Åbn hovedmenuen

Wikipedia:Sletningsforslag

Gnome-edit-delete.svg Crossed out rubbish bin.svg Arrows-move.svg Merge-arrow.svg
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET

Indholdsfortegnelse


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletningRediger

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn_på_artikel_med_relevant_indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletningRediger

Generel procedureRediger

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslagetRediger

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")Rediger

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gangRediger

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusionRediger

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionenRediger

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbneRediger

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning?Rediger

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletningRediger

Sletningsforslag: Kategori:Personer med autisme

DiskussionRediger

I forlængelse af flere andre:

  Kommentar Det er vist nærmere GDPR-reglerne i EUs persondataforordning, men jeg er ikke jurist, men helbredsoplysninger hører under personfølsomme oplysninger vi skal være varsomme med, og jeg mener vi skal slette alle kategorier der refererer kombinerer sygdomme og personer, så   Slet også her. - Nico (diskussion) 9. aug 2019, 18:11 (CEST)

 •   Slet Per præcedens, og i øvrigt irrelevant. @Christian Giersing: Hvilken betydning skal det tillægges at der er 11 Wikipediaer med dårligere moral end dawiki? --Madglad (diskussion) 9. aug 2019, 21:29 (CEST)
  •   Kommentar Finder det højst upassende og meget stigmatiserende at omtale forskellige Wikipedia-samfunds 'moral' på denne måde - og som jeg forstår det, betragtes autisme i almindelighed ikke som hverken en sygdom eller en lidelse, men derimod som enten en tilstand, en diagnose, et syndrom eller en udviklingsdivergens (hvis vi skal bruge fagsprog), så vi taler altså om noget helt andet her. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 28. aug 2019, 17:42 (CEST)
 •   Kommentar til bl.a. Nico: autisme er ikke en sygdom, men derimod et handicap (hvis det altså har nogen som helst betydning i denne sammenhæng). Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 10. aug 2019, 09:12 (CEST)
 •   Kommentar @Christian Giersing, men jeg mener stadig der er tale om personfølsomme helbredsoplysninger. - Nico (diskussion) 10. aug 2019, 09:15 (CEST)
 •   Kommentar/  Spørgsmål @Nico: Men kan det være så privat, hvis der findes en offentligt tilgængelig kilde på det? Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 10. aug 2019, 09:18 (CEST)
 •   Kommentar @Christian Giersing, som sagt jeg er ikke jurist, men det forekommer mig at der er et eller andet med sammenstilling af lister omhandlende... - noget andet er at jeg mener heller ikke den/de er relevant. - Nico (diskussion) 10. aug 2019, 09:29 (CEST)
 •   Kommentar En encyklopædi indeholder biografier, der indeholder personoplysninger. Det er der ingen grund til at gå i selvsving over. Forbuddet om behandling af “sensitive” oplysninger som eksempelvis helbred er ikke omfattet af GDPR-forordningen, hvis der er tale om personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede. Så vi kan uden problemer behandle (dvs skrive) oplysningen om, at Greta Thunberg har Asbergers, da oplysningen stammer fra hende selv. Jeg er selv noget loren ved kategorier om personers personlige egenskaber, men jeg synes vi skal være tilbageholdende med at slette kategorier, der kan være relevante. Herunder skal vi også være påpasselige med ikke at bidrage til en yderligere stigmatisering af de ramte personer. At nogle anser det for pinligt at have en psykisk sygdom eller handicap, men ikke et brækket ben, er ikke nødvendigvis noget, der bidrager til mindre stigmatisering. Pugilist (diskussion) 10. aug 2019, 12:06 (CEST)
 •   Behold, eller med andre ord imod sletning, så længe grundlaget er en usikker læsning af persondataforordningen. Hvis der er juridiske problemer med vores indhold, må WMF's jurister tage sig af det, jeg er lodret imod påberåbelse af diverse former for lovgivning i sletnings- og versionssletningsdiskussioner. Hvis kategorien skal slettes må det være af andre årsager. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 10. aug 2019, 14:48 (CEST)
 •   Kommentar @InsaneHacker, det er jeg forsåvidt enig i, når det ikke lige handler om muligt personfølsomme oplysninger, der kunne man måske lade tvivlen komme de pågældende til gode. - Nico (diskussion) 10. aug 2019, 15:02 (CEST)

(Redigeringskonflikt)

Helt enig i, at vi ikke skal kloge os på de juridisk aspekter, og vi skal ikke blive bange for vores egen skygge her. Det er desværre lykkedes mange konsulenter at piske en stemning op vedrørende GDPR. Lad WMF’s jurister om at fortolke hvor de juridiske grænser går. Vi skal ikke til at slette oplysninger, artikler eller kategorier baseret på nogle gisninger om, hvad der måske strider mod GDPR. Om den konkrete kategori overlever er jeg indifferent overfor. Pugilist (diskussion) 10. aug 2019, 15:07 (CEST)
 •   Kommentar @Nico: Jeg synes ikke tilgangen holder, når man sammenholder den med vores andre politikker og normer. Hvis der ikke er noget stærkt holdepunkt for at en person skulle have autisme eller enhver anden tilstand vil det være i strid med WP:BLP at placere dem i denne kategori. Hvis der kun er perifær omtale af deres tilstand i eks. sladerpressen og de ikke har udtalt sig om det selv, vil det højst sandsynligt være i strid med WP:REF og WP:RS at placere dem i kategorien. Hvis de har været åbne om deres tilstand offentligt, vil det for det første ikke være en "gabestok" (citat fra et andet sletningsforslag) at de placeres i denne kategori og der vil være et kildemæssigt grundlag for det, hvorfor det vil være i overensstemmelse med WP:BLP og WP:RS at inkludere dem. Der er ikke noget problem med eksistensen af en kategori som denne, udelukkende et problem med hvordan den forvaltes. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 10. aug 2019, 15:14 (CEST)
 •   Slet - dawiki skal ikke være et personregister for folk med bestemte lidelser. Rmir2 (diskussion) 11. aug 2019, 10:36 (CEST)
 •   Slet - GDPR eller ej, så synes jeg altså at denne kategori virker helt irrelevant. Ønskede man at fremhæve at særlige kendte eller hisoriske personer, havde denne "lidelse" kunne det vel gøres på artiklen om Autisme eller om den relevante person. --Honymand (diskussion) 11. aug 2019, 17:29 (CEST)
 •   Slet - Det giver ikke mening at lave båse på Wikipedia til folk med bestemte lidelser. --Asger (diskussion • bidrag • e-mail) 13. aug 2019, 18:42 (CEST)
 •   Slet - Jeg synes som de fleste andre, at vi skal undgå kategorier som disse, men at oplysningen godt kan beskrives i relevante artikler derudover - naturligvis med sobre kildeangivelser. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 14. aug 2019, 13:07 (CEST)
 •   Kommentar Krydsindlæg fra Wikipedia:Sletningsforslag/Personer med narkolepsi: "Halvdelen af argumentationen i denne og de beslægtede sletningsdiskussioner er normative ("jeg synes"). Jeg har stadigvæk ikke hørt argumenter for sletning baseret på WP:BLP eller lignende." -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 19. aug 2019, 09:47 (CEST)
 •   Kommentar Synes egentlig det er mere problematisk, at så mange brugere her i tråden uden videre bruger udtrykkene "sygdom" eller "lidelse" sammenstillet med begrebet autisme, end det er problematisk, at vi har en listeartikel om dette. Normalt er jeg ikke af den type, der går så meget op i "korrekt sprogbrug", men lige netop her synes jeg det er meget tilbageskuende bare at slynge disse to betegnelser ud i forhold til autisme. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 28. aug 2019, 17:10 (CEST)
 •   Behold. Efter at have gennemlæst denne 'enorme' kategori og de dermed forbundne (4!) artikler, så kan jeg jo se, at i alle fire tilfælde er der tale om personer, der åbent har udtalt sig om deres liv og diagnose eller som tilmed bruger tid og kræfter på at forbedre forholdene for verdens autister. Jeg har mere end svært ved at forestille mig, at der skulle være nogle samvittighedsfulde wikipedianere, der ville finde på at tilføje en person til denne/disse kategori(er), hvis ikke denne person selv har været åben om sin autisme - eller tilmed finder, at autismen netop er et grundlæggende karaktertræk for dem, som de næppe ville ønske at være foruden. Jeg finder at dette sletningsforslag virker yderst uencyklopædisk, og som et (bevidst/ubevidst ?) forsøg på at stigmatisere eller marginalisere personer med denne tilstand ved ikke at ville vise på en ordentlig måde, hvem de er, og hvad de kan/ikke kan. Naturligvis er disse fire autister ikke som sådan fuldt ud 'repræsentative' for alle verdens autister, men de er dog hver især med til at afdække og sætte fokus på en problemstilling, som en del af Wikipedia-fællesskabet nu ønsker at lægge låg på? Det synes jeg helt klart er en alt for mærkelig begrundelse for et ønske om at slette en kategori som lige netop denne. Og jeg er ganske indifferent over, om andre kategorier er indstillet til sletning. Hvert spørgsmål må ses for sig, og jeg har mere end svært ved at få øje på, at der er en ligestillet sammenhæng mellem de andre sletningsforslag, og så dette. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 28. aug 2019, 17:34 (CEST)
 •   Behold Så længe listen administreres ordentligt, synes jeg ikke, at det er problematisk at opretholde den. Derimod kan det være informativt i forskellige sammenhænge at kunne finde frem til kendte personer med nævnte karakteristikum. --Økonom (diskussion) 30. aug 2019, 20:02 (CEST)
 •   Slet - Da dette sletteforslag opstod, var der kun meget få personer i kategorien og dens underkategori (der har sit eget sletteforslag). Men nu er der blevet placeret flere personer i underkategorien, bl.a. en, jeg har fjernet igen, da der ikke var kilder på, at vedkommende åbent har stået frem og talt om sin diagnose. Den eneste kilde, der var i artiklen, kom kun kortvarigt ind på diagnosen i et interview, der handlede om noget andet. Der er efter min mening stor forskel på de personer, der aktivt gør noget for at udbrede kendskabet til diagnoserne, og så andre for hvem det er en mindre detalje. Men kategoriernes titler blander disse to grupper af mennesker sammen, og inviterer til, at artikler placeres i kategorien på meget spinkelt baggrund. Jeg mener derfor, det bedste vil være at slette kategorien helt, inden flere artikler kategoriseres på et mangelfuldt grundlag. --DenBlaaElg (diskussion) 31. aug 2019, 18:33 (CEST)
 •   Behold - Der er ingen grund til at anses lidelser/diagnoser/syndromer som værende tabu eller pinlige. Såfremt biograferede personer åbent har omtalt deres diagnose, er der ikke noget problem i at kategorisere biograferede. Vi skal selvsagt stille høje krav til kilder og validitet af den type personoplysninger, men det skal udføres i review af de enkelte artikler, hvilket ikke løses blot ved at slette kategorien. --Pugilist (diskussion) 10. okt 2019, 09:36 (CEST)
 •   Slet - Når jeg sammenligner med de tidligere sletningsforslag:
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer med Downs syndrom, Wikidata:Q9672044
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer med HIV/AIDS, Wikidata:Q6762718
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer som identificerer sig selv som stofmisbrugere
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer med handikap Wikidata:Q6483361
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer efter medicinsk eller psykologisk tilstand Wikidata:Q6819089
Wikipedia:Sletningsforslag/Kategori:Personer med Aspergers syndrom Wikidata:Q9456743
Så er det kun Kategori:Personer med Aspergers syndrom der ikke har kunne samle tilstrækkelig "opbakning" til at kunne blive slettet, på tros af de fleste af kategorierne også ligger på andre wiki'er. På denne baggrund mener jeg at der tegner sig et billede at, at vi ikke ønsker at have denne type kategorier på DK-Wiki. Jeg syntes at det er fint når det er beskrevet i de enkelte biografier, når der er kilder på det. Om det er lovligt eller ej, kan vi overlade til WMF's jurister, men der er en generel modvilje mod kategorier over personer med specifikke medicinsk eller psykologisk tilstande.--Kjeldjoh (diskussion) 5. nov 2019, 16:01 (CET)

Opsummering af argumenterRediger

SletRediger

 • Bryder GDPR-reglerne (er vi sikre herpå?)
 • Ikke et personregister for folk med bestemt lidelser.
 • Kategori er irrelevant - lidelse kan fremhæves på de enkelte artikler hvis relevant
 • Giver ikke mening at lave båse til folk
 • Vi skal undgå kategorier som disse
 • Inviterer til at placere artikler i kategorien på spinkelt grundlag
 • Præcedens - har tidligere slettet lignende kategorier

NeutralRediger

 • Findes på 11 andre sprog

BeholdRediger

 • Hvis grundlaget for sletning skyldes brug på GDPR, skal kategori beholdes
 • Argumenter for slet er "jeg synes" - mangler begrundelse i WP:BLP
 • Personer i kategorien har selv udtalt sig om at de har autisme
 • Kan være informativt
 • Ikke problematisk at have den, så længe den administreres ordentligt
 • Når der er talt åbent om autismen, er der ikke et problem i at kategorisere efter det

(Denne usignerede kommentar er skrevet af Tøndemageren (diskussion • bidrag) 18. nov 2019, 08:27‎)

Sletningsforslag: Windy

Windy har stået med notabilitetsskabelon siden 2017. Lad os tage diskussionen. Virksomheden sælger kampsportsudstyr og har en hjemmeside. Den har eksisteret siden 1951 ifølge denne side. Der er intet om omsætning, antal medarbejdere, udbredelse eller lignende, og artiklen findes ikke på andre landes wikier, så vidt jeg kan se. Toxophilus (diskussion) 12. aug 2019, 13:28 (CEST)

 •   Formalia @Nicho77: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 12. aug 2019, 13:28 (CEST)
 •   Slet Ingen kilder. --Madglad (diskussion) 12. aug 2019, 17:57 (CEST)
 •   Slet Selvom en del reklame-udsagn blev fjernet i 2016, virker artiklen stadig som reklame. Wikipedia skal ikke bruges til reklamer. --DenBlaaElg (diskussion) 20. aug 2019, 09:46 (CEST)
 •   Behold - Kendt mærke for kampsportsudstyr. Jeg ser ikke noget reklamerende i artiklen. --Pugilist (diskussion) 21. aug 2019, 13:11 (CEST) Jeg har indsat nogle kilder i artiklen, der er skrevet delvist om. --Pugilist (diskussion) 21. aug 2019, 14:23 (CEST)
 •   Kommentar Kendt? Opfylder firmaet Wikipedia:Kriterier for virksomhedsartikler? --Madglad (diskussion) 22. aug 2019, 03:17 (CEST)
 •   Slet - Det er en Hollandsk enkeltmands-virksomhed, Windy Fightgear (KvK-nummer: 34164566) der er registreret på adressen "Burg Den Haan-Groenpark 143, 2272AZ Voorburg, NL". Det lader til at der er et sammenhæng med mærket Cusley.com, som er ejet af virksomheden FitnessResult BV (KvK-nummer: 58095284), men om den sammenhæng blot er at handskerne bliver produceret på de samme Thailandske fabrikker, har jeg ikke kunne finde ud af. Men jeg mener ikke at der er nok omtale om virksomheden, til at den er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 18. sep 2019, 08:36 (CEST)
 • @Kjeldjoh - Du ser ud til at have misforstået de faktiske forhold. Windy er ikke en nederlandsk virksomhed. At en importør eller en anden registrerer et firm Windy har ikke noget at gøre med, hvem der ejer mærket, eller hvem der producerer udstyret. Windy er en gammel thailandsk virkomhed. At du finder en nederlandsk virksomhed, der har registreret navnet, siger intet om mærkets "kendthed". At nogle brugere ikke kender mærket, eller kender noget til kampsport er ej heller noget tvingende argument. At firmaets produkter er velkendte indenfor kampsport/thaiboksning er efter min opfattelse temmelig evident, hvilket et banal søgning "windy gloves" viser. Og så er spørgsmålet igen: Hvorfor skal en interesseret bruger ikke kunne finde information om, hvad Windy mærket er for en størrelse ? --Pugilist (diskussion) 23. sep 2019, 15:47 (CEST)
 •   Kommentar - @Pugilist: "Windy er ikke en nederlandsk virksomhed ... Windy er en gammel thailandsk virkomhed." Har du kilder på dette? (Adresse, ejer, antal medarbejdere og anden virksomhedsinfo?) En google-søgning på "windy gloves" giver ca. 12.400 resultater, men en søgning på "venum gloves" giver ca. 47.500 resultater og "title gloves" ca. 75.000 resultater, og vi har ikke artikler om de mærker, så jeg ser ikke at det er nok til at det er "temmelig evident" produktene er velkendte. Spørgsmålet "Hvorfor skal en interesseret bruger ikke kunne finde information om, hvad Windy mærket er for en størrelse ?" er ret grundlæggende for Wikipedia:Kriterier for artikler. Hvor "unikt" er emnet, hvis man skriver om ét ganske almindeligt pizzeria, hvorfor så ikke en artikel om ethvert pizzeria i hele verden? Er DK-Wiki nået til det detaljeringsniveau, at alle producenter af kampsportshandsker skal have hver sin artikkel, eller vil det være mere passende, hvis f.eks. de ca. 10 største producenter blev listet i artiklen Boksehandske.--Kjeldjoh (diskussion) 24. sep 2019, 09:03 (CEST)
@Kjeldjoh: Til første sprgsmål, så fremgår det bl.a. at den første kilde i artiklen. Dit ønske om adgang til et thailandsk virksomhedsregister à la cvr.dk er prisværdigt, men ikke så realistisk, dels fordi der næppe findes et sådant, dels fordi det er vanskeligt af sproglige årsager at få meget ud af et sådant. Det er imidletid en blindgyde at gå denne vej, idet artiklen ikke omhandler en virksomhed, men et brand.
Dine øvrige kommentarer er lidt mere generelle, og går på, at vi ikke kan have en artikel om Windy før end vi har en artikel om Fairtex og Twins osv. Det er et synspunkt, som du meget ofte fremfører, men som ikke rigtig har støtte i nogen praksis. Det er ikke noget krav, at artikler skal skrives i streng kronologisk orden i forhold til "kendthed" og at der ikke kan oprettes en artiklen om noget, der er mindre kendt før end, der er oprettet en artikel om noget der er mere kendt. Der er en tommelfingerregel om et vist hieraki i begreberne, men dette går på om der er "overordnede" artikler; eksempelvis "Er der en artikel om thaiboksning og om boksehandsker? Din udlægning af denne regel til, at hvis der er flere hits på "venum gloves" end på "windy gloves", så skal artiklen om Windy slettes, har ikke grundlag i WP:KA eller i den praksis, der hidtil har været gældende.
Pizzaeksemplet holder ikke. Der er vel globalt ca 15-30 større brands/producenter af sportsudstyr af denne karakter. I Danmark alene er der tilsynelande godt 4.300 virksomheder med branchekoden "pizzeria" m.v.
Dit forslag om, at vi bare skal liste boksehandskeproducenterne i artiklen boksehandske har en række problemer. For det første forekommer det uklart, hvorfor det er bedre af have en liste af navne i en artikel frem for at have artikler, der rent faktisk forklarer, hvad hver enekelt brand/producenter er for noget. Hvad er fordelen ved at slette information for i stedet at få en intetsigende liste ? For det andet er thai-boksehandsker temmelig forskellige fra boksehandsker til brug i "almindelig" boksning og MMA-boksning. Det giver derfor mindre mening. Og sidst, men ikke mindst, så står det mig fortsat ikke klart, hvorfor det skulle være interessant at sammenskrive artikler; i princippet til de tre artikler Liv, Ting og Begreber. Sammenskrivninger får ofte vægtningen i overordnede artikler til at blive skæv og uoverskuelig.
Dit argument indeholder i sin grundform det problem, at der ikke kan skrives en artikel om et thaiboksehandske mærke, fordi der ikke i forvejen er en artikel om et andet thaiboksehandske mærke. Det bliver hurtigt lidt låst. Konkret er Windy et af de ældste mærker (kildebelagt i artiklen) og det er egetlig et ganske godt sted at begynde. Så kan der senere skrives artikler om Venum og Fairtex. For ikke så mange år siden havde vi 50.000 artikler. Nu har vi over 200.000. Det har vi ikke opnået ved at slette artikler, men derimod ved at forsøge at leve op til at være en encyklopædi, der forsøger at samle tilgængelig viden på et område. Og det omfatter også viden om thaiboksehandsker. --Pugilist (diskussion) 24. sep 2019, 10:54 (CEST)
Der er artiklen Everlast (firma), som også producere thaiboksehandsker. Denne artikel er på mange andre wiki'er, og der er ingen tvivl om mærkets notabilitet, og der er link til virksomhedens hjemmeside. Fairtex kunne oprettes ved at oversætte en:Fairtex, og her er der basale virksomhedsinfo. Så der kan godt skrives artikeller om et thaiboksehandske mærker, når der kan findes kilder og der ikke er tvivl om at de er notable.
Det er rigtigt at sproget er en udfordring, men "บจก. วินดี้สปอร์ต" kunne være et bud på virksomhed, der ligger på koordinaterne (13°33'50.6"N 100°48'03.8"E). Ud fra Google Street View ligner det ikke nogle stor virksomhed, men det kan godt være det kun er et lager. Men er det ikke usædvanligt at dk-wiki skal være den første wiki der skriver om en Thailands-virksomhed der eksportere til Europa gennem en Hollandsk virksomhed.--Kjeldjoh (diskussion) 24. sep 2019, 13:46 (CEST)
Naturligvis er Everlast notabelt, men det gør ikke Windy ikke-notabelt. At vi har en artikel om Gasolin' gør ikke The KillerHertz ikke-notabelt.
Jeg fornemmer, at du lægger meget vægt på at beskrive virksomheden bag. Det ville da også være fint, hvis der kunne stå noget om selve virksomheden, men det er i den konkrete artikel brandet, der er interessant. Der er rigeligt med links til sider, der omtaler brandet, og når dette er temmelig bredt omtalt, er det vanskeligt at lade det være et afgørende kriterium, om der er en artikel om produktionsvirksomheden. Vi har en artikel om brandet Frisko; der er ikke (længere) nogen virksomhed, der hedder Frisko, og hvor isene produceres er i den forbindelse ligegyldigt. Frisko er et brand. Der er ikke noget galt i at have artikler om brands.
At artiklen kan forbedres, er ikke noget argument; det kan alle artikler. Afgørende er, om fænomenet er beskevet andre steder, og som din søgning har vist, så er der en hel del hits på brandet Windy, der uomtvisteligt er et kendt brand inden for kampsport. Artiklen er i øvrigt wikificeret og med eksterne kilder m.v. Jeg savner fortsat et argument for, hvorfor der ikke skal være et artikel om et inenfor thai-boksesporten kendt brand. --Pugilist (diskussion) 24. sep 2019, 16:23 (CEST)
Vi er enige i at både Gasolin' og The KillerHertz er notable, men hvad med rockbandet th:ร็อคเคสตร้า? Det kan være svært at vurdere her i Danmark, men på Thai-wiki er de vurderet som notable. Thai-wiki har ikke en artikel om det thailandske brand Windy. Ja, jeg lægger vægt på sammenhængen mellem virksomhed og brand. Frisko er ejet af Unilever. Her er der ikke tvivl om at både brand og virksomhed er notable. Kan du finde nogle eksempler hvor brandet er notabel, men virksomheden ikke er det? Du skriver at Windy "uomtvisteligt er et kendt brand inden for kampsport." Det er ligenøjagtigt der jeg ikke er overbevist. Hvis f.eks. Christian Colombo havde en sponsoraftale med dem, eller de havde været omtalt i landsdækkende medier, så kunne jeg se det. Så argument for, hvorfor der ikke skal være en artikel om Windy, er at det ikke er klart at det er et kendt brand.--Kjeldjoh (diskussion) 25. sep 2019, 11:42 (CEST)
Det er lidt bøvlet, at kronologien i diskussionen ikke holdes, men nu svarer jeg her, da det også bliver noget rod at flytte rundt i indlæggene. Til Kjeldjoh: Afgørende er ikke om du eller jeg kender til brandet. Det er i min optik afgørende, at mærket omtales, når det diskuteres, hvilke boksehandsker, der er de bedste. Som det fremgår af artiklens links, så omtales handsker fra Windy, når der laves sammenligninger mellem de bedste handsker. Så det er dokumenteret et mærke, der tages i betragtning, når fagfolk sammenligner de mærker, der er på markedet. At mærket derfor skulle være irrelevant for Wikipedia giver i min optik ingen mening. --Pugilist (diskussion) 26. sep 2019, 11:39 (CEST)
 •   Slet - På de foreliggende grundlag mener jeg ikke, at notabilitet er godtgjort. Rmir2 (diskussion) 24. sep 2019, 18:08 (CEST)
 •   Behold - Jeg har været lidt i tvivl i denne sag, som jeg synes, er et grænsetilfælde, men jeg ender ved et behold. Jeg synes, at der er argumenteret godt for, at der ikke er tale om et hvilketsomhelst tilfældigt mærke, og at det kan være relevant for interesserede at kunne finde denne information om kampsportsudstyr. Ifølge artiklen har mærket både været et af de første og tidligere det største indenfor sin specifikke branche, hvilket må give noget notabilitet. Noget, man ofte vil være på vagt overfor i artikler med kommercielt indhold, er reklamepræg, men jeg synes ikke, at artiklen i sin nuværende form virker spor reklamerende, men derimod neutralt oplysende, selvom udseendet måske har været anderledes, da de første kommentarer på sletteforslaget blev skrevet. --Økonom (diskussion) 24. sep 2019, 19:51 (CEST)
 •   Behold - det er et kendt mærke, og jeg synes ikke artiklen mindre om reklame ---Zoizit (diskussion) 16. okt 2019, 18:04 (CEST)
 Konklusion:
Artiklen beholdes, da der ikke er tilstrækkelig opbakning til at gennemføre en sletning.--Kjeldjoh (diskussion) 14. nov 2019, 10:16 (CET)

Sletningsforslag: Kategori:Politikere der er LGBT-personer

Kategorien blev oprettet af Tastaturkrigeren, og påsat {{hurtigslet}} af IP:87.49.146.189 med beskrivelsen "Hvem bestemmer om hvem der identficerer sig med hvad? Er det næste dem som holder med Liverpool FC i fodbold.". Efterfølgende har Tastaturkrigeren og IP:80.62.117.252 så skrevet på diskussionssiden.

Q8578606 har 26 andre link til versioner som benytter kategoriseringen, men der ser ikke ud til at være samme holdning på Dansk Wikipedia. Måske opretteren (Zoizit) af underkategorien Kategori:LGBT-personer har en mening om denne. Jeg selv er nogenlunde "ligeglad" efterhånden; hvis den beholdes fint, ellers slet den. TherasTaneel (diskussion) 13. aug 2019, 18:00 (CEST)

 •   Slet - vi skal ikke føre kartoteker over folks seksuelle orientering, hverken politikere eller andre. Rmir2 (diskussion) 13. aug 2019, 18:22 (CEST)
 •   Slet - Oplysninger om denne type forhold kan godt omtales i artiklerne uden også at have kategorier. Der ligger trods alt i flere tilfælde politiske statements om LGBT i disse år, så situationen adskiller sig i vidt omfang fra dem, vi behandler i en række sletningsforslag om medicinske forhold, vi fører pt. Måske kan vi kan lave en sondring der. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 14. aug 2019, 13:17 (CEST)
 •   Behold Samme argumentation som på Wikipedia:Sletningsforslag/Personer med narkolepsi ad infinitum. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 19. aug 2019, 14:54 (CEST)
 •   Behold Enig med InsaneHacker. --Økonom (diskussion) 30. aug 2019, 20:26 (CEST)
 •   Behold - Som argumenteret i øvrige diskussioner om diverse syndromer m.v. --Pugilist (diskussion) 16. okt 2019, 08:03 (CEST)}}
 •   Kommentar - kategorien er i sig selv noget vås. Homoseksuelle og transseksuelle har intet til fælles. Den svarer til at lave en samlet kategori for personer, der har haft mæslinger og fåresyge. Hvis man endelig vil lave en samlekategori for seksuelle mindretal, bør den omfatte alle også fx pædofile, men så bliver det måske kontroversielt eller hvad? Desuden kan man selvsagt stille spørgsmålstegn ved, hvorfor den kun skal omfatte politikere. Et andet og ikke mindre problem er, hvor mange kategorier for personer (og specielt politikere) vi overhovedet skal have, se fx Herman Trier. Rmir2 (diskussion) 16. okt 2019, 09:26 (CEST)
@Rmir2: Det står dig frit for, at mene, at kategorien LGBT er noget vås. Der er dog generel konsensus om, at det er en nogenlunde veldefineret kategorisering af personer, der opfattes som lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Det er muligt, at du mener, at homoseksuelle og transseksuelle ikke har noget til fælles, men de mener åbenbart selv, at de har tilstrækkeligt til fælles til at indgå i den danske interesseorganisation LGBT Danmark. Jeg synes derfor ikke dine argumenter har voldsom vægt. --Pugilist (diskussion) 16. okt 2019, 14:29 (CEST)
Jeg bestrider ikke, at der findes en organisation, der anvender denne benævnelse om sig selv. Jeg er også klar over, at mange ønsker at udvide denne til at omfatte fx Queer, interkønnede og aseksuelle. Men et er en organisation, der naturligvis må kalde sig, hvad den vil, noget andet er hvorledes wikipedia som neutralt opslagsværk behandler disse mennesker. Wikipedia har netop særlige artikler om Homoseksualitet, Biseksualitet, Transkønnethed, Sadomasochisme osv, samt en oversigtsartikel om Seksuel orientering. Det logiske er, at vore kategorier følger samme princip, det vil sige enten behandler hver af disse grupper for sig eller samler alle i een fælles gruppe, hvis man ønsker, at der skal kategoriseres efter disse principper, men ikke at nogle er medtaget i en in-gruppe, andre udelades som en out-gruppe. Det er at bruge stereotyper eller på godt dansk: fordomme, og det kan ikke være i overensstemmelse med wikipedias neutralitetsprincip. Og LGBT Danmark repræsenterer i virkeligheden kun en marginal brøkdel af de personer, man hævder at være talsmand for. Forøvrigt undlader du behændigt at kommentere de to andre aspekter af min kommentar: at vi kun medtager politikere samt spørgsmålet om hvormange kategorier, vi absolut skal stoppe mennesker ind i. Rmir2 (diskussion) 16. okt 2019, 15:31 (CEST)
@Rmir2: Det hænger ikke sammen.
1. Du kommenterer, at "Homoseksuelle og transseksuelle har intet til fælles". Jeg påpeger, at det er en holdning, som tilsyneladende ikke deles af de involverede. Dit svar - således som jeg forstår det - er, at Wikipedia som neutralt opslagsværk er afskåret fra at behandle "disse mennesker" under en samlet kategori. Det finder jeg ikke voldsomt logisk eller sammenhængende som argument.
2. Sadomasochisme og pædofili har ikke noget at gøre med LGBT-orientering.
3. Som jeg forstår dit formelle argument må vi ikke samle homoseksualitet, biseksualitet og transkønnethed i én kategori. Hvorfor forklarer du ikke. Jeg bemærker, at det ligger i kategorisering, at denne er hierakisk, som eksempelvis kategoristrukturen 'Transkønnede' - 'LGBT-personer' - 'LGBT' - 'Seksualitet' - 'Samfund'. Det er helt fundamentalt imod det generelle kategorihieraki, at vi "enten behandler hver af disse grupper for sig eller samler alle i een fælles gruppe". Det er simpelthed bare urigtigt. Kategorisystemet fungerer ikke således som du skriver. Vi har en kategori "Kirurger", der indgår i kategorien "Læger". Det skulle ifølge det argument være "ulogisk", da "kirurger" ikke må have egen kategori, men skal behandles sammen med "Immunologer", da vi ellers har en in-gruppe og en out-gruppe (for slet ikke at tale om, at "læger" er i kategori "Personer som arbejder i sundhedssektoren"). Det er helt sort.
4. Kæden hopper helt af, når du så implicit hævder, at kategorisystemet er udtryk for fordomme. Det er en klassisk stråmand, der er så tyk (eller tynd om man vil), at jeg ikke orker at kommentere det yderligere.
5. Dit argument om, at LGBT Danmark alene repræsenterer "en marginal brøkdel" af LGBT-personer er en klassisk "No true Scotsman". Det er trivielt at påpege, at din påstand herom er helt uunderbygget og bare er dit gætteri - eller måske ligefrem din fordom. Hvorom alting er, er argumentet vægtløst.
6. Du nævner, at jeg "behændigt" undgår at tage stiling til andre dele af din argumentation. Hertil bemærkes, at din brug af ordet "behændigt" er brug af væselord, hvilket heller ikke styrker dit argument. Der er såmænd intet behændigt i ikke at kommentere dine mange andre påstande, da disse dels ligger uden for rammen af denne diskussion, hvorfor jeg ikke fandt anledning til at kommentere dem, dels fordi de er åbenbart urigtige. Men siden du angler efter en kommentar til disse, skal jeg bemærke, at du tilsyneladende ikke er bekendt med eksistensen af Kategori:LGBT-personer. Det er således noget vrøvl, når du skriver, at kategorien kun medtager politikere; der er tale om en underkategori, hvilket er helt i overensstemmelse med det sædvanlige kategorihieraki. Spørgsmålet om hvor mange kategorier vi skal have er ikke omfattet af denne diskussion, hvorfor jeg finder det ufornødent at diskutere dette her. Jeg skal dog bemærke, at synspunktet fik mig til at tænke på argumentet "Too many notes". --Pugilist (diskussion) 16. okt 2019, 16:31 (CEST)
Jo, det hænger netop sammen:
1. wikipedia skal ikke underlægges en privat organisations udgrænsende principper. Tidligere var de grupper, hvis sag jeg her taler, med i organisationen, men de blev smidt ud.
2. den overordnede kategori bør rettelig kaldes: personer tilhørende seksuelle mindretal. De underordnede kategorier bør være hvert af disse seksuelle mindretal for sig.
3. hvorfor ikke? Fordi det er udgrænsende og dermed diskrimination. Det er at skelne mellem en in-gruppe og en out-gruppe baseret på egne fordomme, men wikipedia skal ikke propagandere fordomme.
4. se svaret på foregående punkt. Prøv nu at forstå det.
5. du ved åbenbart ikke, hvad du taler om.
6. typisk ad hominem-argument. Det viser blot, at du har en dårlig sag. Og lad mig præcisere: der er ingen grund til at fremhæve politikere særskilt. Hvorfor ikke medtage fx kunstnere eller akademikere, som ellers ofte markerer sig offentligt i dette spørgsmål? Igen: der er tale om diskriminerende kategorisering. Enten bør alle være med, eller også bør der være parallelle kategorier for andre grupper. Se også den tilsvarende engelske Category:LGBT people og de skabeloner, der er sat på denne.
Spørgsmålet om hvor mange kategorier, vi skal klassificere personer i, må vi så tage op ved anden anledning. Personligt synes jeg, at vi har brug for oprydning, og at kategorier baseret på blandt andet sygdomme og seksuel orientering er overflødige. Håber at dette præciserer mit standpunkt. Rmir2 (diskussion) 17. okt 2019, 06:33 (CEST)
@Rmir2: Vi er tydeligvis ikke enige, og kommer derfor nok ikke meget længere. Vi har præsenteret vore synspunkter, og så må andre jo vurdere, hvad der hænger bedst sammen.
Til dit seneste indlæg skal jeg alene bemærke, at det ikke er et ad hominem argument at påpege din brug af væselord. Selve substansen i første del af dit synspunkt ("ingen grund til at fremhæve politikere særskilt") anerkender jeg, og kan til en vis grad være enig, men da politikeres seksuelle orientering tilsyneladende fortsat anses at være interessant, og da mange politikere aktivt benytter oplysningen i positioneringen, finder jeg underkategorien (delvis) relevant. Tilsvarende anerkender jeg også substansen i det andet synspunkt ("kategorier baseret på sygdomme og seksuel orientering er overflødige"), men her er jeg (delvis) uenig. --Pugilist (diskussion) 17. okt 2019, 09:21 (CEST)
Fair nok og enig: vi har fremlagt vore standpunkter og begrundet dem. Så må andre forholde sig til argumenterne. Dog vil jeg gerne tilføje, at jeg er enig i, at "mange politikere aktivt benytter oplysningen i positioneringen", og at jeg oplever dette som en del af problemet ved underkategorien. Rmir2 (diskussion) 17. okt 2019, 09:27 (CEST)
 Konklusion:
Kategorien beholdes, da der ikke er tilstrækkelig opbakning til at gennemføre en sletning.--Kjeldjoh (diskussion) 14. nov 2019, 10:11 (CET)

Sletningsforslag: Alkvantor

Har stået med {{snævert emne}} i et godt stykke tid. Jeg synes det ville være smartere at samle både denne og Eksistenskvantor i Kvantor. vh. 2002loucle (diskussion) 14. aug 2019, 14:19 (CEST)

 •   Slet Alkvantor, Eksistenskvantor og Kvantor. Artiklerne er elendige, og uden kilder. Intet at bygge videre på. Er ikke enig i at det er snævre emner, artiklerne er bare for korte og af for dårlig kvalitet. Hvis der skal skrives en artikel om emnet, forslår jeg at man samler det i én artikel Eksistens- og alkvantorerne. At kalde artiklen Kvantor bliver noget rod, så skal man også have alle mulige andre betydninger med, og kvantor er ikke et ret almindeligt ord. De tilsvarende engelske artikler kan være et godt udgangspunkt. /Madglad (diskussion) 14. aug 2019, 14:37 (CEST)
 •   Kommentar - I øvrigt påtager jeg mig gerne ansvaret at skrive den nye sammensmeltede artikel. vh. 2002loucle (diskussion) 14. aug 2019, 23:55 (CEST).
@Madglad: Jeg har lige set at Druidsaki har skrevet mere på Kvantor, og jeg synes faktisk det ville være fint nok at tage udgangspunkt i den artikel. Jeg forstår ikke hvorfor du synes det bliver rodet - tværtimod synes jeg Kvantor er en god idé. vh. 2002loucle (diskussion) 15. aug 2019, 02:59 (CEST)
 •   Kommentar Jeg men stadig at det bliver noget rod at blande filosofi (kvantor) med matematik (∀ og ∃). Men hvis der er nogen, der er godt inde i BÅDE filosofi og matematik, og kan skrive noget, der ikke er gætteri, for min skyld ingen alarm. /Madglad (diskussion) 15. aug 2019, 10:49 (CEST)
 •   Sammenskriv Undervejs. --Druidsaki (diskussion) 15. aug 2019, 13:00 (CEST)
 •   Sammenskriv Ja, nu så jeg lige på artiklen Kvantor; her kan den nemt indpasses. --Honymand (diskussion) 15. aug 2019, 19:48 (CEST)
  • Bemærk at artiklen Kvantor allerede har matematisk kvantor beskrevet i artiklen. Slet ingen problemer.--Honymand (diskussion) 15. aug 2019, 19:50 (CEST)
 • At der allerede er vrøvl i artiklen er ikke usædvanligt. Folk har med at nedskrive lommefilosofiske teorier som fakta, uden kilder naturligvis.
Findes der eksempler fra matematiske fagbøger, hvor ∀ og ∃ omtales samlet som 'kvantorer', eller er 'kvantorer' et begreb, der kun bruges indenfor filosofi. Skal matematik og filosofi blandes i én artikel? /Madglad (diskussion) 18. aug 2019, 04:27 (CEST)
Den kvantor, der omtales i filosofi er formentlig den samme kvantor, der omtales i matematik. Kvantoren er en del af prædikatslogik, og logik deles jo af mange felter. Jeg tror dog ikke man ville bruge symbolsk notation i lingvistik/filosofi, da den kan udtrykkes med sproget. Notationen er udelukkende for at kunne formelt blande logikken med andre matematiske koncepter (som vi nu også beskriver med notation). Som i artiklen, gives dette eksempel om eksistenskvantoren

For et naturligt tal, n, n·n = 25

Eksistenskvantoren her er "for et". Der er intet behov for at den kvantificerer noget matematisk. Den kunne sagtens også være

Mindst ét menneske har grønne sokker

Symbolsk notation er bare en lettere omdefinering af hvad ordene betyder. Fx. er   det samme udsagn hvis man definerer   som ét vilkårligt menneske,   som alle mennesker på jorden, og  .
EDIT: På Stanford bruger de vist også den symbolske notation i filosofi.
vh. LouisCle (diskussion) 18. aug 2019, 12:44 (CEST)
Er det Wikipedias rolle at foreslå ændringer til fagsproget på tværs af fag, eller er det Wikipedias rolle at beskrive emner, til dels populærvidenskabeligt, til dels ved hjælp af det fagsprog, der anvendes indenfor emnets fagområde? --Madglad (diskussion) 18. aug 2019, 12:55 (CEST)
Jeg forstår ikke dit spørgsmål. Der er ingen ændringer af fagsproget på tværs af fag i artiklen. Artiklen beskriver hvad en kvantor er, og i hvilke fag den bruges. Kvantoren er som sagt ikke udelukket til hverken filosofi eller matematik. Vi har ikke en Ord (Sprog) og Ord (Filosofi) heller. "Ord" har samme betydning i begge emner. Det samme gælder for kvantorer - de bruges ens i filosofi og matematik. vh. LouisCle (diskussion) 18. aug 2019, 13:04 (CEST)
Kan du henvise til en matematiklærebog, der fælles omtaler ∀ og ∃ som 'kvantorer?
Jeg gentager mit tidligere spørgsmål: "Findes der eksempler fra matematiske fagbøger, hvor ∀ og ∃ omtales samlet som 'kvantorer'"?. /Madglad (diskussion) 18. aug 2019, 13:13 (CEST)
Erkender gerne at jeg ikke har en bog om diskret matematik liggende nogen steder, men se evt. https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=kvantor. Det samme gælder for engelsk, "the existential quantifier is a quantifier" og ifølge DDO, gælder det samme også på dansk. vh. LouisCle (diskussion) 18. aug 2019, 13:38 (CEST)
Har intet specifikt med diskret matematik at gøre. Finder anvendelse i matematisk analyse, abstrakt algebra, osv. Men jeg gentager mit tidligere spørgsmål: "Findes der eksempler fra matematiske fagbøger, hvor ∀ og ∃ omtales samlet som 'kvantorer'"?. Og hvis ikke: Hvorfor skal Wikipedia introducere en ny sprogbrug i stedet for at anvende den eksisterende? /Madglad (diskussion) 18. aug 2019, 13:48 (CEST)
Hvad er den eksisterende sprogbrug du bliver ved at henvise til? vh. LouisCle (diskussion) 18. aug 2019, 14:01 (CEST)
At jeg ikke kender fællesbetegnelsen 'kvantor' fra matematik-lærebøger. Det må du jo gøre, men du kan ikke give et eksempel??? Ellers må man konkludere at din fællesbetegnelse ikke eksisterer. --Madglad (diskussion) 18. aug 2019, 14:09 (CEST)
Jeg antager at definitionen af "kvantor" samt operatorerne (som er inddraget i matematik, ikke oprindet i) betyder det samme i matematik, og at "kvantor" da også har samme betydning når det bruges i matematik simpelthen fordi at det ikke er defineret i matematik, men i logik, og hvis man kan omtale operatorerne som "kvantorer" i logikken, må man derfor også kunne omtale dem som "kvantore" i matematikken. Jeg nævnte bare diskret matematik som eksempel, og det er også fra diskret matematik at jeg husker betegnelsen. https://docplayer.dk/4764414-01017-diskret-matematik-e12-alle-bokse-fra-logikdelens-slides.html p.7 bruger "kvantorer" omkring alkvantoren og eksistenskvantoren, selvfølgelig ikke definitivt, men desværre alt hvad jeg kan finde af gratis bøger online. EDIT: Vil faktisk også henvise til denne https://docplayer.dk/18380968-Logiske-strukturer-i-matematisk-gymnasieniveau-et-forloeb-om-kvantorer-og-e-d-definition-af-graensevaerdi-signe-ougaard-speciale-for-cand.html
vh. LouisCle (diskussion) 18. aug 2019, 14:20 (CEST)
@Madglad: at du ikke lige kender et begreb fra en given type bøger, beviser eller modbeviser jo ikke noget som helst! Desuden er det uden betydning om det lige tilfældigvis står formuleret i en matematisk lærebog, du har jo fået et link til https://ordnet.dk. Du er ved at opfinde et problem som slet ikke findes. Og selv hvis Bruger:LouisCle ikke kunne give nogen eksempler, er det jo ikke grundlag for at "konkludere at din fællesbetegnelse ikke eksisterer". Det er faktisk sjældent man kan konkludere noget generelt ud fra at der er noget en enkelt person ikke kan. Bruger:LouisCles argumentation er da helt sober og i øvrigt også helt korrekt. Bemærk også at i matematiske lærebøger dækkes emnet om kvantorer ofte i forbindelse med netop diskret matematik, også selvom der finder anvendelse i mange discipliner. Sådan er det jo med matematik, at mange begreber finder anvendelse indenfor andre matematiske discilpiner end der hvor de er "defineret". -Honymand (diskussion) 18. aug 2019, 18:03 (CEST)
 Konklusion:
Alkvantor og Eksistenskvantor er sammenskrevet til Kvantor.--Kjeldjoh (diskussion) 14. nov 2019, 11:11 (CET)

Sletningsforslag: Eksistenskvantor

Se ovenstående forlsag. vh. 2002loucle (diskussion) 14. aug 2019, 14:27 (CEST)

 • *   Sammenskriv /   Slet Ser ud til at emnet allerede er dækket i artiklen Kvantor --Honymand (diskussion) 15. aug 2019, 19:49 (CEST)
 •   Sammenskriv - Begge de to artikler findes på andre wiki, så for at bevare forbindelsen til wiki-data, mener jeg at vi skal lave et redirect.--Kjeldjoh (diskussion) 16. aug 2019, 07:52 (CEST)
 Konklusion:
Alkvantor og Eksistenskvantor er sammenskrevet til Kvantor.--Kjeldjoh (diskussion) 14. nov 2019, 11:12 (CET)

Sletningsforslag: Wikipedia:Støbeskeen/Team Rynkeby

Det foreslås at Wikipedia:Støbeskeen/Team Rynkeby slettes da Team Rynkeby findes som en egentlig artikel. --Glenn (diskussion) 14. aug 2019, 18:00 (CEST)

Sletningsforslag: Lidt Over Stregen

Lidt Over Stregen er et online satiremagasin fra sep 2018 med 11.000 følgere på Instagram. Udover at de blev censureret en gang og Jyllands Posten var på banen, så syntes jeg det er svært at finde kilder til relevansen. Hvad siger folk? Mvh KnudW (diskussion) 23. aug 2019, 07:14 (CEST)

 •   Slet - Ikke notabel, slet ikke med så få følgere. Rmir2 (diskussion) 23. aug 2019, 07:57 (CEST)
 •   Formalia - Carictica oprettede artiklen og har argumenteret for dens overlevelse på Diskussion:Lidt Over Stregen. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 23. aug 2019, 08:05 (CEST)
 •   Slet - Jeg er på linje med Knud her, og jeg mener, at konsekvensen bør være, at artiklen slettes. Især sammenligningen på diskussionssiden med Wulffmorgenthaler sætter dette på spidsen: WM har en meget længere historie, lang tilknytning til en af landets store dagblade, omsættelse til tv-formatet og fulde navne (!) på ophavsmændene gør en kæmpe forskel. Lad os lige vente og se, om Lidt Over Stregen får lidt mere gennemslagskraft senere, så kan jeg nok godt ændre holdning. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 23. aug 2019, 08:05 (CEST)
 •   Kommentar - Jeg er en af de 11.000 :-) Om de er omtalt nok andre steder kan jeg ikke vurdere. Der er nok lidt start-up over det. Pugilist (diskussion) 23. aug 2019, 08:17 (CEST)
 •   Slet - De har ikke haft tilstrækkelig omtale, og de har ikke en biografi på Comiclopedia. Men ja, de har nu +1 følger.--Kjeldjoh (diskussion) 23. aug 2019, 08:20 (CEST)
 •   Behold - Artikel der beskriver en platform med ca. 10.000 følgere. Det kan være svært at gøre sig, når man tilhører eller sympatierer med en minoritetgruppe uanset bevæggrund. Nuvel artiklen bør suppleres med en dybere beskrivelse.--Kontoreg(Henvendelse) 24. aug 2019, 18:53 (CEST)
 •   Behold - jeg er enig med Kontoreg --Zoizit (diskussion) 24. aug 2019, 19:40 (CEST)
 •   Slet - 11.000 følgere på Instragram er langt under, hvad jeg forbinder med et notabelt foretagende. Det samme gælder for de andre platforme, som mediet findes på. De er ganske nyt, så jeg synes vi skal slette for nuværende, og hvis så det viser sig at blive et stort og omtalt emne, så må vi gendanne og udbygge artiklen med relevant materiale og referencer. Toxophilus (diskussion) 24. aug 2019, 21:58 (CEST)
 •   Slet Kan vi ikke slippe dette evindelige "notabilitet"skriterium. 11000 personer er da en fin opbakning. Foreninger skal eksempelvis - frit efter hukommelsen - vist kun have 600 medlemmer for være relevante ("notable"). Artiklen skal slettes, fordi der er formodning om at der er tale om tætpå. Hvis der er uafhængige, der skriver en artikel kan den fint beholdes. Lad mig fastholde at de såkaldte youtubere fra reklamefirmaet Splay har over 100.000 "følgere". Helt urealistisk at så mange skulle være interesserede i at se teenageres dilletantreklamer, men der er vedholdende rygter om at man kan købe sig til "følgere" på Youtube. Set i det lys, og set på baggrund af en nylig diskussion, slet artiklen, men en ny artikel kan oprettes af en neutral person. --Madglad (diskussion) 25. aug 2019, 07:35 (CEST)
 •   Slet - Der mangler uafhængige kilder. Én artikel, i Jyllands-Posten, er ikke nok. --DenBlaaElg (diskussion) 25. aug 2019, 10:20 (CEST)
 •   Behold - det er da relevant nok. Hvor skulle man ellers finde denne information.--Honymand (diskussion) 28. aug 2019, 20:59 (CEST)
 •   Kommentar - Honymand: Det er netop problemet - man kan ikke finde informationen andetsteds, hvilket betyder, at andre endnu ikke fundet satiremagasinet vigtigt nok. Således eksisterer der ikke nok uafhængige kilder. --Morten1997 (diskussion) 29. aug 2019, 01:35 (CEST)
 •   Kommentar. Citat Honymand: "Hvor skulle man ellers finde denne information" - tja, hvis man ikke kan finde info andsteds er det jo førstehåndsforskning. /Madglad (diskussion) 29. aug 2019, 09:15 (CEST)
 •   Slet - Jeg har gravet noget mere, uden held og selvom de har 11.000 følgere, så er der ikke noget der tyder på at de har gjort sig bemærket i så bred en kreds, at det har givet omtale. Der er primært egne sociale medier. Mvh KnudW (diskussion) 29. aug 2019, 12:09 (CEST)
 •   Slet - Som KnudW - ingen hits på Infomedia udover den reference, der allerede er i artiklen. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 6. nov 2019, 21:09 (CET)
 Konklusion:
Der er 8 der har givet udtryk for Slet, og 3 der har givet udtryk for Behold. De har ca. 14.100 følgere, hvilket normalt ikke anses for at være tilstrækkelig til at være notabel. Derfor konkluderes det at artiklen kan slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 14. nov 2019, 11:25 (CET)

Sletningsforslag: Albertslund Fægteklub

Albertslund Fægteklub har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Det er en blandt flere artikler om Albertslund oprettet af samme bruger, hvor jeg opretter et sletningsforslag. De har en hjemmeside, er omtalt på faegtning.dk, og i lokalsprøjten. Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:49 (CEST)

 •   Formalia @Champ2100: - som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:49 (CEST)
 •   Slet - Jeg kan ikke se, at klubben skulle være stor nok eller have gjort sig bemærket nok til en artikel. Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:49 (CEST)
 •   Sammenskriv - Sammenskriv til Dansk Fægte-Forbund og efterlad et redirect. Først når denne artikel har en vis størrelse, er det relevant at lave artikler om de lokale klubber.--Kjeldjoh (diskussion) 29. aug 2019, 09:10 (CEST)
 •   Slet - Ingen medlemstal eller andet der kan begrunde notabilitet. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:22 (CET)
 Konklusion:
Enighed om, at fælgteklubben ikke ses at være notabel, hvorfor artiklen slettes. Der oprettes ikke redirect, da der ikke er konsensus om at foretage viderestilling fra landets mindre fægteklubber til eksempelvis dansk fægteforbund. --Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 15:49 (CET)

Sletningsforslag: Albertslund Løb og Triathlon

Albertslund Løb og Triathlon har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Det er en blandt flere artikler om Albertslund oprettet af samme bruger, hvor jeg opretter et sletningsforslag. De har en hjemmeside og er omtalt på atletikogmotion.dk Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:51 (CEST)

 •   Formalia @Champ2100: - som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:51 (CEST)
 •   Slet - Jeg kan ikke se, at klubben skulle være stor nok eller have gjort sig bemærket nok til en artikel. Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:51 (CEST)
 •   Sammenskriv - Sammenskriv til Dansk Triatlon Forbund og efterlad et redirect. Først når denne artikel har en vis størrelse, er det relevant at lave artikler om de lokale klubber.--Kjeldjoh (diskussion) 29. aug 2019, 09:18 (CEST)
 •   Slet - Ingen medlemstal eller omtale af virksomhed, der begrunder notabilitet. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:15 (CET)

Sletningsforslag: Albertslund Motorsports Center

Albertslund Motorsports Center har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. De har en hjemmeside og er omtalt på ungdomsringen.dk Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:53 (CEST)

 •   Slet - Jeg kan ikke se, at klubben skulle være stor nok eller have gjort sig bemærket nok til en artikel. Toxophilus (diskussion) 28. aug 2019, 14:53 (CEST)
 •   Sammenskriv - Sammenskriv til Albertslund Kommune som ungdomsklubben hører under, og efterlad et redirect.--Kjeldjoh (diskussion) 29. aug 2019, 09:26 (CEST)
 •   Slet - Uden medlemstal eller anden omtale, der begrunder notabilitet. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:25 (CET)

Sletningsforslag: Arne Gabs

Artiklen om Arne Gabs (død i 2004) omhandler primært nogle pseudovidenskabelige påstande om meteorologi og andet fysik, hvilket ikke burde spredes på Wikipedia, især ikke når medieomtalen er så begrænset (jv.dk 1, jv.dk 2, Ekstrabladet). Artiklen må desuden betegnes som delvist uencyklopædisk pga. formuleringerne "klog mand" og "Angiveligt var han ydermere i besiddelse af et computerprogram, der kunne forudsige jordskælv og flystyrt." For det tredje stiftede han Gabs Foto, hvilket egentligt er fint nok på Wikipedia, men den virksomhed er vist heller ikke notabel.

Grundet disse punkter foreslår jeg, at artiklen bliver slettet. Hvad synes I? --Inc (diskussion) 21. sep 2019, 23:42 (CEST)

 •   Slet Som foreslagsstiller. --Inc (diskussion) 21. sep 2019, 23:42 (CEST)
 •   Slet - Fuldstændig enig med forslagsstilleren. --Kontoreg(Henvendelse) 22. sep 2019, 10:37 (CEST)
 •   Neutral - jeg forholder mig til at han skulle være pioneer indenfor farvefotografi og lektørudtalelsen i forbindelse med en af hans bøger: Det nye univers : logiske visioner. --Kim Bach (diskussion) 22. sep 2019, 12:35 (CEST)
 •   Slet - Med indholdet kvaliteten af den nuværende artikel bør den slettes. Toxophilus (diskussion) 22. sep 2019, 17:18 (CEST)
 •   Slet - Selv med meget positive øjne, kan jeg ikke se noget i artiklen der godtgøre at han er relevant. Er desuden enig i Incs ræsonnement. mvh Tøndemageren (diskussion) 25. sep 2019, 12:52 (CEST)
 •   Neutral - Dk-Wiki skal også have plads til pseudovidenskab, og jeg syntes at han har opnået en del medieomtale, når man tænker på at det var en mand med nogle skøre ideer (min holdning). Så jeg er ikke sikker på at han ikke er notabel. Men som artiklen fremstår på nuværende tidspunkt, mener jeg at enten skal den forbedres, eller også skal den slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 25. sep 2019, 14:59 (CEST)
 Konklusion:
Konsensus omkring sletning. Artiklen er nu slettet. --SimmeD (diskussion, bidrag) 8. nov 2019, 10:02 (CET)

Sletningsforslag: BB-Hotels

BB-Hotels har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, så lad os tage diskussionen. Selskabet driver 6 hoteller i Danmark, men der er ikke meget at hente på proff.dk. Ved en søgning får man selvfølgelig masser af hits på reklamesider, der gerne vil sælge én et værelse, og så er der lidt om hotellet i Herning. Artiklen har noget reklame-præget over sig, og mangler eksterne kilder. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 11:23 (CEST)

 •   Formalia@TPJ 1984: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 11:23 (CEST)
 •   Slet - Det er sikkert et fint selskab, men jeg kan ikke se det notable i forhold til wiki. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 11:23 (CEST)
 •   Behold - 6 hoteller er ingen helt ringe ting. Men artiklen kunne nok trænge til en redigering og udvidelse. Rmir2 (diskussion) 26. sep 2019, 11:43 (CEST)
 •   Behold - Ja, den trænger nok til nogle kilder og muligvis til lidt omskriv, men ellers finder jeg emnet notabelt nok. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 26. sep 2019, 13:48 (CEST)
 •   Slet - Det fremgår ikke af artiklen, hvad der skulle gøre emnet notabelt. Artiklen er samtidig reklamerende, og bør derfor fjernes, da wikipedia ikke skal bruges som reklamesøjle. --DenBlaaElg (diskussion) 28. sep 2019, 17:29 (CEST)
 •   Slet - Jeg har ikke vurderet om virksomheden er notabel, men som den fremstår på nuværende tidspunkt, er det for meget reklame.--Kjeldjoh (diskussion) 9. okt 2019, 13:25 (CEST)

Sletningsforslag: Klinisk basisuddannelse

Klinisk basisuddannelse har stået med notabilietsskabelon siden 2018, lad os få det afklaret. Det er en del af uddannelsen til læge, men er alle uddannelser notable? Bør den måske skrives ind i Lægeuddannelsen i Danmark i stedet for at være en selvstændig artikel? Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 11:17 (CEST)

Sletningsforslag: Studypedia

Studypedia har stået med ntoabilitetsskabelon siden 2018, og den er tilmed udstyret med {{tætpå}}. Lad os få det afklaret. Det er et studieværktøj for studerende på AU. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 12:09 (CEST) Se også sletningsforslaget om Studiemetro.

 •   Formalia@RasmusCUDIM: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 12:09 (CEST)
 •   Slet - Det er for lokalt og uinteressant i den brede almenhed til en artikel. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 12:09 (CEST)
 •   Behold - Studypedia er ikke kun for AU studerende, den kan også bruges af andre.[1] Siden indeholder generelle råd til universitetsstuderende om bl.a. studievaner og opgaveskrivning. Artiklen bør dog nok omskrives så dette bliver tydeligere. --DenBlaaElg (diskussion) 2. okt 2019, 15:44 (CEST)
 •   Sammenskriv med Center for Undervisningsudvikling og digitale medier. Jeg mener ikke at websiden / studieværktøjet har fået tilstrækkelig omtale til at være selvstændigt notabel, men det kunne skrives ind under artiklen om det center der står for websiden.--Kjeldjoh (diskussion) 9. okt 2019, 13:34 (CEST)
 •   Slet - Ingen almen interesse. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:26 (CET)

Sletningsforslag: Studiemetro

Er Studiemetro relevant i encyklopædisk henseende? Det er et værktøj til opgaveskrivning på AU. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 12:09 (CEST) Se også sletningsforslaget om Studypedia. Toxophilus (diskussion) 26. sep 2019, 12:09 (CEST)

Sletningsforslag: Jesper Øhlenschlæger

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jeg er ikke overbevist om at han er notabel. Pugilist påpeger, at der er en del Google-hits og at han har markeret sig i forbindelse med Skykon, men jeg er ikke overbevist. Lad os tage den hér.

 •   Slet - På grund af mangel på notabilitet. --Altaïr Ibn-La'Ahad 27. feb 2012, 07:34 (CET)
 •   Slet - Enig. Hvad er firmaerne Verpan A/S, M2 A/S, EVO Management A/S, Skykon A/S kendt for? De er ikke at finde her på wiki. Der findes vel et hav af folk, som har oprettet et eller andet 'skuffeselskab'? Hvis der senere skulle være nok at skrive om ham kan siden altid oprettes/genoprettes. --Erikhj (diskussion) 13. mar 2012, 17:15 (CET)
 •   Slet - enig med ovenstående. --Rmir2 (diskussion) 13. mar 2012, 18:08 (CET)
  Kommentar - At der ikke på dansk Wikipeda er en artikel om et givent emne gør ikke nødvendigvis emnet unotabelt, og manglende viden om bestemte selskabers aktiviteter gør ikke nødvendigvis selskaberne til skuffeselskaber. Pugilist (diskussion) 13. mar 2012, 21:53 (CET)
  Kommentar - Jeg er ikke just enig. Der er vel en grænse for, hvor meget vi kan slæbe ind, og i dette tilfælde, synes jeg godt at vi kan undvære noget, som størstedelen af de fleste danskere ikke aner noget om. --Altaïr Ibn-La'Ahad 18. mar 2012, 20:36 (CET)
  Kommentar - Nu drejer det sig vel om en konkret artikel, men hvis diskussionen skal gøres principiel, vil jeg blot bemærke, at jeg ikke er bekendt med, at der skulle gælde grænser for, hvor meget vi kan slæbe ind. Jeg er ikke enig i, at målet med en encyklopædi er at skrive om det, som størstedelen af danskerne ved noget om i forvejen, og så undlade det, som de ikke ved noget om. Pugilist (diskussion) 19. mar 2012, 22:05 (CET)
  Kommentar - Ja, jo, det er jo rigtig nok, det dér med at der ikke er en grænse for hvor meget vi kan slæbe ind, men encyklopædisk set vil jeg mene, at en mand som ham ikke er notabel. Det er jo en encyklopædi. Jeg mener, at Erikhj rammer nogenlunde præcist, og der er jeg helt enig med ham. Desuden, så må vi jo også se på, hvorvidt vi kan tillade "stuff like this"; i rigtig mange tilfælde har det været ren reklame, hvilket er problematisk hvis blot få har succes ved at bruge Wikipedia som annonce. Én ulykke kommer sjældent alene, groft sagt. I dette tilfælde er det ikke så meget reklame, der trykker, men mere generel notabilitet. Min pointe er, at hvis vi kan acceptere sådan en artikel som denne, kan det jo være, at vi skal til at diskutere hvor lang grænsen for notabilitet egentlig går. --Altaïr Ibn-La'Ahad 19. mar 2012, 23:26 (CET)
 •   Kommentar Jeg vil gerne lige understrege, at nationalitet ingen betydning har for notabilitet. Wikipedia følger sprog, ikke lande, og der gælder nøjagtig de samme kriterier uanset om en given person er dansker, cubaner, egypter eller australier. I det aktuelle tilfælde har nationaliteten dog den fordel, at oplysningerne om de nævnte virksomheder kan tjekkes på http://www.cvr.dk . To af dem fremgår ikke, mens de to andre er under konkurs. Det lyder ikke just som nogen succesrig erhvervsmand. Derfor   Slet. --Dannebrog Spy (diskussion) 19. mar 2012, 23:49 (CET)
  Kommentar - Ja, som Dannebrog siger; vi skal passe på ikke at gøre dette til Danmarks Wikipedia, men lade det forblive Wikipedia på dansk. Jeg tror nok at jeg har læst det ét eller andet sted, kan bare ikke huske hvor. Men det er godt at Dannebrog kunne understrege det. --Altaïr Ibn-La'Ahad 20. mar 2012, 17:39 (CET)
 Konklusion:
Der er konsensus om at slette artiklen. --|EPO| COM: 22. mar 2012, 15:31 (CET)
  Kommentar - Jeg har valgt at skrive om ham, fordi jeg synes der mangler flere artikler om erhvervspersonligheder herinde. Notabiliteten understøttes af megen presseomtale, både god og dårlig, i samtlige førende danske medier.

Samtidigt vil jeg påpege at der, hvis denne artikel ikke lever op til kravene, skal ryddes kraftigt op på den danske wikipedia.

Har forsøgt at lave en god og underbygget artikel men det er min første. Jeg vil gerne skrive nogle flere, om andre erhvervspersonligheder og virksomheder. Det har ikke en speciel positiv effekt, at ens første artikel bliver smidt ud to gange. //Thomaslaursen2000 (skrev Thomaslaursen2000 (diskussion • bidrag) 7. juni 2014, 23.19. Husk at signere dine indlæg.)

Nyt sletningsforslag (2015)Rediger

  Kommentar - Notabiliteten kan der vist stilles spørgsmål ved og manden har ikke været omtalt i medierne i flere år nu. Relevans er vist begrænset. --Jensmoller (diskussion) 1. sep 2015, 12:39 (CEST)

 Konklusion:
Tilsyneladende ingen interesse i forslaget. Se i øvrigt Wikipedia:Gendannelsesforslag/Jesper Øhlenschlæger. Artiklen beholdes. --Cgt (diskussion) 11. nov 2015, 16:35 (CET)

Nyt sletningsforslag (2019)Rediger

 •   Slet Der er store problemer med artiklen i den forstand at den er negativt vinklet og at rettelser og uddybning af emnet bliver afvist af administratorer. Artiklen bør derfor slettes da den i nuværende form ikke er acceptabel på et sagligt niveau. --Thlrsen94 (diskussion) 26. sep 2019, 17:16 (CEST)

  Kommentar mon ikke dette stadig tæller Wikipedia:Gendannelsesforslag/Jesper Øhlenschlæger ---Zoizit (diskussion) 26. sep 2019, 17:24 (CEST)

 •   Kommentar - “rettelser og uddybning af emnet bliver afvist af administratorer” - ahh, det sket vist sjældent. Og det er da heller ikke tilfældet i denne sag, hvor Thlrsen94, der er tæt på biograferede, er blevet opfordret til at tage ønskede ændringer op på artiklens diskussionsside. Det har brugeren åbenbart ikke ønsket at gøre, men begærer nu artiklen slettet i stedet. Historikken og slette- og gendannelsesforslag er beskrivende for forløbet. — Pugilist (diskussion) 26. sep 2019, 21:11 (CEST)

Jamen, du har da kategorisk afvist alle ændringer, og det må være uden at læse artiklerne først, hvor du vil finde den baggrund der ligger for opdateringerne. Nuanceringen. Der er en forudtaget holdning til dette emne, og du har den også. Baseret ud fra en vinkling i pressen.

Diskussionsforslag er oprettet. Ingen reagerer. Jeg er ikke kongen af Dansk Wikipedia ligesom du har udnævnt dig selv til.

Ja jeg er "tæt" på biograferede. Og har interesse i at disse ting korrigeres. Jeg har været involveret i virksomhederne og ved at det ikke er som der står her på Wikipedia. hvilket er ekstremt skadende for videre forretning for de involverede. Er der noget galt i det? Eller handler det om at du skal have lov til at markere.

Jeg er meget villig til at bidrage med yderligere dokumentation der også går ud over hvad der normalt findes her på wikipedia - jeg skal bare vide hvortil det skal sendes. På forhånd tak.

--Thlrsen94 (diskussion) 26. sep 2019, 23:47 (CEST)

 •   Behold - Jeg mener at artiklen skal forbedres, ikke slettes. Thlrsen94: Det lader til at det er svært at holde det passende neutralt, så det er nok bedre hvis du beskriver forbedringerne på Diskussion:Jesper Øhlenschlæger, og så overlader det til andre at indføre rettelserne i artiklen.--Kjeldjoh (diskussion) 4. okt 2019, 14:14 (CEST)
 •   Slet - han har beskæftiget sig med mange ting, men jeg kan ikke se notabiliteten. Rmir2 (diskussion) 4. okt 2019, 15:47 (CEST)
 • Svagt   Behold - jeg er en anelse usikker på hvordan denne artikel skal vægtes, men jeg er indstillet på at lade tvivlen komme emnet til gode og beholde artiklen - men den kunne muligvis godt sprogligt/indholdsmæssigt forbedres? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 31. okt 2019, 22:28 (CET)
 •   Slet - Jeg må indrømme, at jeg er i tvivl, men det ender med et slet herfra. Han har lavet mange forskellige ting, og startet forskellige virksomheder, men jeg synes ikke for alvor, at der er noget, som virkelig retæfrdiggør notabiliteten. Der må findes en del af den slags erhvervsfolk i Danmark, og jeg mener ikke, at alle der har startet 2-3 små virksomheder og er gået konkurs en gang eller to er notable. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 10:34 (CET)

Sletningsforslag: Carpet Crawler

Carpet Crawler er en demo fra bandet Threadfin. Pixi Uno slettede artiklen om bandet i 2011 med begrundelse, at de ikke havde udgivet noget album endnu. Ifølge Metal-archives er det eneste udgivelse fra bandet. Toxophilus (diskussion) 1. okt 2019, 12:27 (CEST)

 •   Formalia@Metalindustrien: du har måske en mening, da du har oprettet artiklen. Toxophilus (diskussion) 1. okt 2019, 12:27 (CEST)
 •   Slet - hvis ikke der er en artikel om bandet, så virker det mystisk at beholde en artikel om en demo de har udgivet. Toxophilus (diskussion) 1. okt 2019, 12:27 (CEST)
 •   Slet Bandet virker ikke så aktive, men jeg kan ikke vurdere deres betydning, men en artikel om demoen må høre under en evt. artikel om bandet.--Kim Bach (diskussion) 1. okt 2019, 14:35 (CEST)
 •   Slet - En demo fra et stort set ukendt band, er ikke notabelt.--Kjeldjoh (diskussion) 4. okt 2019, 14:22 (CEST)
 Konklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 15:47 (CET)

Sletningsforslag: Kahrius

Kahrius har stået med notabilitetsskabelon på siden 2018. Lad os se på det. ifølge proff.dk er der 5-9 ansatte og deres hjemmeside angiver 5. Der er ikke noget om omsætning, men et resultat på 1,45 mio sidste år. Ifølge denne artikel, udgiver de gennemsnitligt 1 bog om dagen, og artiklen handler om, hvor nemt det er for ikke-forfattere at blive udgivet. Der er flere eksempler på debutanter, der bruger selskabet her og her. Flere "rigtige" forfattere har også brugt forlaget heriblandt Piet van Deurs og Eske Holm.

 •   Slet - Lillebitte og uinteressant forlag. Toxophilus (diskussion) 3. okt 2019, 14:02 (CEST)
 • Lille   Behold - Jeg er lidt i tvivl; forlaget har tilsyneladende eksisteret siden 1974, og det er i hvert fald længe før selvudgivelsesbølgen. Piet van Deurs har udgivet en selvbiografi på forlaget, men i øvrigt tilsyneladende ikke så mange andre bøger. Jeg kan finde to bøger af Eske Holm, der dog har udgivet mange flere. Til gengæld kunne man medtage, at forlaget udgiver en række årbøger, fx med tegninger af Jens Julius Hansen samt striber med Statsministeren. Forlagets alder samt ikke mindst de sidstnævnte udgivelser peger mod behold. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 3. okt 2019, 15:31 (CEST)
 •   Kommentar/  Neutral - Et forlag med 45 år på bagen og en lang række af udgivelser bag sig mener jeg har bevist sin relevans. Artiklen er dog ikke særlig velskrevet, og der skal gerne noget mere på. Så foreløbig neutral. --Pugilist (diskussion) 3. okt 2019, 15:58 (CEST)
 •   Behold måske skal de flyttes til en side for "MinEgenBog" som ser ud til at blive anvendt synonymt, og er der hvor hovedaktiviteten finder sted. Hos nogle boghandlere kan jeg finde 148 titler fra Kahrius og bibliotek.dk returnerer 215 titler når man søger på MinEgenBog.dk som forlag. Jeg vurderer at forlaget understøtter udgivelsen af smalle bøger, herunder selvbiografier og lokalhistorie, men også skønlitteratur og almindelige biografier. Assisteret selvudgivelse, som forlaget faciliterer, kan være et springbræt for en senere karriere. Selve artiklen kræver naturligvis wikificering.--Kim Bach (diskussion) 3. okt 2019, 21:57 (CEST)
 •   Vent   Slet - Det lader til at der godt kan skrives en artikel om virksomheden. Men som den fremstår på nuværende tidspunkt hælder jeg til Slet.--Kjeldjoh (diskussion) 4. okt 2019, 14:29 (CEST) Det lader ikke til at der har været interesse for at forbedre artiklen, så derfor har jeg ændret til Slet.--Kjeldjoh (diskussion) 22. okt 2019, 08:46 (CEST)

Sletningsforslag: Peter Johan Sønderby-Wagner

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

KnudW har stillet spørgsmålstegn ved notabiliteten af Peter Johan Sønderby-Wagner. Lad os få det afklaret. Han har grundlagt Freeway Holding, der bl.a. driver dating.dk, og har 5 roller i dansk erhvervsliv ifølge proff.dk. Han har tjent en del penge, nok til en strandvejsvilla, som er blev sat til salg for over 20 mio. kr sidste år, men den er åbenbart svær at komme af med. Der bliver listet en række priser i artiklen, som han/hans firmaer har opnået, men er det nok? Toxophilus (diskussion) 4. okt 2019, 13:36 (CEST)

 •   Sammenskriv til Freeway Holding - Når aviserne skriver om ham, så er det altid med "stifteren af dating.dk", dvs. det er virksomheden og ikke personen der er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 4. okt 2019, 15:00 (CEST)
 •   Sammenskriv med Freeway Holding - ikke notabel i mine øjne, men hans virksomhed er måske. Rmir2 (diskussion) 4. okt 2019, 15:43 (CEST)
 • lille   Behold - Jeg mener generelt det er en forkert vej at gå, at identificere en person med ét firma (son han forøvrigt er trådt ud af), - i det her tilfælde har han haft flere aktiviteter, og er forholdsvis ung, så mere kan komme til. Almen interesse og priser burde være tilstrækkelig til at begrunde notabiliteten, men artiklen kunne bruge en opdatering. - Nico (diskussion) 4. okt 2019, 16:03 (CEST)

Sletningsforslag: Vio.Me

Vio.Me har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Både Pugilist og SorenRK har været i tvivl om notabiliteten ifølge artikelhistorikken. Har fundet en video om den her. Toxophilus (diskussion) 4. okt 2019, 13:41 (CEST)

 •   Formalia@MLA-26N: som artikelopretter har du måske en mening.
 •   Slet - Jeg kan ikke se, hvad der gør fabrikken interessant. Toxophilus (diskussion) 4. okt 2019, 13:41 (CEST)
 •   Kommentar - Virksomheden blev en del omtalt i venstreorienterede medier i tiden, hvor Grækenland havde sin langstrakte gældskrise. Der var noget revolutionsromantisk over de stolte arbejdere, der overtog produktionsmidlerne og i socialismens og koorporationens ånd drev fabrikken videre. Der var tidligere nogle artikler også på andre wiki'er, men det ser ud som om, at de er slettet i dag. Der er dog stadig ret meget materiale om dem på nettet og de er blevet omtalt også i mainstream medier. I og med, at fabrikken er blevet omtalt ganske bredt i internationale medier som et symbol på venstrefljsaktivisme, kan der være en idé i at have artiklen. JEg har dog ikke stærke følelser for den. --Pugilist (diskussion)
 •   Slet - medieomtale gør ikke i sig selv notabel. Findes åbenbart heller ikke på andre sprog. Rmir2 (diskussion) 4. okt 2019, 15:42 (CEST)
@Rmir2: Du skrev for en uge siden ""så længe der kan findes materiale, så er der også grundlag for at skrive en artikel". Der findes rigtig meget materiale om Vio.Me - en hel del mere end en inferiør vej i Næstved. Med din oneliner "medieomtale gør ikke i sig selv notabel", må jeg erkende, at jeg har svært ved at følge din logik. Husk at det er kvaliteten af argumenterne, som der (burde) lægges vægt på i disse diskussioner. --Pugilist (diskussion) 4. okt 2019, 21:26 (CEST)
Du har ret, min formulering var for slagordsagtig. Naturligvis vurderer jeg på grundlag af hvad jeg kan læse i artiklen. Du henviser til "rigtig meget materiale om Vio.Me" men det kan ikke ses ud af artiklen, og uden det har jeg kun den foreliggende udgave at bedømme emnet på. Hvis du udvider denne artikel på grundlag af det materiale, du siger, at du har, så vil jeg gerne revurdere min holdning til artiklen. Rmir2 (diskussion) 5. okt 2019, 07:06 (CEST)
 •   Slet - Jeg tager ikke stilling til om virksomheden er notabel, men som artiklen fremstår på nuværende tidspunkt, er den {{Uencyklopædisk}} og kan slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 7. okt 2019, 12:31 (CEST)

Sletningsforslag: Viltoft

Viltoft har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os afklare dette. Ifølge artiklen har selskabet rådgivet Metroselskabet siden 1994 og var også advokater i tamilsagen. Der er 21 medarbejdere og det blev grundlagt i 1974. CVR og proff.dk, sidstnævnte angiver en omsætning på 31 mio. i 2018. artikel i berlingske. Er det nok? Toxophilus (diskussion) 4. okt 2019, 13:46 (CEST)

 •   Formalia @Nolibrarian: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 4. okt 2019, 13:46 (CEST)
 •   Slet - Det er et advokatfirma som så mange andre. Ligesom alle andre konsulenthuse har de sikkert haft notable kunder, men det gør ikke konsulenthuset notabelt. --Pugilist (diskussion) 4. okt 2019, 14:32 (CEST)
 •   Slet- Som Pugilist er inde på, at gør ens kunder ikke én selv notabel. Restuaranter bliver heller ikke notable af, at statsledere og rockstjerner kommer på besøg. Omsætning og medarbejderantal er langt under grænsen for automatisk notabilitet. Toxophilus (diskussion) 4. okt 2019, 14:48 (CEST)
 •   Slet- enig med Pugilist. Rmir2 (diskussion) 4. okt 2019, 15:40 (CEST)
 •   Slet - De har været advokat på sager, hvor sagen er notabel, men jeg kan ikke finde noget der tyder på at de som virksomhed selv er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 7. okt 2019, 12:41 (CEST)

Sletningsforslag: Abildhauge A/S

Abildhauge A/S har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Ifølge proff.dk er der 10-19 ansatte og en fortjeneste på knap 6 mio. kr i 2019. Google giver mest facebook, linkedin og lignende til virksomheden selv. Toxophilus (diskussion) 7. okt 2019, 15:58 (CEST)

 •   Slet - Der er ikke nok ekstern omtale til at retfærdiggøre en artikel. Der er masser af den slags små ingeniørvirksomheder, men det gør dem ikke mere notable. Toxophilus (diskussion) 7. okt 2019, 15:58 (CEST)
 •   Neutral men hælder til   Slet - Firmaet kunne være interessant, hvis der var en mere uddybende forklaring på dets virke og betydning, men i den foreliggende form er notabiliteten ikke godtgjort. Rmir2 (diskussion) 7. okt 2019, 18:55 (CEST)
 •   Slet - Den eneste omtale jeg kan finde om virksomheden, er om en konflikt med det autonome miljø, ifm. et byggeprojekt i Folkets Park (København). Se Jyllands-Posten og Berlingske. Men det mener jeg ikke er grundlag for en artikkel.--Kjeldjoh (diskussion) 8. okt 2019, 07:49 (CEST)

Sletningsforslag: Til sommer

Til sommer har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, hvor jeg var så fræk at stille spørgsmålstegn ved relevansen. Det er en meget kort artikel uden kilder. Spørgsmålet er, om den ville gøre sig bedre som en notits i artiklen om Hanne-Vibeke Holst. Der er lidt indholdsløse omtaler på både litteratursiden og Holsts egen hjemmeside. Toxophilus (diskussion) 7. okt 2019, 16:08 (CEST)

 •   Slet - Artiklen er stort set indholdsløs, og de ultrakorte referat virker som om det er taget fra bagsiden af bogen. Hvis nogen vil finde nogle kilder og komme med en bedre opsummering af plottet samt evt. salgstal, så vil jeg gerne tale for behold, men ellers synes jeg, at den skal slettes. Toxophilus (diskussion) 7. okt 2019, 16:08 (CEST)
 •   Slet - Artiklen forklarer ikke notabiliteten. At bogen er skrevet af en bestemt forfatter giver ikke automatisk notabilitet, og et resume er ikke godt nok. Rmir2 (diskussion) 7. okt 2019, 18:51 (CEST)
 •   Slet - Enig med de forrige: artiklen er oprettet af en anonym bruger, så vi kan ikke få dennes indspark. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 7. okt 2019, 22:50 (CEST)
 •   Sammenskriv til Hanne-Vibeke Holst, og efterlad et redirect. Jeg mener ikke vi skal vurdere notabilitet af de enkelte bøger, når forfatteren er notabel. Men denne artikel er for kort og uden kilder, så den kan ændres til et redirect til forfatteren. Hvis der senere er nogen der har lyst til at skrive en fuld artikel om bogen (eller bedre, om Louise-trilogien), så er de velkommen til at gøre det.--Kjeldjoh (diskussion) 8. okt 2019, 08:09 (CEST)
 •   Slet - Hvis ikke der er andet relevant at skrive om bogen end et referat, er der ingen grund til at have en artikel. Artiklen Chicken, der også omhandler et værk af Hanne-Vibeke Holst, har et lignende problem. --DenBlaaElg (diskussion) 8. okt 2019, 11:56 (CEST)
 •   Kommentar - Det er et generelt problem i Kategori:Bøger efter forfatter, at artiklerne blot er korte resumer uden kilder. Det betyder ikke at jeg mener at der skal oprettes en masse sletningsforslag på disse. Tilsvarende er der mange af artiklerne i Kategori:Album efter kunstner der ikke har anden information end udgivelsesår og track-liste. Men så længe at kunstneren er notabel, mener ikke vi skal vurdere notabilitet af de enkelte værker.--Kjeldjoh (diskussion) 8. okt 2019, 12:50 (CEST)
 •   Slet - Kunne være notabel, men artiklen er så kort at den kan slettes uden videre. Hvis nogen vil skrive en ny er der ikke gået noget tabt ved at slette den nuværende artikel. --Honymand (diskussion) 8. okt 2019, 21:07 (CEST)

Sletningsforslag: Kasino velkomstbonusser

Artiklen om Kasino velkomstbonusser er oprettet for noget tid siden af Bruger:AmiriSmugs. Artiklen er ligeledes for noget tid siden markeret med bl.a. {{notabilitet}}. Da den har stået noget tid, tages den som et formelt sletteforsalg.

 •   Slet Der er en række kilder i artiklen, hvilket overholder det mere sort/hvide formalia, men artiklen fremstår desuagtet som noget uencyklopædisk, og under alle omstændigheder er det om et særdeles snævert emne. Sprogligt bør overskriften under alle omstændigheder være i ét ord, hvilket illustrerer det lidt fjollede udtryk. Indholdet er tilsyneladende også blot en beskerivelse af, at online kasinoers bonusser er undergivet regulering. Dette kan sagtens skrives ind i artiklen kasino. Der er selvfølgelig ikke tilsvarende artikler om kasino velkomsbonusser på andre sprog. --Pugilist (diskussion) 10. okt 2019, 09:24 (CEST)
 •   Slet/  Sammenskriv - Jeg er helt enig i, at emnet er for snævert, og den del, der er encyklopædisk relevant, kan skrives ind i Kasino. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 10. okt 2019, 10:21 (CEST)
 •   Sammenskriv til Kasino (den del af artiklen der er relevant), og efterlad et redirect. Emnet er for snævert til en selvstændig artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 10. okt 2019, 10:40 (CEST)
@Kjeldjoh: Giver det nogen mening med en redirect ? Ordet er nonsens. Måtte nogen mod forventning søge på ordet "velkomstbonus" vil søgeresultatet dukke op i kasino. --Pugilist(diskussion) 10. okt 2019, 10:45 (CEST)
Nej, du har ret.--Kjeldjoh (diskussion) 10. okt 2019, 13:56 (CEST)
 •   Slet - ikke et notabelt emne i sig selv. Rmir2 (diskussion) 10. okt 2019, 12:25 (CEST)
 •   Neutral med en vægt mod   Sammenskriv - hvis det er et grundlæggende begreb indenfor spil, og det lader til at være kontroversielt, og at der er muligvis er specielle danske lovgivningsforhold, så kan det gøre en selvstændig artikel relevant. Begrebet findes på enwiki, men ikke i sin egen artikel. Artiklen fremstår heller ikke neutral. Men jeg hælder mest til sammenskriv med Kasino. --Kim Bach (diskussion) 10. okt 2019, 13:46 (CEST)
 •   Sammenskriv - Kunne vi ikke lave det om til en NPOV-artikel om onlinekasinoer? --Inc (diskussion) 17. okt 2019, 16:59 (CEST)

Sletningsforslag: Merete Kjellow

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Merete Kjellow har medvirket i én film. Det lykkedes mig ikke at finde anden relevant information på nettet. —Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 16. okt 2019, 00:06 (CEST)

 •   Slet —Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 16. okt 2019, 00:06 (CEST)
 •   Formalia @128.76.169.138: Som artikelopretter har du måske noget at have sagt. —Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 16. okt 2019, 00:08 (CEST)
 •   Slet - En enkelt birolle er ikke nok til en artikel. Artikelopretter er desuden tilsyneladende {{Tæt på}} (har info der ikke umiddelbart kan verificeres).--Kjeldjoh (diskussion) 16. okt 2019, 08:13 (CEST)
 •   Slet - Uanset de øvrige indvendinger er artiklen ganske enkelt for kort. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 16. okt 2019, 12:25 (CEST)
 •   Kommentar @128.76.169.138: Du har gjort det arbejde at finde Merete Kjellow i kirkebogen. Måske du kan forklare hvorfor du mener der skal være en wikipedia artikel om hende?--Kjeldjoh (diskussion) 16. okt 2019, 16:01 (CEST)
 •   Behold - jeg synes at artiklen er ja kort, men relevant og ydre mere så findes hun i flere forskellige databaser, så hvorfor må hun så ikke være i denne ? --Zoizit (diskussion) 16. okt 2019, 18:01 (CEST)
 •   Kommentar @Zoizit: Det er nemt at komme i de databaser. Hvis jeg kiggende mere efter det, kunne jeg nok finde flere end dem, som jeg har fundet indtil nu. Det er netop det, som jeg har brugt Wikidata til - registrere hvad jeg kan finde af objektive referencer. Det eneste sted, hvor der har været informationer ud over rollen, er danskefilm.dk - men det er mest familieforhold og men der er ikke noget, som er karriererelevant. Så jeg hellere imod   Slet --Steen Th (diskussion) 16. okt 2019, 18:27 (CEST)
 •   Neutral jeg har det altid svært med disse diskussioner, hvor jeg ikke har den fornødne viden til at vurdere nævneværdigheden, netsøgninger er ikke sandhedsvidner. Den film hun har spillet med i er denne Takt og tone i himmelsengen. De film er klart tidsdokumenter, men omtalen af Merete Kjellow i den artikel er nok tilstrækkelig, og fællesskabets energi er nok bedre brugt på på at forbedre den artikel. --Kim Bach (diskussion) 16. okt 2019, 21:37 (CEST)
 •   Behold pga hun findes i mindst fire filmdatabaser - så vel også her på wiki. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. okt 2019, 22:15 (CEST)
 • @Villy Fink Isaksen: Antal filmdatabaser betyder intet - alle databaser optager revl og krat så længde det er på de officielle kreditlister.. --Steen Th (diskussion) 16. okt 2019, 22:35 (CEST)
 •   Slet - Wikipedia er en encyklopædi, ikke en filmdatabase. Hvis ikke der er kilder nok til at kunne skrive en encyklopædisk artikel om emnet, er der ingen grund til at have artiklen. --DenBlaaElg (diskussion) 16. okt 2019, 22:42 (CEST)
 •   Kommentar @Steenth: og "ping|andre" I en encyklopædi er al menneskelig viden fremstillet i særskilte artikler. Altså også viden om Merete Kjellow. (der er vel ingen grund til at slette viden) --Villy Fink Isaksen (diskussion) 16. okt 2019, 23:10 (CEST)
Vi sletter ikke viden, vi sletter artikler på Wikipedia, som ikke opfylder vores norm Wikipedia:Kriterier for artikler. "Har emnet almen interesse?" Nej, hun er f.eks. ikke omtalt i medierne. "Hvor meget er der at skrive om?" En enkelt birolle i en film fra 1972, er ikke nok til en artikel. "Hvor "unikt" er emnet?" Der findes gennem tiden mage personer i verden, som har haft enkelt biroller, men hvis erhverv er noget andet. De har ikke relevans alle sammen. "Er Wikipedias artikler nået til det "detaljeringsniveau"?" Nej, bare på artiklen Takt og tone i himmelsengen er der flere røde links på skuespillere, som har medvirket i flere film end Merete Kjellow. Hvis vi ikke skal sætte et minimum for notabilitet, så er det mange artikler der er blevet slette på denne baggrund, som skal gendannes.--Kjeldjoh (diskussion) 17. okt 2019, 08:09 (CEST)
Kjeldjoh, du er meget skråsikker på at hun ikke opfylder kriterierne, mangel på omtale i medierne kan ikke sættes lig med at "emnet ikke har almen interesse", og hvor dybt har du egentlig søgt? Nå, dette er en mere principiel debat som er off-topic her, on-topic så har jeg indikeret   Neutral, afspejlende at emnet "nok ikke" har almen interesse. --Kim Bach (diskussion) 17. okt 2019, 14:25 (CEST)
Kim Bach: Nej, jeg er ikke sikker på at hun ikke opfylder kriterierne, men jeg er sikker på at artiklen ikke dokumentere at hun opfylder kriterierne.--Kjeldjoh (diskussion) 17. okt 2019, 14:34 (CEST)
Det kan vist roligt ændres til vished, men jeg synes det lyder lidt som omvendt bevisførelse, det skyldes sikkert at jeg ikke denne forstår denne proces ordentligt, specielt fordi jeg først fornylig er begyndt at tage aktivt del i den, og det virker meget meningsfyldt for mig pt. --Kim Bach (diskussion) 17. okt 2019, 15:22 (CEST)
Jeg forstår ikke ræsonnementet, at fordi en person findes i databaser over skuespillere, så er vedkommende relevant til en artikel på Wikipedia. Der er ca. 100.000 profiler på Filmdatabasen, og ca. 40 mio. skuespillere på IMDb. Til sammenligning har vi knapt 7000 biografier for skuespillere på dk-wiki.--Kjeldjoh (diskussion) 17. okt 2019, 16:25 (CEST)
Ok - hun er selvfølgelig ikke den mest berømte eller kendte, men hun har da medvirket i en film og står på rollelisten. I bund og grund ser jeg ikke grund til at fjerne, information (det er ovenikøbet kildebelagt). --Villy Fink Isaksen (diskussion) 17. okt 2019, 16:30 (CEST)
@Villy Fink Isaksen: Hvad er for nogle informationer, som mistes? Jeg har kan kun se 2 oplysninger. At hun har haft en rolle i en film - det står på kreditlisten på filmen og det kommer på Wikidata også - og en fødselsdato - det er registeret på Wikidata med kilde. Links til filmdatabaser findes i Wikidata. Så alt information er et sted.
Problemet er, at der er ikke mere information end rollen og en fødselsdato - er meget lidt til en artikel. Og vi har et hav af personer som, hvor vi ved meget lidt om dem. Hun er et ud 6 kvinder, som har kun haft et film-rolle i den film. Af de øvrige 5 er der en, som har haft en karriere som skuespiller. De sidste 4 kan jeg ikke finde noget om. Vi har tusindvis af medvirkende, som kun kendes på rollen. Jeg vil gerne nøjes med at registrere dem i Wikidata efterhånden. Men det tager tid at håndtere. Hvis der er nok informationer end bare oplysninger om en rolle - så kunne man overveje en artikel. --Steen Th (diskussion) 18. okt 2019, 10:04 (CEST)
@Steenth: Udtalte Jimmy Wales ikke engang noget der ligner: "Målet med Wikipedia har altid været og vil fortsat være at skabe en verden, hvor alle mennesker har fri adgang til summen af al menneskelig viden."?
Information er der omend den ikke er særlig stor, jeg mener ikke korte opslag skal slettes især ikke de kildebelagte. --Villy Fink Isaksen (diskussion) 18. okt 2019, 10:28 (CEST)
 •   Slet - Er medvirken i én enkelt (perifær) film encyklopædisk relevant? Jeg finder det ikke rigtigt i dette tilfælde. Har dog tilføjet oplysninger om hendes primærerhverv som sygeplejerske. Hun er nævnt 33 gange i Mediestream i årene mellem 1969 og 1999 - men jeg ved ikke for hvad. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 30. okt 2019, 21:38 (CET)
 •   Slet— den er for tynd. Mvh|KnudW (diskussion) 30. okt 2019, 21:48 (CET)
 •   Slet - Hendes primære virke har været sygeplejerske, og der har hun vist bare passet sit arbejde og ikke gjort sig notabel. Hendes ene medvirken i en film kan dårligt betragtes som en karriere, så jeg mener, at vi kan tillade os at slette denne artikel. Det var ikke en rolle, som gjorde hende omtalt. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 09:56 (CET)

Sletningsforslag: Pia Callesen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Pia Callesen er en psykolog, som driver egen klinik. Hun har udgivet et par selvhjælpsbøger på Politikens Forlag og skrevet en ph.d.-afhandling og to videnskabelige artikler, men er det nok til en artikel? Artiklen er oprettet af Bruger:Optimeo, der er permanent blokeret for benyttelse af flere forskellige brugerkonti, og bærer præg af at være bestillingsarbejde, jf. artikelhistorikken. --Økonom (diskussion) 20. okt 2019, 14:59 (CEST)

  Kommentar Hvis du skriver disse kilder ind i artiklen, tror jeg roligt, vi kan konkludere på forslaget. Jeg er fortsat for at beholde artiklen og deler - parentes bemærket - ikke de ovenstående bekymringer, da artiklen, som du også skriver, er endog meget sober læsning. Der er også meget andet at skrive, som jeg desværre tror er gået tabt i beskæringen af den oprindelige reklametekst, men noget kan måske gendannes med kildebelægning? Fortsat det gode arbejde. --Druidsaki (diskussion) 22. okt 2019, 10:46 (CEST)
  Kommentar Hej Druidsaki. Når du skriver, at jeg skal skrive kilderne ind i artiklen, mener du så bare nederst i referencelisten eller skal jeg forsøge, at skrive mere omkring linkene? JEg tænker umiddelbart, at hendes medlemsskab af Depressionsforeningens ekspertpanel er tilpas objektivt til at fremgå af selve beskrivelsen og vil det være ok at skrive, at "Pia Callesen er ofte brugt som ekspert på stress, angst og depression i danske medier, hvor hun også jævnligt deltager i debatten med indlæg og kronikker" og så lægge links i referencerne nederst?Bruger:LMandal
@LMandal: 1) Anvende dem til at underbygge eksisterende afsnit og 2) som belæg for nyt indhold. Men prøv at holde det sprogligt kort og faktuelt (encyklopædisk). EDIT: Ja, den foreslåede tekst er for mig at se en rimelig konstatering på baggrund af artiklerne. Men husk at placere referencerne korrekt ift. at dokumenter hhv. brug som ekspert og deltagelse i debatten i øvrigt. --Druidsaki (diskussion) 23. okt 2019, 11:19 (CEST)
@Druidsaki:Nu har jeg endelig lidt tid til at lave de sidste rettelser, men jeg kan ikke helt finde ud af, at lægge link ind under "Reference"-afsnittet. Kan du hjælpe med en forklaring eller simpelthen putte ovenstående links ind i referencelisten for mig? :-) Bruger:LMandal
@LMandal: Du skal indsætte kilden efter det udsagn, der skal underbygges. Kilderne optræder automatisk under Referencer, når man indsætter {{reflist}}. I visuel editor anvender du i værktøjslinjen Kilde > Simpel og indsætter url'en. Det svarer til i teksteditoren at indsætte <ref>url</ref>. Hvis samme link anvendes flere steder, kan du anvende Kilde > Genbrug eller i teksten angive <ref name="navn">url</ref> er dernæst indsætte <ref name="navn" />. Vil du på sigt gå lidt mere grundigt til værks, kan du anvende referenceskabeloner som f.eks. cite web. De ser således ud <ref>{{cite web |url= |title= |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |website= |publisher= |access-date=2019-10-28}}</ref> og kan findes i visuel editor ved at vælge Kilde > Simpel > Indsæt > Skabelon og fremsøge cite web eller en af de andre. Du kan læse mere på Wikipedia:Referencer. I udgivelseslisten ville jeg ikke indsætte referencer efter titlerne, men derimod anvende cite-skabelonerne uden <ref>-opmærkning som med de to artikler. --Druidsaki (diskussion) 28. okt 2019, 20:57 (CET)
  Kommentar Der har været nogen diskussion i dette forslag, men den har ikke adresseret det forhold, som de fleste har peget på som det afgørende problematiske, nemlig det klare element af selvpromovering hos artiklens hovedforfatter(e). Det er nu engang i modstrid med dansk Wikipedias politik, at såvel nærtstående som betalte professionelle opretter artikler om deres arbejdsplads/familiemedlemmer/betalende klienter osv., og jeg synes ikke, det gør sagen bedre, at man fremturer efter at være blevet gjort opmærksom på, at det er en overtrædelse af retningslinjerne. Samtidig kan jeg ikke se, at diskussionen har ændret afgørende på, at notabiliteten under alle omstændigheder i bedste fald vil være i en gråzone. De to forhold i forening gør, at jeg ikke ser nogen grund til at ændre min oprindelige holdning. Jeg vil ikke konkludere i en diskussion, jeg selv har oprettet, men synes, at tilkendegivelserne her samlet peger på en sletning, og sådan har situationen været i over en uge. Økonom (diskussion) 6. nov 2019, 19:54 (CET)
 Konklusion:
Konsensus om sletning af artiklen. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 11:06 (CET)

Sletningsforslag: Jacob Kofler

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jacob Kofler har stået med notabilitet siden 2018. Lad os få det afklaret. SorenRK har sat {{tætpå}}, med teksten kun ham selv eller hans redaktør kan vide, hvornår en uudgivet bog bliver færdig. Han har produceret og skrevet manus til en række tv-produktioner ifølge imdb og han har skrevet Esportens danske helte, der udkom i 2018. Han har desuden produktionsselskabet Highwire. Tilsyneladende har han også medvirket med lidt småting på forskellige musikalbums if ølge discogs. Er det nok? Toxophilus (diskussion) 21. okt 2019, 10:21 (CEST)

 •   Slet - Han er på grænsen, men hans produktioner er primært smådokumentarer og lignende, og den ene bog han har fået udgivet er vist blot et øjebliksbillede, som jeg kan have svært ved at se relevansen af om 10 år. Toxophilus (diskussion) 25. okt 2019, 10:38 (CEST)
 •   Slet - Artiklen handler primært om hvad produktionsselskabet har produceret og vundet af priser, ikke om Jacob Kofler selv. Desuden mangler der kildehenvisninger til sekundære kilder. --DenBlaaElg (diskussion) 6. nov 2019, 23:01 (CET)
 •   Behold - Relevant kildebelagt information, - ser ingen grund til at slette. Nico (diskussion) 6. nov 2019, 23:56 (CET)
 •   Slet - Ikke notabel på det foreliggende grundlag. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:13 (CET)

Sletningsforslag: Gadens Børn

Gadens Børn har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Der er tale om {{tætpå}} idet opretteren er erklæret "supporter" af organisationen. Der findes en hjemmeside, de afholder et gallaarrangement (også omtalt her, hvor der indsamles penge. i 2018 blev der indsamlet 1 mio kr. Der er også omtale på verdensbedstenyheder.dk og SN.dk. Er det nok?

Se også sletningsforslaget for Pia Lindell Qwist, som stiftede foreningen. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2019, 10:48 (CEST)

 •   Formalia @GB Supporter: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2019, 10:48 (CEST)
 •   Behold - Artiklen trænger til en omskrivning, men jeg mener at organisationen har opnået tilstrækkelig omtale til at være notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 21. okt 2019, 11:30 (CEST)
 •   Behold - jeg er også stemt for at beholde artiklen. Vi har vist ikke nogen eksplicit politik for velgørende foreninger, men denne er officielt godkendt af skattemyndighederne som fradragsberettiget. Det lyder for mig som et rimeligt kriterium for, at der vil være en offentlig interesse for at kunne finde oplysninger om foreningen.--Økonom (diskussion) 21. okt 2019, 19:31 (CEST)
 •   Behold - En mindre organisation, men det kan ikke udelukkes, at interesserede vil søge neutral information om dem. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 10:05 (CET)

Sletningsforslag: Pia Lindell Qwist

Pia Lindell Qwist har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Der er tale om {{tætpå}} idet opretteren er erklæret "supporter" af organisationen Gadesn Børn, som hun har oprettet. Den er Wikipedia:Sletningsforslag/Gadens Børn også indstillet til sletning. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2019, 10:48 (CEST)

 •   Formalia @GB Supporter: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2019, 10:48 (CEST)
 •   Slet - muligvis kan der argumenteres for, at organisationen, som hun har startet, er notabel, men det gør ikke, at hun er det. At der har været kongelige med til et arrangement gør ikke hende mere interessant. Hun har sikkert masser af god karma på kontoen, men det giver ikke notabilitet. Toxophilus (diskussion) 21. okt 2019, 10:48 (CEST)
 •   Sammenskriv til Gadens Børn og efterlad et redirect. Det er organisationen, og ikke hende som person, der er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 21. okt 2019, 11:27 (CEST)
 •   Slet - Jeg har svært ved at se, at hun opfylder nogen af dawp's notabilitetskriterier, selvom foreningen efter min mening er notabel. Jeg synes ikke ligefrem, det vil være problematisk at "sammenskrive" og dermed efterlade en redirect med hendes navn, men ser heller ingen særlig grund til at bevare en sådan. --Økonom (diskussion) 21. okt 2019, 19:35 (CEST)
 •   Sammenskriv via redirect til Gadens Børn. --Morten1997 (diskussion) 23. okt 2019, 13:16 (CEST)
 •   Slet/  Sammenskriv til Gadens Børn. Flere afsnit i artiklen handler mere om Gadens Børn end om Pia Lindell Qwist. Der er derudover intet i artiklen, der begrunder, at hun som person skulle være notabel. --DenBlaaElg (diskussion) 6. nov 2019, 23:17 (CET)
 Konklusion:
Enighed om, at artiklen bør slettes eller sammenskrives. Jeg har skrevet nogle få dele ind i artiklen om organisationen; meget stod begge steder, og meget er fyld/reklame, så det er behersket, hvad der er skrevet ind. Ønsker andre at fylde mere på, kan det gøres. Der oprettes redirect. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 10:03 (CET)

Sletningsforslag: Guirlanden

Guirlanden har stået med notabilitet siden 2018. Lad os tage diskussionen. Det skulle angiveligt en af de ældste kunstnersammenslutninger uden for København, men "en af de ældste" er ikke det samme som "den ældste", der jo ofte er notabilitetsgivende (EDIT: den ældste er Den Fynske Forårsudstilling fra 1929). Artiklen er blottet for kilder, og indeholder ikke engang en liste over, hvem der er med i sammenslutningen. De har en hjemmeside, hvor man bl.a. kan læse at den er fra 1968 og at de årligt har lavet udstillinger i Århus Kunstbygning. Der er omtale af deres 50-års jubilæumsudstilling på kunsten.nu og cyf.dk

 •   Formalia @Molteriet: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:17 (CEST)
 •   Slet - Ud fra artiklen kan jeg ikke læse notabiliteten. Det eneste, som kan tale for at beholde, er at den trods alt har rundet de 50 år, men jeg ved ikke hvor almindelige kunstnersammenslutninger er, og hvor længe det "plejer" at bestå. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:17 (CEST)
 •   Vent - Jeg er i tvivl. Når man kigger på Kategori:Kunstnersammenslutninger_fra_Danmark, så er det et generelt problem, at mange af artiklerne er meget korte. Denne forening virker til at have haft en stabil drift i mange år, så der må være mere at fortælle.--Kjeldjoh (diskussion) 22. okt 2019, 09:15 (CEST)
 •   Behold Det er i situationer som denne, at en bruger som Bruger:Krabat måske kunne oplyse os en smule? Jeg tror, at kunstnersammenslutninger har spillet og spiller en væsentlig rolle i kunstverdenen bl.a. som udstillere, men de nok lider under samme forbandelse som kunsten i øvrigt, at omtalen oftest er sparsom. Se i øvrigt liste over sammenslutninger: https://www.bkf.dk/ny-oversigt-over-kunstnersammenslutninger-i-danmark/. Deres samråd udpeger et medlem til Statens Kunstfonds repræsentantskab. Jeg hælder derfor til at beholde. --Druidsaki (diskussion) 22. okt 2019, 11:10 (CEST)
 •   Behold denne kunstnersammenslutning vurderer jeg, uden på nogen måde at være ekspert, er betydningsfuld i det Aarhusianske kunstnermiljø, jeg synes det fortsat skal overlades til fællesskabet at forbedre denne artikel. --Kim Bach (diskussion) 22. okt 2019, 18:50 (CEST)
 •   Slet - Intet i artiklen begrunder notabilitet. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:21 (CET)

Sletningsforslag: Profil Rejser

Profil Rejser har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, så lad os få det afklaret. Den har fuld plade i skabeloner med {{tætpå}}, da selskabet selv har redigeret den af mange omgange med flere profiler, ingen kilder og mangel på wikificering. Selskabet skulle være kåret som "Danmarks bedste Rejsearrangør" ved Danish Travel Awards ni gange, men har tilsyneladende aldrig vundet den, for mig, ukendte pris. De har en hjemmeside, og der er opslag på cvr og proff.dk, hvor der angives 5-9 medarbejdere. Ifølge denne artikel fra juni 2019 er der 60 medarbejdere, og i 2017 havde de et overskud på 3,5 mio. kr. I 2018 havde de et underskud på 3 mio. kr. ifølge finans.dk. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:25 (CEST)

 •   Formalia @Chrisalban: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:25 (CEST)
 •   Slet - reklameside for et uinteressant rejsebureau. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:25 (CEST)
 •   Slet - det fremgår ikke af den nuværende artikel hvori notabiliteten består. Rmir2 (diskussion) 22. okt 2019, 08:31 (CEST)
 •   Slet - Det er gået galt for proff.dk. Det er i holdingselskabet Travel House Group A/S at der er 5-9 medarbejdere. I Profil Rejser A/S var der i 2018 64 medarbejdere. Det er bedre at kontrollere den info på virk.dk. Deres omsætning er ikke offentlig i deres regnskaber, men min vurdering er at virksomheden er tæt på at være automatisk notabel. Dertil tror jeg også at virksomhedens ejer, Ditlev Gustav Wedell-Wedellsborg, er personligt notabel. Men som artiklen fremstår på nuværende tidspunkt, mener jeg at det bedste vil være at slette den, og så måske senere oprette en neutral artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 24. okt 2019, 08:39 (CEST)

Sletningsforslag: VisitNordsjælland

VisitNordsjælland har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Det er en af VisitDenmarks utallige underorganisationer, som vist findes for alle landsdele og tilmed for en lang række byer. Adskiller VisitNordsjælland sig fra VisitVestsjaelland, VisitRibe eller VisitRibe? På diskussionssiden argumenteres for, at der findes en artikel om VisitNordjylland, så den har jeg [[Wikipedia:Sletningsforslag/VisitNordjylland|også indstillet til sletning. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:39 (CEST)

 •   Formalia @The-maag: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:39 (CEST)
 •   Slet/  Sammenskriv - Vi skal ikke have artikler om alle de små underorganisationer af VisitDenmark. Denne artikel kan passende indskrives i artiklen VisitDenmark, og så kan der oprettes mindre afsnit med de store tværkommunale Visit-organisationer. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:39 (CEST)
 •   Behold - Jeg er stemt for at beholde artiklen. Artiklen bør have mere brødtekst med kildehenvisninger, således at artiklen bliver mere informativ.--Kontoreg(Henvendelse) 22. okt 2019, 09:38 (CEST)
 •   Neutral med vinge mod   Behold. Det handler om danske forhold. Man kan måske argumentere med at underartikler under VisitDenmark er nok. --Kim Bach (diskussion) 22. okt 2019, 18:57 (CEST)
 •   Kommentar som jeg læser artiklen, er VisitNordsjælland lokalt ejet og ledet - den er ikke ejet af VisitDenmark. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 30. okt 2019, 21:04 (CET)
 •   Behold - Organisatorisk er VisitNordsjælland organiseret som en forening (ser CVR.dk) og i følge hjemmesiden drevet af fem nordsjællandske kommuner. Der er næppe tvivl om, at organisationen samarbejder med VisitDenmark, men der er ikke belæg for at anse VisitNordsjælland for en del af VisitDenmark eller en underorganisation af denne. Organisationen må anses som en fælles kommunal organisation i området. Organisationen er i sagens natur udadvendt og det må derfor formodes, at der er en mulighed for, at interesserede brugere kunne have behov for at læse neutral information om, hvad og hvem VisitNordsjælland er for en størrelse. Artiklen er ikke reklamerende. Bemærk i øvrigt oprettes kommentarer på artiklens diskussionsside. --Pugilist (diskussion) 1. nov 2019, 08:03 (CET)

Sletningsforslag: VisitNordjylland

VisitNordjylland er en underorganisation af VisitDenmark. Er alle underorganisationerne notable?

Dette sletningsforslag er afledt af sletningsforslaget om VisitNordsjælland. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:41 (CEST)

 •   Formalia @Rasmus Konge: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:41 (CEST)
 •   Slet/  Sammenskriv - Som argumenteret andetsteds: Vi skal ikke have artikler om alle de små underorganisationer af VisitDenmark. Denne artikel kan passende indskrives i artiklen VisitDenmark, og så kan der oprettes mindre afsnit med de store tværkommunale Visit-organisationer. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 08:41 (CEST)
 •   Behold - Jeg er stemt for at beholde artiklen. Artiklen bør have mere brødtekst med kildehenvisninger, således at artiklen bliver mere informativ.--Kontoreg(Henvendelse) 22. okt 2019, 09:39 (CEST)
 •   Neutral med vinge mod   Behold. Det handler om danske forhold. Man kan måske argumentere med at underartikler under VisitDenmark er nok. --Kim Bach (diskussion) 22. okt 2019, 18:58 (CEST)
 •   Kommentar som jeg læser artiklen, er VisitNordjylland lokalt ejet og ledet - den er ikke ejet af VisitDenmark. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 30. okt 2019, 21:03 (CET)
 •   Behold - Samme bemærkninger som til det tisvarende sletteforslag om VisitNordsjælland. --Pugilist (diskussion) 1. nov 2019, 08:09 (CET)

Sletningsforslag: Fladlandssagaen

Fladlandssagaen er et rollespilsscenarie, der afholdes hver måned på rollespilsefterskolen Østerskov Efterskole. Artiklen har ganske vist flere henvisninger i artiklen, men det er alle til Østerskov Efterskoles hjemmeside, og alle links er døde. Der findes en hjemmeside. Ifølge denne artikel havde de 140 deltagere ved sæsonstart i 2017, hvilket var en rekord, og det skulle være et af de største rollespil i Jylland, hvilket jo er en elastikformulering, der ikke just placerer den i top 10 i Danmark. Øvrige hits på google er Fladlandssagaens egen formulering om sig selv fordelt på forskellige hjemmesider, der grundlæggende bare lister det som et eksisterende scenarie. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 09:24 (CEST)

 •   Formalia @Orkfsk: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 09:24 (CEST)
 •   Slet/  Sammenskriv - Det er sikkert er en fin rollespilskampagne, men den almene interesse for det synes at være stærkt begrænset. Til gengæld synes jeg, at det vil være fint at efterlade et redirect og skrive de relevante informationer ind i artikel om Østerskov Efterskole. Toxophilus (diskussion) 22. okt 2019, 09:24 (CEST)
 •   Slet/  Sammenskriv - Store dele af artiklen virker uencyklopædisk/reklamerende, og der er ingen kildehenvisninger til sekundær omtale. Kan sammenskrives med efterskolen. --DenBlaaElg (diskussion) 22. okt 2019, 15:11 (CEST)
 •   Slet/  Sammenskriv - Som argumenteret. --Morten1997 (diskussion) 23. okt 2019, 13:14 (CEST)
 •   Sammenskriv til Østerskov Efterskole og efterlad rediret. I modsætning til Shadowstone har Fladlandssagaen opnået at være aktiv i mange år. Det er stadig et snæver emne, men det er værd at nævne under efterskolen.--Kjeldjoh (diskussion) 24. okt 2019, 13:48 (CEST)
 •   Sammenskriv - Som de øvrige. Store dele af artiklen kan udelades. Det er meget snævert. --Pugilist (diskussion) 1. nov 2019, 08:20 (CET)
 •   Slet - kun interessant for særligt indviede. Ingen almindelig notabilitet. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:24 (CET)
 Konklusion:
Enighed om, at emnet ikke kan bære en selvstændig artikel. Der synes at være et ønske om en sammenskrivning medartiklen om efterskolen. Det vil jeg forsøge; dog vil jeg tillade mig at skære en hel del ned. Er der ønske om en mere fyldig indskrivning, må andre gøre det og/eller tage det op på diskussionssiden. —Pugilist (diskussion) 11. nov 2019, 21:21 (CET)

Sletningsforslag: Kajakcentrum

Kajakcentrum har stået med notabilietsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Oprettet af Gladkajak som brugerens eneste bidrag. De har en hjemmeside, opslag på cvr og proff.dk angiver omsætningen til under 2 mio.kr i 2018. Intet om medarbejdere, omsætning eller markedsandele i artiklen. Ifølge deres egen hjemmeside er de et af de ældste firmaer i Danmark med salg af kajakker, kanoer og tilbehør til disse. Er det nok? Toxophilus (diskussion) 23. okt 2019, 12:14 (CEST)

 •   Slet - Der er intet i artiklen, som tyder på notabilitet. Det er sikkert en fin lille biks, men encyklopædisk relevans mangler den stadig. Toxophilus (diskussion) 23. okt 2019, 12:14 (CEST)
 •   Slet - Jeg ser ikke noget der adskiller dem fra de øvrige kajakforhandlere.--Kjeldjoh (diskussion) 24. okt 2019, 14:03 (CEST)
 •   Slet - Der er intet i artiklen, der begrunder nogen som helst form for notabilitet. --DenBlaaElg (diskussion) 6. nov 2019, 23:25 (CET)
 Konklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 7. nov 2019, 14:08 (CET)

Sletningsforslag: Egen forsamlingshus

Egen forsamlingshus er en meget kort lille artikel om et forsamlingshus, der ud fra artiklen at dømme er fuldstændigt ligesom hundredevis af andre forsamlingshuse. Toxophilus (diskussion) 23. okt 2019, 14:19 (CEST)

Sletningsforslag: Vester Ulslev Forsamlingshus

Vester Ulslev Forsamlingshus er oprettet af Erik Damskier sammen med en lignende artikel om Øster Ulslev Forsamlingshus. Der er ingen referencer i artiklen. Er de notable?

 •   Slet - fra et lokalhistorisk perspektiv kan det måske være interessant, men der er rigtig meget af indholdet som er unødvendigt (i mine øjne), og den kan fint skrives ind (i en kortere mere opsummerende udgave) i artiklen om Vester Ulslev. Toxophilus (diskussion) 23. okt 2019, 14:22 (CEST)
 •   Sammenskriv til Vester Ulslev og efterlad et redirect. Det er et for snævert et emne til sin egen artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 25. okt 2019, 10:27 (CEST)
 •   Behold - Fin lille artikel. Værd at bygge videre på. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:28 (CET)

Sletningsforslag: Øster Ulslev Forsamlingshus

Øster Ulslev Forsamlingshus er oprettet af Erik Damskier sammen med en lignende artikel om Vester Ulslev Forsamlingshus. Der er ingen referencer i artiklen. Teksten kunne godt bruge en seriøs opstramning, så den bliver mere neutral og encyklopædisk. Er de notable?

 •   Slet - fra et lokalhistorisk perspektiv kan det måske være interessant, men der er rigtig meget af indholdet som er unødvendigt (i mine øjne), og den kan fint skrives ind (i en kortere mere opsummerende udgave) i artiklen om Øster Ulslev. Toxophilus (diskussion) 23. okt 2019, 14:24 (CEST)
 •   Slet - Jeg mener som udgangspunkt ikke, at landets talrige forsamlingshuse hver kan tilkomme en artikel. Det kan dermed være et principielt spørgsmål, der lægger sig i halen på den om folkeskoler mm., vi havde for nylig, og som jeg ikke kan finde lige nu. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 23. okt 2019, 15:08 (CEST)
 •   Kommentar@Amjaabc: Den er lige her. Det var faktisk fordi den diskussion ikke endte med nogen konklusion, selvom jeg flere gange forsøgte at samle diskussionen op, at jeg lige undersøgte, hvor mange forsamlingshuse-artikler vi egentlig havde, og hvordan kvaliteten var. Mvh. Toxophilus (diskussion) 23. okt 2019, 15:38 (CEST)
 •   Sammenskriv til Øster Ulslev og efterlad et redirect. Det er et for snævert et emne til sin egen artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 25. okt 2019, 10:32 (CEST)
 •   Behold - Fin lille artikel. Værd at bygge videre på. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:27 (CET)

Sletningsforslag: Vester Ulslev Brugsforening

Vester Ulslev Brugsforening er oprettet af Erik Damskier. Den er etableret i 1887, mens landets ældste er fra 1866, som det fremgår af artiklen. Artiklen kommenterer også generelt på brugsforeninger i Danmark, og får også nævnt brugsernes åbningstid. Der står til gengæld ikke noget om, hvorfor den skulle være special i forhold til tilsvarende brugsforeninger i området eller på landsplan. Er den notabel? Toxophilus (diskussion) 23. okt 2019, 14:28 (CEST)

 •   Slet - fra et lokalhistorisk perspektiv kan det måske være lidt interessant, men størstedelen kan efter min mening slettes, og resten skrives ind i artiklen om Vester Ulslev. Toxophilus (diskussion) 23. okt 2019, 14:22 (CEST)
 •   Slet - Jeg er enig i dine betragtninger. Som du ganske rigtigt nævner, handler en del af indholdet mere om brugsforeninger generelt, så det kunne måske høre hjemme i artiklen om disse foreninger. Det mere lokale stof kan måske flettes ind i Vester Ulslev. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 23. okt 2019, 15:00 (CEST)
 •   Sammenskriv til Vester Ulslev og efterlad et redirect. Det er et for snævert et emne til sin egen artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 25. okt 2019, 10:29 (CEST)

Sletningsforslag: Analog People In A Digital World

Analog People In A Digital World er en af de talrige næsten indholdsløse artikler oprettet af DrDose. Den findes ikke på andre wikier (end ikke italiensk, som gruppen angiveligt skulle komme fra), men på discogs og soundcloud er der lidt. Toxophilus (diskussion) 24. okt 2019, 13:37 (CEST)

 •   Slet Indholdsløs og selvom der er lidt udgivelser på discogs, så er der ingen egentlige albums. Toxophilus (diskussion) 24. okt 2019, 13:37 (CEST)
 •   Slet - Jf. discogs.com har de udgivet nogle singler, som efterfølgende er udkommet på mange opsamlingsalbum. Jeg kan ikke finde yderligere om hverken Matteo Sabbioni eller Sandro Fioro. Jf. Facebook har der ikke været aktivitet siden 2014. De er ikke beskrevet på andre wiki'er.--Kjeldjoh (diskussion) 25. okt 2019, 10:49 (CEST)
 •   Slet - Ingen notabilitet. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:12 (CET)

Sletningsforslag: Søren Birch

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Søren Birch har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, hvor Rmir2 satte den på. Han har ifølge artiklen har han dirigeret flere orkestre, men jeg kan ikke gennemskue om det har været for en kortere periode eller som "fast" ansættelse, og han har vundet Holmboe Prisen, hvilket der også står her. Han har en hjemmeside, og ifølge hans biografi er han docent i kor- og ensembleledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium (bemærk at docent ikke giver automatisk notabilitet). Han har også skrevet et par salmer. Han har også dannet kammerkoret Coro Misto, men selvom koret eventuelt skulle være notabelt, så betyder det jo ikke, at Birch er det.

 •   Formalia @Sign8114: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 24. okt 2019, 13:45 (CEST)
 •   Kommentar - da jeg satte skabelonen på, skete det med kommentaren "notabel?". Jeg kan stadig ikke gennemskue, om han er tilstrækkeligt notabel. Rmir2 (diskussion) 24. okt 2019, 15:26 (CEST)
 •   Behold Når Rmir2 nu er i tvivl, vil jeg gerne hjælpe med at udviske den tvivl. Uddyber gerne, hvis der kommer tungtvejende argumenter for at slette oplysningerne. --Druidsaki (diskussion) 24. okt 2019, 21:09 (CEST)
 •   Spørgsmål - har han vundet nationale eller internationale hæderspriser eller præsteret koncerter, som har givet anledning til national eller international omtale? Rmir2 (diskussion) 28. okt 2019, 17:17 (CET)
 •   Slet - Artiklen har ingen kildehenvisninger, der dokumenterer at han er omtalt eller biograferet, hverken i medier eller andre relevante værker. --DenBlaaElg (diskussion) 3. nov 2019, 17:27 (CET)

Sletningsforslag: Dior Brookz

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Dior Brookz blev oprettet i 2018 af en IP-bruger og KnudW satte lige efter notabilitetsskabelon på. Er spillet meget lidt på DR, og findes på både spotify og souncloud, men det kan kunstnere vist selv ordne. Kan andre findet noget? Toxophilus (diskussion) 24. okt 2019, 13:48 (CEST)

 •   Slet - meget kort artikel om en kunstner, som tydeligvis ikke har slået igennem. Toxophilus (diskussion) 24. okt 2019, 13:48 (CEST)
 •   Slet - Upcomming kunstner, som endnu ikke er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 28. okt 2019, 08:37 (CET)
 •   Slet - har endnu ikke præsteret noget, som giver notabilitet. Rmir2 (diskussion) 28. okt 2019, 17:13 (CET)

Sletningsforslag: Danske Orkesterdirigenter

Danske Orkesterdirigenter har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, så lad os afklare det. Den er oprettet af Mette Dahl. sp, jeg anteger er deres ekretariatsleder, så der er tale om {{tætpå}}. De har en hjemmeside og den er grundlagt i 2000. De tilbyder vistnok nogle kurser i forbindelse med dirigentuddannelsen.

 •   Slet - Hverken ud fra artiklen eller deres hjemmeside kan jeg se, at foreningen skulle være notabel. ca. 4000 hits på google vidner heller ikke om den store omtale, selvom antallet af dirigenter nok må antages at være beskedent. Toxophilus (diskussion) 28. okt 2019, 15:42 (CET)
 •   Slet - Det fremgår ikke, hvor mange medlemmer foreningen har, men det er vel begrænset jf. Toxophilus' kommentar. Da artiklen jo med stor sandsynlighed er skrevet af sekretariatslederen, der i øvrigt ikke har bidraget med andet, må pr-elementet pege i retning af sletning. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 28. okt 2019, 21:16 (CET)
 •   Slet - Jeg ville foretrække hvis artiklen blev sammenskrevet med en passende landsorganisation. Danske Orkesterdirigenter er medlem af Musisk OplysningsForbund, som er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Hvis Musisk OplysningsForbund blev oprettet, kunne der laves et redirect der til, men da det ikke ser ud til at de er selvstændigt medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd, ville et redirect der til ikke være rigtigt.--Kjeldjoh (diskussion) 29. okt 2019, 15:56 (CET)
 Konklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 12. nov 2019, 09:01 (CET)

Sletningsforslag: Den Sociale Kapitalfond

Den Sociale Kapitalfond er en investeringsfond, som har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Det skulle være Danmarks første sociale venturefond. Der er en artikel på altinget.dk. Opslag på cvr Se også sletningsforslaget for grundlæggeren, som blev oprettet af samme bruger. Toxophilus (diskussion) 28. okt 2019, 15:49 (CET)

Sletningsforslag: Lars Jannick Johansen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Lars Jannick Johansen er en investeringsfond, som har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Der er opslag på altinget.dk, hans LinkedIn og proff.dk. Har han bedrevet nok? Se også sletningsforslaget for Den Sociale Kapitalfond, som blev oprettet af samme bruger. Toxophilus (diskussion) 28. okt 2019, 15:50 (CET)

 •   Formalia@Total2000: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 28. okt 2019, 15:50 (CET)
 •   Slet - ansat her og der men har ikke lavet noget, der giver notabilitet. Rmir2 (diskussion) 28. okt 2019, 17:08 (CET)
 •   Slet - Han har ikke bedrevet nok, der har skabt omtale, selvom han er nævnt rundt omkring. Selvom han har grundlagt en fond, som muligvis er notabel, så er det ikke det samme, som at han er det. Toxophilus (diskussion) 29. okt 2019, 09:55 (CET)
 •   Slet - Jeg kan ikke finde nogle tegn på at han skulle opfylde kriterierne for biografier.--Kjeldjoh (diskussion) 30. okt 2019, 12:39 (CET)
 •   Slet - enig i, at han ikke opfylder dawp's biografiske kriterier. --Økonom (diskussion) 3. nov 2019, 19:46 (CET)
 Konklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 12. nov 2019, 08:56 (CET)

Sletningsforslag: DenStoreKrig1914-1918.dk

DenStoreKrig1914-1918.dk har stået med notabilitet siden 2018, hvor jeg indsatte den. Jeg kan se i artikelhistorikken, at Madglad tidligere har fjernet skabeloner med kommentaren Væk med skabeloner: Neutral, og der er præcedens for at beskrive den slags dokumentaristiske projekter på Wikipedia. Toxophilus (diskussion) 28. okt 2019, 15:55 (CET)

 •   Formalia @ErikSommer: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 28. okt 2019, 15:55 (CET)
 •   Slet - Som jeg læser den, så er det en hjemmeside med info om første verdenskrig specifikt for Sønderjylland, og selvom det da nok kan være interessant for nogle, så kan jeg ikke helt forstå at det skulle være relevant i en større sammenhæng. Der må findes tonsvis af hjemmesider for andre emner med lignende geografisk og/eller tidsbestemt fokus. Toxophilus (diskussion) 28. okt 2019, 15:55 (CET)
 •   Slet - For snævert til at have bredere relevans. --Morten1997 (diskussion) 28. okt 2019, 21:42 (CET)
 •   Omdirigering   Sammenskriv til med Museum Sønderjylland, evt. et afsnit der omtaler projektet i den artikel, det ser ud til at være et ret omfattende projekt i den kategori de kalder “webformidling”. —Kim Bach (diskussion) 29. okt 2019, 11:03 (CET) --Kim Bach (diskussion) 30. okt 2019, 14:04 (CET)
 •   Sammenskriv til Museum Sønderjylland - Det er en fin hjemmeside, men er et for snævert et emne til sin egen artikel, kan i stedet sammenskrives.--Kjeldjoh (diskussion) 30. okt 2019, 13:03 (CET)
 • Bevar. - Først tak til Toxophilus for at informere mig. - Jeg mener selvfølgelig, at siden / artiklen skal bevares. Evt. med en lille opdatering og en supplerende 'vinkling'. Jeg medgiver, at en sammenskrivning med Museum Sønderjylland også kunne være en mulighed. Men generelt om at rokere rundt med ting / emner er det sådan, at når man samler noget, risikerer man samtidig at adskille noget / noget andet. Museum Sønderjylland er et konglomerat af mange emner og mange afdelinger spredt over Sønderjylland. Webstedet DenStoreKrig1914-1918.dk er knyttet til afdelingen Sønderborg Slot, både hvad angår emne (primært Slesvigs historie) og personer.
DenStoreKrig1914-1918.dk er et (meget) stort websted, både i volumen - med langt over 10.000 sider - og i antal brugere og besøgene. Kan nogen nævne et dansk, historisk websted med flere hits / sidevisninger ?
DenStoreKrig1914-1918.dk er en kombination af: 1. Et formidlingsprojekt. (Innovativt. Daglige nyheder 'med 100 års forsinkelse', en ny metode, som andre nu efterligner (i modificeret form). 2. Et forum (debatforum). Alle kan spørge. Alle får svar. Alle kan kommentere og dermed supplere og bidrage til øget værdi. 3. En slags database over sønderjyske krigsdeltagere i form af en side for hver soldat. (Indtil nu er ca. 9.000 sider oprettet). 4. En oversigt / et arkiv om kildemateriale og litteratur. Givetvis den største samling af sin art. 5. Et leksikon.
Det er rigtigt, at DenStoreKrig1914-1918.dk er begrænset til et geografisk område og tidsperiode. Hvad sidstnævnte - tidsperiode - angår, er tiden efter krigen frem til og med Genforeningen inkluderet. Geografisk handler webstedet ikke blot om en by eller et sogn, men om en hel landsdel. Og dette i en dobbelt betydning. Dels om forholdene i Sønderjylland, hvor bl.a. varemangel og sult plagede. Dels om hvad sønderjyske soldater oplevede ved fronten og på verdenshavene. Disse vidner og deres mange breve og beretninger er en vigtig kilde til, hvad der foregik i krigszonerne. Det er en beskrivelse af krigen og dens følger (herunder om lazaretter, hospitaler og fangelejre fjernt fra fronten), i princippet uafhængig af, at den skrivende kommer netop fra Sønderjylland.
For mig er Wikipedias kategorier næsten vigtigere end selve artiklerne. Har man en interesse som fx 1. Verdenskrig, og har man efterhånden læst meget om emnet, så er en gennemgang af listen på kategorisiden '1. verdenskrig' en fantastisk kilde til at opdage nye sider af emnet. For mig er det meget vigtigt, at Denstorekrig1914-1918.dk er en selvstændig artikel, så den er nævnt i kategorien '1. verdenskrig'. Artiklen / opslaget 'Museum Sønderjylland' er jo ikke med i kategorien '1. verdenskrig'.
I øvrigt omhandler Denstorekrig1914-1918.dk emnet "Sønderjyderne og Den store krig 1914 - 1918", og webstedet er dermed netop ikke begrænset til, hvad der foregik inden for landsdelen Sønderjyllands grænser. En stor del af webstedet handler om Europas historie.
Men det hører også med til sammenhængen, at Sønderjylland og sønderjyderne har (eller havde) en meget stor betydning for Danmarks selvforståelse. Man behøver bare at se på et Danmarkskort fra perioden 1864 - 1920 for at kunne forstå, hvor lille og amputeret danskerne kunne opfatte kongeriget Danmark. Eller tænk på de 561 genforeningssten. Disse sten vidner om en interesse og begejstring, som i sig selv er en del af Danmarkshistorien.
At Denstorekrig1914-1918.dk handler specifikt om Sønderjylland, er netop med til at gøre den relevant i en større sammenhæng. Hvad webstedets liv på internettet også viser. Antal sidevisninger taler et sprog. Google taler også et sprog. Google prioriterer Denstorekrig1914-1918.dk ligesom Goggle prioriterer Wikipedia.
Hvad begrebet notabilitet angår, så opfatter jeg det som elastik i metermål. Jeg kunne godt opremse Wikipedia-sider, som i mine øjne har en begrænset almen interesse. Wikipedia indeholder de sider / de opslag, som nogen har fundet en anledning til at oprette. Det gælder for den danske Wikipedia, og fx for den engelske. Har man fx navnet på et skib, så kan en side om det skib normalt frit oprettes.
Artiklen Odderbanen er nu interessant og relevant, da banen nu indgår i Letbanen. Klart nok har banen altid haft interesse for de lokale beboere, og klart nok har banen i tidens løb haft betydning for den egns udvikling. Men bor man et andet sted i landet, fx Aalborg (for det her handler ikke om Danmark vest / øst eller Jylland kontra Hovedstad), så kunne man tidligere med en vis ret sige, at den banes eksistens ikke er meget vigtigere end en tilfældig busrute et andet sted i landet.
Hvad med bogværket 'Danske Landmænd og deres Indsats' (en side jeg har oprettet) ?
Hvis nogen ville skrive en side / et opslag om landbrugsminister Kr. Bording (landbrugsminister 3 gange i perioden 1924 - 1950), ville Kr. Bording da være notabel i Wikipedia sammenhæng ? --Erik Sommer (diskussion) 31. okt 2019, 02:27 (CET)
 •   Kommentar Man kan ikke sammenligne jernbaner og hjemmesider, så den del er whataboutism. Hvad angår Kristen Bording, så har hun været minister, hvilket klart og tydeligt gør hende vores notabilitetskriterier for biografier. Vi har desværre ingen klare krav til hjemmesider i vores generelle krav, men generelt gælder det for rigtig mange ting, at så snart de bliver fysiske som eksempelvis skibe og jernbaner, så har det nemmere ved at være notabelt. Hjemmesider er ofte en diffus størrelser, der nemt kan ændre sig meget, blive fjernet, få en stor brugergruppe eller blive forladt igen, og kan derfor være vanskeligere at fastslå notabiliteten af. Det bedste er at sammenligne med andre hjemmesider og se på deres udbredelse og popularitet. Mvh. Toxophilus (diskussion) 31. okt 2019, 09:57 (CET)
 •   Kommentar - Det kan være retvisende at sammenligne DenStoreKrig1914-1918.dk med andre artikler i Kategori:Onlineopslagværker. Denne gruppe af artikler er generelt små stub-artikler, men dem der er særligt relevante bliver der ofte linket til fra andre artikler, da siderne bruges som kilder til disse artikler. Hvis DenStoreKrig1914-1918.dk havde været brugt som kilde til artikler i Kategori:1. verdenskrig, så havde det talt for at beholde artiklen.--Kjeldjoh (diskussion) 31. okt 2019, 11:07 (CET)
 •   Kommentar - Mange tak til Toxophilus og Kjeldjoh for Jeres gode kommentarer. Jeg ser frem til en fortsat givtig debat.
Jeg giver ret i, at jeg begik 'whataboutism'. (Denne betegnelse er et forfærdeligt ord. Hedder det dog ikke også noget på dansk ?). 'Whataboutism' har en artikel i den svenske Wikipedia. Der er brug for en dansk udgave.
Jeg havde godt set 'Kriterier for biografier', men ikke lige opdaget, at der står 'Folketingsmedlemmer og ministre'. Jeg kan opfordre til, at ministre får sin egen linie i fortegnelsen.
Jeg er særlig glad for Kjeldjoh's henvisning til kategorien Onlineopslagværker, og det er rigtig godt, at DenStoreKrig1914-1918.dk nu er kommet med i den kategori. Tak for det. (Jeg har bidraget til Wikipedia i 13 år, i starten skrev jeg om Bolivia i den engelske Wikipedia). Jeg har stadig meget at lære om Wikipedia, og Kategori:Onlineopslagværker kendte jeg ikke. Ligeså kategorierne Onlinetjenester og Websteder.
Der er ikke mange artikler i 'Onlineopslagværker'. Jeg tror, at der ret nemt kunne komme flere, for en del opslagsværker findes jo både på papir og på internettet. Det har bare ikke givet sig udtryk i valget af kategorier. Det gælder fx Weilbachs Kunstnerleksikon.
Det skal nok passe, at DenStoreKrig1914-1918.dk ikke figurer som kilde ret mange steder. Og ja, det kan man se på "Sider der linker til "DenStoreKrig1914-1918.dk""
Der ville også kunne henvises på formen 'Se også'. Jeg vil prøve at undersøge, om der findes artikler, hvor der på en relevant og neutral måde vil kunne henvises til DenStoreKrig1914-1918.dk. Fagligt - historisk set - tror jeg at en henvisning ville kunne øge værdien af sådanne artikler.
Jeg kan hurtigt nævne eksempler: Hans Fuglsang-Damgaard (biskop i Københavns 1934 - 1960). Her mangler henvisning til https://denstorekrig1914-1918.dk/soenderjyder-oversigt/soenderjyder-f/fuglsang-damgaard-hans-1890-1979/ hvor hans tid som soldat og krigsfange beskrives. Tilsvarende: H.M. Lunding (bl.a. chef for Forsvarets Efterretningstjeneste 1950 - 1963). Der mangler henvisning til https://denstorekrig1914-1918.dk/soenderjyder-oversigt/soenderjyder-l/lunding-hans-mathiesen-1899-1984/ hvor tekst fra bogen 'Stemplet fortroligt' gengives: "I efteråret 1916 var jeg 17 år gammel på session, og jeg blev udskrevet til garde-feltartilleriet. ..."
På Wikipedia er omtalt flere personer med navnet Kloppenborg eller Kloppenborg-Skrumsager. En Google søgning https://www.google.com/search?client=avg&q="Kloppenborg-Skrumsager"+site%3Adenstorekrig1914-1918.dk giver 259 resultater. Ligeledes: H.P. Hanssen (sønderjysk politiker og organisator af den danske bevægelse): Wikipedias artikel mangler henvisninger til DenStoreKrig1914-1918.dk. (Der henvises dog til Grænseforeningen, men linket mangler opdatering. I Wikipedias artikel om H.P. Hanssen omtales 'Historisk Samfund for Sønderjylland', men linket står med rødt. Dette 'Samfund' er endnu ikke beskrevet på Wikipedia. Jeg mener, at der vil være en klokkeklar notabilitet.
Generelt er jeg nu blevet endnu mere opmærksom på kategoriernes værdi. Fx i artiklen Grænseforeningen mangler kategorien Sønderjylland. Den vil jeg nu tilføje der. Desuden indeholder webstedet graenseforeningen.dk et digitalt leksikon, som Grænseforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland står bag, bestående af ca. 2.200 selvstændige artikler. Denne oplysning mangler i Wikipedias artikel om foreningen. Det vil jeg nu tilføje, og dermed bliver kategorien Onlineopslagværker relevant og nødvendig.
I øvrigt skylder jeg også at give Toxophilus ret i, at der findes tonsvis af hjemmesider med geografisk fokus, sådan som Toxophilus skrev i sit oprindelige sletningsforslag. Jeg kender mange lokale websteder af den art. Og klart nok er kun få af dem egnet til et opslag i Wikipedia.
Dette får mig til at tænke på webstedet arkiv.dk. Bag arkiv.dk står Sammenslutningen af Lokalarkiver, som heller ikke har en artikel i Wikipedia. Dette er faktisk en slem mangel. Søger man på Wikipedia efter "arkiv.dk" (med anførselstegn) får man 68 svar. Altså 68 steder i Wikipedia henvises til arkiv.dk. Dette websted - arkiv.dk - er er mega websted, og det er ikke uberettiget, at stedet betegner sig med "Indgangen til din Danmarkshistorie. Her kan du søge i alverdens spændende materiale, som er registreret af over 550 arkiver i Danmark."
Efterhånden er det ikke så mærkeligt for mig, at tanken om sletning af artiklen DenStoreKrig1914-1918.dk kunne opstå. Den artikel befinder sig i et eller flere områder, som er underbelyst i Wikipedia. Det er ikke eksistensen af artiklen DenStoreKrig1914-1918.dk, det er galt med. Det er manglen af andre artikler om lignende emner, som er problemet. Der mangler et sammenligningsgrundlag. Af emner om historie / lokalhistorie mangler Wikipedia artikler om foreninger og websteder, som klart kunne være notable. Ligeså er det nok med online opslagsværker, men her kunne en gennemgang af eksisterende artikler og tildeling af rette kategori være en begyndelse.
Historie-online kunne jeg også nævne. Søg på Wikipedia efter "Historie-online" (igen med anførselstegn). Der er 164 svar. Herunder Dansk Historisk Fællesråd. I denne artikel står bl.a. "En anden formidlingsaktivitet er siden 2003 sitet Historie-Online med informationer om udstillinger, forskning og bøger m.m. af historisk interesse samt udsendelse af et månedligt nyhedsbrev". Dette vil jeg kalde en 'underspilning'. Emnet Historie-Online.dk burde mindst have sit eget afsnit i artiklen. Og i Wikipedia er Historie-Online 'hjemløs'. Man kan kun ved en søgning se, hvor mange artikler, der henviser til Historie-Online. --Erik Sommer (diskussion) 1. nov 2019, 02:55 (CET)
 •   Behold - Her er nok tale om en gråzone, fordi vi ikke har detaljerede kriterier for sådanne websider. Ved at kigge på webstedet har jeg fået det indtryk, at der ikke er tale om blot en almindelig museums-hjemmeside, men et ganske stort historisk-dokumentarisk projekt, og jeg synes, at det er naturligt, at sådanne steder også kan omtales selvstændigt på dawp. Jeg henholder mig her til, at det falder ind under det allerførste kriterie, der er nævnt på Wikipedia:Kriterier for artikler: Emnet må formodes at have almen interesse, på linje med de traditionelle opslagsværker i form af bøger, som vi har mange eksempler på. Jeg er enig i argumentet om, at historiske forhold for Sønderjylland har interesse for mange dansktalende langt udover Sønderjyllands eget område. Jeg kan godt følge tankegangen om, at vi i dag nok har for få online-opslagsværker i forhold til, hvad der egentlig ville være relevant, men det bør ikke føre til, at vi sletter dem, der trods alt findes artikler om. Jeg erkender, at det kan være svært at formulere en objektiv grænse for, hvilke opslagsværker der er værdige til en artikel, men jeg synes, at dette bør ligge over grænsen, og at det har en værdi, at det kan findes under et selvstændigt opslagsord fremfor blot under en af bidragyderne. --Økonom (diskussion) 1. nov 2019, 08:12 (CET)
 •   Kommentar - Mange tak til 'Økonom' for din positive kommentar.
Om det følgende vil jeg sige: Kald det whataboutism / whataboutery (se også den svenske artikel om denne argumentationsteknik: Whataboutism). Eller kald det noget andet. Jeg vil alligevel tillade mig at drage følgende sammenligninger.
Søger man efter ordet sønderjysk på Wikipedia, får man 1.280 svar. Ordet forekommer i 1.280 Wikipedia artikler. Det viser sig, at 150 af disse artikler handler om fodboldspillere fra Sønderjysk Elitesport. Se Kategori:Sønderjysk Elitesport og Kategori:Fodboldspillere fra SønderjyskE. Det er sikkert godt, at Wikipedia er rummelig og har plads til disse artikler, men jeg kunne få den tanke, at nogle af disse fodboldspillere mest har lokal interesse, og at interessen er tidsbegrænset. (Dette har ikke noget at gøre med min interesse for sporten, og sport i almindelighed. Sport er en god interesse, både som udøver og tilskuer. Der er ikke noget underlødigt ved sport. Jeg har selv dyrket sport på konkurrenceniveau).
Jeg har lidt svært ved at forstå, at alle disse (nulevende) fodboldspillere kan være notable i en almen encyklopædi som Wikipedia, når det samtidig er sådan i Wikipedia, at vi skal bruge ressourcer på at diskutere, om artiklen om DenStoreKrig1914-1918.dk skal slettes. Hvis dette er en unfair betragtning, så vil jeg gerne belæres om det. Generelt er al sammenligning mellem uens størrelser vanskelig. Hvad er størst, Rundetårn eller et tordenskrald ? --Erik Sommer (diskussion) 2. nov 2019, 23:31 (CET)
 •   Behold - Det er et stort projekt, med mange medvirkende institutioner [2]. --DenBlaaElg (diskussion) 3. nov 2019, 17:18 (CET)
 •   Kommentar - Mange tak til 'DenBlaaElg' for din positive kommentar.
Retfærdigvis vil jeg gerne tilføje: Flere af de nævnte fodboldspillere har også spillet i andre klubber, og de pågældende Wikipedia sider indgår da også i kategorier omfattende disse klubber. Desuden findes en del af de 150 artikler i flere sprogversioner. Fodbold har et stort publikum, og fodbold er international. Man må dog ikke være blind for, at fodbold samtidig er 'big business', men 'fred vær med det'.
Jeg byder fodbold og fodboldspillere velkommen på Wikipedia. For mig er er plads til alle, bare der også er plads til et websted med tonsvis af historie og med 9000 biografier, som er en 'lækkerbisken' for slægtsforskere.
Jeg må dog gøre opmærksom på reglerne i Wikipedia:Kriterier for biografier. Under sport står olympiske mestre, verdensmestre og verdensrekord-indehavere. Der står ikke noget om fodbold og fodboldspillere. I afsnittet 'Ikke nok' står: "Derudover er det heller ikke nok, at der er en artikel om vedkommende på et eller flere andre sprog". Videre står der i afsnittet 'Gråzoner - dem der ikke er nævnt': "... men også fordi der er en del, der hersker usikkerhed eller uenighed om. Det kan f.eks. være kommunalbestyrelsesmedlemmer eller professionelle sportsfolk, som utvivlsomt har opnået noget, men hvor mange ikke er videre kendte udenfor de kredse, hvor de naturligt færdes." --Erik Sommer (diskussion) 3. nov 2019, 21:16 (CET)
 •   Behold - Finder absolut projektet værdigt nok til en egen side her på Wikipedia. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 5. nov 2019, 19:28 (CET)
 •   Behold - Som tematisk emnebase synes jeg, at den har notabilitet. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:19 (CET)
 Konklusion:
Ikke konsensus om sletning. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 09:39 (CET)

Sletningsforslag: Diamond Lane Music Group

Diamond Lane Music Group har stået med ntoabilitetsskabelon siden 2018. Lad os afklare det. Der er opslag på discogs og de har en instagram og en soundcloud. Der er også lidt på beatport og beatsource. På en.wiki har jeg fundet to rappere (Problem og Lucky Luciano) som har udgivet hos dem, men det et uafhængigt selskab, så de har ikke de store navne, og ingen artikel om selskabet på andre sprog. Toxophilus (diskussion) 29. okt 2019, 14:45 (CET)

 •   Formalia@DrKeta: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 29. okt 2019, 14:45 (CET)
 •   Slet - Jeg kan ikke se, at pladeselskabet har gjort det helt store. Der er ingen artikler på andre wikier, og da den er meget kort og uden det store indhold, mener jeg, at den bør slettes. Toxophilus (diskussion) 29. okt 2019, 14:45 (CET)
 •   Slet - det fremgår ikke af artiklen, at selskabet er notabelt. Rmir2 (diskussion) 29. okt 2019, 19:59 (CET)
 •   Kommentar - undersøger det lidt, DLMG er startet af Problem (rapper), og det er et uafhængigt (independent) pladeselskab. Det kan derfor være et sted hvor talenter starter deres karriere, som et sted hvor vækstlaget kan finde næring, men da jeg ikke besidder detaljeret viden om amerikansk hip-hop, har jeg (endnu) ikke en fasttømret mening om dette sletningsforslag, men jeg hælder nok mod   Behold. Jeg bider naturligvis mærke i at f.eks. engelsk wikipedia ikke har en artikel om emnet, og at andre associerede artikler står med notiabilitestskabeloner på enwiki, som f.eks. Dubb Union--Kim Bach (diskussion) 30. okt 2019, 10:56 (CET)
 •   Slet - Uden at tage stilling til om virksomheden er notabel, så er den ene sætning {{Uencyklopædisk}}, og artiklen kan slettes, med mindre der kommer mere beskrivelse med kilder.--Kjeldjoh (diskussion) 30. okt 2019, 13:16 (CET)
 •   Slet - Hvis ikke der kommer kildehenvisninger, der dokumenterer at pladeselskabet er notabelt, bør artiklen slettes. --DenBlaaElg (diskussion) 1. nov 2019, 22:09 (CET)

Sletningsforslag: Kirsten Nepper-Rasmussen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Kirsten Nepper-Rasmussen er en dansk journalist, men artikelteksten godtgør ikke, at hun har udført noget særlig notabilitetsgivende. Artiklen er oprettet af Bruger:Jlbuster i februar 2019 og har stået med en notabilitetsskabelon omtrent lige siden.

 •   Slet - jeg kan ikke se, at personen lever op til nogen af dawp's notabilitetskriterier. Der ser ud til at være tale om en journalist, der har passet sit arbejde. --Økonom (diskussion) 3. nov 2019, 19:36 (CET)
 •   Slet - Ganske enig. Hun er en ganske ordinær journalist, der ingenlunde har gjort sig bemærket, på anden måde end at hun har passet sit arbejde. Toxophilus (diskussion) 4. nov 2019, 07:56 (CET)
 •   Slet - Journalister skriver. Også på Wikipedia. Biograferede ses ikke at adskille sig fra de mange journalister, der passer deres arbejde. Pugilist (diskussion) 4. nov 2019, 08:07 (CET)
 •   Slet - Der er mange biografier i Kategori:Journalister fra Danmark, hvor det halter med at opfylde Wikipedia:Kriterier for biografier. Jeg mener ikke at modtagelse af Kæphesten er tilstrækkelig.--Kjeldjoh (diskussion) 4. nov 2019, 09:24 (CET)
 •   Slet - Intet i artiklen tyder på notabilitet. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:11 (CET)
 Konklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 09:36 (CET)

Sletningsforslag: Sofie Diemer

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Sofie Diemer har stået med ntoabilitetsskabelon siden SorenRK satte den på i 2018. Lad os få det afklaret. Hun har udgivet én bog, men der er opslag på Gyldendal, iScene, litteratur.dk og omtale i politiken. Har hun begået nok til en artikel?

 •   Slet Nej det mener jeg ikke. Som SorenRK skrev ved påsættelse af skabelonen, så er ét værk ikke meget, og artiklen er blot én linje og helt uden kilder. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:43 (CET)
 •   Slet - Jeg er i tvivl om, om Sofie Diemer Leonhardt (er det hendes navn eller kunstnernavn?) er notable, ud over digtsamlingen, har hun også lavet to teater forestillinger, se iscene.dk. Men som artiklen fremstår på nuværende tidspunkt, er den {{Uencyklopædisk}} og kan slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 8. nov 2019, 10:44 (CET)
 •   Slet - Intet i artiklen tyder på notabilitet. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:10 (CET)

Sletningsforslag: Digitale artefakter

Digitale artefakter har stået med ntoabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:45 (CET)

 •   Formalia @Olex1088: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:45 (CET)
 •   Slet et for diffust begreb om et emne, der vist er konstrueret af undervisningsministeriet. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:45 (CET)
 •   Slet - Jeg kan ikke se, at begrebet er anvendt udenfor undervisningsmateriale, og alene i begrænset omfang. Jeg kan ikke finde nogen almindelig brug af begrfebet, og Wikipedia er ellers ikke en ordbog. Artiklen er i sin nuværende form tillige uencyklopædisk. --Pugilist (diskussion) 7. nov 2019, 14:05 (CET)
 •   Slet - en bedre beskrivelse af en digital artefakt kan læses her en:digital artifact. (har lige tilføjet interwiki) --Glenn (diskussion) 7. nov 2019, 14:33 (CET)
  •   Kommentar jeg er ikke sikker på det er helt det samme, der er tale om to forskellige ting, det burde vel udløse en flertydig.--Kim Bach (diskussion) 12. nov 2019, 14:00 (CET)
 •   Slet - mystisk artikel.--Honymand (diskussion) 7. nov 2019, 21:33 (CET)
 •   Slet - Snævert emne og ordbogsopsalg. Jeg tror ikke en:digital artifact var det der var ment med artiklen, men nok noget i stil med "single purpose devices".--Kjeldjoh (diskussion) 8. nov 2019, 10:57 (CET)
 •   Kommentar begrebet, der vel skal omdirigeres til digital artefakt i ental, bliver brugt i flæng i Undervisningsministeriets udkast til læseplan for et muligt nyt fag "Teknologiforståelse", men UVM definerer det ikke i det dokument. Det gør man derimod hos det Informationsvidenskabelige Akademi. I definitionen fra det Informationsvidenskabelige Akademi er der blot tale om et artefakt, der tilfældigvis er digitalt, og et artefakt er et objekt der er menneskeskabt, eller bearbejdet. Digitalt overfor fysisk. Det er vist for snævret til sin egen artikel, men hvis jeg var lærer ville jeg blive glad for en wikipedia-artikel, eller i det mindste en wiktionary-artikel, der definerer begrebet, så det kan blive afmystificeret, da UVM åbenbart er så glade for det, at de plastrer en læseplan til med det.--Kim Bach (diskussion) 11. nov 2019, 23:28 (CET)
  • Har forsøgt mig med en definition, men jeg besidder ingen ekspertise inden for informationsvidenskab.--Kim Bach (diskussion) 11. nov 2019, 23:47 (CET)
 •   Kommentar Den nuværende version er klart mere forståelig end udgangspunktet, men den hører mere til på wiktionary, hvis overhovedet. Det kan ikke være Wikipedias opgave at beskrivelse begreber som UVM opfinder og ikke kan finde ud af definere selv. Toxophilus (diskussion) 12. nov 2019, 07:06 (CET)
 •   Behold - forudsat at nogen kan angive et forståeligt eksempel. - Nico (diskussion) 12. nov 2019, 07:38 (CET)
 •   Kommentar Man skal nok have hele definitionen med, på enwiki dækker det både uhensigtmæssig funktion af digitalt udstyr og noget mere antropologisk, det vil jeg diskutere på diskussionssiden. I aktiklens kontekst, er der tale om det første så vidt jeg kan læse mig frem til.--Kim Bach (diskussion) 12. nov 2019, 13:58 (CET)
 •   Slet eller start helt forfra. Men ordet bruges vist ikke for alvor på dansk. Ditlev Petersen (diskussion) 12. nov 2019, 14:04 (CET)
 •   Kommentar hvis en eller flere vil rette artiklen til synes jeg vi skal beholde artiklen. I så fald udkommenterer jeg min slettekommentar. --Glenn (diskussion) 12. nov 2019, 14:39 (CET)

Sletningsforslag: DIS-Odense

DIS-Odense har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os tage diskussionen. Det er en forening fra Odense med 460 medlemmer (i 2019), hvilket er noget under det notabilitetsgivende kriterium, der kræver 0,15 ‰ af landets befolkning (svarende til f.eks. ca. 830 personer i Danmark). Ifølge artikel, som er blottet for kilder, så er det en af landets største foreninger for slægtsforskere, men altså ikke den største. Den er grundlagt i 2005, så alder kan heller ikke bruges som argument. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:49 (CET)

 •   Formalia @Metterf: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:49 (CET)
 •   Slet - Det er muligt, at det er en god forening at være medlem af, men medlemstallet er for småt, og der er intet andet, som tyder på at den er så meget anderledes end snesevis af andre slægtsforskningsforeninger. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:49 (CET)
 •   Slet Har de ikke markeret sig offentligt, er de ikke relevante for andre end medlemmerne. --Pugilist (diskussion) 7. nov 2019, 14:01 (CET)
 •   Sammenskriv til Danske Slægtsforskere, efterlad redirect. - Lokalforeningen kan ikke bære en artikel i sig selv, men kan fint omtales under landsforeningen.--Kjeldjoh (diskussion) 13. nov 2019, 12:36 (CET)
 •   Sammenskriv til Danske Slægtsforskere, efterlad redirect. Næppe notabel for en egen artikel. Bedre at udvide hovedartiklen. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 20:00 (CET)

Sletningsforslag: DR MUSA

DR MUSA har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Den er oprettet af DrDose, og er ganske kort. I 2009 indeholdt databasen (som har metadata til DR's musikarkiv Diskoteket) ifølge artiklen ca. 3,5 mio. skæringer fordelt på ca. 400.000 udgivelser. Det har overtaget fra et tidligere system. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:56 (CET)

 •   Slet - Jeg har svært ved at se relevansen af deres søgemaskine, når det ikke engang er deres rigtige musikkartotek. Det hedder Diskoteket. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 12:56 (CET)
 •   Slet - Det bliver simpelthen for detaljeret og har vel ikke den store interesse for personer uden for DR. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 8. nov 2019, 11:11 (CET)
 •   Slet - Ingen almen interesse. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 15:16 (CET)
 •   Slet - Det er et for snævert emne.--Kjeldjoh (diskussion) 13. nov 2019, 12:41 (CET)

Sletningsforslag: DØK Alumni

DØK Alumni har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Det er en alumniforening fra CBS. Der står intet om antal medlemmer, og CBS har frygtelig mange alumni-foreninger, så den er ikke unik. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 13:00 (CET)

 •   Formalia @Giorsoine: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 7. nov 2019, 13:00 (CET)
 •   Slet - Jeg kan ikke se, hvad der skulle gøre denne alumni-forening speciel. Vi har heller ikke nogle til KU, AU eller DTU. Man kan evt. indskrive den i et større afsnit om alumni i CBS-artiklen.
 •   Slet - En alumniforening kan være spændende for de involverede, men det er ikke encyklopædisk relevant med mindre foreningen har markeret sig i offentligheden. Har de ikke det, må de oprette sig på relevsnte fora som LinkedIn, Facebook, CBS' egne fora osv., men Wikipedia er ikke for den slags. --Pugilist (diskussion) 7. nov 2019, 14:00 (CET)
 •   Slet - enig med Pugilist. Rmir2 (diskussion) 8. nov 2019, 11:01 (CET)
 •   Slet - Enig med Tox - lidt af indholdet kan evt. indsættes i moderartiklen. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 8. nov 2019, 11:08 (CET)
 •   Slet - Der kunne skrives en samlet artikel om Copenhagen Business School#Alumni og de mangle forskellige alumni-foreninger, men som artiklen fremstår på nuværende tidspunkt, kan den slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 13. nov 2019, 12:51 (CET)

Sletningsforslag: Martin Kæstel Nielsen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen Martin Kæstel Nielsen blev markeret med {{notabilitet}} d. 30. okt 2019, 09:44. --SimmeD (diskussion, bidrag) 8. nov 2019, 10:00 (CET)

Sletningsforslag: Lixen

Artiklen Lixen er markeret med en skabelon. Jeg har på artiklens diskussionsside beskrevet min tvivl om artiklens relevans som værende andet end name dropping. —Pugilist (diskussion) 9. nov 2019, 23:48 (CET)

 •   Slet - En intern udgivelse, der ikke ses at have sat sig aftryk udenfor uddannelsesinstitutionen. Artiklen indeholder lange lister over studerende, der har arbejdet med udgivelsen, men det er det, der i Wikipedias barndom blev kaldt “hej mor”. At en publikation har haft redaktører m.v., hvoraf nogle siden er blevet semi-kendte gør ikke publikationen notabel. —Pugilist (diskussion) 9. nov 2019, 23:48 (CET)
 •   Kommentar - Det kan måske blive til en enkelt linje / et enkelt afsnit i artiklen om Center for Journalistik (Syddansk Universitet), at en sådan publikation findes? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 10. nov 2019, 09:23 (CET)
 •   Slet/  Sammenskriv - Et oplag på 600 er ret lille, og jeg synes Oles ide om at tilføje et par linjer om udgivelsen i moderartiklen er udmærket. Den lange navneliste er i hvert fald uinteressant for (de fleste) uden for branchen. —Arne (Amjaabc) (diskussion) 10. nov 2019, 12:11 (CET)
 •   Slet - Det er ikke efter min opfattelse af betydning om listen med redaktører er uinteressant for mange. Det samme gælder for mange artikler. Der er derimod et stort problem at listen kan ikke verificeres idet artiklen ikke har kilder. Måske har Lixen relevans nok til en artikel, men hvis det er tilfældet, er det det ikke beskrevet og dokumenteret i artiklen. Derfor støtter jeg sletning af artiklen i dens nuværende form. Jeg vil i tilfælde af sletning ikke være imod at andre brugere opretter en ny artikel om bladet, hvis det i en evt. ny artikel kan påvises med pålidelige kilder at bladet har samfundsmæssig relevans. --10. nov 2019, 12:50 (CET)
 •   Behold/  Sammenskriv - At skrive artiklen ind i Center for Journalistik (Syddansk Universitet) lyder som en rigtig god idé. --Inc (diskussion) 10. nov 2019, 18:52 (CET)
 •   Sammenskriv - Nu har jeg skrevet et afsnit i artiklen om Center for Journalistik (Syddansk Universitet) om Lixen. Hvis dette er tilstrækkeligt kunne man jo også, i stedet for helt at slette artiklen her om Lixen, omdanne denne til en omdirigeringsside til det pågældende afsnit i artiklen om Center for Journalistik (Syddansk Universitet)? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 10. nov 2019, 20:05 (CET)
 •   Kommentar - Jeg vil dog for helhedens skyld påpege, at et meget stort antal af artiklerne i Lixen er opført i og tilgængelige via Infomedia, så måske dette faktum taler for, at man trods alt burde overveje at beholde den selvstændige artikel om Lixen - dog i væsentlig barberet stand i min optik? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 10. nov 2019, 20:10 (CET)
 •   Kommentar - Det ville være fint at beholde den, men så er der vel heller ingen grund til at skære information væk. --Inc (diskussion) 11. nov 2019, 00:54 (CET)
 •   Slet - enig med Pugilist. Ingen notabilitet. Rmir2 (diskussion) 11. nov 2019, 06:05 (CET)
 •   Sammenskriv til Center for Journalistik (Syddansk Universitet)#Lixen (hvad der allerede er gjort) og efterlad et redirect. - Studenteravisen er et for snævert et emne.--Kjeldjoh (diskussion) 13. nov 2019, 13:05 (CET)

Sletningsforslag: Anastasia Maria Loupis

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Selvom der er mange kilder, er kilderne a) fra hendes arbejdsplads (som nogle gange er nok, men nok ikke her) eller b) tabloidaviser, hvilket egentlig ikke er forbudt på da.wiki, men på en.wiki skal de undgås hvis de er de eneste kilder til noget – og jeg synes ikke der er nogen grund til at sætte baren lavere end det. Så ...

 •   Slet fra mig. —Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 11. nov 2019, 19:28 (CET)
 •   Slet - Helt enig. Hendes meritter er temmelig tvivlsomme. Som læge er hun helt almindelig, og som SoMe-personlighed er hendes følgerskare heller ikke imponerende nok. Tabloidavisers omtal af youtubere, instagrammere og bloggere er en voldsomt underlødig form for "journalistik", der er helt fordrejet i dækning i forhold til rigtige nyheder, så selvom hun har formået at skabe lidt omtale i den slags, så giver jeg ikke noget for det. Toxophilus (diskussion) 11. nov 2019, 20:09 (CET)
 •   Slet - Hverken som læge eller mediepersonlighed har hun opnået meritter, der gør hende notabel. --Morten1997 (diskussion) 11. nov 2019, 20:19 (CET)
 •   Kommentar - Cauchy1776 har på Diskussion:Anastasia Maria Loupis skrevet:
Jeg ved ikke hvilken definition som Wikis admin har begrebet kendt. Men det her er altså at gå op petitesser.
Wiki mener f.eks. , at en som er medlem af menighedsråd og skriver klummer i Nordjyske er kendt nok til en Wiki. Christian Borrisholt Steen
Så hvorfor Anastasia så ikke er det er fuldstædighed uforstående overfor. (skrev Cauchy1776 (diskussion • bidrag) 11. nov 2019, 21:25).
Sletningsforslag er en åben diskussion blandt alle brugere, og ikke kun for administratorer.
Om Christian Borrisholt Steen er notabel (relevant for wikipedia at have en artikel om), er ikke blevet diskuteret tidligere, og ikke relevant for om Anastasia Maria Loupis opfylder Wikipedia:Kriterier for biografier.
Som der står i denne retningslinje: "At der skal være interesse i en bredere kreds skyldes, at vi ikke ønsker, at Wikipedia drukner i artikler, som stort set ingen har interesse i at læse."
Så har Anastasia opnået en omtale der kan berettige at hun er relevant for wikipedia?--Kjeldjoh (diskussion) 12. nov 2019, 08:02 (CET)
 •   Slet - Opfylder helt åbenbart ikke kriterierne. Der er tale om 15 minutes of fame i forbindelse med en shitstorn, der også er glemt til næste år. --Pugilist (diskussion) 12. nov 2019, 08:48 (CET)
 •   Slet - Har personligt også selv svært ved at se at hun skulle opfylde kriterierne. Vi snakker om en helt normal læge som også er model i fritiden. Det gør ikke en notabel. Det er derudover ikke meget omtale om hende på nettet udover ca. 2 artikler. Ellers er hun bare omtalt på små private nyhedssider og hvor hun selv har oprettet sig. --SimmeD (diskussion, bidrag) 12. nov 2019, 08:55 (CET)
 •   Slet - Jeg mener ikke at hun endnu har opnået tilstrækkelig omtale, til at man kan betragte hende til at være interesse i en bredere kreds.--Kjeldjoh (diskussion) 13. nov 2019, 13:20 (CET)
 •   Slet - enig med Pugilist. En almindelig læge der åbenbart har fået lidt opmærksomhed i en konkret forbindelse. Det er ikke nok til notabilitet. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 20:07 (CET)

Sletningsforslag: Julia Günthel

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Julia Günthel har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, hvor jeg satte spørgsmålstegn ved den. Der er ingen kilder i artiklen, og den er oprettet af en IP-bruger. Morten1997 mente at et hurtigslet var på sin plads, men var Thomas Vedelsbøl uenig i. Angiveligt skulle hun være den mest smidige person i verden (men daily mail må ikke bruges som kilde på en:wiki. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 11:34 (CET)

 •   Slet - Artiklen er for tynd og en googlesøgning hjælper ikke meget Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 11:34 (CET)
 •   Behold - Lidt kuriøst, men hun har været med i en række film mv. Det skader ikke at have noget lidt skævt med. Hun kan i alle tilfælde mere end den alenlange række af ligegyldige personer, som vi allerede i dag har medtaget. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 12:58 (CET)
 •   Behold - Optaget i Guiness Book of World Records. Tøndemageren (diskussion) 13. nov 2019, 13:28 (CET)

Sletningsforslag: Güneli Gün

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Güneli Gün har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, hvor SorenRK satte spørgsmålstegn ved den. Lad os tage diskussionen. Hun er tyrkisk men skriver på engelsk, og hun har tilsyneladende udgivet to bøger, hvoraf den ene er oversat til dansk. Der er ingen kilder. Findes også spansk wiki, hvor det også er en meget kort artikel. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 11:30 (CET)

 •   Formalia @Troels Nybo: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 11:30 (CET)
 •   Kommentar - Link til slettediskussionen på engelsk Wikipedia: en:Wikipedia:Articles for deletion/Güneli Gün. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 11:36 (CET)
 •   Slet - Jeg synes vi skal læne os op af en:wiki. Artiklen er ganske kort, og mængden af tilgængeligt (uafhængigt!) kildemateriale er begrænset. Hendes gennemslagskraft i Danmark må også antages at være begrænset, så medmindre andre kan finde salgstal eller lignende, så bør den slettes. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 13:56 (CET)
 •   Neutral - Jeg tror hendes navn er "Guneli Tamkoc Hershiser". Bogen "On the Road to Baghdad" er blevet udgivet på en del sprog, og har fået lidt omtale, bl.a. i politiken. Så jeg tror at der er grundlag for en artikel, men som den fremstår nu, er jeg i tvivl. Hendes gennemslagskraft i Danmark er ikke relevant, hvis du haft bedre genneslag i f.eks. USA, Frankrig, Tyskland eller Spanien, hvor bogen også er udgivet.--Kjeldjoh (diskussion) 13. nov 2019, 14:03 (CET)
 •   Behold - Lidt internetsøgning viser, at hendes to bøger har fået en vis international omtale. Hælder til behold. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 20:05 (CET)
 •   Behold Internationalt anerkendt forfatter. --Druidsaki (diskussion) 17. nov 2019, 16:45 (CET)

Sletningsforslag: Bret Harte Junior High School

Bret Harte Junior High School er oprettet tilbage i 2011. Der kom skabeloner på i 2018, og siden er der intet sket. Lad os få det afgjort. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 13:25 (CET)

 •   Formalia Artiklen er oprettet af Bruger:DJ PhilZz.
 •   Slet - Artiklen omhandler er temmeligt snævert emne. Selvom dansk Wikipedia formelt set skal være globalt, er interessen for en amerikansk mellemskole nok behersket. Vores temmelig liberale tilgang til folkeskoler har derfor ikke så megen vægt. Dertil kommer, at artiklen har en række problemer, der efter 8 år endnu ikke er løst. At en kendt bokser har gået på skolen giver ikke skolen notabilitet. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 13:25 (CET)
 •   Slet - Man kunne jo argumentere for, at når utallige sletteforslag for tilfældige danske folkeskoler ender med et "behold", så kunne vi også lad denne være. Jeg mener dog ikke at alle skoler er notable bare fordi de er der, så den her kan også godt slettes. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 13:59 (CET)
 •   Slet - Artiklen opfylder ikke Wikipedia:Kriterier for virksomhedsartikler#Skoler. Jf. en:Bret Harte (disambiguation) er skolen tilsyneladende ikke en selvstændig skole, men del af en:Oakland Unified School District, så hvis den artikel oprettes, kunne der laves et redirect dertil.--Kjeldjoh (diskussion) 13. nov 2019, 14:23 (CET)
 •   Behold - skolen har haft flere notable elever (jvf enwiki). Hælder derfor til behold. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 19:58 (CET)
Selv jeg, der ellers intet kender til amerikansk kultur mm, kender Clint Eastwood, Tom Hanks og Jack London. Fundet via dette link. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 20:13 (CET)
@Rmir2: Dem kender jeg også :-) Men der står ikke på siden en:Oakland Unified School District at de pågældende personer har gået på Bret Harte Junior High School. Skoledistriktet Oakland Unified School District omfatter i alt 118 skoler, så de kan lige så godt have gået på en eller flere af de andre 117 skoler. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. nov 2019, 20:25 (CET)
Tja, skoledistriktet er én ting, den omtalte skole noget andet. Jack London kan vanskeligt have gået på den skole, hvis den blev åbnet i 1930.Ditlev Petersen (diskussion) 16. nov 2019, 20:26 (CET)
Det er således, at der linkes pt. Hvis I kan påvise, at linkningen er en fejl, og at de pågældende ikke har gået på denne skole, vil jeg genoverveje min vurdering. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 21:03 (CET)
 •   Kommentar Pugilist skrev "At en kendt bokser har gået på skolen giver ikke skolen notabilitet.". Jeg er ikke uenig, men det er ikke aktuelt. Den kendte bokser har ikke gået på skolen, og jeg slettet den forkerte oplysning. Han gik på en skole med samme navn i en anden californisk by. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. nov 2019, 22:10 (CET)
 •   Slet - Artiklen indeholder intet, der kunne gøre skolen notabel. --DenBlaaElg (diskussion) 16. nov 2019, 22:15 (CET)

Sletningsforslag: Solveig Ørteby

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Solveig Ørteby har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, hvor PHE77 påsatte den. Artiklen er oprettet af Av0540, som udelukkende har redigeret denne artikel samt Michael Budolfsen og Kent Petersen, der alle tre har været formand/næstformand for Finansforbundet. Denne særlige forkærlighed kunne tyde på {{tætpå}}. Ørteby har været næstformand for Finansforbundet, og i en række bestyrelser. Hun har udtalt sig i forbindelse med forskellige banksager pga. sin rolle bl.a. DR, Børsen, finans.dk og berlingske og der er opslag på altinget. Men er det nok? Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 15:12 (CET)

 •   Slet - At hun har udtalt sig på vegne af en branche fordi hun har været næstformand gør hende ikke notabel. Næstformandsposten gør heller ikke, mens formandsposten ville have gjort det. Toxophilus (diskussion) 13. nov 2019, 15:12 (CET)
 •   Slet - som argumenteret af Toxo. --Pugilist (diskussion) 13. nov 2019, 15:19 (CET)
 •   Slet   Kommentar - enig i "tæt på". Av0540 har selv taget billedet, hvilket i øvrigt også er tilfældet for billedet af formanden Kent Petersen og næstformand Michael Budolfsen. Spørgsmålet er i så fald, om begge disse artikler også bør slettes pga "tæt på" eller om artiklen om formanden skal beholdes? Den har dog karakter af cv. PHE77 (diskussion) 13. nov 2019, 18:27 (CET)
 •   Slet - Det er ikke noget der tyder på hun opfylder Wikipedia:Kriterier for biografier.--Kjeldjoh (diskussion) 14. nov 2019, 07:40 (CET)
 •   Slet - fine bestyrelsesposter men intet virke der giver notabilitet. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 19:56 (CET)

Sletningsforslag: Michael Budolfsen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

I forlængelse af Wikipedia:Sletningsforslag/Solveig Ørteby, ønsker jeg at vi tager stilling til artiklen om Michael Budolfsen. Denne artikel er også oprettet af Bruger:Av0540.

 •   Slet - Jeg mener ikke at han opfylder Wikipedia:Kriterier for biografier.--Kjeldjoh (diskussion) 14. nov 2019, 07:49 (CET)
 •   Slet - Han har kun været næstformand, og det mener jeg ikke er nok. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 07:50 (CET)
 •   Slet - Opfylder ikke kriterier og artiklen forklarer ikke, hvad der gør ham relevant. CV’et er fint på LinkedIn, men ikke i en encyklopædi. Pugilist (diskussion) 14. nov 2019, 08:07 (CET)
 •   Slet - fine bestyrelsesposter men ingen notabel aktivitet. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 19:55 (CET)
 •   Behold Han er præsident for en sammenslutning af europæiske fagforeninger, der repræsenterer 1,5 mio. europæere. --Druidsaki (diskussion) 17. nov 2019, 16:49 (CET)
 •   Behold - Det demonstrere fint, hvorfor der ikke skal være biografier uden kilder. Jeg har nu tilføjet kilder på de to formandsposter. Jf. Wikipedia:Kriterier for biografier#Foreningsfolk, skulle jeg mene at han er notabel, og forslaget trækkes.--Kjeldjoh (diskussion) 18. nov 2019, 14:26 (CET)

Sletningsforslag: Æstetik og kultur

Æstetik og kultur har stået med notabilitetsskabelon siden 2018. Lad os få det afklaret. Det er en studieretning på Aarhus Universitet. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:35 (CET)

Sletningsforslag: Anders Ztorm

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen Anders Ztorm foreslås slettet. Artiklen er ip-oprettet i dag, og Vrenak har påsat skabelonerne {{notabilitet}}{{ingen kilder}}{{wikify}}{{cv}}{{stub}}. --Madglad (diskussion) 16. maj 2017, 18:30 (CEST)

 •   Slet Selvpromovering, ikke i nærheden af at opfylde kriterierne. --Madglad (diskussion) 16. maj 2017, 18:30 (CEST)
 •   Slet Der er ellers skabelonfest for alle pengene, men det er helt berettiget. I den grad ikke notabel. Toxophilus (diskussion) 16. maj 2017, 19:19 (CEST)
 •   Slet - Jeg er enig med de ovenstående. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 16. maj 2017, 19:27 (CEST)
 •   Behold - Jeg har udvidet artiklen og fundet flere kilder. Han er da blevet omtalt en hel del i forbindelse med solcellesagen, som DR kalder det, og sagen førte til mindst en lovændring angående muligheden for at søge om støtte til solcelleordninger. --EileenSanda (diskussion) 16. maj 2017, 21:55 (CEST)
For mig at se er det solcellesagen, der er relevant at omtale. Men hvordan gøres det bedst? Det kan indskrives i en eksisterende artikel, men måske mangler vi en artikel, der fokuserer på solenergis rolle i elforsyningen? --Madglad (diskussion) 17. maj 2017, 09:34 (CEST)
 •   Behold - jeg har været i tvivl men hælder til behold. Rmir2 (diskussion) 22. maj 2017, 13:05 (CEST)
 •   Behold - Interessant historie om privat ageren, hvor det offentlige ikke kan finde ud af hvad ben de skal stå på - Nico (diskussion) 22. maj 2017, 13:20 (CEST)
 Konklusion:
Artiklen beholdes.
- Sarrus (db) d. 26. maj 2017, 14:23 (CEST)

Så tager vi anden omgang, da Madglad satte spørgsmålstegn ved notabiliteten igen i 2018. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:37 (CET)

 •   Slet - Jeg har ikke ændret mening i forhold til første gang det blev diskuteret. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:37 (CET)
 •   Slet - Kan ikke se hvorfor manden er interessant - men emnet vedrørende solcellesagen, kan skrives ind i relevant artikel - eventuelt Vedvarende energi eller solceller. Tøndemageren (diskussion) 14. nov 2019, 10:10 (CET)
 •   Neutral - Åbenbart fremtrædende indenfor sit virkeområde, men ikke nok til at overbevise mig. Vælger at stå neutral. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 19:52 (CET)

Sletningsforslag: Magnus Vogelius

Magnus Vogelius har stået med notabilitet siden 2018. Lad os få det afklaret. Han har været præst i Hobro. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:40 (CET)

 •   Formalia @Cornvelious: som artikelopretter har du måske en mening. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:40 (CET)
 •   Slet - hvis ikke han har bedrevet andet end at være sognepræst, så kan han ikke opnået notabilitet. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:40 (CET)
 •   Slet - enig med Toxophilus. Intet tyder på speciel notabilitet. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 19:50 (CET)
 •   Kommentar - Han tilhørte slægten Vogelius, som har historisk interesse. Man kan evt. udvide artiklen om Vogelius med bibliografiske oplysninger om de enkelte medlemmer, hvis disse ikke skal have en særskilt artikel. PHE77 (diskussion) 16. nov 2019, 20:19 (CET)
 •   Behold Han er også omtalt i flere forfatterleksika. --Druidsaki (diskussion) 17. nov 2019, 17:05 (CET)
 •   Behold det er også det jeg kommer frem til at han er omtalt i flere forfatterleksika. -- Zoizit (diskussion) 17. nov 2019, 17:10 (CET)
 •   Slet - Artiklen indeholder på nuværende tidspunkt ikke information, der kan begrunde notabilitet. Hvis der eksisterer andre forhold, der kan begrunde notabilitet, bør disse tilføjes artiklen. --DenBlaaElg (diskussion) 17. nov 2019, 17:30 (CET)

Sletningsforslag: Steven Olejas

Steven Olejas har stået med notabilitet siden 2018. Lad os få det afklaret. Han var nødhjælpsleder og udsendt til Algeriet for FN, hvor han døde af en bilbombe sammen med flere andre, hvilket der adskillige opslag om på bl.a. Fyens stiftstidende, ekstra bladet og tv2. Er det nok? Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:45 (CET)

@Toxophilus: Der var du smart ;) Okay, her er i hvert fald en stub: Bombeangrebene i Algier december 2007 --Inc (diskussion) 15. nov 2019, 19:21 (CET)
@Inc: Jeg synes mere det var din idé der var smart. Tak for at oprette stubben. Mvh. Toxophilus (diskussion) 16. nov 2019, 12:08 (CET)
 •   Slet - Han har virket her og der og døde. Ikke nok til at begrunde notabilitet. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 19:48 (CET)
 •   Sammenskriv Han bør omtales i hovedartiklen ved navns nævnelse, men uden biografiske oplysninger i øvrigt. --Druidsaki (diskussion) 17. nov 2019, 17:11 (CET)

Sletningsforslag: Jon Pold

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Denne har stået med {{notabilitet}} siden 2014, så nu indstiller jeg den til sletning --Metalindustrien A/S (tidligere Lhademmor) 13. apr 2016, 22:54 (CEST)

 •   Slet - Kan eventuelt nævnes i artiklen om hans far, men virker umiddelbart til at være en mere eller mindre ordinær person. mvh Tøndemageren (diskussion) 21. apr 2016, 10:28 (CEST)
 •   Slet - enig i ovenstående. --TorbenDK (diskussion) 24. apr 2016, 23:23 (CEST)
 •   Slet - Notabilitet er ikke arvelig. --Madglad (diskussion) 28. apr 2016, 08:58 (CEST)
 •   Slet - er enig med jer andre -- Zoizit (diskussion) 29. apr 2016, 15:46 (CEST)
 •   Slet - Jep. --Honymand (diskussion) 29. apr 2016, 23:04 (CEST)
 •   Behold - medvirket i en række notable orkestre, spillet på flere notable spillesteder, medvirket på en række album. --Pugilist (diskussion) 30. apr 2016, 15:03 (CEST)
 Konklusion:
Slettet. --SimmeD (diskussion, bidrag) 2. maj 2016, 08:52 (CEST)

Vi tager omgang to, da en IP-bruger har stillet spørgsmåltegn ved notabiliteten. Den blev slettet efter første slettediskussion i 2016 (se ovenfor), så har det ændret sig? Han er Henning Pold Christensen, og den genoprettede artikel har faktisk en del kilder. Ifølge discogs har han udgivet ét album i 2019 som blev anmeldt af Gaffa. Der er opslag på spildansk og ifølge danskebands.dk har han 60.000 streams og 200.000 youtube afspilninger. Han har en hjemmeside.

 •   Slet - Han har lavet lidt, men jeg synes det er lige i underkanten. Antal streams og youtubeafspilninger er i hvert fald langt under det notabilitetsgivende. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:56 (CET)
 •   Slet - Lever ikke op til WP:Kriterier for musikerartikler og har ikke lavet noget der gør ham relevant herudover. Kan, som jeg pointerede for 3½ år siden, nævnes i farens artikel. Tøndemageren (diskussion) 14. nov 2019, 10:07 (CET)
 •   Behold - Der er ikke noget i kriterierne, der gør, at han er unotabel, og han har opnået en del uafhængig omtale. --Inc (diskussion) 14. nov 2019, 19:13 (CET)
 •   Slet - Han opfylder ikke WP:Kriterier for musikerartikler, og artiklen nævner ikke andet, der kunne gøre ham relevant. --DenBlaaElg (diskussion) 14. nov 2019, 20:03 (CET)
 •   Spørgsmål: @Inc: Jeg lover det kun bliver dette ene spørgsmål, men jeg forstår simpelthen ikke din kommentar. Mener du at han opfylder samtlige punkter i kriterierne? Tøndemageren (diskussion) 15. nov 2019, 08:12 (CET)
 •   Kommentar: @Tøndemageren: Vi snakker i forhold til Wikipedia:Kriterier for musikerartikler, ikke sandt? Det er rigtigt, at han ikke pr. definition er notabel, men som det også fremgår af kriterierne, betyder det ikke nødvendigvis, at han er unotabel. Når man tager medieomtalen med i betragtningen, kan jeg derfor godt støtte at have en artikel om ham. I andre må selvfølgelig gerne være uenige. --Inc (diskussion) 15. nov 2019, 12:42 (CET)
@Inc: - arh okay, så forstår jeg bedre :) Tusind tak for dit svar. mvh Tøndemageren (diskussion) 15. nov 2019, 13:13 (CET)
 •   Slet - i sig selv kunne han godt være notabel, men på det foreliggende grundlag finder jeg ikke, at dette er godtgjort. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 19:46 (CET)
 •   Behold- Som under den første sletteduskussion mener jeg fortsat, at det er relevant at have en artikel på Wikipedia om biograferede. Vi er en encyklopædi, og målet at at samle i princippet al viden. Han har markeret sig i en lang række sammenhænge indenfor sit fag, og har opnået omtale i landsdækkende medier. Jeg savner et argument om, hvorfor der ikke på Wikipedia skal være en artikel med neutral informaation om biograferede. --Pugilist (diskussion) 17. nov 2019, 19:28 (CET)
  •   Kommentar - Fordi han ikke har gjort sig "særligt" bemærket, blot bemærket (dermed heller ikke af væsentlig betydning); en lang række folk er nævnt i landsdækkende medier, uden at være relevante; og sidst, så lever han ikke op til kriterierne for musikere. Lad os nu forholde os til de kriterier vi har sat op (objektivitet), fremfor hvad man føler (subjektivitet). Tøndemageren (diskussion) 17. nov 2019, 19:36 (CET)
@Tøndemager: Beklager, hvis jeg ikke udtrykte mig tilstrækkelig klart. Det er min opfattelse, at han opfylder kriterierne, og at hans meritter efter den praksis, der nogenlunde følges for udøvende kunstnere, gør ham egnet til en artikel. --Pugilist (diskussion) 17. nov 2019, 20:36 (CET)
@Pugili: Helt faktuelt opfylder han ikke kravene til pr. definition at være relevant - selvom det er din opfattelse. Så må du i hvert fald fortælle hvilke punkter du mener han lever op til. Det kan derimod diskuteres om han har opnået særlig omtale eller udgør en væsentligt betydning. Der er dog intet i artiklen, der umiddelbart peger i den retning som jeg læser det, men du skal være velkommen til at modbevise mig. Tøndemageren (diskussion) 17. nov 2019, 21:48 (CET)
@Tøndemager: Jeg skriver ikke, at biograferede er automatisk notabel. At en person eller et emne ikke lever op til de krav, der pr. definition giver notabilitet, er ikke det samme som, at personen ikke er notabel. I området udenfor definitorisk notabilitet er der ingen facitliste, og der kan derfor være forskellige opfattelser. Jeg har noteret, at du i denne sag mener noget, jeg mener noget andet. Sådan er det nogen gange. --Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 00:09 (CET)
@Pugili: Og jeg noterer mig at du bevidst taler uden om det jeg spørger om - og så er vi over i argumentets værdi igen. Jeg siger til dig, at der intet er i artiklen lige nu, der viser at han har opnået særlig omtale eller udgør et væsentligt bidrag. Da du siger han er relevant, er det også op til dig at bevise at han er det. Pt. lever han faktuelt ikke op til hverken relevans pr. definition, og ej heller lever han op til at have fået særlig omtale eller gjort et væsentligt bidrag (og nej, der er ikke en facitliste, men så længe du slet ikke ønsker at fremhæve specifikt, hvorfor du mener han er relevant (jf særlig omtale og/eller væsentligt bidrag), så skaber du ikke værdi i diskussionen - du fylder den bare ud). Tøndemageren (diskussion) 18. nov 2019, 08:06 (CET)
 •   Kommentar @Tøndemageren: 1. Lev med, at andre kan mene noget andet end dig. 2. Det er fint med en opsummering, men jeg tror godt, at den person, der ender med at konkludere i denne slettediskussion er i stand til at læse indenad; så lang er diskussionen heller ikke. Vi behøver ikke polemiske opsummeringer i de enkelte diskussioner før end der konkluderes. --Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 08:52 (CET)
  •   Kommentar@Pugilist: 1) Har intet at gøre med at andre mener noget andet end mig, har noget at gøre med manglende evne til at uddybe hvorfor man mener behold/slet. Du har stadig ikke kunne redegøre for hvordan personen er relevant, udover hvad du føler, og taler konsekvent udenom. 2) at du opfatter det som polemisk, synes jeg egentligt bare er skræmmende. Og jo, vi behøver netop opsummering af argumenterne, når der er uenighed, for bedre at kunne vurderer argumenterne overfor hinanden. Tøndemageren (diskussion) 18. nov 2019, 09:00 (CET)
  Kommentar Jeg beklager, at jeg som person åbenbart har manglende evner. Det må jeg jo leve med. Diskussionen om denne artikel forekommer uforholdsmæssig lang, og af hensyn til princippet Don't bludgeon the process (særlig afsnittet No one is obligated to satisfy you) og det gode råd Drop the stick and back slowly away from the horse carcass afstår jeg fra yderligere. Så kan andre få Det sidste ord. --Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 09:14 (CET)

Opsummering af argumenterRediger

Slet:

 • Lavet lidt, men i underkanten
 • Antal streams og youtube-afspilninger ikke nok
 • Lever ikke op til kriterier for musikerartikler
 • Ikke opnået særlig omtale og er ikke af væsentligt betydning for feltet
 • Opfylder ikke kriterierne for musikerartikler
 • Ikke godtgjort at han er notabel
 • At være nævnt i landsdækkende medier er ikke ensbetydende med at man er relevant

Behold:

 • Ikke noget der gør han er unotabel
 • Vi skal samle alt viden
 • Omtale i landsdækkende medier
 • Opfylder kriterierne for musikerartikler (dog uden at fortælle hvordan), men ikke notable pr. definition

Sletningsforslag: Faim - Foreningen For Autoimmune Sygdomme

Faim - Foreningen For Autoimmune Sygdomme har stået med notabilitetsskabelon siden 2018, hvor KnudW påsatte den og kommenterede, at den mangler kilder. Vi har temmelig mangel patiantforeninger i kategorien, så er det alle der er notable, eller er der en nedre grænse? Der er intet om medlemstal, men der nævnes en del forskellige sygdomme, som foreningen dækker. Omtalen af deres toiletkort virker reklamerende. Toxophilus (diskussion) 14. nov 2019, 09:59 (CET)

 •   Slet - i sin nuværende form snarere reklame end relevant info. Rmir2 (diskussion) 16. nov 2019, 19:44 (CET)
 •   Slet – tydeligvis reklame. Desuden næsten ingen omtale på uafhængige, pålidelige websites. —Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 16. nov 2019, 21:01 (CET)

Sletningsforslag: Jonathan fensten

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen om Jonathan fensten hævder at biograferede er optaget i den blå bog. Det kan ikke bekræftes. Det er fint, at han har en stilling som “COO” i virksomhed, som angives at være ligesom Netflix, men det er nu ikke Netflix. Han har været involveret i engodsag.dk, hvis artikel var genstand for en slettedebat mv. bl.a. forårsaget af massiv selvpromovering og reklame. På det foreliggende grundlag ses biograferede ikke at opfylde kriterierne. —Pugilist (diskussion) 16. nov 2019, 16:37 (CET)

Det undrer, at Pugilist er inde og slette argumentation for +20 andre iværksættere, som er optaget på Wikipedia i Danmark uden samme notabilitet som denne iværksætter. Det ligner en personlig konflikt med vedkommende, hvilket ikke klæder Pugilist. Der bør argumenteres for, hvorfor de øvrige 20 iværksættere fortsat har notabilitet og skal optages, hvis denne ikke skal. (skrev 62.107.14.168 (diskussion • bidrag) 16. nov 2019, 17:26‎. Husk at signere dine indlæg.)
Det står mig ikke ganske klart, hvad du mener med, at jeg sletter “ argumentation for +20 andre iværksættere, som er optaget på Wikipedia i Danmark uden samme notabilitet som denne iværksætter”. Skal du tages alvorligt, bør du forholde dig til fakta. Jeg kan i øvrigt forsikre dig om, at jeg intet kender til biograferede, og at jeg ingen konflikt har med pågældende. Og nej, der skal ikke argumenters for, at nogle andre personer opfylder kriterierne. Argumentet er whataboutism, og har ingen vægt.
Og bemærk iøvrigt, at man ikke sletter andre brugeres indlæg i diskussioner. —Pugilist (diskussion) 16. nov 2019, 17:49 (CET)
 •   Slet - Bemærk at hans fulde navne er Jonathan Fensten Løw, og at han oftest er omtalt under navnet Jonathan Løw (herunder også i de kilder som artiklen bruger). Artiklen Jonathan Løw har været oprettet adskillige gange på dansk og engelsk Wikipedia (jeg ved ikke om det også gælder andre sprogversioner), og slettet igen pga. manglende notabilitet. Se Wikipedia:Sletningsforslag/Jonathan Løw, en:Wikipedia:Articles for deletion/Jonathan Løw, artikelloggen. Når han i øvrigt ikke meget omtales som Jonathan Fensten, kunne valget af dette navn antyde at artikelopretteren ønsker at undgå at henlede opmæksomheden på de tidligere slettede artikler. Jeg kan ikke se noget nyt som skulle gøre ham mere notabel end tidligere. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. nov 2019, 18:58 (CET)
 • Jeg er træt af Jonathan og hans gentagne forsøg på at promovere sig selv. Han er ikke og bliver ikke relevant. Jeg har derfor på værste diktatorisk vis slettet den, så ingen skal spilde tid på at diskuterer den endnu en gang.
Jonathan — hold nu bare op. Ingen gider det. KnudW (diskussion) 16. nov 2019, 19:40 (CET)
 Konklusion:
Slettet tidligere i dag af KnudW. —Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 16. nov 2019, 20:57 (CET)

Den sidste kommentar fra KnudW er meget sigende. Jeg ved ikke, hvorfor han kommer med en opfordring til vedkommende, eftersom jeg i hvert fald ikke er ham. Jeg tør ikke sige, hvem der har oprettet de tidligere. Derudover er det ganske tydeligt, at KnudW har et horn i siden på vedkommende - se blot formuleringerne. Jeg vil som sagt kontakte Wikipedia internationalt, fordi jeg mener, at dette blot er ét af mange eksempler på, hvorledes såkaldte redaktører herinde påtager sig rettigheder, som de på ingen måde har. Det er meget beklageligt og fuldstændig ødelæggende for den seriøsitet, som Wikipedia måtte have tilbage her i Danmark. Det vil også være klædeligt, hvis KnudW og andre står frem med deres fulde navn, så de ikke kan gemme sig bag alias. På den måde kan det undersøges af Wikipedia og andre, der måtte læse med, hvorvidt disse personer overhovedet har kompetencerne til at besidde det hverv, de har påtaget sig.(skrev 195.184.111.121 (diskussion • bidrag) 18. nov 2019, 17:19‎. Husk at signere dine indlæg.)

 •   Kommentar Jeg finder det kritisabelt at konkludere på den måde @KnudW: gør her. Jeg holder løbende øje med sletteforslagene, og jeg nåede ikke engang at se denne. Er der ikke en slags konsensus om hvor hurtigt der kan konkluderes?

--Kim Bach (diskussion) 18. nov 2019, 19:53 (CET)

@Kim Bach: Der er konsensus om, at artikler, der er slettet efter konsensus ikke blot kan oprettes igen uden et konkluderet gendannelsesforslag. Har du løbende holdt øje med sletteforslagene, har du formentlig også faldet over diskussionerne om Jonathan Løw. Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 20:01 (CET)
Det har jeg da. Jeg antager at der bliver oprettet et gendannelsesforslag så?--Kim Bach (diskussion) 18. nov 2019, 20:34 (CET)
Du kender proceduren herfor. Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 20:43 (CET)
Bestemt, jeg er nu overbevist om at det ville være spild af tid, med den holdning der lægges for dagen i denne diskussion. --Kim Bach (diskussion) 18. nov 2019, 20:50 (CET)
Pugilist skrev: "Der er konsensus om, at artikler, der er slettet efter konsensus ikke blot kan oprettes igen uden et konkluderet gendannelsesforslag." Det er et kontroversielt emne, og en del af den seneste tids polemik stammer fra forskellige holdninger til hvordan dette skal fortolkes i praksis. Der er næppe nogen som bestrider at identiske artikler eller blot artikler med stort set samme indhold som en slettet artikel er uønsket, men der er ikke enighed om hvordan man skal forholde sig til nyskrevne artikler med nyt indhold om et emne hvis der tidligere er blevet slettet en anden artikel om emnet. Det vil være godt at få fastlagt en politik for dette, men denne sletningsdiskussionsside er ikke det rette sted for dette. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. nov 2019, 22:20 (CET)
@Kartebolle: Vi er enige i begge udsagn. --Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 22:35 (CET)

Sletningsforslag: Eftertryk Magasin

Eftertryk Magasin har stået med notabiltiet siden 2018. Lad os tage diskussionen. Deres hjemmeside. Ifølge artiklen er der 8 medarbejdere og det blev etableret i 2017. Toxophilus (diskussion) 18. nov 2019, 12:52 (CET)

 •   Slet - Det er en meget kort artikel som overhovedet ikke retfærdiggør notabiliteten. Jeg kan heller ikke finde noget på google, som kan understøtte artiklen. Toxophilus (diskussion) 18. nov 2019, 12:52 (CET)

Sletningsforslag: E. Bank Lauridsen Holding A/S

E. Bank Lauridsen Holding A/S har stået med notabiltiet siden 2018. Lad os tage diskussionen. Artiklen indeholder intet om omsætning, antal medarbejdere eller kilder. De har en hjemmeside. Der er 5-9 ansatte ifølg proff, og har ca 200 erhvervs- og boliglejemål ifølge dem selv. I deres regnskab fra 2018 har de Omsætningsaktiver for 145.337.938 kr, men er det lige med omsætningen? Er virksomheden notabel? Toxophilus (diskussion) 18. nov 2019, 12:50 (CET)

 • Nej, omsætning og omsætningsaktiver er forskellige ting. Omsætningen fremgår ikke af regnskabet, men med et resultat før skat på 93 millioner kr. i 2017 og 38 millioner kr. i 2018 kan der godt argumenteres for notabilitet selvom situationen ikke direkte er nævnt i WP:VIRK. Jeg synes at det er lige omkring grænsen, og bør afhænge af graden af omtale og "kendthed". --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. nov 2019, 13:31 (CET)

Sletningsforslag: Egypten (Asperup Sogn)

Egypten (Asperup Sogn) har stået med notabiltiet siden 2018. Lad os tage diskussionen. Det er en bebyggelse med fem ejendomme. Er det nok? Toxophilus (diskussion) 18. nov 2019, 12:45 (CET)

 •   Slet - Det er simpelthen for småt til, at det giver mening at have en artikel om. Toxophilus (diskussion) 18. nov 2019, 12:45 (CET)
 Konklusion:
Indholdet var, at Egypten i Aserup sogn er en bebyggelse bestående af fem ejendomme. Der er intet i artiklen, der forklarer, hvorfor denne bebyggelse er relevant, og der er intet på en google-søgning, der kunne vise, at der måske er en spændende historie gemt i bebyggelsen. Så jeg har tilaldt mig at hurtigslette, da det forekommer helt åbenbart, at bebyggelsen ikke har tilstrækkelig relevans til en artikel. Ønskes en diskussion, kan artiklen gendannes, men ellers tror jeg, at vi kan bruge tiden bedre end at diskutere sletning af Egypten. --Pugilist (diskussion) 18. nov 2019, 15:41 (CET)