Kategori:Sletningsforslag

På denne side opremses artikler ved hjælp af skabelonerne {{slet}}, {{notabilitet}}, {{reklame}} (option) og {{uencyklopædisk}} (option). Årsager, samt evt. diskussion af samme, findes enten på listen over sletningsforslag, på de enkelte siders diskussionssider eller i artikelhistorikken. Derudover kan der under nedenstående underkategorier findes andre artikler, der af forskellige årsager bør slettes. Tallet i parentes ud for de enkelte underkategorier nedenfor fortæller om antallet af "under-underkategorier".

Det er en fordel, hvis artiklen kommer i den rigtige kategori, da nogle sletninger kan ske uden videre, mens andre bør diskuteres. Du kan læse mere om sletning ved at klikke på linkene ovenfor.

En oversigt over slettede artikler findes i sletningsloggen. Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så klik skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.