Wikipedia:Sletningsforslag

Gnome-edit-delete.svg Crossed out rubbish bin.svg Arrows-move.svg Merge-arrow.svg
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletningRediger

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn på artikel med relevant indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletningRediger

Generel procedureRediger

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslagetRediger

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")Rediger

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gangRediger

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusionRediger

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionenRediger

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbneRediger

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning?Rediger

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletningRediger

Sletningsforslag: Kategori:Dyr fra Amerika

Vi har kategorier om dyr fra Amerika, Eurasien‎, Skandinavien‎, samt Subarktiske fugle. Giver det mening at have kategorier om dyr fra store geografiske områder? --|EPO| COM: 9. jan 2021, 10:11 (CET)

 •   Kommentar - Bruger Bruger:Patchfinder skriver om netop dette forslag: sletteforslag da kategorien kan rummes af verdendels kategorierne Sydamerikas fauna og Nordamerikas fauna. Jeg har ikke noget for og imod at kategorien bliver afviklet og slettet. --Steen Th (diskussion) 9. jan 2021, 11:00 (CET)
 •   Slet Som argumenteret af Patchfinder. --|EPO| COM: 5. apr 2021, 10:31 (CEST)
 •   Slet Enig - jeg synes generelt, vi skal passe på med, at kategoriseringen ikke tager overhånd, så kategoriseringen bliver mere indviklet end nødvendigt med mange hierarkiske led. Økonom (diskussion) 25. maj 2021, 08:16 (CEST)

Sletningsforslag: Kategori:Påbegyndte artikler om naturprodukter

For tre år siden indsatte Bruger:Patchfinder en bemærkning om, at "dens funktion er uklar og upræcis". Skal kategorien/stubben præciseres eller slettes? --|EPO| COM: 9. jan 2021, 10:14 (CET)

 •   Kommentar Det er brugeren Bruger:Sten, som har oprettet både kategori og tilhørende skabelon. Hvis kategori slettes, skal brugen af skabelon {{Naturproduktstub}} afvikles og skabelonen skal også slettes. --Steen Th (diskussion) 9. jan 2021, 10:36 (CET)
 •   Slet både kategori og skabelon jf. Patchfinders argumenter. --|EPO| COM: 5. apr 2021, 10:32 (CEST)
 •   Slet Vi bør ikke have kategorier (og skabeloner), som ingen kan se meningen med. Økonom (diskussion) 25. maj 2021, 08:18 (CEST)

Sletningsforslag: Sons of Sam

Det fremgår ikke af artiklen, hvordan Sons of Sam stiller spørgsmålstegn. Det betragter jeg som en væsentlig mangel i artiklen. Så væsentlig, at den bør slettes, hvis der ikke rettes op på det. --|EPO| COM: 14. maj 2021, 09:15 (CEST)

@EPO - slet du bare - det er tydeligt på din kommentar, at det ikke er skrevet så andre forstår det skrevne... --Tdn70 (diskussion) 14. maj 2021, 19:24 (CEST)

 •   Slet - Hvis der skal skrives en artikel om denne tv-serie, så skal den understøttes af kilder, ikke blot henvise til tv-serien.--Kjeldjoh (diskussion) 17. maj 2021, 15:02 (CEST)
 Konklusion:
Ikke megen diskussion, men alle deltagere udtrykker tilslutning til, at artiklen slettes, men at der evt. kan skrives en ny artikel med ny tekst. Der er ikke gjort forsøg på at forbedre artiklen, siden sletteforslaget blev oprettet i maj 2021. Økonom (diskussion) 20. nov. 2021, 19:34 (CET)

Sletningsforslag: Kategori:Forestillinger om himlen

Jeg blev for nylig opmærksom på Kategori:Forestillinger om himlen, som virker mig lidt overflødig, måske endda direkte misvisende. Dels har jeg lidt svært ved at se forskellen på denne kategori og dens overkat Kategori:Dødsriger (andet end fra et subjektivt religiøst standpunkt), dels tænker jeg at rent sprogligt vil "Himlen" vække associationer til det kristne paradis. Derudover er ikke alle positive dødsriger placeret oppe bag skyerne; til eksempel er Valhal kategoriseret her, selv om Asgård (hvor Valhal findes) er beliggende ved én af livstræets tre rødder. Er det nemmeste ikke bare at slette den kat og indlemme artiklerne i dens overkat? --Medic (diskussion) 18. jun 2021, 11:05 (CEST)

Fair nok, men er der en specifik årsag til, at vi har behov for kategorien (herunder at vi ikke kan nøjes med dens overkat) - og hvordan kommer vi omkring de problemer, jeg har anført herover? Jeg tænker ikke, at vi behøver at spejle den engelske tilgang, hvis ikke vi har et specifikt behov... --Medic (diskussion) 18. jun 2021, 11:12 (CEST)
Kategorien indeholder nu et par steder, der ikke er dødsriger (Tír na nÓg, Asgård og den alt for korte Folkvang), hvorfor der synes at være en vis begrundelse for kategorien, der også findes på andre Wiki'er. Det kan så i høj grad diskuteres, om disse ikke-dødsriger repræsenterer en "himmel". Jeg er i tvivl, men hælder nok til at slette kategorien, da jeg ikke mener, at de mytologiske steder udgør en "forestilling om himlen". Da de øvrige steder vel er dødsriger, mener jeg ikke det hænger sammen som det burde. --Pugilist (diskussion) 20. sep 2021, 00:13 (CEST)
  Kommentar Da kategorien har Kategori:Dødsriger som overkategori, bør den kun indeholde artikler om dødsriger. Der bør oprettes en ny fælles kategori for mytologiske steder, og hvad der er ikke er dødsriger, bør flyttes dertil eller evt. andre specialiserede underkategorier dertil. Kategorien kan min skyld gerne beholdes, men den bør forsynes med en forklarende tekst som forklarer hvad den indeholder. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 20. sep 2021, 00:31 (CEST)
PS. Jeg ser at vi allerede har Kategori:Mytologiske steder. Kategori:Dødsriger bør have den som overkategori, og Tír na nÓg bør flyttes dertil. Asgård og Folkvang er allerede i Kategori:Steder i nordisk mytologi og kan slettes i Kategori:Forestillinger om himlen. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 20. sep 2021, 00:39 (CEST)
Enig i Kartebolles overvejelser. Men hvis vi følger dem, hvad er der så tilbage i kategorien ? Flyttes ikke-dødsrigerne til "Mytologiske steder", og er dødsrigerne dødsriger, har jeg svært ved at se, behovet for kategorien. Dertil kommer, at et dødsrige efter almindelig sprogbrug vel næppe er en "himmel" og ej heller en forestilling derom. --Pugilist (diskussion) 29. sep 2021, 18:59 (CEST)

...Hvilket bringer os tilbage til min oprindelige betænkning ved denne kategori. Jeg skal ikke afvise, at den fungerer på engelsk, men på dansk er artiklerne heri ikke "himmeler", ikke placeret "oppe", og i de fleste tilfælde bedre kategoriseret andetsteds. Ergo er denne kategori nok ikke rigtigt anvendelig... eller? --Medic (diskussion) 1. okt 2021, 07:10 (CEST)


Opsummering: Der har ikke været bredere debat om kategorien. Der synes dog at tegne sig et billede af konsensus om, at kategorien ikke fungerer på dansk. Med mindre der er protester (kom frit frem!) vil jeg derfor tillade mig at konkludere om nogle dage, at kategorien slettes grundet de problemer, der er påpeget, og at indholdet flyttes til andre relevante kriterier kategorier. --Pugilist (diskussion) 8. nov. 2021, 12:06 (CET)

 Konklusion:
Kategorien slettes. --Pugilist (diskussion) 11. nov. 2021, 09:50 (CET)

Sletningsforslag: Neosexisme

Artiklen Neosexisme er oprettet af bruger:Leondz i august 2021. IP-brugeren bruger:80.62.116.119 har påsat notabilitets- og tætpå-skabeloner på siden i oktober.

Begrebet neosexisme kan findes anvendt på dansk, bl.a. af DR, men indtil videre vist kun i forbindelse med en enkelt akademisk artikel om begrebet, skrevet af tre forskere fra IT-Universitetet, hvoraf den ene hedder Leon Derczynski. Bruger:Leondz har også oprettet en artikel på enwp om begrebet, hvis notabilitet der er sat spørgsmålstegn ved. Ifølge artiklen selv findes begrebet dog også i den udenlandske akademiske litteratur siden i hvert fald 1995. Bør artiklen slettes? Økonom (diskussion) 24. okt. 2021, 10:37 (CEST)

  Kommentar — Med forbehold for at jeg intet kender til det: er denne, åbenbart, selvudviklede, version af begrebet i tråd med den gængs forståelse af emnet?
Emnet kan jo være notabelt nok, men p.t lugter det lidt meget af førstehåndsforskning. :Mvh KnudW (diskussion) 24. okt. 2021, 11:44 (CEST)
  Behold Uden at være ekspert vil jeg mene det er almindeligt kendt. Søger man i Google Scholar påstår den at finde 1.180 resultater. Så indenfor området synes der at være en rimelig udbredelse. På dansk har det også været diskutteret på netavis kontrast.dk. — Fnielsen (diskussion) 24. okt. 2021, 16:15 (CEST)

Sletningsforslag: Troels Boldt Rømer

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklens hovedperson lever ikke umiddelbart op til notabilitetskriterierne, så jeg vil foreslå denne side slettes (skrev 91.198.168.8 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

  Kommentar Det her må da være en eller anden form for joke. Formænd for landsdækkende ungdomsorganisationer som f.eks. Danske Skoleelever og Ungdommens Røde Kors er for adskillige år siden blevet vurderet som værende automatisk notable. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 31. okt. 2021, 12:21 (CET)
I WP:BIO står "Formænd for større landsdækkende ngo'er, brancheforeninger og interesseorganisationer som f.eks. Dansk Røde Kors og Landbrugsraadet". Hverken Danske Skoleelever eller Ungdommens Røde Kors kan vel sidestilles med de givne eksempler, så jeg mener ikke umiddelbart at der her er tale om automatisk notabilitet. Så det må efter min opfattelse komme an på i hvilken grad Rømer har gjort sig bemærket i offentligheden. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 31. okt. 2021, 13:31 (CET)
 •   Kommentar - Ved en første gennemlæsning mener jeg ikke umiddelbart, at kravene er opfyldt. Er enig med Kartebollen i, at de to organisationer ikke nødvendigvis kan sammenstilles med eksemplerne i kriterierne. Uanset om artiklen overlever eller ej, bør der nok skæres en del ned i ligegyldigt lirum-larum, der ikke forekommer at være specuet relevant for biografien. --Pugilist (diskussion) 31. okt. 2021, 20:35 (CET)
 • Da han var formand for Danske Skoleelever, var han særdeles synlig i medierne. Lang mere end hans efterfølgere. Men det gjorde også at organisationen blevet taget meget mere seriøs end hvad der var sket tidligere. Så der er opgave med at grave frem nogle af de artikler fra den periode. Omtale er bl.a. er her. Jeg er ikke tvivl om notabilitet her. Så jeg er til klar   Behold --Steen Th (diskussion) 31. okt. 2021, 21:11 (CET)
 •   Behold Vi har mange links til ham her på da-wiki. Og så er der vel etableret en form for præcedens med denne artikel Agnete Vienberg Hansen - man kan se på diskussionen. Vi har også Kategori:Formænd_for_Danske_Skoleelever. --Honymand (diskussion) 31. okt. 2021, 21:27 (CET)
 •   Kommentar + Forslag til ændring i WP:BIO - Egentlig synes jeg ikke det er så specielt interessant at diskutere, om Troels Boldt Rømer er notabel eller ej, for det er han, men sletningsforslaget, som jeg stadig betragter som en spøg, siden den anonyme forslagsstiller fjernede forslaget igen fra listen over sletningsforslag, har bragt et mere principielt spørgsmål frem (og det er jo så ikke første gang, det er fremme, så jeg forstår ikke helt, hvorfor vi gider cykle rundt i dette gang på gang?), og det er, hvad vi forstår ved "Formænd for større landsdækkende ngo'er, brancheforeninger og interesseorganisationer" (som eksempel nævnes Dansk Røde Kors og Landbrugsraadet uden at man bliver rigtig meget klogere af dét, hvor vægtningen skal lægges). Vi kan jo starte med Danske Skoleelever, som var den organisation Troels Boldt Rømer først blev kendt fra. Jeg kan ikke rigtig blive klog på, om nogle af de øvrige skribenter alvorligt ment mener, at organisationer for børn og unge ikke kan konstituere som værende "større landsdækkende", eller hvad de mener med deres kommentarer. I min optik er Danske Skoleelever (DSE) væsentlig større og 'mere landsdækkende' end mange andre organisationer vi kan komme på indenfor dette "emne". Der er ca. 1875 grundskoler i Danmark (folkeskoler, privatskoler og efterskoler), og elevtallet på landsplan fra 0. til 10. klasse ligger på ca. 700.000 elever (nogle år lidt mere). I regnskabsåret 2017 havde DSE 939 skolers elevråd som medlemmer (revideret regnskab af statsautoriserede revisorer) og i 2020 var dette tal steget til 1001 skoler. De 939 skoler fra 2017 giver en organisationsprocent lige omkring 50,1%, når vi ser på antallet af skoler alene, mens de 1001 svarer til en organisationsprocent på lidt over 53%. Nu skal man huske på, at skolerne er meget forskellige af størrelse, og nogle skoler går endda ikke helt op til 9. klasse, så der vil typisk være en overvægt af de større skoler og skoler med klassetrin op til 9. klasse blandt medlemsskolerne i forhold til de mindre skoler, eller skoler der er forbeholdt nogle af de yngre klassetrin. Så prøver vi at 'oversætte', hvad medlemstallet betyder i forhold til, hvor mange elever DSE medlemsmæssigt repræsenterer, så skal vi nok forvente, at tallet som minimum ligger i et niveau mellem 55% og 65% af de danske skoleelever og meget vel muligt mere, men i antal repræsenterede elever via medlemsskolerne når vi altså konservativt set sat et tal på et sted mellem 385.000 og 455.000 elever. Så både i organiseringsgrad såvel som i repræsentationsgrad vil jeg nu nok sige, at DSE er en "større" organisation - Landbrugsraadet, som i øvrigt ikke eksisterer mere, repræsenterede 49 medlemsorganisationer, og deres efterfølgerorganisation Landbrug & Fødevarer repræsenterer godt 30.000 landmænd og 300 virksomheder (et godt stykke fra DSEs 939/1001 og 385.000/455.000). Med en "større" organisation tænkes der muligvis også på en organisation, som medier og politikere ikke kan "komme udenom", når der skal debateres, forhandles eller udvalgsbehandles sager, der er af betydning for organisationen og dens medlemmer. Siden Troels Boldt Rømers dage og tillige vel også hans forgænger Anemone Birkebæks dage har DSE været en organisation som undervisnings- og statsministre ikke har forsøgt at smyge sig udenom, når der skulle diskuteres eller forhandles folkeskole- og grundskoleforhold, og det samme gælder vist også i vid udstrækning medierne m.fl. Endelig kan "en større" organisation måske også kendetegnes ved, at de ikke kun servicerer deres medlemmer, samt forhandler og snakker om det, der vedrører deres område, men at de også kan servicere andre organsationer med f.eks. professionel kursusvirksomhed eller relevante analyser eller hvad det nu måtte være, også på dette felt lever DSE op til, hvad man kan forvente af en "større organisation". Historisk har det ikke altid været sådan. Der har været tider, hvor landsdækkende elevorganisationer ikke kunne være sikre på at blive inviteret med til forhandlinger og konferencer og heller ikke kunne være sikre på at kunne få relevant taletid i pressen og ej heller magtede opgaven at servicerer meget andet end deres eget medlemsbagland, men i forhold til DSE er dette altså en irellevant fortid (at deres succes i vækst, kompetencer og indflydelse så skyldes en bevidst mangeårig strategi kunne jeg nok skrive et længere indlæg om, men det er ikke formålet her; her er det alene et spørgsmål om at vurdere, hvad der er "større", eller hvad der ikke er det, uden skelen til fra hvilken målgruppe organisationen har sin basis).
Konkret vil jeg med dette foreslå, når nu emnet endnu engang er blevet bragt på bane, at vi justerer lidt på beskrivelsen i WP:BIO vedrørende organisationer, for det første kan vi jo foretage en vurdering af, om det bør være en historisk organisation som Landbrugsraadet, der bør nævnes som eksempel, eller om det måske snarere burde være en nutidig organisation som Landbrug & Fødevarer, der skulle være det eksempel, der blev nævnt, men udover denne diskussion, som jeg ikke selv har har nogen speciel præference i forhold til, hvad der bør nævnes, så finder jeg det nu på høje tid, at der som eksempel også bliver nævnt mindst én organsation, der har med børn og unge at gøre, for eksplicit at vise, at udtrykket "for større landsdækkende" ikke på nogen måde direkte eller indirekte er begrænset til at skulle forstås alene som en bestemt type af organisationer, eller som organisationer for bestemte grupper af mennesker. Jeg indstiller derfor, at vi i næste redigering af disse kritrier tilføjer Danske Skoleelever som endnu et konkret eksempel. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 31. okt. 2021, 23:23 (CET)
Det giver ingen mening at diskutere her. - Tag det op på WP:BIO-diskussionssiden. --Pugilist (diskussion) 31. okt. 2021, 23:59 (CET)
Som jeg ser det, er det lige nu det eneste væsentlige spørgsmål i denne sag, der er værd at diskutere - og du ved også udmærket godt, at der er væsentligt flere brugere, der følger en sletningsdiskussion, end en diskussion på den pågældende diskussionsside. Det var ikke mig, der bragte dette absurde sletningsforslag frem, eller insisterede på, at det skulle tages alvorligt, så nu er ånden ude af flasken, og så må vi også diskutere åbent, hvad der er væsentligt i denne sag. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 1. nov. 2021, 00:10 (CET)
Det væsentlige spørgsmål i denne sag er om Rømer er notabel, ikke om formænd for DSE altid er notable. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 1. nov. 2021, 07:48 (CET)
Undskyld mig lige engang, men det er altså dig og Pugilist, der har rejst tvivl om, hvad "Formænd for større landsdækkende ngo'er, brancheforeninger og interesseorganisationer" betyder - I kan ikke først smide det argument ind i debatten, og så bagefter lade som om, at dén kommentar bare var en slettet SMS. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 1. nov. 2021, 08:10 (CET)
@Oleryhlolsson: Ro på. Det er ikke et personligt angreb på dig, at der er rejst tvivl om en biograferet person. Det giver ikke mening at drøfte en generel ændring af kriterier i WP:BIO i en konkret slettediskussion. På den måde bliver det svært at følge med for andre, der måske er interesserede i den generelle diskussion, men som ikke er opmærksommme på den konkrete diskussion, ligesom det om nogle år vil være meget vanskeligt at finde den generelle diskussion, hvis den er gemt i et konkluderet sletteforslag. --Pugilist (diskussion) 1. nov. 2021, 10:04 (CET)
Øh, har jeg givet indtryk af, at jeg fandt det var et 'personligt' spørgsmål, det har ikke været mit udgangspunkt, og jeg beklager, hvis det har forekommet sådan - jeg fastholder dog grundsynspunktet, at jeg finder sletningsforslaget absurd. Er det mig, der i sin tid har oprettet artiklen? - det har jeg ikke været inde at tjekke. Jeg finder hverken min eller Troels Boldt Rømers person interessant nok til at tage det personligt, men dét, jeg hæfter mig ved, er, at to bruger lægger ud med udmeldinger om, at de tvivler på, at de organisationer Boldt Rømer har været formand for kan sidestilles eller sammenstilles med (andre) interesseorganisationer, hvad angår organisationsnotabilitet, en sådan tvivl bringer jo et helt andet element ind i debatten, da jeg hele vejen igennem har anset organisationsnotabiliteten som et væsentligt bærende element. Derfor synes jeg naturligvis, det er helt i orden at tage (endnu) en debat om dette, men jeg bliver så ret pikeret over, at de, der har bragt emnet på banen, ikke ønsker at debattere dette videre, det er [..kraftudtryk..] en grundlæggende dårlig debatstil, og jeg kan ikke forstå, hvad den skal til for. Jeg finder en debat om Troels Boldt Rømer rimelig uinteressant, for den vil rimeligvis, tænker jeg, ende med et behold, hvad jeg derimod på ingen måde finder uinteressant, det er den grundlæggende uklarhed, som jeres kommentarer rejser, og hvis man så ikke kan debattere dét, som flere har fremført, så ved jeg ikke rigtig, hvor vi er henne? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 1. nov. 2021, 11:00 (CET)
Jeg tror ikke, at der er nogen, der har afvist at diskutere en generel ændring af WP:BIO, det er blot påpeget, at dette ikke er det relevante forum for en sådan diskussion. Så der er ikke behov for fra din side at benytte kraftudtryk (også selvom det blot er "kraftudtryk"). --Pugilist (diskussion) 1. nov. 2021, 11:16 (CET)
 •   Behold - Han har over længere tid været en aktiv debattør, og jeg mener han derved opfylder kriterierne for at være notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 1. nov. 2021, 08:48 (CET)
 •   Behold - Som Kjeldoh mener jeg også det generelle billede sikrer notabiliteten, men også at alene formandsposterne i de landsdækkende organisationer er tilstrækkelig. Der er store forskelle på relevanskravene i forskellige emnegrupper af artikler, men hvis der er en reel tvivl bør det komme artiklen til gode. - Nico (diskussion) 1. nov. 2021, 15:45 (CET)
 Konklusion:
Ikke konsensus for sletning. --Pugilist (diskussion) 11. nov. 2021, 09:55 (CET)

Sletningsforslag: Systemverdenen

Bruger:Hakelover har på diskussionssiden til Systemverdenen foreslået artiklen slettet. Sletteforslag oprettes derfor. --Pugilist (diskussion) 4. nov. 2021, 09:59 (CET)

 •   Slet - Artiklen er ganske rodet, men så vidt jeg kan læse, så handler den om en akademisk diskussion om en postuleret fejllæsning af Habermas. Udover, at det er temmelig snævert, forekommer det ikke voldsomt encyklopædisk. I beskrivelsen af, hvad Wikiperia ikke er er bl.a. angivet "Wikipedia er ikke en talerstol, et chatrum eller et diskussionsforum", og det er vel nærmest, hvad artiklen er. Deertil kommer manglende kilder etc. Som yderligere argument fremhæves, at artiklen ikke omhandler "Systemverdenen", men derimod beskriver at begrebet angiveligt (?) skulle være en misforståelse. --Pugilist (diskussion) 4. nov. 2021, 09:59 (CET)
  Hvis postulatet vedrørende systemverdenen som en fejllæsning er korrekt, burde artiklen vel hedde System (Sociologi) eller System (Habermas) frem for Systemverdenen. Af denne grund forslog jeg en mulig sletning eller revidering af artiklen, da den på nuværende tidspunkt kun beskriver en fejllæsning, som efter min mening burde være en mindre del af en større artikel om systemer inden for sociologi frem for egen artikel. (skrev Hakelover (diskussion • bidrag) 4. nov. 2021, 12:51. Husk at signere dine indlæg.) Hakelover (diskussion) 4. nov. 2021, 12:51 (CET)
 •   Slet - Artiklen fremstår uencyklopædisk, og kan slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 4. nov. 2021, 11:56 (CET)
Habermas skelner ganske rigtigt mellem systemverden og livsverden. Denne artikel er imidlertid et partsindlæg i forhold til en postuleret fejltolkning af Habermas, som i nuværende form er umulig at forstå for "magistre med almindelig gåseforstand" (citat fra Hans Egede Schack:Phantasterne, hvortil jeg hører. Så selv om det faktisk er et centralt begreb i Habermas' tænkning, må artiklen slettes, som den nu fremtræder.--Ramloser (diskussion) 4. nov. 2021, 16:59 (CET)
 •   Slet Jf. ovenstående,--Ramloser (diskussion) 4. nov. 2021, 17:01 (CET)
 •   Slet En redigeringskommentar postulerer: "Wikipedia havde med opslaget anvendt et væsentligt sociologisk begreb forkert. Men da fejltagelsen er meget hyppig i Danmark, er det bedre at korrigere opslaget end at fjerne det." Tjaeh, virker for mig som om det var bedre (evt.) at have denne korrektion på Jürgen Habermas eller på Livsverden (som trods alt er en artikel vi har). --Honymand (diskussion) 5. nov. 2021, 21:14 (CET)
 Konklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 11. nov. 2021, 09:56 (CET)

Sletningsforslag: Center for Undervisningsudvikling og digitale medier

Artiklen Center for Undervisningsudvikling og digitale medier har i en længere periode stået med et slettesabelon, men uden et sletteforslag, der herved oprettes. --Pugilist (diskussion) 8. nov. 2021, 11:20 (CET)

 Konklusion:
Artiklen er sammenskrevet og problemerne løst, hvorfor der ikke er grund til at diskutere yderligere selv om der ikke er gået en uge. Der synes at være fuld enighed om den ellers ukontroversielle løsning. Ændres til redirect. --Pugilist (diskussion) 11. nov. 2021, 09:59 (CET)

Sletningsforslag: Equility

Artiklen Equility har ingen kilder. Som Bruger:KnudW påpeger giver en internetsøgning på opslagsordet i forbindelse med hunde kun henvisninger til et hundetræningsfirma i Gørløse, så man kan få det indtryk at artiklen i virkeligheden er en reklame for det firma. Der er ingen kilder til at begrebet bruges andre steder. Artiklen er skrevet af Bruger:Forankring som måske kan kaste lys på hvor udbredt denne form for hundetræning er. Uden dokumentation for at det ikke kun er et firmanavn, vil jeg foreslå artiklen slettet. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 11. nov. 2021, 09:03 (CET)

Der er idag 1200 registrerede hundeejere der er brugere af Equility træningsmetoder og flere har oprettet tilsvarende steder rundt omkring i landet hvor de også benytter Equility træningsmetoder.
Forstår ikke argumentet for at det er en reklame for en virksomhed og forstår ikke argumentet at man skal finde artikler hvor begrebet benyttes. Lad os slå fast at alle nye begreber starter vel et sted fra og dermed har alle begreber et udgangspunkt. Lad os starte med et par simple ord på Wikipedia som Ipad og Iphone der begge er registreret varemærker hos Apple. Med den argumentation der benyttes for sletning af denne artikel som blot omtaler et begreb, burde disse Ipad og Iphone også slettes fra Wikipedia idet de er reklame for en virksomhed. Disse navne startede ved at de blev markedsført af Apple og nogle nævnte produkterne, efterfølgende har nogle personer opført dem på Wikipedia uden der er blevet brugt samme indvendinger som overfor mig. Alle kan forhåbentlig se at der med alt tydelighed er tale om reklame for disse produkter der desuden er et registreret varemærke, men de står stadigvæk på Wikipedia, det samme gør en udførlig beskrivelse af virksomheden - er sådan en beskrivelse ikke en reklame for virksomheden, blot fordi man hedder Apple, IBM, BIlka eller Harald Nyborg, men det opfattes som reklame for alle virksomheder eller hvis det er et omsætning tal eller antal ansatte der er gældende for at det ikke er en virksomheds reklame, så kan jeg ikke finde det beskrevet på Wikipedia. Det samme gælder naturligvis virksomhedernes produkter som Ipad og Iphone.
Derfor forstår jeg ikke argumentet for sletning af et nyt begreb, der er i sin opstart på at blive kendt som en træningsform og er ved at være et velkendt begreb indenfor hundetrænings verdenen. Læser man teksten kan man med alt tydelighed se at der netop IKKE er tale om en virksomhedsbeskrivelse eller reklame.
Med disse begrundelser mener jeg derfor at artiklen om trænings metoden og mangfoldigheden at denne har sin fulde berettigelse på Wikipedia Forankring (diskussion) 11. nov. 2021, 09:48 (CET)
Et par eksempler på links der omtaler equility som træningsmetodik
https://hundehaller.dk/?fbclid=IwAR3J9mYD5Dvys6zuLeLX2_nISSYlIZVbNBg6AMB9yXOf5wmRbyKdtAyDssk "Karlebo hundeskov & equility"
https://dovania.dk/grene/hundeafdeling/?fbclid=IwAR2R1fsEQOmylYXctjpBwasBq5yHK6HO5en6x8It3l5SvH78qfFJ80414NU "mødes med hunde til noget træning i equility" Forankring (diskussion) 11. nov. 2021, 10:01 (CET)
 •   Slet - hvis findes i Gørløse, så er det ikke relevant på wikipedia. Toxophilus (diskussion) 11. nov. 2021, 10:49 (CET)
 •   Kommentar - Forankring, har du dokumentation for at "Der er idag 1200 registrerede hundeejere der er brugere af Equility træningsmetoder"? Jf. Wikipedia:Kriterier for artikler er et at kriterierne, at emnet har almen interesse. Hvis der er 1200 registrerede, mener jeg at det opfylder kriterierne. Sammenligningerne med iPhone, IBM m.m. er irrelevant, da der ikke er tvivl om at de opfylder de nævnte kriterier. --Kjeldjoh (diskussion) 11. nov. 2021, 11:32 (CET)
  Blot et tillægs spørgsmål som jeg ikke kan finde svar på - hvilke kriterier opfylder produktet Iphone og eksempelvis Harald Nyborg A/S som berettiger deres tilstedeværelse på Wikipedia ? Forankring (diskussion) 11. nov. 2021, 11:41 (CET)
Det er ikke relevant for dette sletningsforslag, om de andre opfylder kriterierne, det kaldes whataboutism. Men et kort svar, Harald Nyborg har ca. 1000 medarbejdere, og derved opfylder de Wikipedia:Kriterier for virksomhedsartikler. Der er solgt mere end 2 milliarder iPhone, så derfor er jeg ikke i tvivl om det emnet har almen interesse.--Kjeldjoh (diskussion) 11. nov. 2021, 12:23 (CET)
 •   Kommentar De 2 links til hundehaller.dk og dovania.dk har ingen substantiel omtale af equility. Jeg savner uafhængig og beskrivende omtale for eksempel i bøger, tidsskrifter, aviser, foreningshjemmesider og den slags. Sammenligningen med Ipad og Iphone holder ikke. De produkter er omtalt og beskrevet og anmeldt så mange steder at det viser almen interesse. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 11. nov. 2021, 14:14 (CET)
  Venligst slet mit indlæg. Mit liv er for kort til at spilde min tid på gamle sure mænd, der ikke kan argumentere sagligt. Forankring (diskussion) 11. nov. 2021, 19:34 (CET)
 •   Slet - Jeg har ikke kunnet finde nogen henvisninger på nettet, der tyder på, at begrebet har nogen udbredelse i den nævnte betydning. Økonom (diskussion) 11. nov. 2021, 19:51 (CET)
 •   Slet - som økonom. Desuden har artikelopretteren tilkendegivet ikke at ville forbedre artiklen, men ønsker den i stedet slettet. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 11. nov. 2021, 20:18 (CET)
 Konklusion:
Konsensus om sletning. --Økonom (diskussion) 20. nov. 2021, 19:25 (CET)

Sletningsforslag: Lawand Hiwa Namo

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Bruger:JakoMor har 15. november oprettet artiklen Lawand Hiwa Namo (i øvrigt den eneste artikel, brugeren har bidraget til). En IP-adresse har 17. november påsat notabilitets- og tætpå-skabelon. Namo er en studerende, der har optrådt i flere medier som debattør. Er han notabel? Økonom (diskussion) 20. nov. 2021, 19:20 (CET)

 •   Slet Det er min vurdering, at vedkommende endnu ikke har sat sig tilstrækkelige spor i det offentlige rum til, at en encyklopædisk artikel virker naturlig. Økonom (diskussion) 20. nov. 2021, 19:20 (CET)
 •   Slet Har prøvet at søge på forskellig vis, men er ikke undervejs stødt på noget, der på overbevisende måde kunne demonstrere, at personen skulle være særlig notabel i wikipediamæssig forstand. F.eks. kan man på bibliotek.dk se, at han ikke har udgivet nogle bøger, og antallet af anførte artikler, 10 i alt, virker ikke som et overbevisende argument for notabilitet. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 21. nov. 2021, 04:34 (CET)
 •   Slet - Jeg kan ikke se at han har gjort sig bemærket i en sådan grad at det berettiger til en artikel jf. WP:BIO. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 21. nov. 2021, 13:28 (CET)
 • Behold: Jeg oprettede artiklen her som min første, da en google-søgning selv foreslår "Lawand Hiwa Namo wikipedia" og at hvis vi ser på sidevisninger, var der en stigning i fredags, hvor han igen var inviteret til Go' Aften Danmark, og derfor vil jeg mene at der er en efterspørgsel på artikel omhandlende ham og at den derfor er relevant. Da dette er min første artikel her på Wikipedia, kan jeg godt forstå, at den formentlig kan forbedres end del. (I øvrigt er jeg ikke Lawand, hvis nogen skulle være i tvivl) (skrev JakoMor (diskussion • bidrag) 21. nov. 2021, 20:57. Husk at signere dine indlæg.)
 •   Slet - Jeg ser ikke at kan endnu opfylder kriterierne. Det er en fin lille ny biografi, så ingen kritik af at du har oprettet artiklen, men jeg mener ikke at Lawand endnu er tilstrækkelig kendt.--Kjeldjoh (diskussion) 22. nov. 2021, 12:04 (CET)

Sletningsforslag: Politik i verdens lande

Listen Politik i verdens lande er stort set en dublet af Nuværende stats- og regeringschefer. Jeg kan ikke se pointen i at holde begge lister opdaterede - og listen bliver i praksis ikke opdateret - og foreslår derfor Politik i verdens lande ændret til omdirigering til den anden liste.

Listen har mange links fra andre artikler fordi der er et link til den nederst i Skabelon:Politik boks. Dette link kan evt. ændres til Kategori:Politik efter land. Det vil efter min opfattelse give en bedre indgang til artikler om politik i de enkelte lande end de hovedsageligt røde links til "X-lands politik" som der er i Politik i verdens lande.

--Honymand (diskussion) 21. nov. 2021, 19:25 (CET)

Sletningsforslag: Mohammad Mohammadian runde 2

Mohammad Mohammadian er stadigt en meget tvivlsom autobiografi, som efterhånden er ved at falde fra hinanden og de masseproducerede artikler rundt om på de andre wikier er efterhånden blevet slettet.

Kilderne er stadigt meget tvivlsomme, mest lånte fjer og namedropping. Jeg mener derfor atter at det er tid til at få ryddet op.

Mere info på Diskussion:Mohammad Mohammadian

Tidligere diskussion på Wikipedia:Sletningsforslag/Mohammad Mohammadian. Mvh KnudW (diskussion) 24. nov. 2021, 16:01 (CET)
 •   Slet - som ovenfor. Mvh KnudW (diskussion) 24. nov. 2021, 14:09 (CET)
 •   Kommentar - Undskyld, hvad er det her? Hvem har oprettet forslaget, havd er det for et mærkeligt intetsigende link, der står som overskrift til forslaget, hvorfor er der ikke noget på artikelsiden om dette sletningsforslag, hvor er henvisningen til den tidligere sletningsdiskussion????Ole Ryhl Olsson (diskussion) 24. nov. 2021, 15:23 (CET)
 •   Slet - Jeg kan ikke finde ny information, som skulle ændre min tidligere holdning, at det virker som en upcomming kunstner, som endnu ikke opfylder Wikipedia:Kriterier for biografier.--Kjeldjoh (diskussion) 24. nov. 2021, 15:32 (CET)
 •   Slet Jeg ved godt, at vi ikke bruger antal googlehits som et kriterium, men jeg finder ingen hits på site:dk, så han kan ikke siges at have gjort sig meget bemærket herhjemme. På YouTube kunne jeg finde en kortfilm (11 sek) af den biograferede, samt en på 4 sek, som jeg ikke vil kalde en film, for det er da vist kun et stillbillede?: "Life" by Mohammad Mohammadian. Venlig hilsen --Eldhufvud (diskussion) 24. nov. 2021, 15:39 (CET)
 •   Slet - Som argumenteret i forbindelse med indstillingen og ellers pr. Knuds kommentar under den første slettediskussion. Jeg har meget vanskeligt ved at finde noget substantielt, og tætpå-problematikken er ret oplagt. --Pugilist (diskussion) 24. nov. 2021, 15:41 (CET)
 •   Kommentar - JEG PRØVER IGEN - HALLOOOOO! Er der nogen der har tænkt sig at forholde sig til, at dette sletningsforslag ikke er korrekt oprettet?? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 24. nov. 2021, 15:48 (CET)
 •   Kommentar - Beklager forvirringen, jeg var på en tablet før og det slap jeg ikke så godt fra. Mvh KnudW (diskussion) 24. nov. 2021, 16:01 (CET)
  Ja, tabletter er ikke altid nødvendigvis en "gave til menneskeheden". Ole Ryhl Olsson (diskussion) 24. nov. 2021, 16:11 (CET)
 •   Kommentar - Hvis jeg skal give min ærlige mening, så er det en af de mere mærkværdige indstillingskommentarer, jeg længe har set. "falde fra hinanden" - og hvad betyder det så lige? Referere til slettede artikler, ja det er da også noget, vi får virkelig meget ud af, da det ikke er noget vi kan se (ironi kan forekomme), hvad jeg dog KAN se er, at artiklen forekommer på såvel engelsk som fransk (uden aktuelle sletningsdiskussioner), samt på yderligere 13 sprog ud over dansk (har ikke tjekket for eventuelle sletningsdiskussioner der). Ole Ryhl Olsson (diskussion) 24. nov. 2021, 16:12 (CET)
    Kommentar – Man kan se på i historikken på Wikidata at der er slettet artikler om personen på 26 forskellige Wikipediaer.--(skrev Dipsacus fullonum (diskussion • bidrag) 24. nov. 2021, 17:08. Husk at signere dine indlæg.)
 •   Behold Kan ikke rigtig se at præmissen har ændret sig siden sidst. En anseelig værkfortegnelse, samt tillige adskillige nomineringer og priser. Referencelisten har jeg ikke haft tid til overs til at kigge nærmere på siden vi sidst havde diskussion om dette, men den er dog ganske omfattende. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 24. nov. 2021, 16:17 (CET)
 •   Slet – Jeg mener ikke at listen over nomineringer og priser er imponerende idet ingen af de nævnte priser er fra kendte og anerkendte filmfestivaler. Der er mange ukendte festivaler som udeler priser som ikke har nogen speciel betydning. Se for eksempel artiklen How to spot a scam film festival på filmmaking.net om dette. Artiklen er oprettet samtidig på Wikipediaer på omkring 40 sprog, hvilket efter min opfattelse tydeligvis er interwiki-spam. 26 af artiklerne er nu slettede igen. Jeg mener at interwiki-spam er uønsket, så evt. tvivl om notabilitet bør falde ud til at støtte sletning. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 24. nov. 2021, 17:08 (CET)
    Kommentar – Jeg støtter mistanken Kartebolle (Dipsacus fullonum) har rejst om at der kan være tale om scamfestivaler. Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films (FIAPF) publicerer en liste over akkrediterede filmfestivaler, som kan ses på en:wi: FIAPF Accredited film festivals. Festivalerne på den biograferedes side glimrer ved sit fravær på FIAPFs liste. --Eldhufvud (diskussion) 24. nov. 2021, 18:49 (CET)
  Kommentar - Nu går det lidt sport i det :-) Udover, at BS-dektektoren slår kraftigt ud på denne type artikler, er det interessant at tjekke de filmfestivaler, som artiklens forfatter henviser til skulle give biograferede notabilitet (tak til Eldhuved for linket til FIAPF's liste og tak til Kartebollen for linket til den smukt opsummerende artikel om filmfestival scams). Så vidt jeg kan se, opfylder de hævdede filmfestivaler kriterierne i "How to spot a scam"-artiklen. Hvis en filmfestival kun findes som en side på Facebook uden anden omtale overhovedet, så er det nok begrænset vægt der kan lægges på den postulerede festivals relavans. --Pugilist (diskussion) 24. nov. 2021, 19:39 (CET)

Sletningsforslag: Thorkelin

Jeg kender ikke noget særligt gældende kriterie for hvornår en slægt ansees notabel. I tilfældet Thorkelin findes kun Grímur Jónsson Thorkelin som notabel person. Der findes også en Kategori:Slægten Thorkelin og to artikler om personer der ikke kan siges at være notable - hhv. en forsikringsdirektør og en officer. Man kunne jo spørge, hvad så med deres koner? Eller børn? Måske skulle disse to artikler være indstillet først, da slægten Thorkelin jo ikke pt. er uomtalt, men på den anden side kan man også sige artiklen Thorkelin netop giver en notabilitet til de to herrer (og koner og børn?). Sechinsic (diskussion) 26. nov. 2021, 12:11 (CET)


 •   Kommentar Tak for linket til WP:BIO. Officeren og forsikringsdirektøren er jo så begge to notable, og der er dermed 3 personer fra den slægt som er notable. Jeg ser lissom en meget stejl vej op, idet jeg egentlig stadig synes slægten Thorkelin, som så, ikke er notabel i encyklopædisk henseende. Forsikringsdirektøren og officeren er formelt (som sagt) notable, og mit synspunkt kan nu kun siges at være en personlig vurdering. Jeg vil opfordre til at læse de to artikler. NB En genskrivning af forsikringsdirektørens artikel kunne måske blive lidt af en prøvesten for om netop det kriterie i WP:BIO - at være i Dansk Biografisk Leksikon - er troværdigt. For hvis oprettelsen som så formelt er notabel, så burde indholdet jo ad anden vej også være det. Forsikringsdirektøren har doneret en værdifuld bogsamling til det kongelige bibliotek. Ellers består artiklen af personoplysninger. Og i samme dur med beskrivelsen af officeren, der bortset fra det formelle kriterie - ridder af Dannebrog - ikke synes at have bidraget udover hvad der fulgte med hans profesionelle virke. Sechinsic (diskussion) 26. nov. 2021, 12:59 (CET)
 •   Behold - Så længe der er 3 personer Kategori:Slægten Thorkelin, så mener jeg at artiklen Thorkelin er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 26. nov. 2021, 12:23 (CET)
 •   Behold - Synes det encyklopædiske indhold af artiklen er helt o.k., men kildegrundlaget kunne dog godt være bedre belyst. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 26. nov. 2021, 12:58 (CET)
 •   Neutral Artiklen bør omskrives til en flertydig artikel (WP:FLT) jvf Wikipedia:Stilmanual#Flertydige_artikler Sechinsic (diskussion) 26. nov. 2021, 16:09 (CET)
 •   Kommentar Jeg er vist kommet på galt spor her. I præsentationen af sletningsforslaget skriver jeg at jeg ikke kender specielle krav til slægts-artikler, men i min slettebegrundelse står der - eller stod der - at 1 notabel person i slægten ikke kunne være tilstrækkeligt. Men pointen er jo netop at der ikke - såvidt jeg ved - gælder specielle krav til slægts-artikler, og at de almene kriterier om notabilitet er gældende. Derfor er slægten Thorkelin ikke notabel, i wikipedia encyklopædisk henseende. Da der faktisk er tre notable personer med slægtsnavnet Thorkelin er der så alligevel belæg for en "Thorkelin (flertydig)" eller bare "Thorkelin" artikel, men skrevet ifølge opsatsen for flertydige artikler. Jeg håber den rette person kan afslutte forslaget. Sechinsic (diskussion) 26. nov. 2021, 16:09 (CET)