Jamtamot var Jämtlands (Jemtland) ting på Frösön (Frøsø) som eksisterte fra første halvdel af 900-tallet frem til 1500-tallet, hvor dets hovedfunktion gik over fra et åbent allting til et representativt lagting.