Hjarbæk

landsby nordvest for Viborg

Hjarbæk er en by i Midtjylland med 256 indbyggere i byområdet (2022)[1], beliggende 3 km nord for Løgstrup, 29 km sydvest for Aalestrup og 12 km nordvest for Viborg. Hjarbæk hører til Viborg Kommune og ligger i Region Midtjylland. Tidligere hørte Hjarbæk til Nørlyng Herred.

Hjarbæk
Vorde Kirke Hjarbæk trinbræt

Hjarbæk Kro
Overblik
LandDanmark Danmark
RegionRegion Midtjylland
KommuneViborg Kommune
SognVorde Sogn
Grundlagt1600-tallet
Postnr.8831 Løgstrup
Demografi
Hjarbæk by256[1] (2022)
Kommunen97.472[1] (2024)
 - Areal1474,05 km²
Andet
TidszoneUTC +1
Hjemmesidewww.viborg.dk
Oversigtskort
Hjarbæk ligger i Midtjylland
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæks beliggenhed 56°31′50″N 9°19′8″Ø / 56.53056°N 9.31889°Ø / 56.53056; 9.31889

Hjarbæk hører til Vorde Sogn. Vorde Kirke ligger i landsbyen Vorde 1 km øst for Hjarbæk.

Turisme

redigér

Hjarbæk ligger ved sydbredden af Hjarbæk Fjord, der er en del af Limfjorden. Byen har lystbådehavn, campingplads, B&B og Hjarbæk Kro, der er opført i 1867. Kroens restaurant har plads til 70 personer, og i sommerhalvåret kan der dækkes op til 60 personer i pavillonen, som er bygget til i 1912.

Historie

redigér

Bynavnet stammer fra ordene hiord (en flok dyr) og baek (bæk), som senere blev til Hiardbaek.

Landsbyen

redigér

Hjarbæk var i 1600-tallet en lille landsby med 3 gårde, 2 huse med jord og 4 huse uden jord. Det dyrkede areal var 82,3 tønder land, skyldsat til 8,34 tønder hartkorn.[2]

Ladepladsen

redigér

Hjarbæk var ladeplads for Viborg købstad.[3] Midt i 1800-tallet anlagde Viborg en landevej til Hjarbæk og udvidede havnen. Udførslen fra havnen var langt større end indførslen, og udenrigsskibsfarten var langt større end den indenrigske skibsfart.[4] Hjarbæk havde toldbod, pakhus og landingsbro.[5] Toldstedet var på kroen i Kongsgården.

Hjarbæk bevarede sin position som ind- og udførselssted for Viborg indtil jernbanen gjorde fjordsejladsen overflødig. I 1901 skriver Trap kun: "Hjarbæk, Ladeplads med Havn, Kro og Statstelefonst."[6].

Jernbanen

redigér

Hjarbæk havde fra 1928 et trinbrætHimmerlandsbanernes strækning Viborg-Aalestrup, der var anlagt i 1893. I 1916 blev der projekteret en Hjarbæk Havnebane, men den blev ikke til noget.[7][8] Viborg fik senere sin havnebane i form af Mariagerbanen. Efter at den var nedlagt, fortsatte godstrafikken på Viborg-Aalestrup til havnen i Løgstør indtil 1999. Sporet blev taget op i 2006, og nu går Himmerlandsstien på den nedlagte banestrækning godt 1 km sydøst for Hjarbæk.

 1. ^ a b c Danmarks Statistik: Statistikbanken Tabel BY1: Folketal 1. januar efter byområde, alder og køn
 2. ^ Pedersen, s. 270
 3. ^ Berntsen, s. 154 f.: "Handelen til Søes at fortsette hafver denne Byes (Viborgs) Borgerskab oc Leilighed til eftersom paa en halff Miil nær Byen er Indseigling fra Limfjorden til Hierbeck hvor de hvis fremede Vare de behøffve uden stor Besværing kunde opskibe oc der igien udskibe hvis de af Landsens Vare hafve at affhende".
 4. ^ Trap, s. 275 f.: "Viborgs Beliggenhed som en Landstad, der er c. 1¼ Miil fjernet fra sin Ladeplads og Havn, Hjarbæk ved Liimfjorden, er ikke heldig for Handelsvirksomheden, som derfor væsentligst er indskrænket til Omsætning af de for Landmanden nødvendigste Forbrugsgjenstande.
  De Bestræbelser, Byen i de senere Aar har viist for Indretningen og Udvidelsen af Havnen i Hjarbæk tilligemed Anlæget af en ny Landevei dertil have dog i Forbindelse med Tidens for Landbostanden hidtil gunstige Vilkaar bidraget ikke ubetydeligt til Handelens og Skibsfartens Fremme, ligesom det er at vente, at de i de seneste Aar tildeels fuldførte Chausseer fra Viborg til Randers og til Holstebro samt Forbedringen af Amtets øvrige Landeveie ville yttre en gavnlig Indflydelse paa at tilveiebringe en livligere Forbindelse med Byens vidtstrakte, om end noget tyndtbefolkede, Opland.
  ...Paa Hjarbæk Havn var Skibsfarten i Aaret 1857 følgende: i indenrigsk Fart: indgaaet 18 Fartøier af 293¼ Clstrs. Drægtighed med 122¾ Clstrs. Bestuvning, udgaaet 6 Fartøier af 49½ Clstrs. Drægtighed med 3 Clstrs. Bestuvning; i udenrigsk Fart, indgaaet 72 Fartøier af 1189½ Clstrs. Drægtighed med 1028½ Clstrs. Bestuvning, udgaaet 46 Fartøier af 553½ Clstrs. Drægtighed med 101½ Clstrs. Bestuvning
  ".
 5. ^ Trap, s. 354
 6. ^ Vorde Sogn i J.P. Trap: Kongeriget Danmark, udarbejdet af H. Weitemeyer (3. udgave, 4. bind 1901), s. 695
 7. ^ EVP (Erik V. Pedersen): Viborg-Aalestrup
 8. ^ Nordjyllands jernbaner: Stationer Viborg–Ålestrup

Eksterne kilder/henvisninger

redigér

Litteratur

redigér
 • Arent Berntsen: Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed (1656, genoptryk København 1971),
 • Henrik Pedersen: De danske Landbrug fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688 (København 1927, reprotryk for Landbohistorisk Selskab, København 1975),
 • Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark ved J.P.Trap. Speciel Deel, Andet Bind (Kjøbenhavn 1859),