Kategori:Invasive arter

Invasive arter er dyr eller planter, der af mennesket, bevidst eller ubevidst, er flyttet fra deres naturlige levested til en ny biosfære og fortrænger det oprindelige plante eller dyreliv.