Horskær

naturområde ud til Kattegat på østsiden af Gyllingnæs

Horskær er et naturområde ud til Kattegat på østsiden af Gyllingnæs i Odder Kommune. Området er en del af det store Natura 2000-område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (samlet areal på 45.823 ha.), og er både habitatområde, ramsarområde og fuglebeskyttelsesområde; et areal på 18 hektar med strandeng og strandsøer . Et område på 18 hektar blev fredet i 1985 [1].

Horskær set mod nord
Horskær set fra tangen mod sydøst

Der er afgræssede strandenge nogle tanger og tre små kystlaguner, som er en prioriteret naturtype, og er en meget besøgt rasteplads for ederfugle og andre dykænder. Der er i alt observeret 150 fuglearter ved Horskær, og nogle gange ses spættet sæl. Der er lukket for adgang i yngleperioden, men der er adgang til til fods i perioden 1. august til 1. marts.

Ekstene kilder og henvisningerRediger

Koordinater: 55°51′37.28″N 10°12′9.85″Ø / 55.8603556°N 10.2027361°Ø / 55.8603556; 10.2027361