjele 150 kV eller 132 kV
Jylland Struer – Herning - Sdr. Felding - Karlsgårde - Lykkegård - Esbjergværket 150 kV eller 132 kV
Jylland Karlsgårde – Horns Rev A 150 kV
Jylland Esbjergværket – Holsted - Endrup 150 kV eller 132 kV
Jylland Revsing – Endrup 400 kV
Jylland Endrup – Horns Rev B ? kV
Jylland Kassø – Landerupgård 400 kV
Jylland Landerupgård – Ryttergården 150 kV eller 132 kV
Jylland Kassø – Ensted 150 kV eller 132 kV
Jylland/Als Ensted - Sønderborg 150 kV eller 132 kV
Jylland/Tyskland Ensted - Flensborg 150 kV eller 132 kV
Jylland/Tyskland Ensted - Tyskland 220 kV
Jylland/Tyskland Kassø – Tyskland 220 kV
Fyn Kingstrup - Granderup – Fynsværket 150 kV eller 132 kV
Fyn Fynsværket – Fraugde 400 kV
Fyn Fraugde – Landerupgård 400 kV
Fyn Fraugde – Odense SØ 150 kV eller 132 kV
Fyn/Sjælland Fraugde – Herslev 400 kV
Fyn/Als/Jylland Fynsværket – Abildskov - Sønderborg - Ensted 150 kV eller 132 kV
Fyn Fraugde – Svendborg 150 kV eller 132 kV
Fyn Svendborg – Abildskov 150 kV eller 132 kV
Sjælland Asnæsværket - Herslev - Bjæverskov 400 kV
Sjælland Bjæverskov – Hovegård 400 kV
Sjælland Novo Syd – Søstremose 150 kV eller 132 kV
Sjælland Kalundborg – Asnæsværket 150 kV eller 132 kV
Sjælland Asnæsværket – Nyrup - Ostedgård - Kamstrup - Hedegård - Vindingegård - Vejleå 150 kV eller 132 kV
Sjælland Asnæsværket – Torslunde - Kirkeskovgård - Kamstrup 150 kV eller 132 kV
Sjælland Torslunde – Nr. Asmindrup 150 kV eller 132 kV
Sjælland Lyngerup – Skibbygård 150 kV eller 132 kV
Sjælland Hovegård - Kyndbyværket 400 kV
Sjælland Hovegård - Ølstykkegård - Kyndbyværket 150 kV eller 132 kV
Sjælland Hovegård – Gørløse 400 kV
Sjælland Hovegård - Spørrestrup - Borup 150 kV eller 132 kV
Sjælland Valseværket - Borup - Allerødgård - Stasevang - Teglstrupgård 150 kV eller 132 kV
Sjælland/Sverige Hovegård – Sverige 400 kV
Sjælland Hovegård – Måløvgård - Hareskovgård - Bagsværdgård - Grønnegård - Ejbygård - Vejleå 150 kV eller 132 kV
Sjælland Hovegård – Glentgård 400 kV
Sjælland Glentgård - Stasevang 150 kV eller 132 kV
Sjælland Glentgård – Svanemølleværket - Amagerværket - Kastrup - Amager - HC Ørsted Værket - Vigerslev - Lindevang - Bellahøj 150 kV eller 132 kV
Sjælland Hovegård – Ballerupgård - Dyregård - Hareskovgård 150 kV eller 132 kV
Sjælland Lindevang - Ejbygård - Dyregård 150 kV eller 132 kV
Sjælland HC Ørsted Værket – Avedøreværket - Ishøj 400 kV
Sjælland Avedøreværket - Brøndbygård - Ishøj 150 kV eller 132 kV
Sjælland Bjæverskov – Ishøj 400 kV
Sjælland Spanager - Kamstrup 150 kV eller 132 kV
Sjælland Spanager – Jersie - Karlstrup - Mosedegård - Flaskegård - Ishøj 150 kV eller 132 kV
Sjælland Spanager - Haslev - Fensmark - Rislev 150 kV eller 132 kV
Sjælland/Masnedø Nyrup – Ringsted - Herlufmagle - Rislev - Næstved - Østerholm - Masnedø 150 kV eller 132 kV
Sjælland Næstved – Stigsnæsværket [3] 150 kV eller 132 kV
Sjælland Nyrup - Hejninge – Stigsnæsværket 150 kV eller 132 kV
Sjælland/Lolland Stigsnæsværket - Vestlolland 150 kV eller 132 kV
Sjælland/Falster/Lolland Fensmark - Blangslev - Masnedø - Orehoved - Radsted - Rødby 150 kV eller 132 kV
Falster Orehoved - Eskilstrup 150 kV eller 132 kV
Lolland Radsted - Vestlolland 150 kV eller 132 kV
Lolland Radsted - Rødsand 132 kV
Lolland/Falster Radsted - Eskilstrup 150 kV eller 132 kV
Masnedø/Falster Masnedø - Eskilstrup - Idestrup 150 kV eller 132 kV
Falster Idestrup - Kontek 400 kV DC
Bornholm/Sverige Østkraft - Sverige 60 kV

Højspændingsnetsmaster i Danmark

redigér

Foreslået højspændingsmaster

redigér

Planlagt og foreslået højspændingsforbindelse

redigér

Referencer

redigér
  1. ^ Højspænding og risiko for cancer hos børn (Webside ikke længere tilgængelig) Månedsskrift for praktisk lægegerning, august 2005
  2. ^ Occupational exposure to extremely low frequency e... [Int J Epidemiol. 2008] – PubMed result
  3. ^ "Generelt om elanlæg". Arkiveret fra originalen 30. marts 2017. Hentet 17. april 2017.

Se også

redigér

Eksterne henvisninger

redigér