I fysik er impulsmoment, eller vinkelmoment, et mål for, hvor meget bevægelsesmængde der er om et valgt punkt. Det er den rotationsmekaniske analog til lineær impuls.

Gyroskopet bevarer sin orientering mens det roterer grundet bevarelsen af sit impulsmoment.

Impulsmoment i klassisk mekanik redigér

Definition for en punktpartikel redigér

En partikels impulsmoment omkring et veldefineret punkt er defineret som:

 

hvor   er partiklens impulsmoment,   er stedvektoren for partiklens position regnet fra det valgte punkt,   er partiklens bevægelsesmængde (impulsvektor), og produktet på højre side er et krydsprodukt af vektorer.

Bemærk at impulsmomentet står vinkelret på planet dannet af   og  .

Vinkelfrekvens redigér

Impulsmomentet kan også opskrives med vinkelfrekvensen  . Impulsen kan generelt skrives som en komponent parallel med positionsvektoren plus en vinkelret komponent.

 

Hvor den vinkelrette fart er givet ved:

 

Når positionsvektoren krydses med impulsen, bliver den første komponent nul:

 

hvor   står vinkelret på   og  . Det ses, at formlen for impulsmoment nu minder om formlen for lineær impuls  :

 

hvor hastighed er erstattet af vinkelhastighed. Faktoren foran erstatter inertialmassen og kaldes derfor for inertimomentet  .

 

Dermed kan impulsmomentet skrives som

 

Kraftmoment redigér

  Uddybende artikel: Kraftmoment
 
Animation der viser vektorerne for kraft (F), kraftmoment (τ), impuls (p), og impulsmoment (L) . Her er r stedvektoren.

Analogt til Newtons anden lov for lineær bevægelse kan et kraftmoment   defineres som den tidsafledte af impulsmomentet:

 

hvor   er tid. Dette svarer til

 

hvor   er en kraft. Tilsvarende gælder:

 

hvor   er vinkelaccelerationen.

Impulsmomentet vil altså ændres, når det påvirkes af et kraftmoment. Hvis kraftmomentet er parallelt med impulsmomentet, vil kun rotationshastigheden ( ) ændres. Er kraftmomentet derimod ikke parallelt med impulsmomentet vil også retningen af impulsmomentet ændres. Dette er forklaring på, hvorfor eksempelvis et snurrende cykelhjul ophængt i en snor i akslen vil rotere omkring snoren - en såkaldt præcessionsbevægelse.

Omvendt er der altså bevarelse af impulsmomentet, når der ikke er et kraftmoment. Denne effekt kan blandt andet ses ved en pirouette, hvor en ændring af arme og bens position vil give en ændring af inertimomentet, hvilket vil medføre en modsvarende ændring i rotationshastigheden, således at impulsmomentet forbliver konstant.

Se også redigér

 Spire
Denne naturvidenskabsartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.