Kalorie (symbol cal), ældre enhed for energi (især varmeenergi). En kalorie er defineret som den energi der kræves til opvarmning af 1 gram vand 1 grad celsius fra 14,5 °C til 15,5 °C.

Enheden "kalorie" anvendes i dag oftest som mål for energiindhold i fødevarer. Energiindholdet på 330 kcal i en 710 ml energidrik svarer omtrent til en fastfood cheeseburger eller 80 gram sukker.

I dag benyttes almindeligvis SI-enheden joule til at angive energi. Ved eksperimenter har man fundet, at 1 cal = 4,184 J. Det er en udbredt misforståelse at en kalorie forkortes kcal. Dette er dog ikke tilfældet, da k er SI-præfiks for kilo, hvorfor kcal altså står for kilokalorie:

1 kcal = 1000 cal

Forvirrende nok kaldes kilokalorier ofte blot for kalorier inden for ernæringslære, og i den forbindelse kaldes en "almindelig" kalorie også en gramkalorie.