Wikipedia:Sletningsforslag

Gnome-edit-delete.svg Crossed out rubbish bin.svg Arrows-move.svg Merge-arrow.svg
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET

Indholdsfortegnelse


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletningRediger

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn_på_artikel_med_relevant_indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletningRediger

Generel procedureRediger

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslagetRediger

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")Rediger

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gangRediger

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusionRediger

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionenRediger

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbneRediger

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning?Rediger

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletningRediger

Sletningsforslag: Kategori:Personer med autisme

DiskussionRediger

I forlængelse af flere andre:

  Kommentar Det er vist nærmere GDPR-reglerne i EUs persondataforordning, men jeg er ikke jurist, men helbredsoplysninger hører under personfølsomme oplysninger vi skal være varsomme med, og jeg mener vi skal slette alle kategorier der refererer kombinerer sygdomme og personer, så   Slet også her. - Nico (diskussion) 9. aug 2019, 18:11 (CEST)

 •   Slet Per præcedens, og i øvrigt irrelevant. @Christian Giersing: Hvilken betydning skal det tillægges at der er 11 Wikipediaer med dårligere moral end dawiki? --Madglad (diskussion) 9. aug 2019, 21:29 (CEST)
  •   Kommentar Finder det højst upassende og meget stigmatiserende at omtale forskellige Wikipedia-samfunds 'moral' på denne måde - og som jeg forstår det, betragtes autisme i almindelighed ikke som hverken en sygdom eller en lidelse, men derimod som enten en tilstand, en diagnose, et syndrom eller en udviklingsdivergens (hvis vi skal bruge fagsprog), så vi taler altså om noget helt andet her. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 28. aug 2019, 17:42 (CEST)
 •   Kommentar til bl.a. Nico: autisme er ikke en sygdom, men derimod et handicap (hvis det altså har nogen som helst betydning i denne sammenhæng). Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 10. aug 2019, 09:12 (CEST)
 •   Kommentar @Christian Giersing, men jeg mener stadig der er tale om personfølsomme helbredsoplysninger. - Nico (diskussion) 10. aug 2019, 09:15 (CEST)
 •   Kommentar/  Spørgsmål @Nico: Men kan det være så privat, hvis der findes en offentligt tilgængelig kilde på det? Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 10. aug 2019, 09:18 (CEST)
 •   Kommentar @Christian Giersing, som sagt jeg er ikke jurist, men det forekommer mig at der er et eller andet med sammenstilling af lister omhandlende... - noget andet er at jeg mener heller ikke den/de er relevant. - Nico (diskussion) 10. aug 2019, 09:29 (CEST)
 •   Kommentar En encyklopædi indeholder biografier, der indeholder personoplysninger. Det er der ingen grund til at gå i selvsving over. Forbuddet om behandling af “sensitive” oplysninger som eksempelvis helbred er ikke omfattet af GDPR-forordningen, hvis der er tale om personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede. Så vi kan uden problemer behandle (dvs skrive) oplysningen om, at Greta Thunberg har Asbergers, da oplysningen stammer fra hende selv. Jeg er selv noget loren ved kategorier om personers personlige egenskaber, men jeg synes vi skal være tilbageholdende med at slette kategorier, der kan være relevante. Herunder skal vi også være påpasselige med ikke at bidrage til en yderligere stigmatisering af de ramte personer. At nogle anser det for pinligt at have en psykisk sygdom eller handicap, men ikke et brækket ben, er ikke nødvendigvis noget, der bidrager til mindre stigmatisering. Pugilist (diskussion) 10. aug 2019, 12:06 (CEST)
 •   Behold, eller med andre ord imod sletning, så længe grundlaget er en usikker læsning af persondataforordningen. Hvis der er juridiske problemer med vores indhold, må WMF's jurister tage sig af det, jeg er lodret imod påberåbelse af diverse former for lovgivning i sletnings- og versionssletningsdiskussioner. Hvis kategorien skal slettes må det være af andre årsager. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 10. aug 2019, 14:48 (CEST)
 •   Kommentar @InsaneHacker, det er jeg forsåvidt enig i, når det ikke lige handler om muligt personfølsomme oplysninger, der kunne man måske lade tvivlen komme de pågældende til gode. - Nico (diskussion) 10. aug 2019, 15:02 (CEST)

(Redigeringskonflikt)

Helt enig i, at vi ikke skal kloge os på de juridisk aspekter, og vi skal ikke blive bange for vores egen skygge her. Det er desværre lykkedes mange konsulenter at piske en stemning op vedrørende GDPR. Lad WMF’s jurister om at fortolke hvor de juridiske grænser går. Vi skal ikke til at slette oplysninger, artikler eller kategorier baseret på nogle gisninger om, hvad der måske strider mod GDPR. Om den konkrete kategori overlever er jeg indifferent overfor. Pugilist (diskussion) 10. aug 2019, 15:07 (CEST)
 •   Kommentar @Nico: Jeg synes ikke tilgangen holder, når man sammenholder den med vores andre politikker og normer. Hvis der ikke er noget stærkt holdepunkt for at en person skulle have autisme eller enhver anden tilstand vil det være i strid med WP:BLP at placere dem i denne kategori. Hvis der kun er perifær omtale af deres tilstand i eks. sladerpressen og de ikke har udtalt sig om det selv, vil det højst sandsynligt være i strid med WP:REF og WP:RS at placere dem i kategorien. Hvis de har været åbne om deres tilstand offentligt, vil det for det første ikke være en "gabestok" (citat fra et andet sletningsforslag) at de placeres i denne kategori og der vil være et kildemæssigt grundlag for det, hvorfor det vil være i overensstemmelse med WP:BLP og WP:RS at inkludere dem. Der er ikke noget problem med eksistensen af en kategori som denne, udelukkende et problem med hvordan den forvaltes. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 10. aug 2019, 15:14 (CEST)
 •   Slet - dawiki skal ikke være et personregister for folk med bestemte lidelser. Rmir2 (diskussion) 11. aug 2019, 10:36 (CEST)
 •   Slet - GDPR eller ej, så synes jeg altså at denne kategori virker helt irrelevant. Ønskede man at fremhæve at særlige kendte eller hisoriske personer, havde denne "lidelse" kunne det vel gøres på artiklen om Autisme eller om den relevante person. --Honymand (diskussion) 11. aug 2019, 17:29 (CEST)
 •   Slet - Det giver ikke mening at lave båse på Wikipedia til folk med bestemte lidelser. --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 13. aug 2019, 18:42 (CEST)
 •   Slet - Jeg synes som de fleste andre, at vi skal undgå kategorier som disse, men at oplysningen godt kan beskrives i relevante artikler derudover - naturligvis med sobre kildeangivelser. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 14. aug 2019, 13:07 (CEST)
 •   Kommentar Krydsindlæg fra Wikipedia:Sletningsforslag/Personer med narkolepsi: "Halvdelen af argumentationen i denne og de beslægtede sletningsdiskussioner er normative ("jeg synes"). Jeg har stadigvæk ikke hørt argumenter for sletning baseret på WP:BLP eller lignende." -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 19. aug 2019, 09:47 (CEST)
 •   Kommentar Synes egentlig det er mere problematisk, at så mange brugere her i tråden uden videre bruger udtrykkene "sygdom" eller "lidelse" sammenstillet med begrebet autisme, end det er problematisk, at vi har en listeartikel om dette. Normalt er jeg ikke af den type, der går så meget op i "korrekt sprogbrug", men lige netop her synes jeg det er meget tilbageskuende bare at slynge disse to betegnelser ud i forhold til autisme. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 28. aug 2019, 17:10 (CEST)
 •   Behold. Efter at have gennemlæst denne 'enorme' kategori og de dermed forbundne (4!) artikler, så kan jeg jo se, at i alle fire tilfælde er der tale om personer, der åbent har udtalt sig om deres liv og diagnose eller som tilmed bruger tid og kræfter på at forbedre forholdene for verdens autister. Jeg har mere end svært ved at forestille mig, at der skulle være nogle samvittighedsfulde wikipedianere, der ville finde på at tilføje en person til denne/disse kategori(er), hvis ikke denne person selv har været åben om sin autisme - eller tilmed finder, at autismen netop er et grundlæggende karaktertræk for dem, som de næppe ville ønske at være foruden. Jeg finder at dette sletningsforslag virker yderst uencyklopædisk, og som et (bevidst/ubevidst ?) forsøg på at stigmatisere eller marginalisere personer med denne tilstand ved ikke at ville vise på en ordentlig måde, hvem de er, og hvad de kan/ikke kan. Naturligvis er disse fire autister ikke som sådan fuldt ud 'repræsentative' for alle verdens autister, men de er dog hver især med til at afdække og sætte fokus på en problemstilling, som en del af Wikipedia-fællesskabet nu ønsker at lægge låg på? Det synes jeg helt klart er en alt for mærkelig begrundelse for et ønske om at slette en kategori som lige netop denne. Og jeg er ganske indifferent over, om andre kategorier er indstillet til sletning. Hvert spørgsmål må ses for sig, og jeg har mere end svært ved at få øje på, at der er en ligestillet sammenhæng mellem de andre sletningsforslag, og så dette. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 28. aug 2019, 17:34 (CEST)
 •   Behold Så længe listen administreres ordentligt, synes jeg ikke, at det er problematisk at opretholde den. Derimod kan det være informativt i forskellige sammenhænge at kunne finde frem til kendte personer med nævnte karakteristikum. --Økonom (diskussion) 30. aug 2019, 20:02 (CEST)
 •   Slet - Da dette sletteforslag opstod, var der kun meget få personer i kategorien og dens underkategori (der har sit eget sletteforslag). Men nu er der blevet placeret flere personer i underkategorien, bl.a. en, jeg har fjernet igen, da der ikke var kilder på, at vedkommende åbent har stået frem og talt om sin diagnose. Den eneste kilde, der var i artiklen, kom kun kortvarigt ind på diagnosen i et interview, der handlede om noget andet. Der er efter min mening stor forskel på de personer, der aktivt gør noget for at udbrede kendskabet til diagnoserne, og så andre for hvem det er en mindre detalje. Men kategoriernes titler blander disse to grupper af mennesker sammen, og inviterer til, at artikler placeres i kategorien på meget spinkelt baggrund. Jeg mener derfor, det bedste vil være at slette kategorien helt, inden flere artikler kategoriseres på et mangelfuldt grundlag. --DenBlaaElg (diskussion) 31. aug 2019, 18:33 (CEST)
 •   Behold - Der er ingen grund til at anses lidelser/diagnoser/syndromer som værende tabu eller pinlige. Såfremt biograferede personer åbent har omtalt deres diagnose, er der ikke noget problem i at kategorisere biograferede. Vi skal selvsagt stille høje krav til kilder og validitet af den type personoplysninger, men det skal udføres i review af de enkelte artikler, hvilket ikke løses blot ved at slette kategorien. --Pugilist (diskussion) 10. okt 2019, 09:36 (CEST)
 •   Slet - Når jeg sammenligner med de tidligere sletningsforslag:
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer med Downs syndrom, Wikidata:Q9672044
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer med HIV/AIDS, Wikidata:Q6762718
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer som identificerer sig selv som stofmisbrugere
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer med handikap Wikidata:Q6483361
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer efter medicinsk eller psykologisk tilstand Wikidata:Q6819089
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer med Aspergers syndrom Wikidata:Q9456743
Så er det kun Kategori:Personer med Aspergers syndrom der ikke har kunne samle tilstrækkelig "opbakning" til at kunne blive slettet, på tros af de fleste af kategorierne også ligger på andre wiki'er. På denne baggrund mener jeg at der tegner sig et billede at, at vi ikke ønsker at have denne type kategorier på DK-Wiki. Jeg syntes at det er fint når det er beskrevet i de enkelte biografier, når der er kilder på det. Om det er lovligt eller ej, kan vi overlade til WMF's jurister, men der er en generel modvilje mod kategorier over personer med specifikke medicinsk eller psykologisk tilstande.--Kjeldjoh (diskussion) 5. nov 2019, 16:01 (CET)
 •   Slet Udgangspunktet i GDPR er, at man må registrere, hvis det er nødvendigt. Til brug for en encyklopædi kunne det såmænd godt være tilladt. Men jeg mener ikke, at det i øvrigt er en relevant kategori. Vi kan sagtens skrive i artiklen, at det har det ene eller andet uden nødvendigvis at kategorisere efter det. Der er andre områder, det er mere interessant at kategorisere efter. --|EPO| COM: 23. jan 2020, 16:21 (CET)

Opsummering af argumenterRediger

SletRediger
 • Bryder GDPR-reglerne (er vi sikre herpå?)
 • Ikke et personregister for folk med bestemt lidelser.
 • Kategori er irrelevant - lidelse kan fremhæves på de enkelte artikler hvis relevant
 • Giver ikke mening at lave båse til folk
 • Vi skal undgå kategorier som disse
 • Inviterer til at placere artikler i kategorien på spinkelt grundlag
 • Præcedens - har tidligere slettet lignende kategorier
NeutralRediger
 • Findes på 11 andre sprog
BeholdRediger
 • Hvis grundlaget for sletning skyldes brug på GDPR, skal kategori beholdes
 • Argumenter for slet er "jeg synes" - mangler begrundelse i WP:BLP
 • Personer i kategorien har selv udtalt sig om at de har autisme
 • Kan være informativt
 • Ikke problematisk at have den, så længe den administreres ordentligt
 • Når der er talt åbent om autismen, er der ikke et problem i at kategorisere efter det

(Denne usignerede kommentar er skrevet af Tøndemageren (diskussion • bidrag) 18. nov 2019, 08:27‎)

Sletningsforslag: Kahrius

Kahrius har stået med notabilitetsskabelon på siden 2018. Lad os se på det. ifølge proff.dk er der 5-9 ansatte og deres hjemmeside angiver 5. Der er ikke noget om omsætning, men et resultat på 1,45 mio sidste år. Ifølge denne artikel, udgiver de gennemsnitligt 1 bog om dagen, og artiklen handler om, hvor nemt det er for ikke-forfattere at blive udgivet. Der er flere eksempler på debutanter, der bruger selskabet her og her. Flere "rigtige" forfattere har også brugt forlaget heriblandt Piet van Deurs og Eske Holm.

 •   Slet - Lillebitte og uinteressant forlag. Toxophilus (diskussion) 3. okt 2019, 14:02 (CEST)
 • Lille   Behold - Jeg er lidt i tvivl; forlaget har tilsyneladende eksisteret siden 1974, og det er i hvert fald længe før selvudgivelsesbølgen. Piet van Deurs har udgivet en selvbiografi på forlaget, men i øvrigt tilsyneladende ikke så mange andre bøger. Jeg kan finde to bøger af Eske Holm, der dog har udgivet mange flere. Til gengæld kunne man medtage, at forlaget udgiver en række årbøger, fx med tegninger af Jens Julius Hansen samt striber med Statsministeren. Forlagets alder samt ikke mindst de sidstnævnte udgivelser peger mod behold. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 3. okt 2019, 15:31 (CEST)
 •   Kommentar/  Neutral - Et forlag med 45 år på bagen og en lang række af udgivelser bag sig mener jeg har bevist sin relevans. Artiklen er dog ikke særlig velskrevet, og der skal gerne noget mere på. Så foreløbig neutral. --Pugilist (diskussion) 3. okt 2019, 15:58 (CEST)
 •   Behold måske skal de flyttes til en side for "MinEgenBog" som ser ud til at blive anvendt synonymt, og er der hvor hovedaktiviteten finder sted. Hos nogle boghandlere kan jeg finde 148 titler fra Kahrius og bibliotek.dk returnerer 215 titler når man søger på MinEgenBog.dk som forlag. Jeg vurderer at forlaget understøtter udgivelsen af smalle bøger, herunder selvbiografier og lokalhistorie, men også skønlitteratur og almindelige biografier. Assisteret selvudgivelse, som forlaget faciliterer, kan være et springbræt for en senere karriere. Selve artiklen kræver naturligvis wikificering.--Kim Bach (diskussion) 3. okt 2019, 21:57 (CEST)
 •   Vent   Slet - Det lader til at der godt kan skrives en artikel om virksomheden. Men som den fremstår på nuværende tidspunkt hælder jeg til Slet.--Kjeldjoh (diskussion) 4. okt 2019, 14:29 (CEST) Det lader ikke til at der har været interesse for at forbedre artiklen, så derfor har jeg ændret til Slet.--Kjeldjoh (diskussion) 22. okt 2019, 08:46 (CEST)
 •   Slet - ikke nok til at notabiliteten er godtgjort. Rmir2 (diskussion) 10. jan 2020, 12:22 (CET)
 •   Slet helt enig med Bruger:Kjeldjoh. --|EPO| COM: 23. jan 2020, 16:23 (CET)

Sletningsforslag: Peter Johan Sønderby-Wagner

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

KnudW har stillet spørgsmålstegn ved notabiliteten af Peter Johan Sønderby-Wagner. Lad os få det afklaret. Han har grundlagt Freeway Holding, der bl.a. driver dating.dk, og har 5 roller i dansk erhvervsliv ifølge proff.dk. Han har tjent en del penge, nok til en strandvejsvilla, som er blev sat til salg for over 20 mio. kr sidste år, men den er åbenbart svær at komme af med. Der bliver listet en række priser i artiklen, som han/hans firmaer har opnået, men er det nok? Toxophilus (diskussion) 4. okt 2019, 13:36 (CEST)

 •   Sammenskriv til Freeway Holding - Når aviserne skriver om ham, så er det altid med "stifteren af dating.dk", dvs. det er virksomheden og ikke personen der er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 4. okt 2019, 15:00 (CEST)
 •   Sammenskriv med Freeway Holding - ikke notabel i mine øjne, men hans virksomhed er måske. Rmir2 (diskussion) 4. okt 2019, 15:43 (CEST)
 • lille   Behold - Jeg mener generelt det er en forkert vej at gå, at identificere en person med ét firma (son han forøvrigt er trådt ud af), - i det her tilfælde har han haft flere aktiviteter, og er forholdsvis ung, så mere kan komme til. Almen interesse og priser burde være tilstrækkelig til at begrunde notabiliteten, men artiklen kunne bruge en opdatering. - Nico (diskussion) 4. okt 2019, 16:03 (CEST)
 •   Slet Det er relevant at nævne gazellerne, men de giver ikke notabilitet. Jeg vil have nogle konkrete tal, hvis jeg skal stemme for at beholde. --|EPO| COM: 23. jan 2020, 16:25 (CET)
 •   Slet/  Sammenskriv - Han er ikke relevant personligt, men lidt tekst kan man godt have i artiklen om Freeway Holding, som Kjeldjoh skriver. Toxophilus (diskussion) 23. jan 2020, 17:30 (CET)

Sletningsforslag: Güneli Gün

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Güneli Gün har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, hvor SorenRK satte spørgsmålstegn ved den. Lad os tage diskussionen. Hun er tyrkisk men skriver på engelsk, og hun har tilsyneladende udgivet to bøger, hvoraf den ene er oversat til dansk. Der er ingen kilder. Findes også spansk wiki, hvor det også er en meget kort artikel. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 11:30 (CET)

 •   Formalia @Troels Nybo: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 11:30 (CET)
 •   Kommentar - Link til slettediskussionen på engelsk Wikipedia: en:Wikipedia:Articles for deletion/Güneli Gün. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 11:36 (CET)
 •   Slet - Jeg synes vi skal læne os op af en:wiki. Artiklen er ganske kort, og mængden af tilgængeligt (uafhængigt!) kildemateriale er begrænset. Hendes gennemslagskraft i Danmark må også antages at være begrænset, så medmindre andre kan finde salgstal eller lignende, så bør den slettes. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 13:56 (CET)
 •   Neutral - Jeg tror hendes navn er "Guneli Tamkoc Hershiser". Bogen "On the Road to Baghdad" er blevet udgivet på en del sprog, og har fået lidt omtale, bl.a. i politiken. Så jeg tror at der er grundlag for en artikel, men som den fremstår nu, er jeg i tvivl. Hendes gennemslagskraft i Danmark er ikke relevant, hvis du haft bedre genneslag i f.eks. USA, Frankrig, Tyskland eller Spanien, hvor bogen også er udgivet.--Kjeldjoh (diskussion) 13. nov 2019, 14:03 (CET)
 •   Behold - Lidt internetsøgning viser, at hendes to bøger har fået en vis international omtale. Hælder til behold. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 20:05 (CET)
 •   Behold Internationalt anerkendt forfatter. --Druidsaki (diskussion) 17. nov 2019, 16:45 (CET)
 •   Spørgsmål@Druidsaki og Rmir2: Kan en af jer (eller begge) to, lokkes til at rydde op i artiklen? Lige nu fremstår den meget rodet. Tøndemageren (diskussion) 28. nov 2019, 12:18 (CET)
 •   Slet siden der ikke er blevet ryddet op i artiklen. --|EPO| COM: 23. jan 2020, 16:28 (CET)

Sletningsforslag: Fair Trade Danmark

Fair Trade Danmark har stået med notabilitet siden 2018, hvor flere brugere har sat bl.a. {{tætpå}} og {{reklame}}, da de selv har oprettet den. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:18 (CET)

 •   Formalia@MiWeyand: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:18 (CET)
 •   Slet - Teksten er stadig uencyklopædisk flere steder, og det hjælper ikke, at de har oprettet den selv. Toxophilus (diskussion) 19. nov 2019, 12:18 (CET)
 •   Slet - Det ligner for meget en promovering. Rmir2 (diskussion) 19. nov 2019, 20:54 (CET)
 •   Sammenskriv - halvdelen af artiklen handler om Fair Trade-begrebet generelt og kan sammenskrives med Bæredygtig handel. Den del, der specifikt omhandler Fair Trade Danmark kan sammenskrives med en artikel om World Fair Trade Organisation Europe, som Fair Trade Danmark hører under. --DenBlaaElg (diskussion) 21. nov 2019, 12:48 (CET)
 •   Sammenskriv - Hvis nogle har lyst til at oversætte en:World Fair Trade Organization, kunne Fair Trade Danmark sammenskrives hertil, indtil da, kan der efterlades til redirect til Bæredygtig handel.--Kjeldjoh (diskussion) 21. nov 2019, 15:11 (CET)
 •   Behold, Jeg mener ikke relevansen kan betvivles, - evt.   Sammenskriv evt med/til en artikel om den internationale organisation, som foreslået ovenfor. - Nico (diskussion) 21. nov 2019, 16:22 (CET)
  •   Slet jf. de to første. --|EPO| COM: 23. jan 2020, 16:29 (CET)

Sletningsforslag: Jørgen Nicolai

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jørgen Nicolai har stået med notabilitet siden 2018, hvor Pugilist indsatte den. Han har deltaget i borgerkrigen i Syrien, hvor han har kæmpet med kurdiske styrker mod Islamisk stat. Det har han så skrevet en bog om, der har skabt lidt debat på et tidspunkt. Der er omtale af ham på BT, bt, tv2 fyn, dr, ekstra bladet og Euroman. Er han interessant nok til en artikel?

 •   Formalia@Munter2000: har du en mening? Toxophilus (diskussion) 26. nov 2019, 12:52 (CET)
 •   Slet - Jeg synes ikke, at han har gjort nok. Han slår mig som en person med Aftenshowet-berømmelse, hvor han lige har haft sine 15 minutter, og så ikke har gjort sig bemærket. Toxophilus (diskussion) 26. nov 2019, 12:52 (CET)
 •   Slet - Jeg begrundede indsættelsen af skabelonen således: "Notabel ? Der er lidt om ham hist og pist, men ikke rigtig noget blivende. Forfatterkarrieren er vist også so-so". Det er ikke sket mere siden. --Pugilist (diskussion) 26. nov 2019, 13:10 (CET)
 •   Behold - Egentlig synes jeg, at artiklen argumenterer meget godt for, at han er notabel. --Inc (diskussion) 26. nov 2019, 13:49 (CET)
 •   Neutral med vinge mod   Behold - begrundelsen er, baseret på artiklen, at der er tale om væsentlig samtidshistorie, artiklen mangler naturligvis wikificering.--Kim Bach (diskussion) 26. nov 2019, 13:59 (CET)
 •   Slet - ikke nok til notabilitet. Rmir2 (diskussion) 26. nov 2019, 19:30 (CET)
 •   Behold - Ja, enig med Bruger:Inc han er da bestemt interessant. --Honymand (diskussion) 26. nov 2019, 20:20 (CET)
 •   Slet - lidt i tvivl. Bogen er dog selvudgivet, hvilket normalt ikke tæller som et "rigtigt" forfatterskab, så den synes jeg ikke trækker op i notabiliteten, og mediekendtheden synes jeg ikke er tilstrækkelig. Økonom (diskussion) 10. dec 2019, 17:32 (CET)
 •   Kommentar Artiklen, som den står nu, handler næsten mere om bogen end om manden selv. Så måske ville det være mere relevant med en artikel om bogen og dens indflydelse. Kan bøger være notable uden at forfatteren er det? --DenBlaaElg (diskussion) 22. dec 2019, 12:11 (CET)
 •   Slet Som ovenstående, men det forudsætter, at nogen gør arbejdet og indsætter de relevante kilder. Hvis det ikke sker, kan vi kyle den ud. --|EPO| COM: 23. jan 2020, 16:31 (CET)

Sletningsforslag: Herning United Football Club

Herning United Football Club har stået med notabilitet siden 2018, hvor en IP-bruger satte den på med kommentaren et nyoprettet fodboldhold i serie 6. Der er ingen kilder og både {{tætpå}} og {{reklame}}. Skal den have lov at bestå? Toxophilus (diskussion) 3. dec 2019, 14:20 (CET)

Sletningsforslag: Niels Jespersen (forfatter)

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Niels Jespersen (forfatter) har stået med notabilitet siden 2018, hvor jeg selv satte den på. Han er klummeskribent og lidt politiker. Formåede ikke engang at blive opstillet for Socialdemokratiet i Roskilde. Toxophilus (diskussion) 3. dec 2019, 14:25 (CET)

 •   Formalia @Bo Miehen: som artikelopretter har ud måske en mening. Toxophilus (diskussion) 3. dec 2019, 14:25 (CET)
 •   Slet - Han har lavet en masse småting, men intet der giver notabilitet. Der er masser af klummeskribenter og halvprofilerede lokalpolitikere. Toxophilus (diskussion) 3. dec 2019, 14:25 (CET)
 •   Behold Det skyldes utvivlsomt, at han taler meget højt og er god til at gøre opmærksom på sig selv, men han forekommer regelmæssigt i min personlige medieflade i overensstemmelse med de mange aktuelle og kildebelagte oplysninger, der findes i artiklen. --Druidsaki (diskussion) 5. dec 2019, 13:11 (CET)
 •   Behold Personens hyppige deltagelse i P1 Debat og DR2 Debatten gør ham til en notabilitet --Bo Miehen (diskussion) 14. dec 2019, 19:52 (CET)
 •   Neutral - Han deltager ofte i den offentlige debat, men jeg syntes ikke er klart, at han som person er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 18. dec 2019, 10:09 (CET)
 •   Slet - Artiklen er på nuværende tidspunkt mangelfuld i forhold til sekundære kilder, som kunne dokumentere at andre har fundet ham relevant at skrive om. Hvis ikke andre har skrevet om ham, er han ikke notabel. --DenBlaaElg (diskussion) 22. dec 2019, 12:25 (CET)
 •   Slet Som ovenstående. Han er vist debattør. Men så må andre jo have skrevet om, hvad der gør ham interessant. --|EPO| COM: 23. jan 2020, 16:33 (CET)
 •   Slet - Pelle Hansen 26. jan 2020, 13:05 (CET)

Sletningsforslag: Line Lybecker

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Line Lybecker har stået med notabilitet siden 2018, hvor Rmir2 påsatte den. Den er oprettet af en IP-bruger. Hun har en hjemmeside, og har udgivet 4 romaner. Der er også opslag på dansk forfatterforening. Er det nok. Toxophilus (diskussion) 6. dec 2019, 12:44 (CET)

 •   Slet - intet i artiklen taler for notabilitet. Rmir2 (diskussion) 7. dec 2019, 11:43 (CET)
 •   Slet - Artiklen angiver ikke nogen grund til, at hun skulle være notabel. --DenBlaaElg (diskussion) 13. dec 2019, 16:07 (CET)
 • Lille   Behold - Hun har udgivet 3 bøger, og en 4. er planlagt til at kommer snart. Hun har en okay placering på bibliotekspenge.dk. Så det er måske lidt tidlige at have en artikel om hende, men syntes godt den kan beholdes.--Kjeldjoh (diskussion) 18. dec 2019, 11:56 (CET)
 •   Slet som de to første. --|EPO| COM: 23. jan 2020, 16:36 (CET)
 •   Slet Enig. Mvh Pelle Hansen 26. jan 2020, 13:07 (CET)

Sletningsforslag: Martin Pilgaard

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

En googlesøgning på "Martin Pilgaard" giver 6.200 resultater; er han notabel? — Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 10. dec 2019, 18:49 (CET)

 •   Slet jf. ovenstående. — Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 10. dec 2019, 18:49 (CET)
 •   Kommentar Jeg har fundet et par kilder til påstanden om, at han har været danmarksmester i cross, og tilføjet dem til artiklen, men jeg ved ikke nok om sport til at kunne vurdere, om det gør ham notabel. --DenBlaaElg (diskussion) 10. dec 2019, 19:06 (CET)
 • Jeg har slettet den uden at være opmærksom på sletningsforslaget. Skal jeg gendanne? Savfisk (diskussion) 10. dec 2019, 20:21 (CET)
 • Hmmmm, det må du gerne, ja. Det kan godt være han er notabel; han har jo vundet DM i et eller andet. — Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 10. dec 2019, 21:10 (CET)
 •   Behold - hælder til behold alene pga Danmarksmesterskabet. Rmir2 (diskussion) 11. dec 2019, 16:33 (CET)
 •   Kommentar – Pilgaard vandt DM i A 125-klassen, som vist nok er den mindste klasse i motocross (2-taktsmotor op til 125 ccm) hvis jeg har forstået det rigtigt), så det er ikke et "stort" danmarksmesterskab, men dog et danmarksmesterskab. Han blev nr. 8 ved DM i ironman triatlon i aldersklassen 40-44 år i 2013 og kvalificerede sig til VM i samme klasse. Jeg ved ikke hvordan han klarede sig ved VM. Det er absolut gode og bemærkelsesværdige præstationer, men ikke i den absolutte top. Det er nok lidt i underkanten til Wikipedia. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 11. dec 2019, 18:47 (CET)
 • Lille   Slet - På tros Danmarksmesterskabet, er jeg enig i at det er lidt i underkanten, og syntes nok det er under grænsen.--Kjeldjoh (diskussion) 20. dec 2019, 10:38 (CET)
 •   Behold - Danmarksmester i en meget omtalt sportsgren har almen interesse. - Nico (diskussion) 20. dec 2019, 10:47 (CET)
 •   Kommentar - Hvis A 125-klassen er "en meget omtalt sportsgren", så syntes jeg det er underligt at jeg ikke kan finde hvem der har vundet DM de seneste år, eller finde kilder på at det var i 1996 i Hjørring at Martin Pilgaard vandt.--Kjeldjoh (diskussion) 20. dec 2019, 11:09 (CET)
  • Motocross er/var en meget omtalt sportsgren, - Jeg ved ikke så meget om sport (og vil heller ikke føre nogen kamp for den), men vi skriver jo også om de lavere klasser i fodbold. - Nico (diskussion) 20. dec 2019, 11:26 (CET)
 • Lille   Behold DM mener jeg giver notabilitet. Men resultatet fra Hawaii kan jeg ikke lokalisere. Det ville kunne få afgørende indflydelse på min holdning. --|EPO| COM: 23. jan 2020, 16:40 (CET)
 •   Kommentar - Jeg har ryddet lidt op i artiklen. Den er noget tynd og vel formentlig skrevt af ham selv. --Pugilist (diskussion) 23. jan 2020, 17:27 (CET)
 Konklusion:
Ikke konsensus om sletning. --Pugilist (diskussion) 27. jan 2020, 00:31 (CET)

Sletningsforslag: Sonay Ahmad Mohammad

Sonay Ahmad Mohammad har stået med notabilitet siden 2018. Lad os få det afklaret. Hun var offer for et æresdrab i 2002. Tabloidpressen gik selvfølgelig i selvsving, så der er masser af omtale på BT og Se og Hør, men også mere seriøse medier har omtalt sagen. Er alle drabsofre notable, eller er det selve mordet, ligesom det er tilfældet med Drabet på Emilie Meng? Toxophilus (diskussion) 14. dec 2019, 14:01 (CET)

 •   Formalia @Kinamand: - Som artikelopretter ar du måske en mening.
 •   Slet - Der bliver dræbt masser af mennesker i Danmark hvert år, og vi skal ikke beskrive hver enkelt. Det er også kun udvalgte sager, som virkelig har sin gang i medier, hvor sagen er notabel. Toxophilus (diskussion) 14. dec 2019, 14:01 (CET)
 •   Flyt – Ligesom ved Wikipedia:Sletningsforslag/Leo Reenberg er artiklen ikke en biografi, men handler om drabet. Men i dette tilfælde har sagen fået særlig omtale og er ifølge en af artiklens kilder "Danmarks første store sag om æres-drab."[1]. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 14. dec 2019, 17:36 (CET)
 •   Slet/  Sammenskriv - Normalt omtales drabet ikke som Danmarks første æresdrab, jf. artiklen om æresdrab. Jeg foreslår, at den slettes som selvstændig artikel, mens nogle af detaljerne kan skrives ind i den overordnede artikel om æresdrab, som i forvejen omtaler den. --Økonom (diskussion) 17. dec 2019, 19:21 (CET)
 •   Slet - Artiklen kunne evt. godt flyttes til Drabet på Sonay Ahmad Mohammad, men jeg mener ikke at drabssagen er bemærkelsesværdig i en grad, så den berettiger en artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 8. jan 2020, 14:10 (CET)
 •   Behold - Jeg er ikke enig i, at drabssagen ikke var bemærkelsesværdig. Den var særdeles omtalt, ikke blot på grund af drabet i sig selv, men på grund af omstændighederne ("æres"drab). Den kan eventuelt flyttes til en artikel om selve drabet, men det forekommer kunstigt. Det må formodes, at navnet på biograferede vil komme op i flere sammenhænge, og vi bør på Wikipedia have et opslag, der vil kunne hjælpe en interesseret bruger til neutral og kildebelagt information om, hvem den dræbte var, og hvorfor hun blev dræbt. --Pugilist (diskussion) 11. jan 2020, 20:05 (CET)
 •   Slet/  Sammenskriv som Bruger:Økonom. --|EPO| COM: 28. jan 2020, 12:02 (CET)

Sletningsforslag: Roskilde pigefodbold

Roskilde pigefodbold har stået med notabilitet siden 2018, så lad os få det afklaret. Artiklen mangler wikificering og kilder. Ifølge artiklen havde den 250 medlemmer kort efter oprettelsen i 2014, og ifølge denne nyhed rundede de 300 medlemmer i 2018. De har en hjemmeside. Toxophilus (diskussion) 18. dec 2019, 13:12 (CET)

 •   Formalia@Afhsalshf: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 18. dec 2019, 13:12 (CET)
 •   Slet - jeg kan ikke læse ud af artiklen, at klubben skulle være notabel, og jeg kan heller ikke finde noget på google. Toxophilus (diskussion) 18. dec 2019, 13:12 (CET)
 •   Kommentar - Af klubbens hjemmeside fremgår det, at klubbens førstehold for seniorer spiller i "Kvindeserie Øst rækken". Den kan jeg ikke regne ud, hvor befinder sig i kvindefodboldens hierarki, men jeg tipper på, at der højst er tale om den bedste række under SBU og dermed på fjerdehøjeste niveau. Spørgsmålet er så, om det er højt nok til at retfærdiggøre en artikel. For fodboldklubber, der har herrehold, accepterer vi typisk niveauer længere ned, men der er altså også noget flere niveauer. Derudover kan man notere, at klubben udelukkende er for piger/kvinder - det er vist ikke så almindeligt. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 19. dec 2019, 21:37 (CET)
  •   Kommentar@Amjaabc: Det er trejdehøjeste niveau. Oprykkerne ender i 1. division. Tøndemageren 23. dec 2019, 22:04 (CET)
 •   Slet Tredjehøjeste niveau er ikke godt i kvindefodbold, mener jeg. --|EPO| COM: 23. jan 2020, 16:42 (CET)
 Konklusion:
Ikke megen debat, men ingen støtter et behold. Artiklen mangler kilder og forklaring om eventuel relevans. Slettes. --Pugilist (diskussion) 27. jan 2020, 00:29 (CET)

Sletningsforslag: Skatteborgerforeningen

Skatteborgerforeningen har stået med notabilitet siden 2018, hvor Palnatoke satte skabelonen på. Ved oprettelsen var interessen temmelig stor at dømme efter denne artikel. Der er også lidt omtale af en ny formand i 2007 her og et debatindlæg her. De har en hjemmeside fuld af stavefejl og en googlesøgning på "Skatteborgerforeningen" giver under 1000 hits. Toxophilus (diskussion) 18. dec 2019, 13:25 (CET)

 •   Formalia@Brandsen: Som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 18. dec 2019, 13:25 (CET)
 •   Slet - Mængden af omtale er for begrænset. Det havde måske lidt succes/interesse da de blev oprettet, men jeg kan ikke se, at NGO'en skulle have gjort sig gældende siden. Toxophilus (diskussion) 18. dec 2019, 13:25 (CET)
 •   Slet - Det lader ikke til at foreningen opnåede et gennembrud.--Kjeldjoh (diskussion) 17. jan 2020, 13:07 (CET)
 •   Slet - Pelle Hansen 26. jan 2020, 13:08 (CET)

Sletningsforslag: Aggersundrevyen

Aggersundrevyen har stået med notabilitet siden juli 2019. Ifølge artiklen er det en lille dansk lokalrevy, med plads til 130 mennesker. Den har kørt siden 1986, og fra 2010 hvert andet år. Der er omtale lidt forskellige steder som lokaltindblik.dk, nordjyske, lokaltindblik.dk2 og igen her. Toxophilus (diskussion) 19. dec 2019, 13:33 (CET)

 •   Formalia@Mads.rfn: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 19. dec 2019, 13:33 (CET)
 •   Slet - det virker som en meget lille revy, som ikke rigtigt er berømt nok til en artikel. Toxophilus (diskussion) 19. dec 2019, 13:33 (CET)
 •   Slet - stort set ikke andet end lister over medvirkende. Langt fra notabel. Rmir2 (diskussion) 21. dec 2019, 16:15 (CET)
 •   Neutral - Artiklen har samme problem, som flere andre i Kategori:Revyer. Den opfylder ikke kriteriet om almen interesse, da lokalrevyer sjældent har interesse ud over lokalsamfundet. Men omvendt, en lokalrevy med 29 opsætninger, er alligevel mere end de fleste andre.--Kjeldjoh (diskussion) 9. jan 2020, 09:04 (CET)

Sletningsforslag: Ronni Lykke Bødker

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen Ronni Lykke Bødker er oprettet af Tøndemageren 20. december 2019. Den biograferede var formand for Hjernerystelsesforeningen 2017-2019, hvilket gav ham noget medieomtale. Han er ikke offentligt kendt for andre forhold. Medieomtalen var altid (så vidt jeg har kunnet se) i egenskab af at han var formand for Hjernerystelsesforeningen. WP:Kriterier for biografier#Foreningsfolk siger at "Formænd for større landsdækkende ngo'er, brancheforeninger og interesseorganisationer som f.eks. Dansk Røde Kors og Landbrugsraadet" er notable. Hjernerystelsesforeningen kan ikke sammenlignes med hensyn til størrelse og indflydelse med de to eksempler fra WP:Bio, så jeg mener ikke at der er automatisk notabilitet her.

Jeg mener ikke at biograferede er relevant for Wikipedia (notabel) og foreslår at forhold med relevans for Hjernerystelsesforeningen flyttes til artiklen om foreningen, og at biografien omdirigeres dertil. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 23. dec 2019, 12:07 (CET)

 •   Sammenskriv som beskrevet i forslaget. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 23. dec 2019, 12:07 (CET)
 •   Behold - Grundet netop formandsskabet mener jeg han er notabel. Nej ,Hjernerystelsesforeningen er ikke af samme størrelse som de to nævnte, men til gengæld er den indflydelsesrig på sit område. Han har været meget i medierne i netop som formand, hvilket er så rigeligt dokumenteret. Yderligere har Dipsacus fullonum gravet frem at han har udgivet to bøger, hvilket jævnfør tidligere diskussioner om forfattere må tælle med i relevansen. Tøndemageren 26. dec 2019, 10:18 (CET)
  •   Kommentar – At være medforfatter til en formodentlig ukendt fagbog udgivet af en sportshøjskole synes jeg ikke er sammenligneligt med at skrive prosa eller poesi, så jeg er ikke enig i at der kan jævnføres med tidligere diskussioner om forfattere. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 26. dec 2019, 13:09 (CET)
 •   Sammenskriv/  Slet - Ingen notabilitet som person, separat fra Hjernerystelsesforeningen. Med hensyn til bøgerne stilles der større krav til forfattere af faglitteratur, og i dette tilfælde er han kun medforfatter. --DenBlaaElg (diskussion) 2. jan 2020, 18:04 (CET)
 •   Slet /   Sammenskriv - Jeg mere jeg ikke at at Hjernerystelsesforeningen har tilstrækkelig betydning til at formandsposten er notabel, og medforfatter til to fagbøger er ikke tilstrækkeligt. Artiklen som Tøndemageren også har oprettet på en-wiki er også blevet sammenskrevet med en:Hjernerystelsesforeningen.--Kjeldjoh (diskussion) 9. jan 2020, 10:11 (CET)

Sletningsforslag: Kim Friedrich

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen Kim Friedrich er oprettet af Tøndemageren 21. december 2019. Den biograferede er formand for Hjernerystelsesforeningen. Han er ikke kendt for andre forhold, og artiklen indeholder ikke andre oplysninger om ham. Som også argumenteret i sletningsforslaget for Ronni Lykke Bødker mener jeg ikke at formandsposten i Hjernerystelsesforeningen giver notabilitet.

Jeg foreslår at artiklen ændres til en omdirigering til foreningens artikel. Mvh. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion)

Sletningsforslag: Kennedy Selskabet

Kennedy Selskabet har stået med notabilitet siden 2019, hvor Pugilist påsatte denne skabelon samt {{tætpå}} med kommentaren er blevet hurtigslettet tidligere. Lad os få det afklaret. Opslag på proff.dk. Der er omtale flere steder, de har givet en pris til Greta Thunberg], lavet en udstilling og har holdt generalforsamling.

--Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 6. jan 2020, 16:45 (CET)
 •   Slet Har de udrettet noget? De skal have ca. 874 (pr. 2019K4) medlemmer for blive automatisk notable. --|EPO| COM: 6. jan 2020, 16:55 (CET)
 •   Slet Artiklen indeholder ingen beskrivelse af, hvad der gør foreningen relevant. Der er en beskrivelse af, at stifteren har skrevet nogle skrifter, men det gør ikke foreningen notabel. Tak til Kartebolle for at finde lidt omtale hist og pist, men som jeg læser det fundne, er det (måske) sognepræsten, der er relevant. Som EPO spørger: Hvad har de udrettet ? Har de sat en dagsorden eller på anden måde gjort sig bemærket. Og så er artiklen skrevet af dem selv, hvilket også indikerer, at der ikke er så mange udenfor foreningen, der anser den for nævneværdig. --Pugilist (diskussion) 6. jan 2020, 17:02 (CET)
 •   Kommentar Svar til EPO og Pugilist: De opnået omtale i store danske medier ved uddeling af deres årlige pris gennem mange 40 år. I 2019 f.eks. i Altinget og Fyens Stifstidende. Der er ikke mange som opnår at få omtale ved at forære en bog væk. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 6. jan 2020, 17:13 (CET)
 •   Kommentar - Omtalen i Fyens Stiftstidende har vel nærmest karakter af et læserbrev fra foreningens stifter og er ellers båret af Greta Thunberg. Omtalen i Altinget er ligeledes båret af Thunberg. Thunberg er i særklasse Person of the Year og det bedste pressestof i 2019, så at en forening får lidt omtale i slipstrømmen af Thunberg får mig ikke til at ændre opfattelse af foreningens relevans. Får foreningen tilsvarende omtale når den har uddelt priser til personer, der ikke er godt stof ? --Pugilist (diskussion) 6. jan 2020, 17:21 (CET)
 •   Behold – Jeg synes nu også de er notable. Mest af samme grunde som Kartebolle, men også fordi deres prisuddelinger flere gange er gået til interessante personer.--Honymand (diskussion) 6. jan 2020, 22:27 (CET)
  •   Kommentar Det er vel knap så interessant, hvorvidt de præmierer interessante personer. Det må være afgørende, om de bliver interessante, fordi foreningen sætter fokus på dem. Jeg kan da også belønne store personligheder. Men det gider mange næppe læse om. --|EPO| COM: 7. jan 2020, 15:07 (CET)
   • Flere medier har skrevet om at denne forening forærer en bog skrevet af Kennedy væk og kalder det en pris, så de må have skønnet at nogen gider læse om det. Personligt synes jeg ikke at det er interessant, men jeg konstaterer at disse medier synes det. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 7. jan 2020, 15:20 (CET)

Sletningsforslag: Egedal Musikskole

Egedal Musikskole har stået med notabilitet siden 2019, hvor DenBlaaElg indsatte skabelonen. Det er en sammenlægning af tre tidligere musikskoler i kommunen. Artiklen er meget kort, og har ingen kilder. De har en hjemmeside og google sporadisk omtale i lokalaviser, og ellers primært opslag på andre sider, med adressen på musikskolen. Toxophilus (diskussion) 7. jan 2020, 11:31 (CET)

 •   Formalia@Mrehn: som artikelopretter har du nok en mening. Toxophilus (diskussion) 7. jan 2020, 11:31 (CET)
 •   Slet - musikskoler er ikke automatisk notable, og der er intet, som tyder på, at denne skole skulle være interessant nok til en artikel. Toxophilus (diskussion) 7. jan 2020, 11:31 (CET)
 •   Slet /   Sammenskriv - Musikskolen er del af Egedal Kommune, så artikelen kunne sammenskrives dertil.--Kjeldjoh (diskussion) 9. jan 2020, 10:43 (CET)

Sletningsforslag: Mad med Medfølelse

Mad med Medfølelse har stået med notabilitetsskabelon siden Tøndemageren indsatte den. Det er en NGO, der kalder sig Danmarks veganske forening. I den nuværende stand virker artiklen mest som et opslag i deres vedtægter. De har et koncept kaldet "Marts med Medfølelse", som i 2015 havde "2.800 personer tilmeldt sig begivenheden på Facebook". Opslag på proff.dk. Anima.dk har også omtale, da den blev oprettet. Toxophilus (diskussion) 7. jan 2020, 11:00 (CET)

 •   Formalia @Kontoreg: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 7. jan 2020, 11:00 (CET)
 •   Slet - Det er sikkert fint for foreningens medlemmer, men jeg kan ikke se, hvorfor den skulle være encyklopædisk relevant. Toxophilus (diskussion) 7. jan 2020, 11:00 (CET)
 •   Slet - ligner (selv)promovering, ingen notabilitet. Rmir2 (diskussion) 7. jan 2020, 11:50 (CET)
 •   Sammenskriv til Danmarks Veganske Forening - Hvis foreningen overhovedet er notabel, skal de to artikler sammenskrives.--Kjeldjoh (diskussion) 10. jan 2020, 10:50 (CET)
 •   Slet - Artiklen indeholder intet, der dokumenterer at foreningen lever op til kriterierne eller på anden måde er encyklopædisk relevant. At nogle studerende ved RUC har valgt at skrive et speciale om, hvorledes man kan optimere foreningens hjemmeside, gør ikke foreningen relevant. Jeg mener ikke, at det giver mening at skrive den sammen med en artikel om en anden forening, hvis ikke de to foreninger er forbundet. -Pugilist (diskussion) 10. jan 2020, 23:21 (CET)
@Pugilist: Hvad jeg kan se, er der er ikke tale om to foreninger, men at foreningen Danmarks Veganske Forening har hjemmesiden Mad med Medfølelse.dk. Siden danmarksveganskeforening.dk bliver viderestillet til madmedmedfoelelse.dk.--Kjeldjoh (diskussion) 11. jan 2020, 12:23 (CET)
@Kjeldjoh:: Tak for opklaring. Det er imidlertid ikke, hvad der fremgår af artiklen (ikke dermed sagt, at du ikke har ret; det har du formentlig). Som jeg skrev, så er sammenskrvning ikke relevant hvis der ikke er sammenhæng mellem de to emner. Er Mad med medfølelse ikke en forening, men derimod en hjemmeside drevet af veganerforeningen, så er det sevfølgelig fint at nævne dette i artiklen om veganerforeningen. --Pugilist (diskussion) 11. jan 2020, 16:50 (CET)
 Konklusion:
Da det tilsyneladende er det oprindelige navn for Danmarks Vaganske Forening, der pt. har en artikel, og da ingen er imod, oprettes foreløbig en redirect til Danmarks Veganske Forening. --Pugilist (diskussion) 27. jan 2020, 01:01 (CET)

Sletningsforslag: Holbæk Sangkor

Holbæk Sangkor blev oprettet af en IP-bruger, og Pugilist påsatte kort efter ntoabiltietsskabelonen. Det er grundlagt i 1850 og skulle angiveligt være landets ældste folkekor (hvilket jeg antager er et ikke-professionelt kor). De har en hjemmeside, og de har 51 medlemmer. Det modtog Nordea Fondens Kulturpris i 2010 ifølge deres historie, hvilket er et beløb på 10.000 kr. Der findes også omtale af lidt koncerter her og her. Toxophilus (diskussion) 7. jan 2020, 11:14 (CET)

 •   Slet - Den eneste ting, som kunne tale for at beholde, er at det er så gammelt og skulle være det ældste. Toxophilus (diskussion) 7. jan 2020, 11:14 (CET)
 •   Slet - I sin nuværende form er notabiliteten ikke dokumenteret. Rmir2 (diskussion) 7. jan 2020, 11:58 (CET)
 •   Behold – Jeg har fundet kilder til artiklen og udvidet den lidt. Koret er bemærkelseværdigt ved sin alder (169 år i år). --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 7. jan 2020, 13:18 (CET)
 •   Behold - Ja, sådan et gammelt kor er da relevant.--Honymand (diskussion) 7. jan 2020, 17:35 (CET)
 Konklusion:
Ikke konsensus om sletning. --Pugilist (diskussion) 27. jan 2020, 00:47 (CET)

Sletningsforslag: Ea Jeppesen

Ea Jeppesen har stået med ntoabilitet soden 2019, hvor TherasTaneel satte skabelonen på. Hun er forfatter, og har gået på forfatterskolen. Hun udgav sin debutroman i 2009. Den er blevet anmeldt på litteratursiden, fyens stiftstidende, ivanrod.dk og sentura.dk. Derudover kan jeg ikke finde andre udgivelser fra hende. Hun har modtaget et arbejdslegat tre gange, men det er ikke det samme som en pris. Toxophilus (diskussion) 7. jan 2020, 15:20 (CET)

 •   Formalia@Jens Peter Kaj Jensen: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 7. jan 2020, 15:20 (CET)
 •   Slet - hun har udgivet en enkelt bog, og det mener jeg ikke er nok. Med kun én udgivelse, kan der dårlig være tale om en karriere. Hvis hun får udgivet noget mere, så kan vi genoprette og udbygge artiklen. Toxophilus (diskussion) 7. jan 2020, 15:20 (CET)
 •   Kommentar – Tja. Én bog er ikke meget. Men den udkom på Athene, et forlag under Lindhardt og Ringhof, og blev bredt omtalt i mange aviser (bl.a. Berlingske og Information foruden de nævnte øverst på siden). Arbejdslegaterne fra Statens Kunstfond og Statens Kunstråd tyder også på anerkendelse, men har endu ikke resulteret i flere udgivelser. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 7. jan 2020, 16:39 (CET)
 •   Slet - en bog er meget lidt og intet tyder på, at den har gjort hende mere notabel. Rmir2 (diskussion) 10. jan 2020, 12:24 (CET)
 •   Behold - Forfatterskab til en roman, udgivet på et anerkendt forlag og anmeldt i flere landsdækkende dagblade, er i mine øjne tilstrækkeligt til notabilitet. Da vi for et lille års tid siden diskuterede, om vi kunne finde mere præcise kriterier for automatisk notabilitet, blev noget i denne stil netop nævnt af flere som minimumsgrænsen (som jeg husker det). Derudover mener jeg, at tre arbejdslegater fra Statens Kunstfond og -råd også er notabilitetsgivende. --Økonom (diskussion) 13. jan 2020, 18:13 (CET)
 •   Behold - Kort og præcis artikel, der forklarer det relevante. Har udgivet en bog, der er blevet anmeldt i flere landsækkende aviser, ligesom legaterne tæller op. --Pugilist (diskussion) 27. jan 2020, 00:53 (CET)

Sletningsforslag: Marie Hald

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Marie Hald har stået med notabiltet siden 2019. Lad os få det afklaret. Hun er fotograf, og har vundet årets pressefoto 2012 og årets portræt i 2017. Hun har lavet en udstilling, et fotoshow og været dommer ved Årets pressefoto. Hun har en hjemmeside. Artiklen har ingen kilder og mangler wikificering. Toxophilus (diskussion) 10. jan 2020, 11:12 (CET)

 •   Formalia @Annejohans: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 10. jan 2020, 11:12 (CET)
 •   Behold - Interessant person, Årets pressefoto (nu med ref) allerede under uddannelsen burde sikre notabiliteten. Nico (diskussion) 10. jan 2020, 11:29 (CET)
 •   Slet - Årets pressefoto er i mine øjne ikke nok til at sikre personen notabilitet. Teksten kan genbruges i en kommentar til hendes hædersbevisninger på nævnte artikel. Rmir2 (diskussion) 10. jan 2020, 11:54 (CET)
 •   Behold - Når jeg kigger på Kategori:Fotografer fra Danmark, er jeg i tvivl om hvornår en fotograf er notabel. Men jeg tænker at de priser hun har modtaget, er tilstrækkeligt til at hun er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 17. jan 2020, 13:59 (CET)

Sletningsforslag: Tine Byrckel

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Tine Byrckel har stået med notabilitet siden SorenRK satte skabelonen på med på med kommentaren det er vist på vippen. Og hvori består relevansen af at nævne Byrckels mening om en anden artikel?. Hun har skrevet lidt klummer i dagbladene, oversat et par bøger og været med til at skrive manuskriptet til en polsk film. Slutteligt har hun i Politiken brokket sig over, at der ikke er nok artikler om kvinder på da:wiki (her). Er det nok? Toxophilus (diskussion) 10. jan 2020, 11:20 (CET)

 •   Formalia @Cykelmyggen: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 10. jan 2020, 11:20 (CET)
 •   Slet Hun har lavet lidt hist og her, men intet der giver notabilitet. At hun brokker sig over manglen af kvindeartikler på da.wiki er hverken nyskabende eller konstruktivt, og giver ingen almen interesse. Toxophilus (diskussion) 10. jan 2020, 11:20 (CET)
 •   Slet - Enig med Toxophilus (og igen tak for oprydningsarbejdet). At klage over, at andre ikke har gidet skrive bestemte artikler, skal ikke være en genvej til selv at blive omtalt i Wikipedia. Mvh. SorenRK (diskussion) 10. jan 2020, 11:22 (CET)
 •   Slet - åbenbart ikke notabel. Rmir2 (diskussion) 10. jan 2020, 11:51 (CET)
 •   Behold - Det kan være svært at lægge en rimelig linje for journalister. Tine Byrckel optræder i sagens natur ofte i dagspressen, men man kan sige, at hun derved blot udfører sit arbejde. Som klummeskriver har ens person og holdninger dog mere direkte gennemslagskraft og dermed offentlig interesse end som mere almen artikeljournalist. Gentagen oversættervirksomhed tæller også med i mine øjne, men afgørende er, at hun også er manuskriptforfatter til en ikke helt ubetydelig film. Jeg kan i hvert fald huske, da den kom i biograferne herhjemme. I vores filmartikler anføres manuskriptforfattere som standard med et rødt/blåt link, og hvis vi havde en artikel om denne franske film, der også har gået i de danske biografer, ville hun også naturligt blive linket til fra denne artikel - ligesom der linkes til hendes navn fra den engelske artikel om filmen. I øvrigt enig i, at sætningen om wikipedia ikke i sig selv hjælper på notabiliteten. --Økonom (diskussion) 13. jan 2020, 20:33 (CET)
 •   Behold Jeg har tjek op på filmen. Toxophilus - det er ikke alene en polsk film. Det er betegnet som fransk-polsk-tysk film. Producenten er dansker. Så det er en international produktion. Når jeg genlæser omtale om filmen, så kan jeg også huske det. Og Juliette Binoche er i en hovedrolle...
Filmen fylder en del. Men på trods af at hende bopæl er i Frankrig, så har hende aktiviteter, som vi kan se i det danske, nok for mig. --Steen Th (diskussion) 14. jan 2020, 00:07 (CET)

Sletningsforslag: Danmarks Veganske Forening

Der har fra oprettelsen af artiklen om Danmarks Veganske Forening. Formentlig som følge af slettediskussionen om Mad med Medfølelse, er artiklen markeret med notabilitetsskabelon oveni reklame-skabelonen. Lad os få det afklaret i sammenhæng med MMM-diskussionen.

 •   Slet - Intet i artiklen forklarer, hvad der gør foreningen relevant/notabel. Det er sikkert en hæderværdig forening, hvis medlemmer synes de gør noget godt, men eventuel sympati for foreningens formål bør ikke ændre ved, at foreningen skal leve op til de sædvanlige kriterier, d.v.s. have sat sig nogle aftryk i samfundsdebatten, eller på anden måde være "kendt" eller relevant at søge information om uden for egne snævre kredse. Der er foreløbig ikke noget der tyder på, at foreningen har opnået dette. --Pugilist (diskussion) 11. jan 2020, 18:56 (CET)
 •   Kommentar – Repræsentanter fra foreningen har jævnligt udtalt sig til medier om veganisme: Berlingske, Avisen.dk, JP, DR, Danishculture.com, TV 2 Østjylland. Foreningen er også lidt omtalt i Kristeligt Dagblad, Berlingske, Billedbladet, JP, Samvirke, B.T., Ekstra Bladet. Men jeg har ikke fundet nogen egentlig dybdegående uafhængig beskrivelse af foreningen. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 11. jan 2020, 19:34 (CET)
Heller ikke jeg har fundet en sådan beskrivelse. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. jan 2020, 19:53 (CET)
 •   Slet - Det, at nogle mennesker danner en forening for at varetage en interesse, gør ikke automatisk foreningen notabel. I dette tilfælde er notabiliteten ikke godtgjort. Rmir2 (diskussion) 11. jan 2020, 21:03 (CET)
 •   Behold - Med udtalelserne i pressen, omtalen og den pt. generelle omtale af veganisme synes jeg den er relevant.--Honymand (diskussion) 11. jan 2020, 23:05 (CET)
 •   Slet - Det er sikkert en fin forening for medlemmer, men jeg kan ikke se, hvad der gør den notabel og encykopædisk relevant. Toxophilus (diskussion) 12. jan 2020, 10:32 (CET)
 •   Kommentar – "Mad med Medfølelse" giver 52 artikelreferencer i Infomedia, mens "Danmarks Veganske Forening" giver 63 artikelreferencer sammensteds - en del af disse referencer er naturligvis overlappende, da foreningen havde denne hersens dobbeltnavneform i perioden 2016-2018. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. jan 2020, 19:42 (CET)
 •   Slet - Det er en fin interesseorganisation, hvor journalister kan henvende sig, når de har spørgsmål om veganisme. Men udretter de noget? Hvor mange medlemmer har de? --|EPO| COM: 28. jan 2020, 12:05 (CET)

Sletningsforslag: Be Happy

Be Happy har stået med notabilitet siden 2019. Lad os få det afklaret. Trade oprettede artiklen i maj 2012, og jeg satte spørgsmålstegn ved den. Det er et musikalbum af Rune Lindstrøm, som vi ikke har en artikel om. Der er ikke meget at finde om hverken album eller kunstner, men discogs har lidt om sidstnævnte (men intet om albummet), der har været med i bandet deLillos, som vi heller ikke har en artikel om (discogs-link). Gaffa har ikke anmeldt hverken album eller Lindstrøm. Toxophilus (diskussion) 13. jan 2020, 15:39 (CET)

 •   Slet - hvis der ikke er noget at finde om albummet, så bør den slettes. I første omgang bør det være kunstneren, som er notabel, og det ser ikke ud til at være tilfældet her. Toxophilus (diskussion) 13. jan 2020, 15:39 (CET)
 •   Slet - Artiklen er vist blot en afskrift af den tilsvarende norske artikel. Jeg er generelt inkluderende, men så vidt jeg kan vurdere, er det en ret obskur udgivelse, og så længe vi end ikke har en artikel om deLillos og dette bands trommeslger Rune Lindstrøm, er der næppe behov for en intetsigende artikel om et soloalbum, der ikke ses at have opnået større opmærksomhed. --Pugilist (diskussion) 15. jan 2020, 09:23 (CET)
 •   Slet - Der kan oprettes en oversættele af no:Rune Lindstrøm, men denne artikel er der ingen grund til at beholde.--Kjeldjoh (diskussion) 24. jan 2020, 16:06 (CET)

Sletningsforslag: 20874

20874 er året hvor den islamiske kalender overhale dem i den Gregorianske kalender. DenBlaaElg påsatte lidt skabeloner i slutningen af 2019. Det er ikke et opslag på andre wiki'er, så hvor relevant er det at have? Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:12 (CET)

 •   Slet - Det virker mere relevant at nævne årstallet i de respektive artikler om de to kalendersystemer.
 •   Kommentar - Enig i, at det nok er mere relevant at nævne i de enkelte artikler, men informationen er lidt pudsig trivia, som vi ikke skal miste. --Pugilist (diskussion) 14. jan 2020, 12:26 (CET)
Formuleringen finder jeg dog en kende uencyklopædisk med vendinger som "vi" og "de". Ole Ryhl Olsson (diskussion) 21. jan 2020, 17:13 (CET)

Sletningsforslag: ACAB (Bornholm)

ACAB (Bornholm) har stået med notabilitet siden 2019, hvor Tøndemageren satte spørgsmålstegn ved den. Det er en organisation for kunsthåndværkere på Bornholm. Artiklen fylder én linje og har ingen kilder. Der findes en hjemmeside og en facebook. Der er også info på bornholm.info, og så er der selvfølgelig lidt omtale i lokalavisen her og her samt på tv2 Bornholm og dr. Opslag på cvr og proff. De er støttet af en række fonde, og deres hjemmeside er mest en oversigt over, hvor de forskellige kunsthåndværkere befinder sig. De har desuden fået stillet Gudhjem Mølle til rådighed til butik. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:21 (CET)

 •   Formalia@Nico:
 •   Slet - Jeg synes det er lidt tyndt. Jeg kan ikke se, at sammenslutningen er andet end et kommercielt foretagende til at brande dem sammen. Som jeg opfatter det, så er det ikke et egentligt samarbejde imellem kunstnerne. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:21 (CET)
 •   Kommentar- jeg oprettede den oprindelig fordi teksten var indskrevet i ACAB i misk af artikel og flertydig. -   Neutral Har ikke noget specielt forhold til den, men den gør ingen skade. - Nico (diskussion) 14. jan 2020, 16:25 (CET)
 •   Slet - Det virker som en lille lokal forening, som ikke har almen interesse. De har været lidt uheldige med valg af forkortelse.--Kjeldjoh (diskussion) 28. jan 2020, 13:48 (CET)

Sletningsforslag: Afrika Kontakt

Afrika Kontakt har stået med notabilitet siden 2019, hvor Tøndemageren satte spørgsmålstegn ved den. Det er en dansk NGO, der beskæftiger sig med Afrika. Artiklen findes også på en-wiki, hvor den har masser af skabeloner for manglende kilder osv. Den er oprettet af samme bruger. Foreningen skiftede navn i 2019 til Global Kontakt, og har der er lidt udtalelser her og der]. Opslag på proff.dk. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:35 (CET)

 •   Formalia@Pechke: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:35 (CET)
 •   Slet - Jeg mener ikke, at organisationen er interessant nok til en artikel. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:35 (CET)
 •   Behold - Afrika Kontakt er blot én ud af tre NGO'er med et særligt fokus på Afrika, der er oplistet i Kategori:Ngo'er. Jeg kunne være bange for, at det kunne give en skævvridning i vores syn på hvilken indsats frivillige lægger og har lagt i arbejdet på og omkring det afrikanske kontinent og dets befolkninger, hvis denne artikel glider ud af Wikipedia.dk. Nogle lidt andre (og bedre?) kildereferencer til artiklen kunne dog måske nok ønskes. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. jan 2020, 17:28 (CET)
 •   Slet - Der findes stakkevis af NGOer. Denne hører ikke til de notable. Rmir2 (diskussion) 20. jan 2020, 18:30 (CET)

Sletningsforslag: Aftraditionalisering

Aftraditionalisering har stået med notabilitet siden 2019, hvor Morten1997 satte den på. Der findes en kort engelsk artikel om emnet, men den danske er meget kort og uden kilder. Skal den bestå? Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:38 (CET)

 •   Slet - I den nuværende stand kan man godt slette den, men hvis nogen gider at udvide den med lidt kilder osv., så vil jeg gerne stemme for et behold. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:38 (CET)
 •   Slet - der er end ikke anført nogen kilde til påstanden. Rmir2 (diskussion) 15. jan 2020, 09:26 (CET)
 •   Behold - Begrebet ser ved en enkelt googlesøgning ud til at være gængs indenfor sociologien, så jeg er ikke i tvivl om dets notabilitet. Et andet spørgsmål er, om man synes, at artiklens nuværende størrelse og kvalitet berettiger, at den skal eksistere. Det er der generelt delte meninger om på dawp, men jeg foretrækker at lade den overleve og efterhånden blive forbedret. Jeg har udvidet artiklen lidt og indsat en enkelt kilde. --Økonom (diskussion) 20. jan 2020, 19:43 (CET)

Sletningsforslag: Espergærde Musikforening

Espergærde Musikforening har stået med notabilitet siden 2019, hvor Kjeldjoh satte skabelonen på med kommentaren Wikificering, slettet reklame og name-dropping. Den er oprettet af Mads Vej-Hansen, der er bestyrelsesmedlem i foreningen, så der er tale om {{tætpå}}. De har en hjemmeside og de er lidt omtale i lokalpressen, når de har spillet koncerter. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:43 (CET)

 •   Slet - Under lavmålet, og når den er oprettet af en fra foreningen mener jeg ikke, at det kan svare sig at gøre krumspring for at beholde den. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:43 (CET)
 •   Slet - hyggeligt, men er der alene optrædender lokalt og ingen pladeindspilninger, så har de ikke markeret sig. Dertl kommer tæt-på. --Pugilist (diskussion) 14. jan 2020, 13:22 (CET)
 •   Slet - Jeg mener at det er en for lille forening, som ikke har almen interesse.--Kjeldjoh (diskussion) 14. jan 2020, 13:29 (CET)
 • Mads Vej-Hansen: Jeg synes, at det er lidt beskæmmende, at man gør sig til smagsdommere uden tilstrækkelig baggrundsviden. Bare fordi jeg (indtil maj 2020) sidder i bestyrelsen. Når man efterlyser at vi skal lave pladeindspilninger (som musikforening!!!!) - tjah så har man markeret, at man ikke har sat sig ind i sagen og ikke spillet bare lidt positivt med.
Espergærde Musikforening er en af landets store musikforeninger, har en medlemskreds (220 medlemmer) stor nok til at man kan arrangere koncerter med symfoniorkestre og store kor. Der er cirka 25% af medlemmerne, der kommer fra København og Nordsjælland uden for vores naturlige lokalområde (Helsingør, Snekkersten, Espergærde og Humlebæk). Der er en udpræget mangel på tilsvarende musikforeninger nord for København. De fleste andre er mindre kammermusikforeninger, men Espergærde Musikforening er langt bredere end dette.
Jeg vil supergerne spille positivt med og medvirke til at lave en kvalificeret Wiki-side. Men da jeg jo ikke har den store Wiki-erfaring har jeg brug for positiv hjælp, der gerne skulle hæve sig over ovenstående negative slettebemærkninger.(skrev Mads Vej-Hansen (diskussion • bidrag) 14. jan 2020, 16:12. Husk at signere dine indlæg.)
Tak for dine kommentarer. Artikler på Wikipedia skal leve op til nogel kriterier og brugerne forsøger sammen at finde ud af om de enkelte artikler lever op til disse kriterier. Det har ikke noget med god eller dårlig smag at gøre. Spørgsmålet er oftest, hvor "kendt" et givent emne er. Der er lidt mere detaljerede kriterier for foreninger. Jeg er ganske enig i, at en musikforening ikke selv indspiller musik, men en musikforening kan facilitere dette, arrangere gentagne koncerter m.v. med kedte kunstere etc. og på den måde gøre sig kendt ud over en lokal kreds. Som du ser af kriterierne for foreninger, skal man normalt op på 800-1000 medlemmer for at være "stor nok". Du kan jo naturligvis resignere og blot konstatere, at alle andre er smagsdommere (eller et andet nedsættende udtyk) og uvidende, men hvis du vil videre, vil jeg foreslå, at du læser, hvad kriterierne går ud på, og herefter tager en åben konstrukti dialog om, hvad der muligvis gør foreningen "kendt nok" til en artikel. --Pugilist (diskussion) 14. jan 2020, 16:36 (CET)
 • Mads Vej-Hansen: Tak for supplerende kommentarer. Jeg tror, at jeg venter til efter sommerferien, hvor jeg ikke længere er medlem af bestyrelsen (jeg skal flytte til Virum), men "kun" vil være almindeligt medlem af foreningen, idet det ikke findes tilsvarende andre foreninger i ca 20-25 km afstand fra Virum. Kulturelle foreninger har generelt et meget lavere medlemstal end f.eks. sportsklubber og spejdere mv. De fleste musikforeninger, der er nord for København har kun cirka halvt så mange medlemmer som Espergærde Musikforening, og deres tilbud om klassisk musik er meget snævrere, da det kræver et vist volumen at finde 20-30.000 kr til de forskellige udøvende musikere, kor og orkestre. At Esp Mus Foren kan mønstre 8-9 koncerter om året gør den til noget unikt i forhold til de kammermusikforeninger, der i øvrigt findes nord for København. 200 medlemmer betyder, at foreningen er en af de største på Sjælland og det er den næststørste private forening i Helsingør kommune (ekskl. sportsklubber og spejdere).

Når jeg til efteråret begynder forfra på artiklen, vil jeg meget gerne have hjælp til at gøre artiklen så informativ og oplysende som muligt - uden at overskride Wikis regelsæt. Dette efterlyste jeg i øvrigt også tidligere hos KnudW. Venlig Hilsen Mads V-H.

Det er meget fint alt sammen, men så længe der ikke findes uafhængige kilder på det (dvs. foreningens egen hjemmeside er ikke godt nok), så er det stadig ikke brugbart. Som medlem af foreningen er der stadig interessekonflikt. Det er ligesom at være en almindelig ansat i et stort firma, som jeg ser det. Toxophilus (diskussion) 15. jan 2020, 19:51 (CET)
Så medlemmer af Folkekirken må ikke skrive om kirken? Skatteydere i Danmark ikke skrive om de danske offentli9ge myndigheder? Den holder ikke. Spørgsmålet er primært at der som altid skrives neutralt på W. /Madglad (diskussion) 15. jan 2020, 20:15 (CET)
@Mads Vej-Hansen: - Tak for uddybning. Jeg vil foreslå, at du opretter artiklen i en sandkasse og herefter drøfter artiklen med andre brugere, der i så fald kan komme med input til artiklen og/eller kommentere på eventuelle mangler. Kan det påvises, at foreningen er “kendt” i lidt bredere kredse og har stået for arrangementer af bredere interesse, vil jeg gerne støtte en artikel. Men det kræver nogle kilder. —Pugilist (diskussion) 19. jan 2020, 11:47 (CET)
 • Betinget   Behold – Jeg er enig med Pugilist her. Jeg vil gerne beholde artiklen hvis de forhold som Mads Vej-Hansen beskriver dokumenteres med pålidelige, uafhængige kilder. Det gøres ikke i artiklen som den er nu. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 19. jan 2020, 12:54 (CET)

Sletningsforslag: Fysikrevy

Fysikrevy har stået med notabilitetsskabelon siden jeg kom forbi i 2019. Revyen har eksisteret siden 1988, og er vist en relativt stor ting for de fysikstuderende på Københavns Universitet, men har den en mere almen relevans? Den er oprettet og har været redigeret af en lang række IP-brugere, som jeg i mange tilfælde antager har været studerende som har medvirket eller set revyen. Der er en lille videosnas med nogle af deres opfindsomheder. Der er omtale på KU's hjemmeside. Den er blevet anmeldt i1 UniAvisen, men mængden af ekstern omtale uden forbindelse til KU er der ikke rigtig noget af. Omkring 3500 hits på google. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:50 (CET)

 •   Slet - Det er vist en meget intern ting, som ikke når langt ud over Niels Bohr Institutets mure. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 12:50 (CET)
 •   Behold Revyen er velkendt blandt de studerende på det naturvidenskablige fakultet (nu "Science") på KU, som vel er blandt landets allerstørste uddannelsesinstitutioner med omkring 14 000 ansatte og studerende. --Madglad (diskussion) 15. jan 2020, 09:04 (CET)
 •   Kommentar - En mere principiel diskussion om en studenterrevy tilknyttet et enkelt fakultet er lige så notabelt som en tilsvarende, der dækker en hel uddannelsesinstitution kunne måske være på sin plads? Af revyer tilknyttet et enkelt fakultet er jeg i første række nok mest positivt stemt overfor Teologisk Julerevy, da denne indtil videre er den ældste beskrevne af denne slags revyer. Hvad angår Fysikrevy så kan jeg kun se, at dens navn er nævnt sølle 5 gange i Infomedia (og flere af disse kun 5 gange skal betragtes som nævnt ikke som omtalt), og de 2 af disse omtaler er fra 2012 omhandlende at revyen dette år frabad sig anmeldere udefra (Universitetsavisen) at overvære revyen. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. jan 2020, 17:20 (CET)

Sletningsforslag: Bifrost (rollespil)

Bifrost (rollespil) blev oprettet af en IP-bruger og Tøndemageren kom forbi med en notabilitetsskabelon i 2019. Det er en rollespilsorganisation, som er medlemsorganisationer i Dansk Ungdoms Fællesråd. Artiklen er temmelig kort, og mængden af omtale i medierne er begrænset. Der er dog lidt på rollespilsfabrikken, jv, fastaval og navisen.dk. Foreningen kører også noget sommerskole og de har også en hjemmeside. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 13:01 (CET)

 •   Kommentar Jeg er i tvivl. Mængden af omtale tyder på slet, men medlemskabet i Dansk Ungdoms Fællesråd taler op synes jeg. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 13:01 (CET)
 •   Behold - Jeg er ikke neutral hvad dette angår, men jeg mener denne landsorganasiation er notabel. Der kunne evt. skrives lidt om hvordan foreningen overtog efter Landsforeningen Sleipner.--Kjeldjoh (diskussion) 17. jan 2020, 14:13 (CET)

Sletningsforslag: Fakse Ladeplads IF

Fakse Ladeplads IF er en ufatteligt kort artikel om en fodboldklub. Er den notabel? Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 13:04 (CET)

 Konklusion:
Enighed om sletning af artiklen, hvis indhold er "Faxe Ladeplads if er en dansk fodboldklub". Klubben spiller i serie 4, hvilket ikke er nok efter kriterierne. Herudover er artiklen alt for kort. Er der nogen, der senere kan beskrive, hvad dr gør klubben relevant, eller hvis klubben rykker op i en højere række, kan den oprettes igen med noget indhold. --Pugilist (diskussion) 27. jan 2020, 00:57 (CET)

Sletningsforslag: Næstved Amatørscene

Næstved Amatørscene har stået med notabilitet siden 2019, hvor Tøndemageren satte skabelonen på. Den er oprettet af Niclasen, som ifølge sin brugerside er medlem af foreningen, og der er derfor tale om {{tætpå}}. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 14:30 (CET)

 •   Slet - Det er en amatørforening og der er tale om {{tætpå}}. Det eneste der skulle tale for et behold er alderen. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 14:30 (CET)
 •   Slet - enig i ovenstående. Rmir2 (diskussion) 15. jan 2020, 09:37 (CET)
 •   Kommentar - Alderen (snart 75 år) finder jeg ikke uvæsentlig. Fyldig omtale i medierne (2689 hits i Mediestream og 141 i Infomedia). Hælder altså til   Behold. Afsnittet om "Hold" bør dog nok skrives om, så det tager sig ud på en anden måde - referencer til artiklen er også yderst velkomne. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. jan 2020, 16:52 (CET)

Sletningsforslag: Nykøbing Cricket Club

Nykøbing Cricket Club blev grundlagt i 1898, men artiklen indeholder ikke meget andet information om foreningen. Er den stor og vigtig nok til en artikel? De har en hjemmeside, og omtales i lokalmedierne. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 14:34 (CET)

 •   Slet - artiklen er meget kort og uden kilder. Der er intet om medlemstal som kan retfærdiggøre det. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 14:34 (CET)
 •   Slet - intet i artiklen tyder på notabilitet. Rmir2 (diskussion) 15. jan 2020, 09:36 (CET)
 •   Kommentar - En sportsklub fra 1898 er notabel. Den er en del af idrætshistorien i Danmark, hvor der på dette tidspunkt skød idrætsklubber op flere steder i landet - ofte cricketklubber. Senere tog mange af klubberne fodbold på programmet. Artiklen er dog ganske kort og kan med fordel udvides. På trods af at artiklen er kort støtter jeg   Behold. Artikler kan blive udvidet med tiden. Pugilist (diskussion) 19. jan 2020, 11:32 (CET)
 •   Behold - Sammen holdning som Pugilist - der er plads til mange forbedringer og udvidelser af artiklen. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. jan 2020, 16:43 (CET)

Sletningsforslag: Erling christensen møbler

Erling christensen møbler blev oprettet af en IP-bruger i august 2019, og jeg satte notabilitet på kort efter. Der er tale om en møbelhandler fra 1975, der ifølge deres hjemmeside er Nordjyllands største bolighus, men man kan nemt bliver de største eller ældste, hvis det geografiske område indsnævres nok. De har 40 ansatte, og skulle angiveligt være blandt Danmarks største privatejede bolighus, hvilket er elastik i metermål. De har en pænt resultat, og omsætningsaktiver for knap 100 mio. kr. opslag på cvr. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 14:42 (CET)

 •   Slet - artiklen er meget kort og jeg synes ikke for alvor den retfærdiggør eksistensberretigelsen. Jeg antager desuden, at der er tale om {{tætpå}} eller lign. Toxophilus (diskussion) 14. jan 2020, 14:42 (CET)
 • hælder til   Slet - jeg vil ikke udelukke notabilitet, men uden flere oplysninger er den ikke godtgjort. Hælder derfor pt til slet. Rmir2 (diskussion) 15. jan 2020, 09:40 (CET)

Sletningsforslag: Frederikssund-Frederiksværk Flyveklub

Frederikssund-Frederiksværk Flyveklub er en svæveflyveklub. Oprettet af et medlem, så den har også {{tætpå}}. Jeg kan ikke finde noget info om, hvor mange medlemmer der skulle være, men Ip-brugeren, som påsatte notabilitetsskabelonen, skrev at der kun var 60 medlemmer. Artiklen er ultrakort og har ingen kilder, men dog et billede af deres flyvebane. 18.600 hits på google. Toxophilus (diskussion) 15. jan 2020, 07:45 (CET)

 •   Formalia@O refsgaard: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 15. jan 2020, 07:45 (CET)
 •   Slet - Det er selvpromovering af en forening der ikke er notabel. Toxophilus (diskussion) 15. jan 2020, 07:45 (CET)
 •   Slet - Intet i artiklen begrunder notabilitet. Rmir2 (diskussion) 15. jan 2020, 11:36 (CET)
 •   Behold - Har været jævnligt omtalt i medierne - kan tælle 147 omtaler via Mediestream og endvidere 35 omtaler via Infomedia. Har udvidet artiklen med noget af det, der omtales i disse artikler. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. jan 2020, 16:39 (CET)
 •   Kommentar - Men hvilke omtaler er der tale om? Hvis det er blevet nævnt 100 gange i lokalaviserne i området, at nu flyver klubben i denne weekend eller i forbindelse med kulturnætter eller den slags, så er antallet vel lidt ligegyldigt? Toxophilus (diskussion) 20. jan 2020, 19:01 (CET)
  Kommentar - De 34 af omtalerne, der kan fremfindes via Mediestream (1965-2006) fordeler sig således: Berlingske Tidende: 7, Morgenavisen Jyllands-Posten: 2, Herning Folkeblad - Vestjylland: 2, Horsens Folkeblad: 2, Morsø Folkeblad: 2, Thisted Dagblad: 1, Helsingør Dagblad: 1, B.T.: 1, Dagbladet - Ringsted: 1, Vejle Amts Folkeblad: 1, Aalborg Stiftstidende. Nordjyske Amtstidende: 1, Skive Folkeblad: 1, Næstved Tidende: 1, Dagbladet. Roskilde og Omegn: 1, Lolland-Falsters Folketidende: 1, Silkeborg Avis. Midt-Jyllands Folketidende: 1, Bornholms Tidende: 1, Fredericia Dagblad: 1, Kolding Folkeblad: 1, Holbæk Amts Venstreblad. Odsherred, Kalundborg Dagblad, Samsø Folkeblad, Jyderup Dagblad: 1, Hejmdal: 1, Dagbladet (Folketidende): 1, Amtsavisen - Randers: 1 & Dagbladet. Østsjællands Folkeblad: 1. Ikke overraskende refererer de øvrige 113 omtaler til Frederiksborg Amtsavis. Jeg kan dog ikke se specifikt, hvad disse 147 omtaler drejer sig om, dertil ville jeg skulle ind på læsesalen på Det Kongelige Bibliotek i København. De 35 gange i Infomedia refererer til Berlingske Tidende (4 gange), Politiken (3 gange), B.T. (1 gang), Kristeligt Dagblad (1 gang) og Horsens Folkeblad (1 gang) - resten (25) refererer til enten Frederiksborg Amtsavis eller diverse lokalmedier i det Nordsjællandske område. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. jan 2020, 19:33 (CET)

Sletningsforslag: Tabeldrengene

Tabeldrengene har stået med notabilitet siden 2019, hvor DenBlaaElg påsatte skabelonen med kommentaren én udgivelse, ingen kildehenvisninger. Der findes dog en lille smule omtale på nordjyske, imusic og dr spiller deres musik nogle gange. Det er en af de utallige musik-artikler fra DR's musikleksikon. Toxophilus (diskussion) 15. jan 2020, 08:25 (CET)

 •   Formalia@Dr-diskoteket:
 •   Slet - Det er for småt til en artikel. Jeg har svært ved at se, hvordan man skal kunne udvide artiklen synderligt, og med kun én udgivelse er "karrieren" begrænset. Toxophilus (diskussion) 15. jan 2020, 08:25 (CET)
 •   Slet - intet i artiklen begrunder notabilitet. Rmir2 (diskussion) 15. jan 2020, 11:38 (CET)

Sletningsforslag: Kategori:Fysik begreber

Jeg har haft en debat over afgrænsningen af Kategori:Fysik begreber med @Inc:, og blevet enig med ham i, at kategorien er for svær at lave en god afgrænsning af, hvad der tilmeldes. Derfor sletteforslaget. --Glenn (diskussion) 15. jan 2020, 17:29 (CET)

 •   Slet - argumenteret ovenfor. --Glenn (diskussion) 15. jan 2020, 17:29 (CET)
 •   Slet - tilsvarende. --Inc (diskussion) 15. jan 2020, 17:31 (CET)
 •   Slet - Jeg tror nu ikke den er svær at afgrænse, men med tiden vil denne meget brede kategori også blive så omfattende at den formentlig bliver meningsløs.--Honymand (diskussion) 15. jan 2020, 17:56 (CET)
 •   Slet - den er lidt for diffus til en ordentlig kategori. Toxophilus (diskussion) 15. jan 2020, 19:48 (CET)
 •   Slet - så længe der sker en passende omkategorisering af artiklerne kan jeg støtte sletteforslaget. Rmir2 (diskussion) 23. jan 2020, 13:35 (CET)

Sletningsforslag: Spirit Catcher

Spirit Catcher er en af de utallige Dr.Dose-artikler. Den består af en halv linje. Det drejer sig denne gang om en belgisk technoproducer. Der er ikke artikler på andre wiki'er, men opslag på discogs. Vedkommende skulle have udgivet to albums. Toxophilus (diskussion) 22. jan 2020, 08:07 (CET)

Sletningsforslag: Grundmotorik

Jeg har brug for nogle ekstra øjne og noget input:

Grundmotorik er en artikel om en model vedr. børns motoriske udvikling, som blev udviklet i midten af 80'erne. Artiklen er oprettet af medarbejdere i virksomheden, som drives af en af forfatterne.

I og med at den har et meget generisk navn, er det svært at finde konkrete kilder til dens udbredelse, men den danner åbenbart grundlag for al brug af begrebet Grundmotorik[1][2] og artikelopretterne vil derfor med denne artikel slå fast at det er "deres" model.

Mit umiddelbare problem, udover at den er oprettet af dem selv, er at jeg har svært ved at finde konkrete kilder til dette, da det netop er et meget generisk navn og det er ikke videre brugbart at antage at al benævnelse af modellen relaterer til denne.

En uvidenskabelig Google-søgning giver mest henvisninger til bogen, samt de kurser, der udbydes i det.

Hvordan tackler vi denne? Mvh KnudW (diskussion) 22. jan 2020, 11:12 (CET)

Pinger de involverede parter: Bruger:Ridyrkas / Bruger:Mads Brodersen. Mvh KnudW (diskussion) 22. jan 2020, 11:19 (CET)

_________

_________

 •   Slet Begrebet er fore generelt, og eftersom det åbenlyst er bagmændene bag "deres" udgave, der gerne vil klargøre "deres" begreb fra det generelle, så mener jeg, at det skal slettes. Desuden er artiklen mere skrevet som et kapitel i en lærebog (som de vel har udgivet), end som en encyklopædisk artikel. Toxophilus (diskussion) 22. jan 2020, 12:12 (CET)
  KommentarDet engelske begreb lader til at være Basic Motor Skills, enwiki har en artikel om en:Fine motor skill som kunne være et relateret begreb, men jeg er på ingen måde ekspert i dette,--Kim Bach (diskussion) 22. jan 2020, 12:12 (CET)

Sletningsforslag: Køge Amatørscene

Køge Amatørscene har stået med notabilitet siden 2019, hvor Tøndemageren stille spørgsmåltegn ved den. Der er selvfølgelig omtale i lokalpressen og hjemmeside om køge som på SN.dk, køgenu.dk og dit-køge.dk, samt et opslag på proff.dk. Foreningen har ifølge artiklen 125 medlemmer, og den indeholder to kilder i artiklen til foreningens egen hjemmeside.

Se i øvrigt et lignende sletningsforslag for en forening i Næstved. Toxophilus (diskussion) 23. jan 2020, 12:54 (CET)

 •   Formalia@Soendergaard-wiki: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 23. jan 2020, 12:54 (CET)
 •   Slet - Medlemstallet er under det notabilitetsgivende, og min googlesøgning gav ikke nok omtale til at overbevise mig om, at den er notabel. Toxophilus (diskussion) 23. jan 2020, 12:54 (CET)
 •   Neutral - Artiklen er desværre stadig kort, ikke nok til at støtte behold. Derfor neutral. Rmir2 (diskussion) 23. jan 2020, 13:31 (CET)

Sletningsforslag: Kunst på arbejdspladsen

kunst på arbejdspladsen har stået med notabilitet siden 2019, hvor Tøndemageren stille spørgsmåltegn ved den. Der er tale om en nonprofit kunstforening. Artiklen er oprettet af kpa, hvis eneste bidrag tæller redigeringer med relation til foreningen, så jeg antager {{tætpå}}. Ifølge artiklen er det en af landets største private kunstsamlinger, men ingen kilder underbygger det. De eneste kilder i artiklen er til foreningens hjemmeside. Der er omtale på nordjyske. Toxophilus (diskussion) 23. jan 2020, 13:00 (CET)

 •   Slet - Det er oprettet som selvpromoverende reklame, og det er nok for mig. Toxophilus (diskussion) 23. jan 2020, 13:00 (CET)
 •   Slet - enig. Selvpromovering. Rmir2 (diskussion) 23. jan 2020, 13:29 (CET)

Sletningsforslag: Helsingør skakklub

Helsingør skakklub har stået med notabilitet siden oktober 2019, hvor jeg påsatte den kort efter oprettelse af en IP-bruger. Der er tale om en artikel på en enkelt linje om en klub der ifølge artiklen er en af Nordsjælland største og ældste skakklubber. At være blandt en af de største og ældste i et relativt begrænset regionalt område giver ikke automatisk notabilitet. Der er intet om medlemstal. Google giver ikke meget. Ifølge deres historie, så har de nogle medlemmer, som har gjort sig bemærkede med bl.a. rekord i blindeskak,g Sune Berg Hansen som er skakstormester og vindere i hurtigskak. Men er det normalt ikke de enkelte medlemmers præstationer frem for klubben, som bliver notabel af den slags præstationer? Toxophilus (diskussion) 23. jan 2020, 13:07 (CET)

 •   Slet artiklen er for tynd og antallet af omtale på nettet er til at overse. Klubben bliver heller ikke notabel af at have 2-3 medlemmer som har opnået individuelle resultater. Hvis der var tale om at klubben havde vundet DM i holdskak var det noget andet. Toxophilus (diskussion) 23. jan 2020, 13:07 (CET)
 •   Slet – Klubben er notabel og omtalt i dansk skaklitteratur, men artiklen er ubrugelig. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 23. jan 2020, 13:23 (CET)
 •   Slet –i sin nuværende form er klubbens notabilitet ikke godtgjort. Alder gør det ikke alene. Rmir2 (diskussion) 23. jan 2020, 13:28 (CET)

Sletningsforslag: Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter

Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter er en uofficiel højskole med en kapacitet på 16 elever. Det må siges at være småt. Madglad har foreslået at skrive den ind i Kristeligt Forbund for Studerende. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 06:59 (CET)

 •   Formalia@Nnøbach: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 06:59 (CET)
 •   Slet/  Sammenskriv - Det er for småt til en selvstændig artikel, så den bør slettes og evt. indskrives (i en lidt forkortet version) i den anden artikel. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 06:59 (CET)

Sletningsforslag: Rune Guldager Grønkjær

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Rune Guldager Grønkjær har stået med notabilitet siden 2019 efter KnudW satte skabelonen på med kommentaren Kan ikke finde nogen kilder og den er slettet før, da ældre udgaver udelukkende omhandlede halv-proffesionel karriere. Lad os få det afklaret. Der er tale om en halvprofessionel fodboldspiller. Han har været på U17-landsholdet og spillet i Superettan, der er den næstbedste svenske fodboldliga. Artiklen er oprettet af en IP-bruger. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:03 (CET)

 •   Kommentar - Jeg aner intet om fodbold. Hvis nogen kan pege på en ting, der gør ham automatisk notabel på baggrund af hans meritter, så stemmer jeg for et behold, ellers bør den slettes. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:03 (CET)
 •   Kommentar Han har ikke spillet på U-landshold ifølge DBU. Tøndemageren 28. jan 2020, 09:11 (CET)
 Konklusion:
Artiklen er hurtigtslettet, da der absolut intet er at finde på pågældende "fodboldspiller". Tøndemageren 28. jan 2020, 09:13 (CET)

Sletningsforslag: Det Grønne Crew

Det Grønne Crew har stået med notabilitet siden 2019, hvor Tøndemageren satte skabelonen på. Det gruppen af frivillige, som arrangerer Grøn koncert. De har en hjemmeside. Ifølge artiklen er der over 750 mennesker involveret i Grøn Koncert, og Det Grønne Crew er en betegnelse for de folk der arbejder frivilligt på Muskelsvindfondens arrangementer. Så det er en lidt løs betegnelse og ikke en egentlig forening. Artiklen rummer desuden et lidt reklameagtigt "FAQ"-afsnit og ingen kilder. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:12 (CET)

 •   Formalia @Schmidt76: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:12 (CET)
 •   Slet - Det er en gruppe og ikke en egentlig forening, som jeg forstår det. Foreninger over 800 medlemmer kan være automatisk notable ifølge vores kriterier, men det kræver et fælles betalt medlemsskab, og en mere fast tilknytning, end det er tilfældet her. Reklamen er jeg heller ikke vild med, så den bør slettes. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:12 (CET)

Sletningsforslag: Groupcare

Groupcare har stået med notabilitet siden 2019, hvor Kjeldjoh satte skabelonen på. Den er oprettet af en IP-bruger. Det er en dansk IT-virksomhed fra 1999 med ca. 20 ansatte. Den forsøger at vise notabilitet ved at namedroppe forskellige kunder, men har flere uverificerede udsagn. Deres omsætning er langt fra notabilitetsgrænsen ifølge proff.dk. Angiveligt skulle deres platform have haft 200.000 brugere i 2003 ifølge denne artikel. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:18 (CET)

 •   Slet - Det er vist bare en lille virksomhed uden den store omtale. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:18 (CET)
 •   Neutral - De var rigtigt nok store omkring årtusindeskiftet, hvor de var foregangsvirksomhed inden for workmanagementportaler, hvilket måske kunne tale for en vis historisk notabilitet. Men som det ser ud i dag, kommer det nok til at knibe. Mvh KnudW (diskussion) 28. jan 2020, 09:26 (CET)
 •   Slet - Ud over at jeg ikke kan se tegn på at virksomheden er notabel, så har artiklen tegn på at være skrevet af dem selv.--Kjeldjoh (diskussion) 28. jan 2020, 09:33 (CET)

Sletningsforslag: H.C. Andersen på Middelhavet

H.C. Andersen på Middelhavet har eksisteret siden 2004, men allerede i 2006 blev der på diskussionssiden stillet spørgsmålstegn ved, om artiklen var relevant dog uden at oprette et sletningsforslag. Det er en lidt tilfældig artikel om én af H.C. Andersens rejser. Der er ingen kilder i teksten, men angivet en ekstern henvisning til en håndfuld sider i en bog. Er alle forfatterens rejser mon notable? Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:23 (CET)

 •   Slet - Det er en temmelig ligegyldig artikel, som tilmed er skrevet uden det store indhold. Der er intet om, hvorfor rejsen er interessant, eller hvordan den har påvirket ham eller hans værker, eller om han har forfattet eventyr på rejsen. Dele af den kan evt. indskrives i hovedartiklen. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:23 (CET)

Sletningsforslag: Ingeniøruddannelsernes etårige Adgangskursus

Ingeniøruddannelsernes etårige Adgangskursus har stået med notabilitet siden 2019, hvor jeg satte spørgsmålstegn ved den. Artiklen fylder én linje, og der er ingen kilder. Er alle uddannelser og uddannelsesretninger relevante? Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:25 (CET)

 •   Formalia@Ctj1000: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:25 (CET)
 •   Slet - Det er et adgangskursus, og selvom mange måske benytter sig af det, så kan jeg ikke se den encyklopædiske relevans. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 07:25 (CET)

Sletningsforslag: Autisme Ungdom

Autisme Ungdom er en ungdomsorganisation under Landsforeningen Autisme, som er blevet etableret i 2019. Artiklen indeholder kun henvisninger til foreningens egen hjemmeside. Ifølge en redigeringsopsummering fra opretteren har de stiftet mere end 10 lokalafdelinger i hele landet. Som jeg læser det, så er dele af teksten er næsten direkte taget fra deres hjemmeside (dog uden for alvor at overtræde copyvio). Der er meget få hits på google, som ikke stamme fra deres egen hjemmeside eller Landsforeningen Autisme. Har dog fundet den nævnt ultrakort her og lidt fra Slagelse. Er organisationen notabel? Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 09:51 (CET)

 • @Chrian35: som artikelopretter har du nok en mening. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 09:51 (CET)
 •   Slet/  Sammenskriv - Jeg kan ikke finde nok omtale til at berettige til en selvstændig artikel. At der er lokalafdelinger gør ikke foreningen mere notabel i mine øjne, for der er intet om størrelsen på dem. En lokalafdeling kan vel i princippet består af én person, og så må notabiliteten være til at overse. Jeg synes derimod, at indholdet vil passe fint ind i et underafsnit i artiklen om Landsforeningen Autisme. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 09:51 (CET)
 •   Sammenskriv - Artiklerne om diverse patientforeninger har ofte lidt reklamepræg og/eller soapboxing. Det er fint at skrive ungdomsafdelingen ind i artiklen om moderforeningen. --Pugilist (diskussion) 28. jan 2020, 09:55 (CET)
 •   Omdirigering - I så fald kunne man lave en omdirigering, som jeg kan se at KnudW har gjort med en artikel jeg henviste til. - Chrian35 (diskussion) 28. jan 2020, 10:20 (CET)
 •   Sammenskriv med Landsforeningen Autisme - Det er bedre at samle information i een større artikel frem for mange små. Rmir2 (diskussion) 28. jan 2020, 10:22 (CET)
 •   Omdirigering - Rmir2 Ligesom det er gjort fornyligt med "Klub Fontana", tænker jeg at man kunne lave en omdirigering her fra denne til moderforeningen? Og så lave sammenskriv. - Chrian35 (diskussion) 28. jan 2020, 10:25 (CET)
@Chrian35: - ja, sammenskrives, vil der blive efterladt en omdirigering. --Pugilist (diskussion) 28. jan 2020, 10:26 (CET)
 •   Kommentar - Okay. Er det noget jeg så kan gøre, eller hvordan og hvorledes? Sidder og bladrer gennem sletningsforslagssiden for lige at forstå proceduren. Chrian35 (diskussion) 28. jan 2020, 10:29 (CET)
@Chrian35: - Der skal først konkluderes på sletningsforslaget, men hvis du som artikelopretter er enig, så tænker jeg, at det kan gøres hurtigt. Herefter kan du eller den som konkluderer flytte teksten over i et særskilt afsnit i Landsforeningen Autisme og efterlade en omdirigering ligesom Klub Fontana. Mvh. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 11:03 (CET)
@Toxophilus: - Okay, tak!. Er der nogen der kan konkludere på artiklen ift. omdirigering? Jeg har været ret involveret i diskussionen og det anbefales jo ikke at det er mig der gør det så. Chrian35 (diskussion) 28. jan 2020, 11:35 (CET)

Sletningsforslag: DecoTurf

DecoTurf havde stået med {{Vis|Notabilitet)) i næsten et år, da opretteren (Bruger:Tennisbold) opdagede dette og fjernede skabelonen med en bitter kommentar. Notabiliteten blev i februar 2019 diskuteret lidt på artiklens diskussionsside uden konlusion. Lad os (også under hensyntagen til brugerens kommentar på begynderforummet) få spørgsmålet afgjort én gang for alle.

Bemærk, at der under alle omstændigheder mangler kilder, men det er ikke det vi diskuterer her.

 • Lille   Behold - Det er ganske vist et snævert emne, men flere andre sprogversioner har lignende artikler om emnet, ligesom der er flere links fra andre artikler til DecoTurf. Madglad argumenterer på diskussionssiden bl.a. med, at vi ikke er nået ned i det detaljeringsniveau endnu, men det kan vel relativt nemt klares. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 28. jan 2020, 17:36 (CET)
 •   Sammenskriv med hardcourt eller alternativt forbedr artiklen væsentligt – artiklen indeholder ingen uafhængige kilder og er meget kortfattet, den beskriver heller ikke hvor og hvor meget produktet bruges. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 28. jan 2020, 17:44 (CET)
 •   Behold - Der er artikler på bl.a. engelsk, tysk, fransk wikipedia, så mon ikke også dawp kan finde plads til en artikel ? Verdens meste prestigefyldte tennisturnering på hardcourt spilles på DecoTurf, og det er da blot fint, at vi på dawp kan have en artikel, der beskriver hvad DecoTurf er. --Pugilist (diskussion) 28. jan 2020, 18:32 (CET)
 •   Behold - Selvom et firma kan have interesse i emnet, så synes jeg at artiklerne på andre sprog, samt den danske artikels ordlyd retfærdiggør en artikel. Den skal dog helst have lidt referencer indført, og ikke firmaets egen side som hovedkilde. Toxophilus (diskussion) 28. jan 2020, 18:49 (CET)