Denne side er en hjælpeside på den danske Wikipedia.
Siden indeholder basal eller avanceret information om dansk Wikipedia og eventuelt teknisk vejledning. Se oversigten over alle hjælpesider under Hjælp.
Genvej:
WP:BOTHJ

På denne side kan du se, hvordan du får en bot og hvad du derefter kan bruge den til. Her omtales alene programmet Pywikipedia, der fungerer ved at man giver kommandoer i et tekstbaseret miljø. Man kan også bruge et program, der hedder AutoWikiBrowser. Det har en grafisk brugerflade, hvor man kan se, hvilke(n) ændring(er) den vil foretage, hvis man efterfølgende klikker på "Save" (gem). Det program kan du læse mere om på Wikipedia:AutoWikiBrowser. Hvis du vil have assistance af en bot, kan du anmode om dette på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Oprettelse af en bot redigér

Hvis du vil have en bot, kan du følge nedenstående anvisinger. Anvisningen forudsætter, at du har en alm. brugerkonto i forvejen. Det første du skal gøre er at gå ind på denne side, for at oprette botkontoen. Dette skal gøres uanset hvilket program du vil bruge efterfølgende.

Windows redigér

 1. Download Python fra dette websted: [1] (download ikke version 3) og
 2. Hent din Pywikipediabot. Se meta (vælg det rette link). Hvis du vælger at bruge SVN, så skal du ikke hente andet end SVN-programmet og sætte det op, så klarer det resten. Se under #Husk at opdatere.
 3. Installer Python og læg Pywikipediabot-filerne i C:\pywikipedia
 4. Opret en tekstfil med navnet user-config.py i mappen C:\pywikipedia med indholdet i boksen nedenunder
 5. Når tiden er inde, bør du anmode om botstatus på Wikipedia:Anmodning om botstatus

Mac OS X redigér

Sammen med Mac OS X følger en Pythoninstallation, som gør det unødvendigt at downloade Python. Hvis man alligevel gerne vil installere den seneste version, kan man finde den her.

 1. Åbn Terminal (kan findes via Spotlight og i programmappen i undermappen "Hjælpeprogrammer"
 2. Skriv svn checkout http://svn.wikimedia.org/svnroot/pywikipedia/trunk/pywikipedia/ pywikipedia i Terminalvinduet og bekræft ved at trykke Enter.
 3. Når Terminal er færdig med at downloade filerne (det vil kunne ses når beskeden "COMPUTERNAVN:~ BRUGERNAVN$" bliver vist) vil de blive vist i hjem-mappen. Den kan findes i Finders venstre kolonne under "Steder" og vises med et ikon der forestiller et hus
 4. Skriv cd pywikipedia i Terminal og bekræft ved at trykke Enter. Skriv derefter pico user-config.py og bekræft på samme måde.
 5. Indsæt nu indholdet af boksen du ser lidt længere nede på siden i det tomme tekstfelt i Terminal, og rediger det, så det står med de rigtige oplysninger. Bekræft ved at trykke CTRL-O og derefter Enter.
 6. Når tiden er inde, bør du anmode om botstatus på Wikipedia:Anmodning om botstatus

Toolserver redigér

Hvis du har toolserver-konto kan du finde hjælp på Meta.

Du kan fx bruge PuTTY til at få adgang. Kan hentes her (exe-fil).

user-config.py redigér

Nu skal du oprette en tekstfil, der hedder user-config.py og som gemmes i samme mappe som Pywikipedia. Filen skal have følgende indhold:

mylang = 'da'
usernames['wikipedia']['da'] = u'Bottens navn, som du valgte i pkt. 1'
sysopnames['wikipedia']['da'] = u'Det brugernavn, du har i forvejen'
cosmetic_changes = True
use_api = True

Linjen med "sysopnames" er dog kun relevant, hvis du (ikke botten) er administrator. Næstsidste linje skal du kun skrive, hvis du vil have den til at foretage kosmetiske ændringer, når den alligevel laver noget andet (pas på når du retter skabeloner; der kan det være en god idé at rette til False). Sidste linje skal kun bruges, hvis botten skal kunne flytte billeder til Commons.

Husk at opdatere redigér

Husk at opdatere pywikipedia jævnligt. Brug eventuelt et program som fx TortoiseSVN (Windows) eller "My Subversion-1.5.5 Package" (Mac OS X) til at opdatere filerne automatisk.

Første gang skal du oprette mappen manuelt - fx C:\Pywikipedia og højreklikke på den og vælge SVN update. Derefter indtaster du adressen http://svn.wikimedia.org/svnroot/pywikipedia/trunk/pywikipedia/ og klikker ok. Så henter den din bot. Fremover skal du blot opdatere jævnligt.

Oversigt over koder redigér

Generelt så kan du få hjælp med parameteren -help fx "replace -help". Bemærk, at i de eksempler, der er givet nedenunder, skrives der -page:. Hvis du vil køre botten på flere artikler kan du prøve at vælge nogle andre parametere, som står i afsnittet "Koder, som kan bruges i de fleste scripts".

Nødstop redigér

Hvis noget går galt, så brug ctrl-c som "blødt stop" og ctrl-break som "hårdt stop" til at stoppe botten.

Koder, som kan bruges i de fleste scripts redigér

Hvilke sider skal rettes
 • -start:SIDE - Du starter på denne side, og kører alle siderne igennem i alfabetisk rækkefølge. Skriv -start:! for at starte med den første side.
 • -page:SIDE - Du kører på én specifik side
 • -file:FIL.txt - Du kører på alle sider, der står på den givne fil
Du skal oprette en .txt-fil i pywikipedia-mappen. I tekstfilen skal der være henvisninger til artikler, i følgende format: [[ARTIKEL]] [[ARTIKEL2]] [[ARTIKEL3]] osv (link med : virker også, fx [[:Artikel]]).
 • -cat:xxx - for at rette alle siderne i denne kategori
 • -catr:xxx - for at rette alle siderne i denne kategori og dens underkategorier
 • -uncat - for at rette sider, der er ukategoriserede
 • -ref:skabelon:xxx - for at rette siderne, der bruger skabelonen
 • -new:50 eller -newimages:50 for at rette de 50 nyeste sider eller filer
Andre koder
 • -regex - Du har nu mulighed for at skrive regulære udtryk. Denne parameter skal ikke tilføjes i add_text.py
 • -nocase - så er søgningen på både store og små bogstaver
 • -summary:"En eller anden tekst" - for at tilføje en beskrivelse af ændringen

Indsætte tekst redigér

add_text.py -page:"Wikipedia:Sandkassen" -text:"Dette er en test"

Erstatte tekst redigér

replace.py -page:"ARTIKEL" "Dette_er_en_test" "TEKST DU VIL HAVE"

Indsætte interwiki redigér

interwiki.py -page:"Wikipedia:Sandkassen"

Tilføje {{Ukategoriseret}} på ukategoriserede sider redigér

python add_text.py -excepturl:"class='catlinks'>" -uncat -text:"{{Ukategoriseret}}" -except:"{{[Uu]kategoriseret}}" -except:"{{[Kk]ategori}} -except:"{{[Kk]ategori [Mm]angler}}" -except:"{{[Mm]angler [Kk]ategori}}" -summary:"Bot: Kategori mangler"

Indsætte tekst redigér

Du skriver: add_text.py -page:"Wikipedia:Sandkassen" -text:"TEKST DER SKAL INDSÆTTES"

Kosmetiske ændringer redigér

cosmetic_changes.py -page:"Wikipedia:Sandkassen"

Flytte sider redigér

movepages.py -from:"Et eller andet forkert" -to:"Noget korrekt"

Tilrettelse af datoer fra engelsk til dansk format redigér

replace -page:"Wikipedia:Sandkassen" "January ([^ ]\d?)," "\1. januar" "February ([^ ]\d?)," "\1. februar" "March ([^ ]\d?)," "\1. marts" "April ([^ ]\d?)," "\1. april" "May ([^ ]\d?)," "\1. maj" "June ([^ ]\d?)," "\1. juni" "July ([^ ]\d?)," "\1. juli" "August ([^ ]\d?)," "\1. august" "September ([^ ]\d?)," "\1. september" "October ([^ ]\d?)," "\1. oktober" "November ([^ ]\d?)," "\1. november" "December ([^ ]\d?)," "\1. december" -regex

Flytning af kategorier redigér

Husk at sætte _ mellem mellemrum i kategorinavnene, og lade være med at skrive Kategori: foran. Ekempel:

python category.py move -from:Kategori_der_skal_flyttes -to:Kategori_kategorien_skal_flyttes_til

Brug af bat-filer redigér

Undertiden kan du have nytte af batfiler. Fx hvis du skal gøre en masse ensartede handlinger som du ellers ikke kan gøre i en enkelt handling. Fx at flytte mange kategorier eller sider. Mulighederne er mange, så dette er blot et eksempel.

Opret en simpel tekstfil med navnet .bat til sidst fx "Flytninger.bat" og tilføj fx:

category.py move -from:"Danske handelsministre" -to:"Handelsministre fra Danmark" -batch
category.py move -from:"Danske indenrigsministre" -to:"Indenrigsministre fra Danmark" -batch
category.py move -from:"Danske integrationsministre" -to:"Integrationsministre fra Danmark" -batch

Dernæst gemmes filen og den køres ved at skrive Flytninger.bat.

Et tip kan være at bruge søg og erstat i Word eller i Excel når du skal oprette batfiler.

Se også redigér