Informationsspecialist

Person, der er uddannet i informationsvidenskab. Betegnelsen bruges i dag ofte om bibliotekarer og nogle gange om forskningsbibliotekarer.

I et stillingsopslag ved Det kongelige Bibliotek januar 2009 skrives bl.a.: "De nødvendige kvalifikationer er:

  • afsluttet eller påbegyndt overbygningsuddannelse i biblioteksrelevante emneområder ved IT-Universitetet"