Jonstrup Seminarium

uddannelsesinstitution på Sjælland

Jonstrup Seminarium, senere Jonstrup Statsseminarium, var kongerigets ældste skolelærerseminarium, der startede under navnet Blaagaard Seminarium på lystgården BlaagaardNørrebro i København i 1790, men det skiftede navn, da det flyttede til en nedlagt klædefabrik i Jonstrup nær Måløv ved Ballerup i 1808, og et andet seminarium, der senere (1963-2016) lå i Gladsaxe Kommune, overtog navnet Blågård Seminarium. Jonstrup Seminarium flyttede til Lundtofte gamle skole i 1955 og i 1960/61 til det nybyggede seminarium på Trongårdsvej ved Fortunen mellem Lyngby og Klampenborg.

Seminariet i 1850, malet af Frederik Rohde.
Luftfoto af seminariet fra omkring 1940.

Seminariet blev nedlagt ved lov i 1989, lukket 25. juni 1990 og var endeligt afviklet i 1992. De studerende kunne derefter fortsætte på det nye Blågård.

Efter flytningen i 1955 overtog Flyvevåbnets Officersskole de gamle bygninger i Jonstrup. Officersskolen forlod bygningerne i 1995. Bygningerne, som kaldes Jonstrup Gamle (forkortet Gl.) Seminarium og er beliggende på adressen Jonstrupvangvej 150, 3500 Værløse, blev overtaget af Værløse Kommune i 1998 og huser nu Egeskolen, som med 155 folkeskoleelever (skoleåret 2020/21) i 10. klasse sammen med en afdeling på Campus Furesø (Bybækskolen i Farum) i Farum er Furesø Kommunes folkeskole for 10. klasse. I et samarbejde med nabokommunerne går elever fra disse kommuner også på Furesø Kommunes 10. klasseskoler. Den private Marie Kruses Skole i Farum har også 10. klasse.

Det gamle seminarium i Jonstrup huser nu også i bygningerne Jonstrupsamlingen, som er et historisk museum for seminariet fra begyndelse til slut. Meget af historien er lagt på nettet.[1]

Kendte lærere dimitteret fra Jonstrup redigér

 • 1817 Jens Jensen (1796-1875), senere seminariets forstander
 • 1827 Frederik Frølund (1806-1882), cand.theol., inspektør ved Christianshavns Borgerskole, folketingsmand
 • 1827 Daniel Eiler Rugaard (1806-1875), lærer og politiker, udgav 1847 første danske bibliografi over pædagogik
 • 1834 Lambert Franck Worsøe (1812-1874), lærer i Vollerup i Raklev sogn
 • ca. 1841 Erik Bøgh (1822-1899), forfatter, komponist, tegner
 • 1845 Hans Mortensen (1825-1908), botaniker, senere lærer på Jonstrup
 • 1851 Carl Mortensen (1832-1893) lærer på seminariet fra 1851
 • 1854 Rasmus Malling-Hansen (1835-1890), skrivekuglens opfinder
 • 1855 Anders Petersen (1827-1914), lærer i Vallø by, forfatter, historiker
 • 1858 Wilhelm Emil Jensen (f. 1836), forfatter
 • ca. 1861 Kristen Hansen Skovmand (1841-1913), lærer i Østermarie, Bornholm
 • 1863 Zakarias Nielsen (1844–1922), forfatter
 • 1865 Joakim Larsen (1846–1920), skoledirektør på Frederiksberg
 • 1868 Hans Rasmussen (1851-1939)
 • 1879 Nicolai Andreas Larsen (1860-1946)[2][3]
 • 1887 Vilhelm Larsen (1868-1954)
 • 1888 Knud Hjortø (1869–1931), forfatter
 • 1891 Peter Holm (1873-1950), museumsdirektør
 • 1896 Johannes Høirup (1877-1958)[4]
 • 1896 Peter Zoffmann (1877-1971)[5]
 • 1897 A.M. Hansen (1877-1960), undervisningsminister
 • ca. 1909 Ole Hessilt (1887-1961), amtsskolekonsulent[6]
 • 1909 Peder Ravn (1884-1962)[7]
 • 1910 Rudolf Bruhn (1889-1918), forfatter
 • 1913 Georg Krogh-Jensen (1892-1968)[8]
 • 1914 Viggo Jensen (1893-1961) lærer på Hasel
 • 1915 Poul Müller (1894-1971), inspektør ved Statens pædagogiske Studiesamling[9]
 • 1919 N.P. Andersen (1898-1970), skoledirektør i Esbjerg[10]
 • 1919 Victor Cornelins (1898-1985), viceskoleinspektør i Nakskov, foredragsholder, musiker, sanger
 • 1920 Holger Kjær (1899-1980)[11]
 • 1922 H. Bahne Jensen (1895-1956)[12]
 • 1924 Niels Peder Jensen Frank (1899-1991), Værslev.
 • 1929 Hans Jacob Højgaard (1904–1992), lærer, korleder og komponist på Færøerne
 • 1930 Erhardt Larsen (1909–1994)[13]
 • 1936 C.C. Kragh-Müller (1914-1976), professor, cand.psych., leder af Bernadotteskolen i Hellerup
 • 1940 Knud Nielsson (f. 30. juni 1918), lærer i København; medlem af Modeludvalget for sløjd 1962-1978[14]
 • 1944 Erik Knudsen (f. 1922), forfatter
 • 1950 Bjarni Skaalum (f. 1924), lærer på Færøerne
 • 1951 Erling Poulsen (f. 1924), lærer på Færøerne
 • 1968 Bent Illum (f. 1944), sløjdlærer
 • 1969 Finn Spurre Pedersen, lærer i Danmark, Zambia og Grønland, ungdomsskoleinspektør[15]
 • 1972 Søren Vestergaard Mikkelsen (f. 1949), lærer i Danmark og Grønland, forfatter og foredragsholder
 • 1975 John Bamberger (f. 1951), skoledirektør i Helsinge
 • 1975 Niels Christian Sauer (f. 1950), DLF-hovedstyrelsesmedlem 2000-2004
 • 1976 Anne Vilsbøll (f. 1951), billedkunstner og forfatter
 • 1976 Claus Bojesen (f. 1948), maler, grafiker og forfatter
 • 1987 Bodil Kornbek (f. 1961), skoleleder og politiker

Nogle lærere på Jonstrup redigér

 • 1791-1796 Hans Wilhelm Riber (1760-1796)
 • 1791-1811 Hardenack Otto Conrad Zinck (1746-1832), komponist, sanglærer, professor
 • 1796-1798 Eiler Christopher Munthe (1759-1814)
 • 1796-1805 Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
 • 1798-1801 Jacob Saxtorph (1771-1850), fra 1801 seminarieforstander
 • 1801- Christian Ludvig Strøm
 • (1808)-1817 Johannes Nikolaj Schow, teolog
 • (1808)-1818 Tønnes Ditlev Roeskilde, teolog
 • 1809-1840 Vilhelm Johannes Gehl (død 1840), gymnastiklærer
 • 1811-1853 Ole Jacob Gebauer, havebrugslærer
 • 1811-1851 Rasmus Andersen, sanglærer
 • 1818-1826 Caspar Johannes Boye (1791-1853), teolog, salmedigter, lærer i dansk og historie
 • 1851-1893 Carl Mortensen (1832-1893) lærer i sang, skrivning og tegning
 • 1856-1896 Hans Mortensen (1825-1908)
 • 1857- Jørgen Beyerholm, regning og matematik
 • 1870-1884 Otto Kalkar (1837-1926), sprogvidenskabsmand
 • -1923 A.J. Hansen, sløjd samt gymnastik i alle klasser
 • 1874-1879 Hallander Hellemann (1850-1920), gymnastiklærer, senere skuespiller[16]
 • 1886- Eggert Christopher Tryde Lunddahl (1854-1936) historie, religion, dansk
 • 1895-1935 Kristen N. Steensen, sang og musik
 • Steenfeldt Nielsen, timelærer i tegning
 • (1895)- J. J. Nielsen, cand.mag., naturfag og dansk
 • 1895-1935 Johannes Frederik Johansen (død 1946) regning, matematik, fysik
 • 1917-1953 Christian Hauch (1888—1961)[17]
 • 1921-1938 Folmer Lauritzen (død 1938), tegnelærer
 • 1923-1962 Otto Lindberg (1892—1979), gymnastik- og sløjdlærer
 • 1933-1972 Herman Wolffsen (1902-1989), øvelsesskole- og seminarielærer, inspektør, regning, tegning, skrivning, sløjd, skoletimer[18][19]
 • 1935—1947 Ejnar Boesen (1900—1983), sang og musik[20]
 • 1937—1946 Egede Schack (1895—1957), teolog[21]
 • 1950-1963 Poul Thomsen, senere professor i fysik på Danmarks Lærerhøjskole 1973-1992
 • 1952-1984 Lisa Larsen
 • 1956- Verner Kesselhahn (f.15.03.1924, d. 17.06.2008), dansk
 • 1956-1984 Karen Viderø (20.12.1923-5.4.2010)
 • 1956-1987 Vagn Jensen (f.11.08.1922), geografi
 • 1957-1990 Børge Hjermov (f. 01.04.1920), engelsk, tysk, formand for Jonstrupsamfundet, lærereks. fra Jonsrup 1941
 • 1958-1990 Ole Kinch, musiklærer
 • 1959- Margrethe Skafdrup (f.26.02.1922, død februar 2007), engelsk, tysk. Skrev bogen 'Korsveje' 1999
 • 1960- Gudrun Christensen, overlærer, skolekøkken
 • 1960-1990 Hans A. Marcher (f. 15.11.1930), cand.mag., mag.scient., matematik, fysik (naturlære)
 • 1960-1990 Knud Nedergaard (f. 18.07.1928), teolog, kristendomskundskab
 • 1961-1982 Finn Berlev (f. 07.01.1922, d. efterår 1992), cand.mag., fysik, matematik
 • 1961-1988 Arne Sloth (født ca. 1930), kommunelærer, dansk og gymnastik
 • 1961- Knud Karlsen (f. 10.08.1923), engelsk og latin, lærerrådsformand, konstitueret rektor 1976-77
 • 1963-1966 og 1970-1990 Bjørn Ekmann, tysk
 • 1964-1990 Grete Skafte, psykologi
 • 1965-1992 Gudrun Marcher, håndarbejde
 • 1966-1990 Johann Boisen Schmidt (f. 12.05.1925) historielærer
 • Poul Koch (f. 02.12.1930, d. 18.09.1986) lærer i samfundsfag[22]
 • Ole Varming (f. 24.03.1929, d. 21.01.2016), psych.dr., lærereks. fra Jonstrup 1953, psykologilærer
 • Jørgen Marcher, pædagogiske fag
 • Asta Trier-Hansen, håndarbejde, gymnastik
 • 1967-1987 Anni Rosenberg
 • 1971-1990 Vagn Mathiasen (f. 10.09.1931, d. 27.01.2014), sløjdlærer og praktikleder
 • Birgitte Holbøl, cand.pæd.pæd., undervisningslære og pædagogik[23]
 • Kurt Andersen, cand.pæd., dansk
 • Ruth Munk (f. 19.10.1921), biologi[24]
 • Frede Enkegaard (1911-1977), sang- og musiklærer og kollegiets efor
 • Anni Støvring Jensen, skrivning, formning
 • 1970-1990 Johannes Jeppesen, pædagogik
 • 1970-1990 Kurt Maack, musik
 • 1970-1990 Gyda Bøge Seibæk, psykologi
 • Lars Engels, kemilærer, også på DLH og senere tv-producer
 • 1972-1990 Kirsten Thyme, retorik, talepæd.
 • 1974-1990 Peder Kjøgx, idræt
 • 1975-1990 Tom Carlsen, dansk og samfundsfag
 • 1975-1990 Vagn Nørgaard, musik
 • 1977-1990 Lis Boysen, samfundsfag
 • 1977-1990 Willy Daniel, sløjdlærer, senere forstander for Dansk Sløjdlærerskole
 • 1979-1980 Arne Mortensen
 • 1980-1987 Inger Ferini, psykologi
 • 1980-1990 Randi Asnæs, pædagogik
 • 1981-1990 Elin Ekmann, tysk
 • 1981-1990 Per Ryt-Hansen, idræt (dernæst på Blågård Seminarium indtil 2004), selv lærer fra Jonstrup 1976[25]
 • 1982-1990 Vibeke Lyngholt Frederiksen, biologi

Forstandere redigér

 • 1790-1801 Johan Christian Gebhard Claussen (1750-1801), førstelærer[26]
 • 1801-1819 Jacob Saxtorph (1771-1850) (1819-1843 rektor for Odense Kathedralskole)
 • 1819-1838 Jens Ernst Wegener (1781-1846)
 • 1839-1868 Jens Jensen (1796-1875) (konstitueret i slutningen af 1838)
 • 1868-1878 Viggo Andreas Vilhelm Driebein (1820-1878), teolog
 • 1878-1895 Odin Wolff Tidemand (1822-1897), teolog
 • 1895-1929 Stig Bredstrup (1863-1939), teolog
 • 1929-1937 Arne Møller (1876-1947), cand.teol., dr.phil., fra 1937 forstander for Haderslev Statsseminarium
 • 1937-1947 Georg Christensen (1877-1966) tidl. forstander for Haderslev Statsseminarium
 • 1947-1964 Aage Morville (1894-1983), teolog, tidl. lærer på Haderslev Seminarium og forstander for Ranum Seminarium
 • 1964-1977 Per Mogens Hansen (1918-1991), rektor, mag.art. dansklærer, tidl. rektor for Odense Seminarium
 • 1976-1977 Knud Karlsen konstitueret som rektor under Per Mogens Hansens sygdom
 • 1977-1990 Kaj Bonde (1926-1999) sidste rektor

Andet personale redigér

 • 1940-1950 Anny Værenstrøm Nielsen, børnehavelærerinde i Jonstrup
 • 1960-1990 Esther Frimann, økonoma, kantinebestyrer (død 7. juli 1992)
 • 1973-1990 Jan Karlsson, medhjælper
 • 1981-1990 Grethe Kofoed, sekretær
 • 1981-1991 Elin Fog, bibliotekar
 • 1984-1990 Henny Dahl, teknisk assistent

Jonstrupsamlingen redigér

Læreruddannelsens historie i Danmark i perioden 1790-1990 er beskrevet i en udstilling under Dansk Skolemuseum på Jonstrup Seminariums gamle øvelsesskole. Samlingen er åben hver første søndag i måneden 14:00-16:00. Adresse: Jonstrupvej 288, indgang E, Værløse.[27]

Litteraturhenvisninger redigér

Referencer redigér

 1. ^ http://jonstrupsamlingen.dk/index.php/kilder/
 2. ^ http://www.rostra.dk/slojd/historie/LarsenNicolaiAndreas.html
 3. ^ Kraks Blaa Bog 1943 https://blaabog.dk/old-biography/?id=229784 (betalingsmur)
 4. ^ Johannes Høirup (2/9-1877 - 30/5-1958), stadsskoleinspektør. https://blaabog.dk/old-biography/?id=335851
 5. ^ Peter Zoffmann (25/1-1877 - 27/10-1971), lærer, kæmner. Peter Martin Severin Zoffmann Petersen, søn af lærer Peter Jepsen Petersen og hustru Christine Sophie, f. Zoffmann, i Haderslev. https://blaabog.dk/old-biography/?id=434667
 6. ^ Ole Hessilt (25/11-1887 - 18/4-1961), amtsskolekonsulent. https://blaabog.dk/old-biography/?id=350697
 7. ^ Peder Ravn (9/1-1884 - 2/12-1962), skoleinspektør, landstingsmand. https://blaabog.dk/old-biography/?id=280662
 8. ^ Georg Krogh-Jensen (27/6-1892 - 23/10-1968) stadsbibliotekar, dr.phil. https://blaabog.dk/old-biography/?id=409011
 9. ^ Poul Müller (23/10-1894 - 9/8-1971) overbibliotekar for Statens pædagogiske Studiesamling. https://blaabog.dk/old-biography/?id=432097
 10. ^ Niels Peter Carl Andersen (8/4-1898 - 18/11-1970) skoledirektør i Esbjerg. https://blaabog.dk/old-biography/?id=420081
 11. ^ Holger Kjær (27/8-1899 - 27/2-1980) højskolelærer i Askov. https://blaabog.dk/old-biography/?id=492029
 12. ^ Henrik Ludvig Bahne Jensen (10/6-1895 - 14/4-1956) skoleinspektør, Randersgades Skole. https://blaabog.dk/old-biography/?id=311387
 13. ^ Erhardt Larsen (4/6-1909 - 17/1-1994) redaktør. https://blaabog.dk/old-biography/?id=889099
 14. ^ http://rostra.dk/slojd/historie/Knud_Nielsson.pdf
 15. ^ https://www.facebook.com/finnspurre.pedersen
 16. ^ H. Hellemann https://blaabog.dk/old-biography/?id=37440
 17. ^ Christian Hauch (2/5-1888 - 31/10-1961) seminarielærer https://blaabog.dk/old-biography/?id=357419
 18. ^ Signe Holm-Larsen og Jette Kirstein: Husker du vor skoletid? - at gå i øvelsesskolen i Jonstrup. Forlaget Jonstrupsamlingens Venner. 2019. ISBN 978-87-971646-0-0 https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A47278872
 19. ^ http://jonstrupsamlingen.dk/wp-content/uploads/2020/12/ovelsesskolen.pdf
 20. ^ Ejnar Boesen (2/6-1900 - 1/12-1983) sanginspektør https://blaabog.dk/old-biography/?id=811540
 21. ^ Egede Schack (28/7-1895 - 22/3-1957) provst https://blaabog.dk/old-biography/?id=322199
 22. ^ Ugift. Begravet i forældrenes gravsted https://gravsted.dk/person.php?navn=halkoch
 23. ^ Birgitte Holbøl har senere været skoledirektør på Bornholm.
 24. ^ gift m. prof. Anders Munk
 25. ^ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008378688122
 26. ^ før 1801 var der ikke udnævnt nogen seminarieforstander
 27. ^ http://jonstrupsamlingen.dk/

55°45′37″N 12°20′20″Ø / 55.76028°N 12.33889°Ø / 55.76028; 12.33889