Wikipedia:Sletningsforslag

Gnome-edit-delete.svg Crossed out rubbish bin.svg Arrows-move.svg Merge-arrow.svg
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletningRediger

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn på artikel med relevant indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletningRediger

Generel procedureRediger

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslagetRediger

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")Rediger

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gangRediger

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusionRediger

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionenRediger

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbneRediger

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning?Rediger

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletningRediger

Sletningsforslag: Poetklub Århus

Poetklub Århus er en digterklub i Aarhus. Bruger:Lindasolskin har oprettet, fra 2013-2020 var der ingen redigeringer før Bruger:Tøndemageren satte notabilitetsskabelon på. Klubben har haft flere kendte medlemmer, men det bliver den jo ikke notabel af i sig sev. Der er ingen kilder. Under 1000 hits på googe, herunder deres hjemmeside og kort opslag på litteraturen.nu. De udgiver også tidsskriftet M gasin. Toxophilus (diskussion) 2. okt 2020, 11:33 (CEST)

 •   Slet - Jeg kan ikke se, at der er genereret nok omtale til en artikel. Toxophilus (diskussion) 2. okt 2020, 11:33 (CEST)
 •   Behold - en vigtig del af det aarhusianske kulturliv. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 23. okt 2020, 20:04 (CEST)
 •   Sammenskriv til M gasin - Uden kilder for at foreningen er en vigtig del af kulturlivet, så fremstår artiklen uencyklopædisk, og kan sammenskrives til det magasin som de udgiver.--Kjeldjoh (diskussion) 29. okt 2020, 11:11 (CET)
 Konklusion:
Ikke mange kommentarer. Men med tre ugers tavshed vedrørende forslaget er konklusionen, at den beholdes.Ramloser (diskussion) 18. nov 2020, 16:48 (CET)

Sletningsforslag: William Herodes Pfamsteiger

William Herodes Pfamsteiger var en tysk opfinder. Artiklen er oprettet af en IP-bruger og Bruger:Kjeldjoh har sat notabilitet på. Den er ganske kort og uden kilder. Den findes ikke på andre wiki-sprog. 127 hits på google på "William Herodes Pfamsteiger" og under 5000 på "William Herodes Pfam steiger". Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:14 (CEST)

 Konklusion:
Tilstrækkelig opbakning til at slette artiklen; den slettes derfor.Ramloser (diskussion) 15. nov 2020, 21:58 (CET)

Sletningsforslag: Metropolis (festival)

Metropolis (festival) er en dansk kunstfestival arrangert af Københavns Internationale Teater (også indstillet til sletning. Bruger:Jurup har oprettet. Der er én kilde som er KIT selv, så ikke neutral tredjepart. Der er dog omtale på bl.a. arbejderen og iscene.dk. Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:25 (CEST)

Sletningsforslag: Fejø amatørteater

Fejø amatørteater, som navnet antyder, et amatørteater på Fejø. Bruger:Bukken10 har oprettet. Det er en meget kort artikel uden kilder. Der er 660 hits på google. Toxophilus (diskussion) 19. okt 2020, 13:27 (CEST)

Sletningsforslag: Sønderborg Roklub

Sønderborg Roklub er en dansk roklub fra 1921. Bruger:Mht-krum har oprettet. Stilen er reklamepræget (se afsnit om firmakaproing), så muligvis en form for tætpå. Men har klubben bedrevet noget udover at være gammel? Der står intet om medlemstal. Hjemmeside, støtteforening og omtale på Sønderborg Nyt.dk. Toxophilus (diskussion) 20. okt 2020, 14:31 (CEST)

 •   Slet - Det virker som reklame for klubben, der gerne vil sælge noget kaproning til firmaer og have flere medlemmer. Der er ikke meget omtale af klubben andet end i lokalsprøjten. Toxophilus (diskussion) 20. okt 2020, 14:31 (CEST)
 •   Slet - Jeg kan ikke finde noget der tyder på at foreningen er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 29. okt 2020, 11:37 (CET)

Sletningsforslag: Skylab Music

Skylab Music er et dansk pladeelskab oprettet af Morten Selmer. Bruger:Mselmer har oprettet, antageligvis Selmer selv, så det er selvpromovering. Bruger:SorenRK har sat notabilitetsskabelon på med kommentaren artiklen er oprettet af Morten Selmer selv. Det fremgår ikke, om selskabet lever op til Wikipedia:Kriterier for virksomhedsartikler. Der skulle være udkommet tre albums fra selskabet. Toxophilus (diskussion) 20. okt 2020, 14:27 (CEST)

Sletningsforslag: Tune Hein

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Tune Hein er en dansk erhvervsrådgiver, forfatter og foredragsholder. En IP-bruger har oprettet og Bruger:KnudW har sat spørgsmål ved notabilieten med kommentaren Kildeløs reklame. Er der noget at hente?. Han er med i VL-gruppe 64. Han har en hjemmeside, og de fleste andre hits er sociale medier eller steder der vil sælge hans foredrag og lign. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 13:38 (CEST)

 •   Slet - jeg er ikke overbevist om hans notabilitet efter min sønging. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 13:38 (CEST)
 •   Slet - Sikkert flittig og dygtig, men det er der mange der er. --Pugilist (diskussion) 21. okt 2020, 15:13 (CEST)
 •   Slet - Enig med Pugilist. --Santac (diskussion) 23. okt 2020, 08:32 (CEST)
 •   Kommentar – Jeg mener at Tune Hein er notabel. Internettet vrimler med omtale, og hans bøger får omtale. Han kom i avisen da han havde rund fødseldag (https://stiften.dk/artikel/tune-hein-50-%C3%A5r). Jeg afholder mig fra at argumentere for behold fordi artiklen ikke har kilder. Hvis det forbedres, bør artiklen beholdes. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 24. okt 2020, 21:44 (CEST)
 •   Behold - Biografien trænger til forbedringer, men jeg mener at han er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 29. okt 2020, 12:13 (CET)

Sletningsforslag: Kian Fonoudi

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Kian Fonoudi er en dansk fodboldjournalist. Lidt over 6000 hits på google, og mange er fra steder, hvor han har skrevet som journalist, og ikke om ham som person. Der er ingen kilder i artiklen og sproget kunne godt tåle en opstramning. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 13:48 (CEST)

 •   Slet - Han er encykolopædisk uinteressant. Der langt fra nok interessant at finde for ham. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 13:48 (CEST)
 •   Slet - Jeg har svært ved at se, at han skulle have udmærket sig specielt. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 21. okt 2020, 17:14 (CEST)
 •   Behold - Jeg er i tvivl, men hælder mod behold, efter at have læst den sidste sætning: "De vandt prisen for "Årets Sportsjournalister" og tv-prisen "Årets Danske Sportsprogram"." --Santac (diskussion) 23. okt 2020, 08:40 (CEST)
 •   Kommentar – Han og to andre lavede det bedste tv-sportsjournalistik i Danmark i 2018 ifølge både Danske Sportsjournalister og Producentforeningen. Jeg har sat kilder på for dette. Programserien de lavede har omtale mange steder. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 24. okt 2020, 21:30 (CEST)
 •   Slet. 6000 resultater ved søgning på en journalist er ikke mange. Det får en journalist i det job vel nærmest automatisk. Enhver kan finde ud af at sidde og råbe "nu nu nu" i en mikrofon, men der skal lidt mere til at blive kendt. At et program har vundet en pris, bidrager til programmets relevans, men ikke til alle dets medarbejderes. Artiklen er oprettet som en (selv)promovering med {{tætpå}}-lignende ikke-kildebelagte oplysninger af en til lejligheden oprettet bruger. Væk med den slags. --Madglad (diskussion) 24. okt 2020, 21:50 (CEST)
 •   Kommentar Han vandt også personligt en pris. Det står i kommentarerne lige ovenfor. --Santac (diskussion) 25. okt 2020, 16:02 (CET)
 •   Slet - Jeg er ikke overbevist om at priserne er nok til at være notabel, og sammen med at artiklen fremstår uencyklopædisk og tæt-på, så hælder jeg til at den slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 29. okt 2020, 13:25 (CET)

Sletningsforslag: Gustav Wolter

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Gustav Wolter er en dansk sangskriver, guitarist og sanger. Bruger:Anders Kaas Petersen har oprettet. Der er ingen kilder. Han er søn af Lisbet Dahl, men det bliver man ikke notabel af. Han har en hjemmeside. Han har spillet til cirkusrevyen og lagt stemme til én tegnefiml ifølge danskefilm.dk, medvirket i musicalen Midt om natten. Derudover er der ikke så meget at hente på google. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 14:00 (CEST)

 •   Slet - Jeg er ikke overbevist efter min søgning. Han har lavet lidt, men det samlede billede er ikke nok i min bog. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 14:00 (CEST)
 • Lille   Behold – Der er ikke meget, men hovedrollen i en musicalopsætning har givet en del omtale. Han har rollen igen i 2021. Jeg synes at artiklen kan være nyttig hvis nogen vil vide mere om sangeren. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 24. okt 2020, 21:01 (CEST)
 •   Slet. Wikipedia er ikke et katalog over måske i fremtiden kendte skuespillere. Hvis karrieren fortsætter kommer der vel en fin artikel, når vedkommende har bedrevet lidt mere. --Madglad (diskussion) 26. okt 2020, 16:26 (CET)
 •   Slet - Jeg ser ikke at han endnu har opnået nok til at være notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 29. okt 2020, 13:29 (CET)
 •   Slet. Når han evt. har foretaget sig flere bemærkelsesværdige præstationer, der kan verificeres, kan sagen genoptages.--Ramloser (diskussion) 18. nov 2020, 16:52 (CET)

Sletningsforslag: 2-kreds bremsesystem

2-kreds bremsesystem er en 1-sætningsstub oprettet i 2006 af en anonym bruger. Artiklen er ikke ændret i 14 år bortset fra formatering. Artiklen har ingen kilder og fortæller intet om hvad opslagsordet er, så jeg mener ikke at artiklen har nogen encyklopædisk relevans. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 25. okt 2020, 10:44 (CET)

 •   Slet – ingen informationsværdi i artiklen og ikke verificerbar. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 25. okt 2020, 10:44 (CET)
 •   Kommentar - Det er mindre heldigt, at artiklen alene fokuserer på opfinderen og ikke forklarer, hvad et to-kreds bremsesystem er. Når det er sagt, så er opslaget relevant. Det vil dog nok være en fordel at skrive en artikel hydraulisk bremse (se ex. en:Hydraulic brake), hvor systemet kan beskrives. Kan der ikke skrives en fin artikel om hydrauliske bremser, vil jeg dog være ærgerlig over, at opslaget forsvinder. Så vidt jeg kan se, er der EU-krav om at alle køretøjer skal have dette system, ligesom der er en overgangsordning for trailere osv., der i 2025 skal have et 2-kreds system. Det vil være fint, hvis interesserede på Wikipedia kan se, hvad det handler om. -Pugilist (diskussion) 25. okt 2020, 11:11 (CET)
 •   Slet. Enig i Dipsacus fullonums fremstilling. --Madglad (diskussion) 25. okt 2020, 11:13 (CET)
 •   Slet - Vi erogså ved at slette manden bag opfindelsen. Toxophilus (diskussion) 25. okt 2020, 16:21 (CET)
 •   Slet - Dette er et for {{Snævert emne}}. Kunne være et afsnit i hydraulisk bremse.--Kjeldjoh (diskussion) 29. okt 2020, 13:32 (CET)
 •   Neutral Emnet er da relevant nok, men jeg synes da artiklen kunne være væsentligt bedre. Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 2. nov 2020, 16:17 (CET)
 Konklusion:
Slettet. --SimmeD (diskussion, bidrag) 18. nov 2020, 21:58 (CET)

Sletningsforslag: Kode 291

Kode 291 var kode, som svensk politi anvender for at skjule politisager som involverer nyankomne migranter. Bruger:Rmir2 har oprettet og Bruger:KnudW har sat spørgsmålstegn ved notabiliteten med kommentaren når ikke engang svenskerne har den. Artiklen er fint wikificeret med kilder, og den findes også på norsk, men ikke på svensk. Toxophilus (diskussion) 26. okt 2020, 14:32 (CET)

 •   Slet - Som Knud skrev; når ikke engang svenskerne har den. Toxophilus (diskussion) 26. okt 2020, 14:32 (CET)
 •   Behold. Men artiklen bør tilrettes jf. kritikken på diskussionssiden. Hvis der kan findes andre årsager end politisk korrekthed, til at svwiki ikke har artiklen, vil jeg dog tage sagen op til ny overvejelse. --Madglad (diskussion) 26. okt 2020, 16:30 (CET)
 •   Slet - Politiet rundt om i verden bruger mange koder, se f.eks. en:Police code, jeg mener ikke at denne kode er specielt notabel. At der er dårlig dokumentation for påstandene om hvad hvad formålet koden er, se magasinetparagraf.se, er med til at jeg ikke mener at artiken er relevant.--Kjeldjoh (diskussion) 29. okt 2020, 13:43 (CET)
 •   Behold - Fin lille artikel. Jeg har tilføjet tekst med kilde fra magasinet paragraf. At svenskerne ikke har artiklen mener jeg ikke er et validt argument i denne sag. --Santac (diskussion) 7. nov 2020, 11:03 (CET)
 •   Kommentar Artiklen er fjernet fra svwiki med redigeringsbeskrivelsen "Innehållet förklarade inte ämnets relevans: källösa lösa påståenden". Se i øvrigt den svenske artikels diskussionsside sv:Diskussion:Kod_291. Bemærk at den danske artikel ikke er "källös", men har 5 kilder. Og en søgning viser en hel del diskussion i de svenske medier i 2016. --Madglad (diskussion) 7. nov 2020, 17:47 (CET)
  • Som du også er inde på beskrives den svenske artikel som kildeløs, i modsætning til den nuværende danske. I al beskedenhed vil jeg også gerne fremhæve mine ændringer, som har indføjet tekst om at koden ikke længere bruges og at offentligheden i dag har mulighed for at se data om koden. Hvis der hverken var kilder eller et tekststykker om at offentligheden i dag godt kan se data, i den svenske artikel, kan jeg godt forstå den blev slettet. Nu er det svært at vide hvordan den svenske artikel så ud. Jeg tænker den har mindet meget om den danske, bare uden kilder og uden min tilføjelse. --Santac (diskussion) 8. nov 2020, 10:26 (CET)
 •   Behold - Fin lille artikel, der med kildeapparat forklarer hvad emnet handler om. Som det fremgår af artiklen, har emnet været oppe i medierne også med afsæt i en mere generel samfundsdebat, der rækker ud over det ellers snævre emne. Det må derfor formodes, at interesserede kunne finde anledning til at læse neutral, kildebelagt information om emnet på Wikipedia. Jeg ser ingen grund til at slette. —Pugilist (diskussion) 8. nov 2020, 11:37 (CET)

Sletningsforslag: Ulla Holm

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Ulla Holm er en dansk sociolog. Bruger:Fnielsen har oprettet, og artiklen er fint wikificeret og har kiler. En IP-bruger har sat spørgsmålstegn ved notabiltieten uden videre forklaring. Hun skabte omtale med en kronik, der sammenlignede fascismen/nazismen og ny nordisk mad. Der er en del hits på mavnet, men omtalen af hendes kronik og hendes efterfølgende skriverier for andre dagblade har også gjort sit til at udbredet navnet. Toxophilus (diskussion) 26. okt 2020, 14:21 (CET)

 •   Slet - Jeg er lidt i tvivl, men det virker mest som om omtalen er baseret på kronikker om, mildt sagt, mærkværdige emner en gang hvert 2.-3. år. Jeg syntes ikke det er nok. Mvh KnudW (diskussion) 28. okt 2020, 17:16 (CET)
 •   Slet - jeg tror også jeg er kommet til den konklusion, at hendes meritter ikke er nok til en artikel. Hu har skabt lidt omtale, men det er efter mit indtryk ikke meget mere end mange folk de rhar fået 5 minutter i Aftenshowet.. Toxophilus (diskussion) 28. okt 2020, 19:49 (CET)
 •   Slet - Jeg mener der er for lidt relevant at skrive om hende.--Kjeldjoh (diskussion) 29. okt 2020, 13:48 (CET)
 •   Kommentar - Vi har artikler om stribevis af debattører og journalister, og Ulla Holm er ikke mindre relevant end mange af disse. Hun har vedvarende deltaget i debatten, og den omstændighed, at hendes synspunkter måske ikke er mainstream, gør hende egentlig mere interessant end mange andre. Det er fint, hvis en interesseret læser kan finde neutral information om biograferede. Jeg hælder svagt til   Behold. -Pugilist (diskussion) 31. okt 2020, 19:02 (CET)
 •   Slet - Hun har skrevet en kronik, som godt nok har fået lidt opmærksomhed, men der er ikke rigtig sket noget de sidste 9 år, som bygger oven på dette. --Santac (diskussion) 7. nov 2020, 11:14 (CET)
 •   Behold - Interessant debattør af ofte kontroversielle emner, ofte af almen interesse. Ser ingen grund til at slette. - Nico (diskussion) 7. nov 2020, 11:23 (CET)
 • Lille   Behold – Hendes debatindlæg skaber fortsat debat og giver omtale af hendes synspunkter. Jeg er tøvende fordi artiklen mest fokuserer på en enkelt sag. Det vil være godt at gøre artiklen mere dækkende. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 7. nov 2020, 12:22 (CET)

Sletningsforslag: JKA Danmark

JKA Danmark er en dansk karateorganisation. Bruger:Claus Grønskov har oprettet den, men da han sidder i bestyrelsen er der tale om selvpromovering. Ca 3500 hits på google på specifik søgnign. 26. okt 2020, 14:15 (CET)

Sletningsforslag: Marie Højgaard Andersen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Én enkelt børneskuespillerrolle i en julekalender plejer da ikke at være nok til at give notabilitet, og er det vel heller ikke den her gang?

  Kommentar Det er jo svært at vurdere, om det er alvorligt ment, at den 12-årige Marie Højgaard Andersen er kendt over det ganske land. Men er det alvorligt ment, bør det vel nok påvises gennem henvisning til en eller anden kilde. Pugilist (diskussion) 19. jun 2014, 21:51 (CEST)

[redigeringskonflikt  Slet/Evt.   Omdirigering til Tvillingerne og Julemanden - Børneskuespillere med så få roller, som Marie Højgaard Andersen er ikke notable. Hun er vist blevet glemt igen efter julekalenderen. Skulle hun fastholde skuespiller karrieren bliver hun måske notabel i fremtiden, men det er ikke nu. Mvh Asger (henvendelse) 19. jun 2014, 21:28 (CEST)

  Kommentar Omdirigering giver problemer, når hun (og det gælder også andre) får andre roller. Og når man peger på navnet, vises i stedet for en beskrivelse af personen, den film/tv-serie som tilfældigvis den pågældende person har været medvirkende i. Og jeg har indnu ikke oplevet at blive dirigeret hen til en beskrivelse af den person, som man kunne forvente få vist. PS: Hun har her en titelrolle.. --Steen Th (diskussion) 19. jun 2014, 22:26 (CEST)
 •   Slet - Som Pugilist skriver, så er børneskuespillere med kun én rolle ikke tilstrækkeligt notable. Hvis hun på et tidspunkt foretager sig noget mere, der gør hende notabel, så kan vi gendanne artiklen. Toxophilus (diskussion) 21. jun 2014, 16:32 (CEST)
 •   Behold - hun har spillet en hovedrolle som en af tvillingerne (titelrolle) i en meget eksponeret tv-julekalender... --Steen Th (diskussion) 22. jun 2014, 00:02 (CEST)
 •   Behold - tre roller ligner en begyndelse på en skuespillerkarriere. Rmir2 (diskussion) 23. jun 2014, 18:18 (CEST)
At det ligner en begyndelse er vel ikke nok til at give notabilitet, Rmir2? Mvh Asger (henvendelse) 29. jun 2014, 00:49 (CEST)
Jo, det synes jeg faktisk. I vor medietid kan karrieren være både film, fjernsyn og skuespil, og hvis man så hurtigt får nye roller, som tilfældet er her, kan interessen for personen blandt brugere af wiki også være der - og dermed er notabiliteten i orden. Rmir2 (diskussion) 29. jun 2014, 16:50 (CEST)
 Konklusion:
Utilstrækkelig opbakning til at slette artiklen; den beholdes. --|EPO| COM: 6. jul 2014, 12:41 (CEST)
Anden omgang

Vi havde denne diskussion oppe at vende for 6 år siden, og der ser ikke ud til at være sket nogen karriere af betydning siden da. Har holdningen til at slette eller beholde artiklen ændret sig?

 •   Slet En enkelt rolle i en enkelt julekalender samt tre kortfilm og elitedans [1] giver vist ikke grundlag for en artikel. Hun er vist desværre lige så småt ved at gå i glemmebogen. Hvis hun pludselig slår igennem (igen) kan vi jo altid gendanne artiklen eller oprette en ny. Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 28. okt 2020, 08:17 (CET)
  Spørgsmål Hvordan adskiller hun sig lige fra alle andre, som har haft én enkel hovedrolle i en julekalender? Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 28. okt 2020, 08:21 (CET)
 •   Slet - min holdning har ikke ændret sig. Jeg er faktisk blot blevet bekræftet i, at artiklen burde være blevet slettet i første ombæring. Toxophilus (diskussion) 28. okt 2020, 08:36 (CET)
 •   Slet - Vi havde indtil ovennævnte slettediskussion en fast praksis om at slette artikler om barneskuespillere, med mindre der var noget ganske ekstraordinært knyttet til dem. Jeg mente dengang at artiklen skulle slettes, og det mener jeg fortsat. Hun er selvsagt relevant at nævne som medvirkende i de produktioner hun har medvirket i, men da hun ikke er professionel skuespiller, giver det ingen mening at skrive en biografi om hende. Bemærk, at de "andre produktioner" forekommer at være meget små private produktioner og alene promoveret af nu nedlagte DR-sider. Generelt bør det være således, at der skal være noget relevant at skrive om for en barneskuespiller ud over medvirken i produktionerne, og også noget der om 10-20 år er relevant information. Det er irrelevant, hvilket gymnasium en barneskuespiller kommer til at gå på, at personen har et studenterjob i Brugsen, at kæresten hedder Mads, og at fritiden bruges på håndbold. Det der kan skrives i barneskuespilleres biografier ud over enkeltstående produktioner er oftest trivialiteter, og det har vi ikke behov for. --Pugilist (diskussion) 28. okt 2020, 08:41 (CET)
 •   Slet - Dette er et interessant eksempel på, hvor svært det er at vurdere den varige relevans af et emne med aktuel interesse. Som opslagene viser, har hun ikke medvirket i noget markant siden julekalenderen, og derfor er det ofte en god ide at få begivenheden lidt på afstand, inden man skriver om dem. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 28. okt 2020, 16:49 (CET)
 •   Slet - Jeg mener ikke hun opfylder kriterierne for at være notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 29. okt 2020, 14:34 (CET)
 •   Behold - Jeg har ikke ændring mening. Hun har haft en hovedrolle i en julekalender, som stadig er interesse om, når den bliver genudsendt. Medier følger hende stadig. De bør vi også gøre. Men artiklen kan godt rettes til, så fx de kortfilm, som bliver nævnt, dæmpes. De kortfilm er ikke registret i filmdatabasen og andre databaser. --Steen Th (diskussion) 29. okt 2020, 15:49 (CET)
 •   Behold - En julekalender har jo 24 afsnit. Det er mere end en enket film, også selvom hvert afsnit kun varer måske 30 min.--Honymand (diskussion) 29. okt 2020, 20:13 (CET)
 •   Formalia: Det er god stil at angive et link til artiklen, her Marie Højgaard Andersen, så alle folk ikke skal copy-paste artikelnavnet ind i søgefeltet. Og artiklen er oprettet af Bruger:CraftingBrosDK i 2013. --Madglad (diskussion) 30. okt 2020, 21:35 (CET)
 •   Slet: Jeg mener fortsat ikke at folks alder har indflydelse på hvorvidt man har encyklopædisk relevans. Det drejer sig om hvad man har udrettet. Ét projekt er ikke meget, nogle helt ukendte kortfilm tæller ikke. Nogle plus-ord og oprettet af en enkeltsagsbidragsyder tyder på 'tætpå'. Og artiklen indholder intet, der ikke tåler sletning. --Madglad (diskussion) 30. okt 2020, 21:35 (CET)
 •   Behold - En hovedrolle i en julekalender må være tilstrækkeligt til, at en biografi er relevant. Wiki er vel en encyklopædi for alle aldersgrupper?--Ramloser (diskussion) 18. nov 2020, 17:06 (CET)
 Konklusion:
Tydeligvis ikke konsensus om sletning. Beholdes. --Palnatoke (diskussion) 20. nov 2020, 11:27 (CET)

Sletningsforslag: Nyhedsministeriet

Et radioprogram, som ingen rigtigt husker. Artiklen indeholder forældet indhold, og er også ifølge min mening et for snævert emne. At programmet har kendte værter gør ikke artiklen mere notabel.

 •   Slet --Zelrin (DiskussionBidrag) 30. okt 2020, 20:11 (CET)
 • Hvorfor slette oplysninger om et prisbelønnet radioprogram? – (hvis der ellers kan findes de manglende kilder). MEN siden bør splittes op i to artikler da den handler om to forskellige emner som intet har med hinanden at gøre udover at have samme navn. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 30. okt 2020, 20:25 (CET)
 •   Behold - men split op som Katebolle skriver. --Santac (diskussion) 7. nov 2020, 16:31 (CET)

Sletningsforslag: Sajjad Afghani

Pakistansk islamisk og terrorist. Artiklen forteller at han døde i 2011, men i følge engelsk wikipedia døde han i 1999. Er dette samme person? Der er ingen kilder/referencer.--Ezzex (diskussion) 9. nov 2020, 20:00 (CET)

 •   Slet: Artiklen viser ingen encyklopædisk relevans. Eneste kilde er en indisk lokal tv-station for 9½ år siden. Afdød, påstået leder af en påstået organisation uden wikipedia-artikel, fyldt med røde links. --Madglad (diskussion) 9. nov 2020, 21:47 (CET)
  @Madglad: NDTV er ikke en lokal tv-station. Den er national (indisk) og international, kan modtages via satellit og/eller kabel i USA/Canada/UK/Sri Lanka m.fl.(skrev Dipsacus fullonum (diskussion • bidrag) 2020-11-09 22.02. Husk at signere dine indlæg.)
Ja, og man kan se TV Øst over hele verden over internettet. Nu bor der så flere indere end udkantssjællandere i USA. Hvis sagen nævnes i Al-Jazeera, CNN, RT og DR vil det tyde på en ikke-lokal interesse. --Madglad (diskussion) 10. nov 2020, 12:01 (CET)
Sammenligningen er absurd. TV Øst er ikke med kabeltv-pakker på andre kontinenter, eller tilgængelig på adskillige satelliter. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 10. nov 2020, 12:29 (CET)
 •   Behold: En legger til grunn at referansene på engelsk-wiki, ikke har vært problematiske. Foreløpig ser jeg ikke problem med referansene på da.wiki. Jeg sier ikke at det ser ut som om bruger:Ezzex misbruker da.wiki i en kamp som han har på no.wiki. (Men hvorfor har Ezzex tatt sin kamp til da.wiki, men ikke til en.wiki, kan man saktens spørre.) Artikkelen har encyklopædisk relevans hos en.wiki, og den har (diskutabelt) relevans på dansk.wiki. (Wikipedia should not be biased against resistance fighters from Asia, while having a positive bias towards North-Scandinavian "cannon fodder"; Danish Wikipedia is not there yet.) 89.8.128.132 10. nov 2020, 03:11 (CET)
 •   Slet - Det fremgår af artiklen at han var leder af Jaish-e-Mohammed og Harkat-ul-Mujahideen‎, men kilde mangler. Hvis disse organisationer fik en artikel, kunne biografien sammenskrives der til. Men jeg ser ikke at han er selvstændigt notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 10. nov 2020, 09:24 (CET)
  Længere nede i artiklen er det præciseret at han var næstkommanderende. NDTV siger han var "commander". Der er ingen modstrid der. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 10. nov 2020, 09:36 (CET)
 •   Behold – Artiklen er mangelfuld, men jeg er ikke i tvivl om notabiliteten. Han var på listen over i de mest eftersøgte personer i Kasmir da han blev dræbt af politiet i 2011. Der er meget omtale i medier af ham. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 10. nov 2020, 11:50 (CET)
 •   Behold - Som Kartebolle. At der måske er usikkerhed om et dødsår eller en fejl i artiklen, kan ikke føre til en sletning af artiklen. --Pugilist (diskussion) 10. nov 2020, 11:58 (CET)
 •   Kommentar: Hvis nogen vil udføre førstehåndsforskning om et dødsfald under underlige omstændigheder, som omtales i lokale medier i et fjernt hjørne af Asien, er der et godt udgangspunkt her: https://thekashmirwalla.com/2011/03/burial-in-jammu-in-1999-police-kills-afghani-in-2011/
Men hvis personen skal være relevant, må organisationen også være relevant. Ellers kan personen ikke være relevant i kraft af sin position i denne ukendte organisation. --Madglad (diskussion) 10. nov 2020, 12:01 (CET)
Blot fordi der ikke findes en artikel om organisationen, behøver den ikke at være irrelevant. I øvrigt er jeg ikke enig i dit ræsonnement. --Pugilist (diskussion) 10. nov 2020, 12:05 (CET)
Organisationen er ikke relevant? Hvorfor mon der så er artikler om den i 29 Wikipediaer? (Wikidata-element d:Q286627).

Sletningsforslag: Kategori:Nationalforsamlinger

Kategori:Nationalforsamlinger er oprettet i 2006 af Bruger:Barklund. Ifølge både kategoribeskrivelse og indhold er det så vidt jeg kan se en dublet af Kategori:Parlamenter (oprettet i 2004).

Kategorien har ingen interwikilinks. Jeg foreslår at artiklerne i kategorien som ikke allerede er der, flyttes til Kategori:Parlamenter hvorefter den slettes. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 13. nov 2020, 16:23 (CET)

Sletningsforslag: Senfølger af COVID-19

Jeg mener at det er meget betænkeligt at have en artikel om Senfølger af COVID-19. Videnskaben ved ikke rigtigt noget om det endnu. Det overrasker mig dog ikke at der er personer, der er klogere end videnskaben. Det er velkendt fra de sociale medier. --Madglad (diskussion) 14. nov 2020, 14:29 (CET)

 •   Formalia Artiklen er oprettet af Bruger:PHansen 2020-11-08.
 •   Slet: Det er et dårligt tidspunkt at sprede mangelfuld og forvirrende/spekulativ information. Lad videnskaben tale først. --Madglad (diskussion) 14. nov 2020, 14:29 (CET)
 •   Behold - Relevant og veldokumenteret information. At der ikke er konkluderet i en situation der udvikler sig, gør jo ikke problematikken irrelevant. - Nico (diskussion) 14. nov 2020, 15:23 (CET)
 •   Behold - Mærkværdig begrundelse for et sletteforslag. Med den begrundelse kan vi også slette mørkt stof, sort hul osv. Jeg bryder mig heller ikke om bemærkningen om "personer, der er klogere end videnskaben". Den slags bemærkninger er overflødige, og kan med rette opfattes som et personangreb på artikelopretter. --Pugilist (diskussion) 14. nov 2020, 15:31 (CET)
 •   Behold: One patroller has nominated this article, and he has described the article as "random information". However, the article was started by a wikipedia user, that translated the beginning of the English article (and credited the English article, in the first edit remark). The current article looks good enough for now, compared to how I have come to know the standards for "Jimbo Wales' Wikipedia project". (Has there been any specific complaints on the talk page, in regard to the article? No. I rest my case.) Regards! 89.8.161.88 14. nov 2020, 15:31 (CET) Actually, the phrase used was "spekulativ information" - i can not see the phrase "tilfeldig information". 89.8.161.88 14. nov 2020, 15:38 (CET)
 •   Behold – Jeg forstår ikke forslaget. Artiklen forsøger at behandle den nuværende viden om emnet og foregiver ikke at vide mere end videnskaben. Bevares, artiklen kunne være bedre. F.eks. mangler der kilder i indledningen (som er udeladt på engelsk Wikipedia fordi indledningen dér er et resume med gentagelser med kilder længere nede i artiklen). Men artiklen er et godt stykke over tærsklen til være god nok til ikke at slette. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 14. nov 2020, 16:00 (CET)
 •   Behold - Selvfølgelig skal vi også have artikler om dynamiske og højaktuelle emner. Endda med masser af kilder. --Santac (diskussion) 14. nov 2020, 17:19 (CET)
 •   Behold - Man ved jo at der er senfølger af Covid-19 - derfor giver det da god mening at samle den viden der trods alt er, i en artikel.--Honymand (diskussion) 14. nov 2020, 18:03 (CET)
 Konklusion:
Det er helt åbenbart, at der ikke vil kunne dannes konsensus om sletning af artiklen, hvorfor sletteforslaget lukkes nu. Forslaget er dårligt motiveret. Er der utilfredshed med artiklens indhold, kildeapparat eller tilsvarende, må dette drøftes på artiklens diskussionsside og ikke ved et sletteforslag. -Pugilist (diskussion) 14. nov 2020, 18:49 (CET)
 •   Kommentar Konklusionen er truffet på et forkert grundlag. Sidste indlæg illustrerer fint dette:

  Spørgsmål Citat Honymand "Man ved jo at der er senfølger af Covid-19 - derfor giver det da god mening at samle den viden der trods alt er, i en artikel." [kilde mangler]}

Nej det gør man jo netop ikke. Er der én eneste kilde til at der skulle være almindelig videnskabelig konsensus om at der er senfølger? Bare én eneste? --Madglad (diskussion) 15. nov 2020, 00:16 (CET)
@Madglad: Tag den på diskussionssiden. -Pugilist (diskussion) 15. nov 2020, 00:38 (CET)

Sletningsforslag: Sunday Sessions

Artiklen Sunday Sessions blev oprettet af Fona2000 i går. Det er angiveligt et album af Søren Bregendal udgivet i 2018, men findes ikke omtalt andre steder end på Søren Bregendals Instagramprofil. Jeg kan finde ikke nogen tegn andre steder på at albummet er udgivet eller bare omtalt. Jeg finder det ikke relevant at have en artikel om et ikke-udgivet album uden omtale. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. nov 2020, 09:40 (CET)

 •   Slet – ikke notabelt. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. nov 2020, 09:40 (CET)
 • Det er ikke et album, men et musikprojekt. Sunday Sessions artiklen skal beholdes.(skrev Fona2000 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)
  • Hvilken forskel gør det om man kalder det et projekt eller et album? Der er stadig ingen uafhængig omtale og derfor ingen påvist notabilitet. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. nov 2020, 19:48 (CET)
 •   Slet - Helt enig i, at det overhovedet ingen encyklopædisk relevans har. Jeg har adskillige gange forsøgt at gøre Fona2000 opmærksom på det bl.a. på Søren Bregendal-artiklens diskussionssiden. Så længe der ikke er anden omtale end personens egen SoMe-profil, så er det rasende uinteressant i en encyklopædisk sammenhæng. I håb om et kompromis er det blevet nævnt i brødteksten, at han kopierede nogle andre kunstneres sange, men ideelt set, så mener jeg, at det bør slettes helt. Toxophilus (diskussion) 16. nov 2020, 08:41 (CET)
 •   Slet eller   Sammenskriv til Søren Bregendal. Der er ikke brug for en uddybende artikel om dette projekt.--Kjeldjoh (diskussion) 16. nov 2020, 09:15 (CET)
 •   Kommentar - det er vist et meget lille personligt projekt. Det er nævnt i en enkelt linje i artiklen om Bregendal, og mere behøver man vis ikke gøre ud af det. Det er noget, der er foregået på kunstnerens Instagram-profil, men udover de følgere han har, så er der vist ikke andre, som har set det. Toxophilus (diskussion) 16. nov 2020, 14:53 (CET)
 •   Slet Uden pålidelige uafhængige kilder kan artiklens eksistensberettigelse ikke retfærdiggøres. Økonom (diskussion) 16. nov 2020, 16:24 (CET)

Sletningsforslag: Gesta Wulinensis ecclesiae pontificum‎

Artiklen Gesta Wulinensis ecclesiae pontificum om en nyfundet tekst fra middelalderen er oprettet 7. maj 2020 af Oleryhlolsson. Artiklen har 9 kilder, men de er alle tekster eller videoer af Sven Rosborn. Ingen er fagfællebedømt. Det vil sige at hele artiklen bygger på enkelt persons udsagn. Jeg finder derfor ikke kildegrundlaget tilstrækkeligt til at have en artikel om emnet. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. nov 2020, 10:08 (CET)

 •   Slet – Ingen pålidelige videnskabelige kilder. Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 15. nov 2020, 10:08 (CET)
 • Et forsigtigt   Slet, såfremt der ikke kan findes troværdige supplerende kilder. Tvsheden omkring Sven Rosborn er besynderlig. Ingen bakker ham op, men heller ingen går imod hans påstande. ... men vores regler om alment anerkendt forskning fremfor førstehåndsforskning være afgørende her. - Nico (diskussion) 15. nov 2020, 10:17 (CET)
 •   Kommentar - Artiklen om det fundne afskrift af er baseret på én mands postulater. Det er ikke fagfællebedømt, og alle lamper blinker. Det er lidt ligesom tidligere udgaver af Bosniske pyramider, bare uden disclaimer. Det hindrer dog ikke, at emnet kan være notabelt; enten som et revolutionerende nyt fund, eller som en hoax. Så vidt jeg kan vurdere, ser det dog ikke ud til, at fundet af afskriften endnu er tilstrækkelig omtalt (på den ene eller anden måde) uden for Wikipedia til, at der er grundlag for en artikel. -Pugilist (diskussion) 15. nov 2020, 10:36 (CET)
 •   Sammenskriv - (Fra norsk IP) Flett emnet (hypotesen til en mand?) inn i artikkelen om den relevante arkeolog - uden redirect/omdirigering. Forslag til formulering: "Arkeologen mener at det har eksisteret en "Gesta Wulinensis ecclesiae pontificum" i Polen; han har hypoteser om hvad som kan ha vært skrevet i den." (Dette er en såkalt wiki-notable claim.) Det er mindre interessant at en norsk IP gir "sagen" terningkast 5 på "Potentiell Hoax-skalen", og terningkast 6 på "alle lamper blinker"-skalaen. Slette-nominator takkes! 89.8.133.193 15. nov 2020, 13:46 (CET)
 •   Kommentar - Jeg er i tvivl om hvad jeg skal mene med denne artikel. Jeg hælder lidt til at flytte den til Oleryhlolsson-sandkasse, indtil der er nogle kilder der er uafhængige af Sven Rosborn.--Kjeldjoh (diskussion) 16. nov 2020, 10:12 (CET)
  Kommentar: Sammenskriv ("Arkeologen mener at det har eksisteret en "Gesta Wulinensis ecclesiae pontificum" i Polen; han har hypoteser om hvad som kan ha vært skrevet i den.") uden ikke-notabel referanse, og uden redirect/omdirigering, og flytte den til Oleryhlolsson-sandkasse. Jeg er også i tvivl: men folk leser wikipedia for informasjon, og sagen er den at at Sven Rosborn har kommet med mind-blowing "wiki-notable claim". (På niveau med de kontroversielle "Pyramidene" i Bosnia, måske.) 89.8.181.164 16. nov 2020, 13:19 (CET)
 •   Flyt til sandkasse - Jeg har skrevet med Sven RosbornBrugerdiskussion:Sven Rosborn, se hans holdning til sletningsforslaget der. Jeg er blevet overbevist om, at det er for tidligt med en artikel om Gesta Wulinensis, men når Sven Rosborn's bog er udkommet, og der er nogle fagfæller der har kommenteret bogen, så kan artiklen genskabes.--Kjeldjoh (diskussion) 16. nov 2020, 16:12 (CET)
 •   Kommentar - Jeg har skrevet 20 nye ord, i artiklen om Sven Rosborn. (Det kan tenkes at det har litt å si for dette sletningsforslaget; nå er det etter min mening - enda litt bedre grunnlag for slet artiklen.) Hilsen 89.8.147.83 16. nov 2020, 22:13 (CET)

  Slet Helt enig med Kartebolle og også enig med Sven Rosborn. Vores artikel bør afvente publicering og faglige reaktioner på denne. --Cayrouses (diskussion) 18. nov 2020, 22:09 (CET)

 •   Behold Jeg kan ikke helt få øje på begrundelserne for slet. Artikler på Wikipedia.dk skal vel i hovedsagen bedømmes ud fra, hvilke retningslinjer der gælder her, og pågældende artikel er ganske vel kildebelagt, og langt de fleste kilder lever fuldt ud op til WP:RS (enkelte kilder, som et arkæologiforum, kan vi naturligvis sagtens diskutere relevansen af, men de fleste kilder refererer jo direkte til en videnskabelig fagperson). Hvis man læser WP:RS (og her er det jo de danske regler og retningslinjer, vi bør forholde os til - ikke norske eller engelske), så er der intet krav om, at disse kilder fra videnskabelige fagpersoner skal være bragt i enten 1) En bestemt type af medier, 2) Være fagfællebedømte, inden de kan bruges som kilder eller 3) I det hele taget være kommenteret af andre videnskabelige fagfæller. Jeg har da også bemærket, at det indtil videre ikke ser ud til, at der er andre historikere eller arkæologer, der har kommenteret på dette, selvom oplysningerne om dele af dette værk nu har været fremme i henved et år. Hvis vi kigger på hvad vi måske kunne kalde en pendant til Gesta Wulinensis ecclesiae pontificum nemlig guldskiven der blev fundet i 2014, og som var den udløsende årsag til meget senere tilkomment, selvom denne guldskive fra undersøgernes side indtil videre ikke er blevet omtalt eller publiceret meget anderledes end de publiceringskanaler, der er anvendt ved Gesta Wulinensis ecclesiae pontificum, så har det dog ikke afholdt andre forskere fra, at kommentere på, og skrive artikler om Haraldsguldet - men man kan jo ikke pålægge andre forskere, at de skal komme med en kommentar, eller fremlægge deres tanker i en artikel, så skal det betyde, at når vi har offentlig tilgængelige kilder fra en fagperson, om et, må vi vel tillade os at sige, ganske relevant emne for dansk historie og forståelse, skal vi så bare helt afholde os fra at have en artikel om dette emne, fordi andre endnu ikke har kommenteret offentligt på det? Det er jo faktisk et meget mere grundlæggende spørgsmål end om denne ene artikel skal beholdes eller ej, og spørgsmålet bliver jo ikke mindre prækært i det øjeblik, der så bliver udgivet en bog om emnet (hvad der givetvis bliver, men som så meget andet i denne coronatid er ramt af en vis forsinkelse), for så har vi ikke bare en række fagartikler (og videoer ditto), men en egentlig fagbog. Skulle vi så også undlade en artikel efter bogudgivelsen, såfremt der stadig ikke er andre fagfolk der lige med det samme kommenterer på udgivelsen? Stadig siger WP:RS ikke noget om, at det er et krav, at der er bedømmelser eller kommentarer fra andre fagfæller, om det emne, som man skriver artikel om og kildebelægger. Som der bliver nævnt længere oppe, så er dette jo "wiki-notable claim", og stadig ikke fra en hvilken som helst privatperson, men fra en anerkendt fagperson, så det ville da forekomme besynderligt, hvis ikke Wikipedia.dk nævnte noget om dette - vi er jo trods alt ikke sat i verden for at "holde tilbage" på oplysninger - eller er vi? Artiklen giver sig jo ikke ud for, at formidle andet end det, som de tilgængelige kilder herom formidler og oplyser, så dette er vel helt i Wikipedias ånd? Forslag om at sammenskrive støder jo lidt på det problem med, hvilken artikel det så ville give mening at sammenskrive den med? Artiklen Sven Rosborn synes jeg ikke giver så meget mening - Gesta Wulinensis drejer sig jo ikke om denne person, og Sven Rosborn har heller aldrig hævdet, at han var en specielt vigtig person, blot fordi det nu er ham der sidder med arbejdet med denne kilde. Så er der selvfølgelig en artikel som Kilder til dansk middelalder, men det er mere en listeartikel og ikke specielt velegnet til sammenskrivning. Endelig er der artiklen om Harald Blåtand. Da en stor del af Gesta Wulinensis, som den er blevet refereret i de tilgænglige kilder, er en biografisk skildring af Harald Blåtands liv og regeringstid, så hører en omtale af værket jo meget naturligt til i artiklen om Harald Blåtand, jeg skal ikke kunne svare for andre, men når jeg ikke har gået ind og oprettet et eller flere underafsnit til artiklen om Harald Blåtand, har det været lidt ud fra et "fagligt forsigtighedsprincip", hvad ville (muligvis?) være mindst kontroversielt, at man begyndte at tilføje en række udsagn til artiklen om Harald Blåtand, med henvisning til de artikler mv., som nu er udsendt vedrørende indholdet i Gesta Wulinensis eller at man blot nøjedes med en ny artikel, der så godt som muligt beskrev, hvad der indtil nu var værd at vide om Gesta Wulinensis ecclesiae pontificum - der valgte jeg altså den sidste løsning, men jeg hører da gerne vurderinger om, hvorvidt jeg skulle have valgt anderledes? Det korte af det lange vil dog være, at hvis der ikke er en artikel om Gesta Wulinensis så vil det jo medfører, at vi i en eller anden udstrækning bliver nød til at tilføje information til artiklen om Harald Blåtand om en række af de nye oplysninger, der nu er fremkommet (ligesom disse oplysninger allerede er tilføjet en række andre artikler, behørigt kildebelagt med de tilgængelige kilder). Ole Ryhl Olsson (diskussion) 20. nov 2020, 21:39 (CET)
  Problemet er samtlige kilder er primærkilder som i WP:RS beskrives som kilder "der viderebringer oplysninger om sig selv eller ting forfatteren selv har oplevet, undersøgt eller udtænkt". Som der også står i WP:RS bør Wikipedias artikler ikke basere sig på primærkilder. Vi skal vente på at der kommer pålidelige sekundær kilder, hvori andre fagfolk har sagt god for primærkilderne. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 20. nov 2020, 23:00 (CET)
Jeg ved ikke helt, om jeg kan følge din måde at skelne primære- og sekundære kilder på - det ligner i hvert fald ikke lige det, jeg lærte på historiestudiet. Pimærkilderne er her to. Dels Gesta Wulinensis ecclesiae pontificum, hvor forfatteren er Avico og et par stykker andre dels præsten fra Wiejkowos notesbøger, hvor flere uddrag fra Gesta Wulinensis er medtaget + uddrag fra andre kilder fra det samme oprindelige klosterbibliotek som Gesta Wulinensis befandt sig i, herunder uddrag fra et brev, der nævner værkets titel. Sekundærkilderne (i Wikipediamæssig forstand) er så forskellige artikler og fremstillinger af Sven Rosborn, hvor han tager materiale fra disse primærkilder og holder dem op mod andre primærkilder, der omhandler samme tidsperiode for at vise, hvilke forskelle der er mellem disse forskellige kilder, og hvad vi eventuelt kan lære af nyt, nu hvor der er kommet nye kilder på banen. Præstens dagbog har jo allerede været omtalt i flere år i forbindelse med arbejdet med Haraldsguldet, og har således været omtalt også af andre end Sven Rosborn. Præsten i Wiejkowo har allerede i et vist omfang undersøgt disse kilder, og nu tager Sven Rosborn og Tomas Sielski så undersøgelsen videre (og som fagmand siger god for det, som præsten i 1840'erne og 1850'erne allerede sad og beskæftigede sig med). Enhver undersøgelse af skrifter, som nogle lægger frem, må i sagens natur indebærer, at man har tænkt over tingene, men Rosborn har jo ikke udtænkt det, der står i hverken Gesta Wulinensis ecclesiae pontificum eller i de øvrige papirer og dokumenter fra det tidligere klosterarkiv, som nu også er dukket op, han fremlægger jo i hovedsagen blot disse med sine egne kommentarer til, hvordan det kan komme til at indvirke på vores forståelse af historien. Det er da klart, at enhver kildegennemgang indbærer en hvis form for undersøgelse, men hvis det at holde Avicos udsagn op imod Adam af Bremens udsagn eller Saxos eller de gamle nordiske sagaers udsagn konstitueres som en selvstændig "undersøgelse", så vil ethvert sammenlignende kildestudium jo kunne få tildelt samme prædikat, og så er vi ligesom ikke rigtigt kommet videre, så det giver ikke rigtig nogen mening for mig på indtil flere planer. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 21. nov 2020, 00:22 (CET)
Citat: "en sekundærkilde? (altså en kilde der indeholder subjektive betragtninger og analyser af en eller flere primærkilder)" - Sven Rosborns artikler er så godt som entydigt ud fra den her citerede definition sekundærkilder! Ole Ryhl Olsson (diskussion) 21. nov 2020, 00:35 (CET)
@Ole Ryhl Olsson.
Fra "norsk IP". På engelsk: For now it looks like cirka none of your arguments, sway me; I disagree with cirka all your arguments.
(I might elaborate, later in this thread.) Regards! 89.8.108.36 21. nov 2020, 00:38 (CET)
Men kære 89.8.108.36, det her skal jo ikke bedømmes på, hvad du synes er godt i Norge eller ej, men på, hvad der står i de danske regler om kildebedømmelse - ellers kan projekt-Wikipedia da godt gå hen og blive noget værre rod, hvis vi forsøger at implementerer regler og normer på tværs af 'sporggrænserne'. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 21. nov 2020, 00:44 (CET)

Ole Ryhl, du er ikke den første, der antager at definitionen på primærkilde nødvendigvis må komme fra historiefaget. Og det er ikke mig, der har opdaget svagheden ved denne tankegang. Men her er modargumentet: På Wikipedia beskæftiger vi os med eksakte videnskaber, med andre videnskaber, med håndværk, med dagligdags menneskelige erfaringer og sikkert meget mere. De, der skrev Wikis grundregler havde derfor ikke specielt historiefaget i tankerne, da de brugte begrebet "primærkilde". Hvad man mener med dette ord i vores kontekst er en sag for sig. En Wikisag. --Cayrouses (diskussion) 21. nov 2020, 17:07 (CET)

 Konklusion:
Artiklens opretter Ole Ryhl Olsson argumenterer for at beholde artiklen. Øvrige deltagere i debatten argumenterer på forskellig vis for at artiklen ikke er egnet til artikel-rummet, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Artiklen flyttes derfor indtil videre til Bruger:Oleryhlolsson/Gesta_Wulinensis_ecclesiae_pontificum, hvor der kan arbejdes videre med artiklen, blandt andet med hensyn til de ønskede kilder. (Den derved oprettede omdirigering slettes.) --Madglad (diskussion) 23. nov 2020, 15:13 (CET)

Ole Ryhl skrev i ovenstående indlæg: selvom denne guldskive fra undersøgernes side indtil videre ikke er blevet omtalt eller publiceret meget anderledes end de publiceringskanaler, der er anvendt ved Gesta Wulinensis ecclesiae pontificum'.

Det må ikke stå uimodsagt: Guldskiven er blevet publiceret efter alle kunstens regler - og forsøgt promoveret. Manuskriptet derimod er ikke blevet offentliggjort. Helt bevidst og i sin fulde ret, har Sven Rosborn valgt at holde offentliggørelsen tilbage indtil han har færdiggjort sin analyse af hele fundet. --Cayrouses (diskussion) 25. nov 2020, 10:24 (CET)

@Cayrouses: Lad venligst være med at redigere i tidligere indlæg. I øvrigt synes jeg at diskussioner om den formodede fremtidige artikels indhold bør fortsætte i Diskussion:Gesta Wulinensis ecclesiae pontificum, ikke i sletningsdiskussionen. --Madglad (diskussion) 25. nov 2020, 10:41 (CET)
Undskyld min klodsethed Madglad, og tak til Økonom, som har retableret den tekst jeg havde slettet.--Cayrouses (diskussion) 25. nov 2020, 12:18 (CET)

Sletningsforslag: Søren Westerberg

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Søren Westerberg er en dansk realitydeltager og skuespiller. En IP-bruger har oprettet og Bruger:Madglad har sat spørgsmål ved notabiliteten. Han var med i første sæson af Big Brother (2001) og har været med i Villa Paranoia (2004) og en kortfilm ifølge imdb. Han har opslag på flere andre filmdatabaser pga. sin rolle i filmen fra 2004. Der er ingen kilder. Kan ikke finde noget relevant omtale. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 13:52 (CEST)

 •   Slet - Hans deltagelse i Big Brother er ikke relevant for wiki, og hans ene filmrolle er langt fra nok til en artikel. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2020, 13:52 (CEST)
 •   Slet - Artiklen redegør ikke for, hvad der gør ham relevant for Wikipedia. --Pugilist (diskussion) 15. nov 2020, 13:30 (CET)
 •   Slet - Jeg mener at der er for lidt at skrive om ham.--Kjeldjoh (diskussion) 16. nov 2020, 09:24 (CET)
 •   Slet - Der er 2-3 deltagere i Big Brother som er notable, men ikke ham her.--Honymand (diskussion) 16. nov 2020, 20:33 (CET)

Sletningsforslag: Roald Hansen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Roald Hansen er en dansk maler. Artiklen er oprettet uden kilder 16. november fra en IP-adresse uden andre bidrag. KnudW satte {{Nonsens}} på 17. november, men ingen har slettet. Jeg har forespurgt MSanderhoff om artiklen på Brugerdiskussion:MSanderhoff#Roald Hansen. Min opfattelse er at maleren findes, men ikke har opnået en anerkendelse som berettiger til en artikel. Indholdet i artiklen er overdrevet. Han er ikke repræsenteret i de bedste offentlige og private samlinger. Sandhedsværdien af de andre udsagn er ukendt. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. nov 2020, 12:31 (CET)

 •   Slet – ingen dokumenteret notabilitet/relevans. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. nov 2020, 12:31 (CET)
 •   Slet - Jeg er enig. Artiklen er uencyklopædisk og jeg kan ikke finde nogen relevant omtale af hans virke. Toxophilus (diskussion) 18. nov 2020, 13:35 (CET)
 •   Kommentar - det er et spørgsmål om definition af relevants. Men teksten skal mindst omskrives, så det kommer tættere på virkeligheden. Det kræver lidt arbejde med at finde kilder. Der er en henvisning til ham fra Fiduskunst og han var med på udstillingen "Kunst eller Fidus?" som blev vist på Sophienholm og Nordjyllands Kunstmuseum. Hans produktion er stor, så man støder på ham på nogle aktionssteder - der er han relevant, som repræsentant for en bestemt nice i kunstverden, som ikke specielt er anerkendt. Derudover ser det ud til han er død for et par siden... --Steen Th (diskussion) 18. nov 2020, 15:44 (CET)
 •   Slet - Som biografien fremstår nu, mener jeg at den skal slettes, men det er muligt at der kunne skrives en relevant artikel. @Villy Fink Isaksen: Da du oprettede Fiduskunst nævnte du at der har været en stor artikelserie i Ekstra Bladet om bl.a. Roald Hansen i 1970'erne. Jf. kunstnyt.dk har Roald Hansen som maler ikke bestilt meget andet end at kopiere andres motiver. Kunstnyt.dk har flere gange nævnt Roald Hansen, og har generelt ikke været begejstret.--Kjeldjoh (diskussion) 18. nov 2020, 15:48 (CET)
  •   Kommentar Man kan finde flere indlæg om Roald Hansen på kunstnyt.dk, som var min kilde - Det kunne være interessant at finde de gamle artikler i Ekstrabladet. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 18. nov 2020, 16:46 (CET)
   •   Kommentar - kunne en stor efterspørgsel på malerierne ikke gøre ham relevant for et opslag? --Villy Fink Isaksen (diskussion) 18. nov 2020, 16:55 (CET)
    Tilstrækkeligt påvist offentlig omtale i store medier kan gøre ham relevant. En artikel skal også have kilder og have korrekt indhold. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. nov 2020, 17:06 (CET)
    •   Kommentar Det står og falder på, om der kan komme gode kilder på, og om emnet kan blive vinklet lødigt. Artiklen kan bestemt blive relevant, hvis den drejes væk fra at være en bunke uunderbyggede påstande til at beskrive et eksempel på en såkaldt fiduskunstner, og henviser til artiklen herom. MSanderhoff (diskussion) 18. nov 2020, 17:09 (CET)
 •   Kommentar teksten i artiklen er en kopi af https://bruun-rasmussen.dk/m/lots/525BD4B64615#image_3 ---Zoizit (diskussion) 18. nov 2020, 19:55 (CET)
 •   Hurtigslet - Godt fundet. Det afgøre at artiklen skal slettes som værende copyvio.--Kjeldjoh (diskussion) 19. nov 2020, 08:34 (CET)
 •   Hurtigslet Ja, godt set. Jeg så diskussionen der er foregået på Wiki Labs Kulturs Facebook gruppe og forsøgte selv at rode Internettet igennem for at finde nogle kilder. Som andre, kunne jeg støde ind i kunstnyt.dk som næsten det eneste, og det var ikke en favorabel omtale. Nu når det er copyvio så er beslutningen vel nem. Man kunne måske forsøge en ny ganske kort artikel med de meget sparsomme oplysninger der er hist og her. — Fnielsen (diskussion) 20. nov 2020, 00:37 (CET)

Sletningsforslag: Tine Maria

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen Tine Maria foreslås slettet. Youtubesiden Tine Maria er en såkaldt youtuber/influencer. Ansættelses-/kontraktforhold for personen som figurerer på youtubesiden fremgår ikke af artiklen, men "hun" kan kontaktes via Youtube under en formular "Til virksomhedsforespørgsler". CVR-nummer ikke er oplyst. Youtubesiden linker til "LouLiving", som kendes fra det problematiske reklamefirma Splay Danmark. Artiklen er oprettet af Celine2007 2020-10-28. Toxophilus har påsat {{ingen kilder}} {{notabilitet}} {{uencyklopædisk}}. --Madglad (diskussion) 20. nov 2020, 10:39 (CET)

 •   Slet. Ingen dokumentation for den encyklopædiske relevans for firmaet bag. Hvis det er Splay igen, skal artiklen ændres til omdirigering. Og nej, påståede abonnenttal er som regel ikke pålidelige. --Madglad (diskussion) 20. nov 2020, 10:39 (CET)
 •   Slet - Mener at denne YouTube bruger oprettes igen efter de er nået en vis mængde omtale. Det er ikke svært at få et højere abonnent tal. Hvis man har lidt penge kan man nemt købe sig til det. --SimmeD (diskussion, bidrag) 20. nov 2020, 10:57 (CET)
 •   Slet - Hun har en hjemmeside, og arbejder for AA Agency ApS (Anton Vendelbo Bendtsen og Andreas Spange Jensen). Der har været artikler om hende i Jydske Vestkysten og Vi Unge. Jeg mener ikke hun endnu er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 20. nov 2020, 12:42 (CET)
 •   Slet - har svært ved at se relevancen. En omdirigering kan nok klare det. Hvis hun bliver større kan artiklen jo genoprettes (og forbedres kraftigt). Toxophilus (diskussion) 20. nov 2020, 18:39 (CET)
 •   Slet - også slet herfra. Der er ikke beskrevet noget, der viser notabilitet. —Santac (diskussion) 20. nov 2020, 20:49 (CET)