Havternen (Sterna paradisaea) er en fugl, der er udbredt cirkumpolart på den nordlige halvkugle, fra Grønland i nord til Danmark og Nordtyskland i syd. Arten er kendt for sit lange træk fra ynglepladsen i nord til vinterkvarteret, der ligger på den sydlige halvkugle, ofte så langt væk som Antarktis. I Danmark er havternen en almindelig ynglefugl. Ynglebestanden er vurderet som sårbarden danske rødliste.[2]

Havterne
Havterne. Foto: Toivo Toivanen og Tiina Toppila
Havterne.
Foto: Toivo Toivanen og Tiina Toppila
Bevaringsstatus

Sårbar (DKRL)[1]
Videnskabelig klassifikation
Rige Animalia (Dyr)
Række Chordata (Chordater)
Klasse Aves (Fugle)
Orden Charadriiformes
(Mågevadefugle)
Familie Laridae (Mågefugle)
Underfamilie Sterninae (Terner)
Slægt Sterna
Art S. paradisaea
Videnskabeligt artsnavn
Sterna paradisaea
Pontoppidan 1763
Kort
Havternens udbredelse og trækmønster. Blå = vinterkvarterer. Rød = Sommerkvarterer. Grøn = Trækruter
Havternens udbredelse og trækmønster.
Blå = vinterkvarterer.
Rød = Sommerkvarterer.
Grøn = Trækruter
Hjælp til læsning af taksobokse
Sterna paradisaea

Udseende redigér

Havternen er cirka 38 centimeter. Den minder meget om fjordternen i både levevis og udseende. Fjordternen har dog sort næbspids og er mindre end havternen.

Adfærd redigér

Havternen er den fugl, som trækker længst, den yngler nemlig tit i de arktiske egne, men om vinteren holder den til i antarktiske egne. Den er også det dyr der har den længste migration. Turen fra overvintringsplads til redeplads og retur er længere end tidligere antaget, da den flyver langs en snoet rute. Nylige studier viser at turen for de terner der har redeplads i Grønland og Island, gennemsnitlig er på ca. 70.900 km, mens den er på ca. 90.000 km i snit for terner der ruger i Holland. Den lever af småfisk, som den dykker efter. Når ternen fisker står den helt stille over vandet og udser sig et mål. På grund af dens flyvefærdighed bliver den kaldt "havets svale".

Alder redigér

Europas ældste havterne døde den 8. maj 2002 – den opnåede den høje alder af 31 år. Den blev fundet død næsten samme sted, som den blev udklækket på Hjelm Ø i farvandet mellem Lolland og Falster.

Kilder/Henvisninger redigér

  1. ^ Flensted, K.N. og Sterup, J. (2019), "Fugle", i Moeslund, J.E. m.fl. (red.), Den danske Rødliste 2019, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, hentet 21. januar 2020
  2. ^ Havterne, Den danske rødliste, bios.au.dk hentet 29. januar 2021