Åbn hovedmenuen
Gnome-edit-delete.svg Crossed out rubbish bin.svg Arrows-move.svg Merge-arrow.svg
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET

Indholdsfortegnelse


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletningRediger

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn_på_artikel_med_relevant_indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletningRediger

Generel procedureRediger

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslagetRediger

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")Rediger

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gangRediger

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusionRediger

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionenRediger

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbneRediger

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning?Rediger

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletningRediger

Sletningsforslag: Sindi Lanka

Bruger:Toxophilus påpegede et muligt notabilitetsproblem for Sindi Lanka i 2015. Artiklen er oprettet af anonym bruger, der ikke har andre redigeringer. Artiklen lever ikke umiddelbart op til kriterierne for virksomheder. Det er naturligvis også muligt at oprette en artikel om Danspin-koncernen og sammenskrive. --PHE77 (diskussion) 9. mar 2019, 01:59 (CET)

 •   Behold - En Googlesøgning fortalte mig, at det er svært at finde information omkring dem. Det siger måske, at det er lidt unotabelt, men jeg er inklusionist, og da det er svært at finde anden info om dem, synes jeg, at vi skal beholde en her på stedet, så andre ikke behøver at søge i lang tid efter information om firmaet. --Biscuit-in-Chief (DiskussionBidrag) 10. mar 2019, 19:51 (CET)
 •   Kommentar - Selskbet er et datterselskab til Danspin, der lever stille, men som er notabelt. Den rigtige løsning er at få skrevet en artikel om Danspin og få skrevet lidt om datterselskabet i den artikel, med mindre der er noget selvstændigt notabelt at skrive om datterselskabet, hvad der endnu ikke er sket. Om der er nogen, der gider skrive om Danspin, er ikke til at sige ... Pugilist (diskussion) 10. mar 2019, 20:09 (CET)
 •   Slet - En lille virksomhed uden almen interesse, opfylder ikke kravet om notabilitet. Om moder-virksomheden med 11 medarbejdere i danmark og ca. 450 på verdensplan er notabel, er jeg ikke sikker på.--Kjeldjoh (diskussion) 12. mar 2019, 13:49 (CET)
@Kjeldjoh: Ifølge kriterierne er virksomheder med over 100 fuldtidsansatte (årsværk) eller årlig omsætning på over 15.000.000 EUR (ca. 112.000.000 DKK) notable pr. definition. Hvor i verden medarbejderne arbejder er ikke relavant. Men alene på omsætning ligger Danspin langt over. Man kan så diskutere, om kriterierne ikke (atter) trænger til en gennemgang, men det er en anden diskussion. --Pugilist (diskussion) 12. mar 2019, 14:14 (CET)
Jeg vil gerne lave en konklusion - men vil i den forbindelse høre Pugilist om denne vil oprette artiklen om Danspin? mvh Tøndemageren (diskussion) 30. apr 2019, 13:08 (CEST)
Jeg kigger gerne på det, men der er det lille problem, at virksomheden ikke gør meget væsen af sig udad til. Jeg tror, at det er "den, der lever stille ..."-filosofien, der gør sig gældende, så der er ikke så mange kilder at oprette dem ud fra. Vent en uges tid, så må vi se, om jeg når det. --Pugilist (diskussion) 30. apr 2019, 13:23 (CEST)
Det er en aftale. mvh Tøndemageren (diskussion) 30. apr 2019, 13:25 (CEST)

Sletningsforslag: Henrik Saar

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

En temmelig tynd artikel om en kunstmaler. Har haft notabilitetsskabelon siden 2015. Google giver mest facebook-profiler.

 •   Slet - vi har rigelig med artikler om kunstnere som ingen har hørt om. Hvis andre kan finder noget interessant om ham, så lader jeg mig gerne overbevise. Toxophilus (diskussion) 4. apr 2019, 16:02 (CEST)
 •   Slet - Google giver ingen uafhængige kilder, så hælder også til slet, selvom kunstnere ofte er svære at måle notabilitet på. --Morten1997 (diskussion) 4. apr 2019, 16:08 (CEST)
 •   Slet - ingen kilder, ikke verificerbar. Måske notabel, men det er ikke påvist. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. apr 2019, 11:58 (CEST)
 •   Slet - Jeg emner ikke at han endnu har opnået at være notabel. --Kjeldjoh (diskussion) 9. apr 2019, 09:12 (CEST)
 •   Kommentar - Hans "forankring" synes at være meget lokal. De 20 hits der er om ham i Infomedia henviser til Fredericia Dagblad, Elbobladet, Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad og Fyens Stiftstidende - foruden én enkelt gang i Information. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 9. apr 2019, 18:14 (CEST)
 •   Slet - der virker ikke til at være noget relevant at skrive om ham, som ikke også kan skrives om mange andre kunstmalere --DenBlaaElg (diskussion) 21. maj 2019, 17:40 (CEST)
 Konklusion:
Artiklen slettes. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jun 2019, 13:21 (CEST)

Sletningsforslag: Marie Høgh

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

En IP-bruger samt Bruger:Biscuit-in-Chief påpegede flere problemer for Marie Høgh. Hun er en omdiskuteret præst, der samtidig er folketingskandidat, men er det nok? Hun er ikke automatisk notabel i kraft af sit politiske virke.

 •   Kommentar - Lad os tage stilling til notabiliteten, for de andre problemer kan rettes. --Morten1997 (diskussion) 4. apr 2019, 22:12 (CEST)
 •   Behold - den slags stridigheder er noget, som folk kan finde på at slå op for at få mere at vide. Tror jeg, jeg er ikke troende. Ditlev Petersen (diskussion) 4. apr 2019, 22:40 (CEST)
 •   Behold - Notabel da hun er en offentlig kendt person (B.T.: "Kendt præst stiller op til Folketinget", JyskeVestkysten: "Marie Høgh er allerede kendt som ivrig debattør"). Artiklen kunne være bedre, men god nok til ikke at slette. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. apr 2019, 11:52 (CEST)
 • Jeg hælder umiddelbart til   Behold, jf. Ditlev Petersens og Kartebolles argumenter. Jeg vil dog ikke mene, at hun er mere kendt end f.eks. Mette Thiesen, der for nylig blev slettet (og som formentlig skal genoprettes efter valget). Vh. SorenRK (diskussion) 5. apr 2019, 15:06 (CEST)
Er der da nogen, der erindrer (uden en artikel at læse i), hvad Mette Thiesen laver i sit civile erhverv???? Ole Ryhl Olsson (diskussion) 9. apr 2019, 18:18 (CEST)
Hun er vist lærer, så vidt jeg husker, og var af samme grund også engageret i debatten om folkeskolereformen. Og jeg har altså ikke slået noget op. :-) Vh. SorenRK (diskussion) 9. apr 2019, 21:16 (CEST)
 :-) Ole Ryhl Olsson (diskussion) 9. apr 2019, 21:36 (CEST)
 •   Neutral - Jeg hælder til et principielt Slet af nye artikler om opstillede folketingskandidater, men kan godt hun allerede har en del tilstedeværelse i medierne. --Kjeldjoh (diskussion) 12. apr 2019, 12:31 (CEST)
 •   Slet - Jeg er heller ikke glad for nye artikler om folketingskandidater under valgkampen. Lad os få en bedre artikel at tage stilling til efter valget. Hvis hun ikke bliver valgt, skal vi til at tage stilling til om offentlig ballade på en arbejdsplads er nok til en artikel på Wikipedia. --Madglad (diskussion) 23. apr 2019, 23:07 (CEST)

Sletningsforslag: Karen Marie Klip A/S

En IP-bruger påpegede flere problemer, herunder notabilitet og reklame, for Karen Marie Klip A/S, der er en frisørbutik. Jeg vil mene, at mere kræves.

Det er heller ikke korrekt, hvilket selvfølgelig er min fejl. --Morten1997 (diskussion) 4. apr 2019, 22:30 (CEST)
 •   Behold Citat: "Karen-Marie Klip & Papir A/S er den eneste af sin art i Danmark". 10 ansatte, og virksomheden har 34 år på bagen. --Madglad (diskussion) 4. apr 2019, 23:35 (CEST)
 •   Neutral, hældende til   Behold. Det er et lidt kuriøst foretagende, men som Madglad er inde på, er der tale om noget, der ligger ud over det sædvanlige. --Pugilist (diskussion) 5. apr 2019, 08:45 (CEST)
Har nu wikificeret og opdateret artiklen med kilder. At den skulle være unik siger de valgte kilder måske ikke lige netop med brugen af dét ord, men udover Quilling.dk, der alene er en netbutik, synes der ikke at være andre danske designere indenfor dette felt. Meget sigende giver Krak.dk / Degulesider.dk da heller ikke ét eneste hit på søgningen "quilling", så også baseret på den omstændighed synes Karen Marie Klip A/S at være den eneste af sin slags her til lands. Ordet quilling optræder faktisk også først i Infomedia (pånær to engelsksprogede artikler fra 2009) efter at Karen Marie Klip begyndte at arbejde med denne teknik (2012), og langt de fleste artikler herom synes på den ene eller anden måde at henvise til dette firma. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 9. apr 2019, 20:25 (CEST)
 •   Slet - Der er ingen uafhængige kilder som siger at siger noget om forretningens unikhed og betydning. Jeg afviser ikke evt. notabilitet, men dette og oplysningerne i artiklen kan ikke verificeres. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. apr 2019, 09:56 (CEST)
 •   Kommentar - Hvis artiklen skal beholdes, fordi den er unik, hvilket er et fair argument, må der kunne forevises uafhængige kilder, der fortæller dette. Ellers har det ingen værdi, og kilderne har jeg i hvert fald ikke kunnet finde via Google. --Morten1997 (diskussion) 5. apr 2019, 10:11 (CEST)
 •   Behold - Nu har jeg udvidet og kildebelagt artiklen, så godt som det nu har været mig muligt - også i forhold til det med det "unikke", og efter at have læst disse og mange andre artikler om firmaet og om quilling forekommer det mig, at firmaet, som følge af sin enestående/særlige position er notabel (markedsledende om man vil). Ole Ryhl Olsson (diskussion) 9. apr 2019, 20:50 (CEST)
 •   Formalia - @Bjørneren: Som opretter har du måske en holdning til dette sletningsforslag.
 •   Behold - En nichevirksomheder der tilbyder noget man ikke ser andre steder.--Kjeldjoh (diskussion) 12. apr 2019, 14:53 (CEST)

Sletningsforslag: Mads Grønlund Dinesen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Er denne person kendt? For noget væsentligt? I så fald burde artiklen nok afspejle det. --Palnatoke (diskussion) 18. jul 2014, 20:10 (CEST)

 •   Kommentar - ikke at det har stor betydning interviewet med Mads Dinesen i klippet fra Go' Morgen Danmark. (bare tænkt som oplysning sådan set) ---Zoizit (diskussion) 18. jul 2014, 20:17 (CEST)
 •   Kommentar De enkelte punkter i artiklen peger i alt fald ikke i den retning, så det må være en helhedsvurdering, nok baseret på presse-/sladderbladsomtale, der skal gøre det - og så må nogen finde kilder. --Palnatoke (diskussion) 18. jul 2014, 20:31 (CEST)
 •   Kommentar - Jeg har sat diverse kilder ind i artiklen, og   Behold jeg kender han fra tv-serien kræsne-købere som blev sendt på TV3---Zoizit (diskussion) 18. jul 2014, 21:26 (CEST)
 •   Slet Det min opfattelse at artiklen ikke opfylder kravet om notabilitet. -- MIS (diskussion) 18. jul 2014, 23:16 (CEST)
 •   Slet Jeg har svært ved at få øje på nogen egentlig notabilitet.--Økonom (diskussion) 19. jul 2014, 16:00 (CEST)
 •   Slet Intet af det omtalte giver i mine øjne tilstrækkelig notabilitet. --|EPO| COM: 21. jul 2014, 12:24 (CEST)
 •   Kommentar Hmm, er det her ikke nok?:http://www.mynewsdesk.com/dk/eniro-danmark/pressreleases/champagnedrenge-topper-soegestatistikken-957879 Det har forresten været oppe at vende før: [[1]] (skrev APeter (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)
  •   Kommentar Det mener jeg ikke. Artiklen præciserer ikke yderligere meritter end dem, der står i artiklen. Såfremt han har større bedrifter end dem i artiklen, så må de skrives ind i artiklen. --|EPO| COM: 22. jul 2014, 13:50 (CEST)
 •   Slet eller omskriv. Nasa-købet kan dog måske være interessant. Champagnedreng kunne måske også være notabelt, men det må underbygges og artiklen alligevel tilrettes. (Man er i mine øjne ikke "kendt" fra et tv-program, med mindre man er blevet en decideret "mediepersonlighed".) --Andreas Müller (diskussion) 23. jul 2014, 22:19 (CEST)
 •   Slet - ingen notabilitet. Kriminalregisteret kan vi lade politiet om. Rmir2 (diskussion) 24. jul 2014, 13:13 (CEST)
 Konklusion:
Bred (fuld?) enighed om at slette artiklen. --|EPO| COM: 27. jul 2014, 16:02 (CEST)

Anden omgangRediger

Artiklen om Mads Grønlund Dinesen blev slettet i 2014 pga. manglende notabilitet. I 2018 genoprettede FB1962 artiklen. Umidelbart herefter blev den ommærket med {{notabilitet}} og {{Ingen kilder}}. Jeg syntes at vi skal tage stilling til om artiklen skal beholdes. --Kjeldjoh (diskussion) 8. apr 2019, 16:22 (CEST)

 •   Behold - Meritterne i sig selv giver ikke automatisk notabilitet, men jeg vil mene, at han er en så omtalt mediepersonlighed, at det rækker til notabilitet. Blandt andet for sin bedrageridom (TV2, DR), men også med helsideportrætter i Børsen (DR. Han har samtidig været med i Kræsne Købere. Han er vidt omtalt. --Morten1997 (diskussion) 8. apr 2019, 16:30 (CEST)
 •   Kommentar - Hvis artiklen beholdes, anbefaler jeg   Flyt til Mads Dinesen, da han almindeligvis er kendt under dette navn. --Morten1997 (diskussion) 8. apr 2019, 16:30 (CEST)
 •   Slet Ligegyldig selvforherligende bedrager. --Madglad (diskussion) 8. apr 2019, 18:33 (CEST)
 •   Slet - Synes ikke kombinationen af dommen, bedrageri og "15-minutter berømmelse" i et par TV-programmer giver nogen speciel notabilitet til en selvstændig artikel her på Wikipedia. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 9. apr 2019, 21:33 (CEST)
 •   Behold - Det kan godt være den ældre generation ikke kender ret meget til manden, men han var meget i medierne i en længere periode (herunder landsdækkende medier som Morten nævner. Man kan mene om manden hvad man vil, men han er helt sikkert notabel. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jun 2019, 13:34 (CEST)

Sletningsforslag: The NimbWits

The NimbWits blev oprettet af bandets trommeslager i 2015, og har stået med notabilitetsskabelon siden da. Navnet giver lige over 5000 hits på google, hvilket ikke tyder på den store gennemslagskraft. Teksten kræver en kraftig gennemredigering før den kan bruges til noget. De har udgivet to studiealbums (se discogs), været i karrierekanonen, har en anmeldelse på metaltone.dk og rockzeit og har spilet til spirefestival. (Denne usignerede kommentar er skrevet af Toxophilus (diskussion • bidrag) )

 •   Formalia - @Carsten Kjær Nielsen: Som opretter (og formodet bandmedlem) har du måske en holdning til dette sletningsforslag.
 •   Neutral - Artiklen trænger kraftigt til en oprydning, men i kategorien punkgrupper fra Danmark, tænker jeg at de har opnået en del omtale. --Kjeldjoh (diskussion) 12. apr 2019, 16:21 (CEST)
 •   Slet - Artiklen mangler referencer der godtgøre at den er notabel. Deres musik er i bedste fald undergrundsmusik (det har i hvert fald ikke opnået noget), og bandet er som jeg lige kan se det ikke nævnt i hverken store nichemedier eller i de generelle medier. Derfor skal den slettes. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jun 2019, 13:36 (CEST)

Sletningsforslag: Henrik Damgaard-Hansen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Henrik Damgaard-Hansen er direktør i flere selskaber og har været adm. direktør for Nestlé ifølge artiklen. Er han notabel? Toxophilus (diskussion) 12. apr 2019, 10:58 (CEST)

 •   Formalia - @BentLarsen1500: Som opretter har du måske en holdning til dette sletningsforslag.
 •   Slet - Han har haft flere større ansættelser, men jeg ser ikke at han har opnået at være notabel. --Kjeldjoh (diskussion) 16. apr 2019, 09:45 (CEST)
 •   Slet - Man kan se tilknytning til danske virksomheder i CVR (bl.a. at han fratrådte direktionen i Jysk Fynske Medier (JFM) i 2016). Jeg kan ikke se noget som opfylder kravene i WP:BIO for erhvervsfolk. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 16. apr 2019, 10:18 (CEST)
 •   Slet - Jeg ser intet i hverken artiklen eller de eksterne henvisninger, der skulle gøre ham notabel --DenBlaaElg (diskussion) 21. maj 2019, 18:18 (CEST)
 Konklusion:
Ingen for behold, konsensus må derfor antages at være slet. Artiklen slettes. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jun 2019, 13:38 (CEST)

Sletningsforslag: C&C travel

C&C travel er et rejseselskab, hvor notabiliteten har været betvivlet siden 2016. Lad os tage diskussionen. Toxophilus (diskussion) 12. apr 2019, 10:59 (CEST)

 •   Slet - Skrevet som reklame, og der er for få medarbejdere til automatisk notabilitet. Toxophilus (diskussion) 12. apr 2019, 11:05 (CEST)
 •   Slet - Det er sikkert rigtigt nok det, der står i artiklen, men det er vanskelligt at se, at det skulle være notabelt. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 12. apr 2019, 19:43 (CEST)
 •   Behold - Opslag på C & C TRAVEL A/S i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) siger 141 millioner kr. i omsætning i regnskabsåret 2017/18 hvilket giver notabilitet. Men artiklen er af ringe kvalitet og bør forbedres. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 13. apr 2019, 22:37 (CEST)
 •   Formalia - @WikiNiller: Som opretter har du måske en holdning til dette sletningsforslag.
 •   Neutral - Artiklen trænger så meget til at blive omskrevet, at en sletning kan være det rigtige. --Kjeldjoh (diskussion) 16. apr 2019, 09:54 (CEST)
 •   Slet - artiklen er uencyklopædisk og indeholder ikke information, der begrunder emnets notabilitet --DenBlaaElg (diskussion) 21. maj 2019, 18:41 (CEST)
 •   Slet – ingen referencer (kun kilder), uencyklopædisk reklame. Væk med det. —Biscuit-in-Chief :-) (Tal pænt • Bidrag) 21. maj 2019, 18:43 (CEST)
 Konklusion:
Langt størstedleen for sletning, konsensus må derfor antages at være slet. Artiklen slettes. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jun 2019, 13:38 (CEST)

Sletningsforslag: Spejderkollegiet Virumgaard

Spejderkollegiet Virumgaard har haft notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os tage diskussionen. Toxophilus (diskussion) 12. apr 2019, 11:10 (CEST)

 •   Slet - Kollegiet kunne måske være notabelt, men foreningen er ikke i mine øjne. Så er spørgsmålet, om man kan argumentere for en omskrivning og beholde en artikel om kollegiet. Toxophilus (diskussion) 12. apr 2019, 11:10 (CEST)
 •   Kommentar Emnet har været diskuteret her. Jeg vil anbefale at man læser den tidligere diskussion, før man tager stilling. --Madglad (diskussion) 12. apr 2019, 12:44 (CEST)
 •   Kommentar Hvis man betragter det som en form for kollektiv, så må man vel skæve til grundlaget/kriterierne for de andre artikler om kollektiver, der er, det vil sige: ABCinema (kollektiv), Anholtsgade 8, Lange Eng, Maos Lyst, Svanholm Storkollektiv, Sættedammen og det italienske Føderationen Damanhur. Alle disse (pånær Damanhur) er mere eller mindre fyldigt beskrevet i artikler, der kan tilgås via Infomedia eller Mediestream. For Spejderkollegiets vedkommende, er der ingen relevante hits i Mediestream og de referencer, der er i Infomedia, er blot mere eller mindre tilfældige omtaler, typisk i forbindelse med artikler om personer der på den ene eller anden måde har haft en tilknytning til stedet. Stedets historie, dagligliv eller særlige karaktertræk er aldrig blevet en beskrivelse til del i en dansk avisartikel så vidt jeg kan se - ikke engang 25 års jubilæet er nævnt med ét ord. Spejderkollegiet i Sorgenfri er dog ikke det eneste af sin slags, der findes flere sådanne i bl.a. Dyssegård, Ordrup og Holte. Umiddelbart virker de til at være af forholdsvis beskeden størrelse alle sammen, så løsningen var måske en selvstændig artikel om begræbet Spejderkollegium (5 hits i Mediestream) / Spejderkollegie (1 hit i Mediestream - mens den bestemte form "Spejderkollegiet" har 16 hits i Mediestream fra 1963 til 2008 - flertalformen spejderkollegier optræder ikke i Mediestream). Under en sådan artikel kunne de enkelte kendte kollegier så da også godt omtales - men næppe så fyldigt som artiklen om Spejderkollegiet Virumgaard. Så hvis man ønsker at bevare en smule af mindet specifikt om Spejderkollegiet Virumgaard burde man måske snarere forsøge, om ikke man kunne skrive en lille avisartikel herom til lokalavisen i Lyngby-Taarbæk (de optager også lejlighedsvis artikler om historiske forhold - men den skal naturligvis være 'velskrevet') eller måske en historisk artikel til "Lyngby-Bogen", men en sådan skal jo nok være en smule gennemresearchet og gerne med et par relevante illustrationer, vil jeg mene. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 12. apr 2019, 19:19 (CEST)
 •   Formalia - @Alseimik: Som opretter af artiklen har du måske en holdning eller kommentar til diskussionen om dette sletningsforslag.
 •   Slet - Som beskrevet ovenfor af Ole Ryhl Olsson i den grundige gennemgang er det meget beskedent med omtale af kollektivet. Pugilist (diskussion) 19. apr 2019, 17:39 (CEST)
 •   Behold Ikke i Wikipedias ånd at slette et stykke Danmarkshistorie om et unikt kollegium, der skiller sig ud fra andre kollegier på en række områder. --Madglad (diskussion) 19. apr 2019, 20:56 (CEST)
Jeg kan have min tvivl om, hvorvidt dette specifikke spejderkollegie er "unikt", der er jo trods alt andre af slagsen. Synes vel egentlig (stadig), at en (hoved)artikel om Spejderkollegier ud fra en encyklopædisk synsvinkel kunne/ville være mere relevant end en artikel om dette ene - lidet omtalte - kollegium. At noget er "unikt" gør det det jo derfor ikke nødvendigvis notabelt. Mit personlige arkiv over elevbevægelsen i Danmark er også på et eller andet plan 'unikt', og jeg har endda i nogle årtier kaldt det for "Elevhistorisk Arkiv" (jeg har endda et stempel med dette navn (selvom jeg kun yderst sjældent har brugt det)) og mit arkiv har også været omtalt i artikler en enkelt gang eller to, men jeg kunne have min tvivl om, hvorvidt de øvrige bidragsydere her på Wikipedia.dk ville finde et sådan arkiv notabelt for en artikel, blot på grundlag af, at det er omfangsrigt og "unikt". Ole Ryhl Olsson (diskussion) 21. apr 2019, 15:42 (CEST)
@Ole Ryhl Olsson: Dit arkiv er ikke unikt, der er mange, der har private arkiver. Hvis arkivet var offentlig ville det nok være unikt. Tilbage til artiklen. Hvilke andre spejderkollegier findes der? Det unikke er efter min mening, at det er et privat kollegium, der har et formål med udadvendte aktiviteter. --Madglad (diskussion) 21. apr 2019, 15:56 (CEST)
Som jeg har læst det i nyere artikler med referencer til Spejderkollegier, så er der foruden dette "Virumgaard" også et i Dyssegård, Ordrup, Holte og Århus. De ældre artikler, som kan tilgås via Mediestream, har jeg endnu ikke haft mulighed for at fordybe mig i, men når jeg ser på den tidsmæssige spredning af artikler, samt den geografiske spredning af de aviser, der har bragt artikler, hvor ordene spejderkollegie, spejderkollegiet eller spejderkollegium forekommer, så siger det mig, at der nok har været flere af disse gennem tiden. "Spejderkollegium" optræder mest i ældre artikler (1942, 1948, 1956), mens "Spejderkollegie"/"Spejderkollegiet" synes at have tre 'udbredelsesfaser', dels 1963-1970, derefter 1983-1990 og endelig til sidst 2008 (artikler derefter må fortrinsvis søges i Infomedia). Ole Ryhl Olsson (diskussion) 21. apr 2019, 16:23 (CEST)
 •   Behold Notabilitet er bare et meget upræcist begreb. Jeg synes artiklen er relevant og interessant. --Honymand (diskussion) 19. apr 2019, 21:32 (CEST)
Er sådan set nok ikke uenig i udsagnet "interessant" men jeg har derimod min tvivl om, hvorvidt den nu også er relevant. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 21. apr 2019, 17:21 (CEST)
Hvad skulle formålet være med at slette artiklen? Gør det Wikipedia bedre? --Madglad (diskussion) 21. apr 2019, 22:40 (CEST)
Nu har jeg vist officielt endnu ikke taget stilling til, om jeg er for en sletning eller ej, men hvis der i stedet kom en artikel om begrebet Spejderkollegie, så ville jeg nok være tilbøjelig til at foretrække dén artikel, som den encyklopædisk relevante, fremfor artiklen om Spejderkollegiet Virumgaard. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 21. apr 2019, 22:48 (CEST)
Ikke forstået? Du ville hellere have at nogen skrev en artikel Spejderkollegium end at have artiklen Spejderkollegiet Virumgaard. Jeg kan ikke rigtigt se en egentlig sammenhæng. --Madglad (diskussion) 21. apr 2019, 23:12 (CEST)
Tja, det er jo altså kun Spejderkollegiet Virumgaard, der har en artikel her på Wikipedia.dk (og det ikke fordi nogen specielt syntes, at vi trængte til en artikel herom, men fordi artikelopretter i sin tid så det som en mulighed for at "gemme" nogle oplysninger om dette sted, som han ellers var bekymret for ville forsvinde ud i "intetheden" (eller noget i den retning)). De øvrige eksisterende spejderkollegier Århusspejdernes Kollegium (Aarhus), Spejderkollegiet Dyssegaard (Gentofte) og Lederkollegiet / Spejderkollegiet Lederkollegiet (Gl. Holte, Rudersdal) er der jo ingen artikler om, og ligeledes heller ikke om det tidligere(?) kollegie i Ordrup eller om andre tidligere forskellige kollegier, der måtte have været gennem tiden.
Da Spejderkollegie altså synes at være et begreb der dækker over flere forskellige enheder i såvel tid som sted, så ville det da kun være rimeligt/naturligt, om der kom en artikel om dette fænomen på et tidspunkt.
KFUM og KFUK synes også at have en række kollegier og bofællesskaber rundt om i landet, men om de helt skal opfattes i samme kategori skal jeg ikke kunne sige med bestemthed. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 22. apr 2019, 00:46 (CEST)

Sletningsforslag: Socialisten (forening i Enhedslisten)

Socialisten (forening i Enhedslisten) har eksisteret siden 2014. Der er intet om medlemstal, men flere kilder i artiklen, så spørgsmålet er, om den er notabel. Lad os tage diskussionen. Toxophilus (diskussion) 12. apr 2019, 11:10 (CEST)

 • Det er ikke den eneste fraktion i Enhedslisten. Vi har også artikler om Socialistisk Arbejderpolitik og om Danmarks Kommunistiske Parti. De to har nu godt nok en historik før Enhedslisten, så det kan ikke helt sammenlignes. Socialistisk Ungdomsfront kan man også vælge at opfatte som fraktion. Der er mindst én mere. Jeg tror bare at man skal erkende at vi er nødt til at have artikler om alle større fraktioner i Enhedslisten, så   Behold. --Madglad (diskussion) 12. apr 2019, 12:57 (CEST)
 •   Behold - Madglad har ret. Enten er alle fraktioner notable, ellers er ingen. Der er jo også en skjult specialitet. Ingen andre politiske partier med sæde i folketinget har fraktionsfrihed. --Ramloser (diskussion) 12. apr 2019, 16:59 (CEST)
 •   Behold - Synes også den er notabel. --Honymand (diskussion) 18. apr 2019, 21:44 (CEST)
 •   Behold --Inc (diskussion) 24. apr 2019, 14:10 (CEST)
 •   Neutral / kommentar Jeg har ikke en holdning som sådan til den konkrete forening. Det er klart muligt at en "intern forening" kan være notabel. Se til illustration fra udlandet en:Freedom Caucus, der har gjort sig bemærket i den bredere offentlighed. Jeg er imidlertid ikke af den holdning, at blot fordi vi har artikler om andre fraktioner, er de alle pr. definition notable. En fraktion kan være så kortleven og ubetydelig at den ikke kan anses som nævneværdig, eller den kan være så esoterisk at der ikke er nogen pålidelige kilder der understøtter dens eksistens. Problemstillingen er uddybet i en:WP:WHATABOUTX.
For at putte dette perspektiv over på den konkrete artikel kunne man savne nogle flere tredjepartskilder idet langt de fleste er fra foreningen selv. Der er nogle artikler fra Modkraft der tyder på, at den i hvert fald har gjort et eller andet indtryk på venstrefløjen, men det er også lidt spinkelt. Generelt ville jeg finde det mærkeligt hvis marginale politiske partier ikke blev anset som notable, mens interne (og muligvis små) fraktioner i store partier blev det. -- InsaneHacker 🕊️ (🗨️) 24. apr 2019, 14:22 (CEST)
Jeg er for så vidt enig med dig, InsaneHacker. En fraktion som DKP er ret stabil og har eksisteret i 100 år, langt længere end Enhedslisten selv. Andre fraktioner i og omkring Enhedslisten er ret flygtige og små, omgrupperer sig jævnligt, arbejder nogle gange indenfor Enhedslisten, nogle gange udenfor. Socialisten hører efter mit indtryk til i sidstnævnte kategori. Det vil bare være en umulig opgave at gøre sig til dommer over hvilke fraktioner, der er store og stabile, og hvilke, der er små og flygtige. Desuden er det godt at kunne følge de politiske strømninger i Enhedslisten. Et løsning kunne måske være at lade artiklen være, og så overveje dens skæbne når fraktionen indstiller deres aktiviteter - hvis nogen opdager det   Behold må så stadig være være min konklusion, jf. mine indlæg. --Madglad (diskussion) 24. apr 2019, 15:57 (CEST)

Sletningsforslag: Djævelens advokat (webradio)

Djævelens advokat (webradio) er en podcast. Intet om downloads eller lyttertal, men flere notable gæster. Er det nok til en artikel? Lad os tage diskussionen. Toxophilus (diskussion) 12. apr 2019, 10:56 (CEST)

 •   Behold - Ja, jeg synes, det er en fin start. --Inc (diskussion) 24. apr 2019, 14:14 (CEST)
 •   Slet Findes foretagendet overhovedet eller er opslaget lavet for at lave SEO for deres webside? Deres webside er en samling spamreklamer på dåsedansk. Kilder for lyttertal? --Madglad (diskussion) 30. apr 2019, 14:37 (CEST)
 •   Kommentar - Jeg kan bevidne at podcasten findes og at den sparsomme information er korrekt. Jeg har hørt et af afsnittene i denne måned. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 30. apr 2019, 14:48 (CEST)
 •   Kommentar - Her er åbenbart noget skrevet af en af grundlæggerne af Djævelens Advokat. Men ja, @Madglad: har en pointe. @Dipsacus fullonum: Hvor har du hørt programmet? --Inc (diskussion) 30. apr 2019, 16:24 (CEST)
 •   Kommentar - Programmerne var på https://devilsadvocate.dk/wordpress/ da jeg hørte et for få uger siden. Men siden findes ikke længere i dag kan jeg se. De kan stadig googles, men det varer nok ikke længe. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 30. apr 2019, 17:34 (CEST)
 •   Kommentar Hm, jeg kan ikke engang finde dem med Google. --Inc (diskussion) 30. apr 2019, 19:21 (CEST)
 •   Kommentar Nå, du mener, at de dukker op, når man googler, men at man ikke kan gå ind på dem? Ja, det er også det, jeg får. Nu har jeg ændret artiklen til datid og indsat kilden. Jeg synes i så fald stadig, at vi kan beholde den. --Inc (diskussion) 30. apr 2019, 19:33 (CEST)
 •   Kommentar Enhver gymnasieelev kan lave et "podcast". Vi kan ikke have artikler for dem alle sammen. Hvor mange lyttere havde de? --Madglad (diskussion) 30. apr 2019, 19:48 (CEST)
 •   Slet - Jeg mener ikke at podcasten nåede at blive notabel inden den blev lukket, der er ikke tilstrækkelig omtale om den i medierne. Det kunne evt. ændres til et   Sammenskriv med Jacob Mchangama. --Kjeldjoh (diskussion) 1. maj 2019, 08:32 (CEST)

Sletningsforslag: Claus Grønkjær Christensen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Claus Grønkjær Christensen har haft notabilitetsskabelon på siden 2016. Er han notabel? Lad os tage diskussionen. Han har udgivet 3 singler ifølge [discogs, personlig hjemmeside og danskmusik.com. Han bliver spillet lidt på Danmarks Radio. (skrev Toxophilus (diskussion • bidrag) 2019-04-26 11.52. Husk at signere dine indlæg.)

 •   Slet Selvpromovering. --Madglad (diskussion) 26. apr 2019, 13:22 (CEST)
 •   Formalia - @CGC: Som opretter og (antaget) den biografirede, har du måske en holdning til dette sletningsforslag.
 •   Slet - Jeg mener ikke at han som musiker endnu har opnået at være notabel. At artiklen er {{tætpå}} hjælper ikke. --Kjeldjoh (diskussion) 1. maj 2019, 09:00 (CEST)
 •   Slet - Artiklen virker som reklame, der er ingen kilder, og ingen begrundelse for notabilitet --DenBlaaElg (diskussion) 21. maj 2019, 19:08 (CEST)
 Konklusion:
Ingen for behold, konsensus må derfor antages at være slet. Artiklen slettes. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jun 2019, 13:39 (CEST)

Sletningsforslag: Ved

Jeg konstaterer, at indholdet i denne artikel næsten fuldstændigt er indeholdt i artiklen Træ (materiale). Derfor foreslår jeg, at artiklen bliver slettet.--Sten Porse (diskussion) 30. apr 2019, 17:48 (CEST)

 •   Kommentar Hvorfor sammenskriver du dem så ikke bare? Det er ikke alle spørgsmål, der er så principielle at de skal i gennem en stor diskussion. --Madglad (diskussion) 30. apr 2019, 19:07 (CEST)
 •   Sammenskriv Ja, sammenskriv og ret Ved til REDIRECT Træ(materiale) --Honymand (diskussion) 30. apr 2019, 21:57 (CEST)
 •   Formalia - Jeg mener at dette burde havde været et sammenskrivningsforslag og ikke et sletningsforslag. Når der oprettes sletningsforslag, så husk at indsætte {{ds}} på diskussionssiden, {{Slet}} (eller tilsvarende) på artiklen og gør brugeren der har oprettet siden (samt andre væsentlige bidragsydere) opmærksom på sletningsforslaget. @Glenn og Sten: I har måske en holdning.
Ups, jeg ser nu at Sten Porse og Sten er samme bruger, så det overstående ping er en fejl. --Kjeldjoh (diskussion) 1. maj 2019, 10:09 (CEST)
 •   Sammenskriv - Enig i at sammenskriv med redirect er passende.--Kjeldjoh (diskussion) 1. maj 2019, 10:04 (CEST)
 •   Sammenskriv ikke med træ (materiale) – Jeg synes at artiklerne dækker forskellige aspekter af emnet. Ved er en botanisk artikel om et plantefysiologisk emne, mens træ (materiale) drejer sig om et naturmateriale som mennesker udnytter. Desuden er ved ikke nødvendigvis træ idet der også er ved i buske og halvbuske. I stedet eventuelt   Sammenskriv med Vedplanter (som burde hedde Vedplante) for at behandle emnet ved samlet. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 1. maj 2019, 10:10 (CEST)
  • Ja, Kartebolle, det er vist bedst, som du foreslår, men lad os nu se, om der er nogen, som har en anden mening...--Sten Porse (diskussion) 1. maj 2019, 20:09 (CEST)
  • Enig i Kartebolle udlægning. --Glenn (diskussion) 2. maj 2019, 21:45 (CEST)
  • Alt ved er træ (materiale) - men ikke alt ved er fra træer. Bortset fra dimensionen er ved i buske ikke grundlæggende anderledes end det i træer - det er samme materiale uanset om man betragter det fra et botanisk eller materialemæssigt synspunkt. Jeg synes man fint kan sammenskrive i en artikel der jo sagtens kan dække emnet fra begge synsvinkler, men man kan såmænd også sagtens beholde artiklerne hver for sig. --Honymand (diskussion) 2. maj 2019, 22:30 (CEST)

Sletningsforslag: ChangeGroup

ChangeGroup er en selvbiografi, umiddelbart lader de ikke til at overholde relevanskriterierne, da der kun er under 20 fastansatte. Jeg kan ikke finde de store eksterne kilder, så det lader til at det eneste, der taler for dem, er deres omsætning. Mvh KnudW (diskussion)

(redigeringskonflikt)

 •   Slet - Selvbiografi. Vi skal i øvrigt kigge på vores virksomhedskriterier, der trænger til et eftersyn. Krieteriet 100+ mio. i omsætning gør formelt set ChangeGroup notabel pr. definition. Problemet med det forholdsvis lave niveau er, at vi teknisk set kun kan dæmme op for PR-bureauernes/SEO-optimerernes artikelskrivning udfra kriteriet "selvbiografi". Jeg har set mange tilbud fra PR-bureauer, der som led i en standardpakke inkluderer en Wikipedia artikel, så det forekommer, hvis nogle skulle være i tvivl. --Pugilist (diskussion) 8. maj 2019, 15:23 (CEST)
 •   Neutral - Jf. deres 2018 årsregnskab har de kun 12 ansatte, men 140 freelance-IT-konsulenter, dem mener jeg vi skal medregne når størrelsen af virksomheden skal vurderes. En nettoomsætning på 134 mio. kr. er pænt, men jf. largestcompanies.dk placere det virksomheden på en 47 plads bland danske virksomheder i den branche. Der er mange af de større virksomheder der endnu ikke er artikler om på dk-wiki. Virksomheden er stor set ikke omtalt i medierne (Gazellevirksomhed i 2005). Så virksomheden er måske notabel, men kan være i tvivl om, om DK-wiki er nået til det detaljeringsniveau, når der er mange større virksomheder i samme branche der endnu ikke er beskrevet. At opretter tydeligvis er tætpå tæller negativt, men den fremstår ikke reklamerende, så alt i alt er jeg neutral i om artiklen beholdes eller slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 8. maj 2019, 16:06 (CEST)
  Kommentar - Jeg har selv været i den branche i mange år og jeg mener ikke at jeg har hørt om dem før i blandt de bureauer. En omsætning af den størrelse kan nemt klares, hvis man har tilstrækkeligt mange konsulenter ude til en 100.000,- om måneden pr. stk. Konsulenterne er som regel freelancere og selvstændige, som "placeres" af firmaet. Disse vil typisk have relationer til flere andre bureauer, så nogen større tilknytning er der ikke.
Jeg har som regel arbejdet med 100 fastansatte og mere end 112. mio. i omsætning som et krav til notabiliteten, da dette mere viser at det drejer sig om et firma af en vis kaliber. Men jeg har måske misfortolket reglerne i al den tid? Mvh KnudW (diskussion) 24. maj 2019, 09:28 (CEST)
Der står ellerWP:VIRK, men måske kravene for automatisk notabilitet skal måske diskuteres igen. Omsætningskravet er allerede hævet en gang (fra 5 til 15 millioner euro). --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 24. maj 2019, 10:11 (CEST)
Ja, jeg har set det... Ups. De kriterier bør nok tages op til revision for at afspejle hvad vi alle mener er relevant. Mvh KnudW (diskussion) 24. maj 2019, 10:14 (CEST)
 •   Slet Jeg mener at artikler som er selvskrevne skal slettes. Omvendt er deres medarbejdertal er skudt helt ved siden af i cvr. De formidler jo freelancere i stor stil. Man kan formodentligt få et bedre indblik ved at studere regnskabet. Men lad os afvente en uafhængig artikel. --Madglad (diskussion) 14. maj 2019, 03:43 (CEST)
 •   Behold - Som Toxophilus skriver er de automatisk notable pga. omsætningen. Teksten er efter min opfattelse nu barberet ned til en neutral stub, så der ikke meget selvskrevet tilbage. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 14. maj 2019, 13:22 (CEST)

Sletningsforslag: Sandra Hedegaard Rasmussen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen Sandra Hedegaard Rasmussen oprettet af Bruger:Dizzy76 er om en forfatter hvis debutroman netop er udgivet. Jeg kan ikke se nogen særlig omtale af hverken forfatter eller roman som skulle berettige en artikel. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 14. maj 2019, 13:04 (CEST)

 •   Slet – har ikke sig nok bemærket til notabilitet --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 14. maj 2019, 13:04 (CEST)
 •   Slet - Én bog fra 2019 og et kommende projekt er ikke nok i min bog. Vores kriterier for biografier nævner specifikt, at forfattere ikke kan blive notable af fremtidige værker. Toxophilus (diskussion) 14. maj 2019, 13:49 (CEST)
 •   Slet - Jeg ser intet i hverken artiklen eller referencerne, der skulle gøre hende notabel --DenBlaaElg (diskussion) 21. maj 2019, 21:26 (CEST)
 Konklusion:
Ingen for behold, konsensus må derfor antages at være slet. Artiklen slettes. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jun 2019, 13:39 (CEST)

Sletningsforslag: Lasse Rasch

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklen Lasse Rasch er oprettet af brugeren Lasserasch, og artiklen er opmærket med {{autobiografi}} og {{notabilitet}}.

 Konklusion:
Ingen for behold, konsensus må derfor antages at være slet. Artiklen slettes. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jun 2019, 13:39 (CEST)

Sletningsforslag: DSU-distrikter

Artiklen DSU-distrikter blev oprettet i januar 2019 af Bruger:Akoro18. Bruger:Toxophilus indsatte få dage efter oprettelsen skabelonen {{Notabilitet}} med kommentaren "{{notabilitet}} - er denne liste virkelig af almen interesse, eller er det valg-fnidder fra DSU?". Artiklen indeholder ikke andet en lister over distriktsformænd i DSU. Jeg kan ikke se den encyklopædiske relevans i disse lister. Desuden kan intet i artiklen verificeres, idet den totalt mangler kildeangivelser. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. maj 2019, 18:21 (CEST)

 •   Slet – ikke verificerbar og tvivlsom relevans. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion)
 •   Behold Ser ikke noget forkert i en artikel, der forklarer om ledelsesudviklingen på regionalt niveau i en af landets største politiske ungdomsforeninger. De enkelte oplysninger kan for de flestes vedkommende nok verificeres, men det ville kræve, at nogen kastede sig over et intensivt studie ikke bare af internettet generelt, men også af diverse lokalaviser, og da jeg kan have min tvivl om, at nogen egentligt lyster dette, er jeg tilfreds med at lade oplysningerne generelt set stå til troende. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 18. maj 2019, 18:37 (CEST)
    Kommentar Jeg vil gøre opmærksom på at det er en officiel politik at wikipedias oplysninger skal kunne kontrolleres i pålidelige kilder (WP:V). Hvis nogen ønsker disse lister ("forklaringer om ledelsesudviklingen på regionalt niveau"?) må de angive pålidelige kilder, ellers kan oplysningerne slettes ifølge politikken – hvorefter artiklen vil være tom! --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. maj 2019, 18:45 (CEST)
 •   Slet – Jeg mener også relevansen er tvivlsom - den bør slettet som unotabel; kilder eller ej. --Honymand (diskussion) 19. maj 2019, 21:15 (CEST)
 •   Slet – Vi har enpolitik om, at formænd for ungdomspartierne er notable, men når vi kommer ned til distrikts-afdelingerne synes jeg ærlig talt at notabiliteten bliver så udvandet, at det ikke kan have interesse. Dette er, som jeg ser det, endnu en liste der skal vedligeholdes, til gengæld har den primært interesse for medlemmer af partiet. Det må de kunne bruge deres egen hjemmeside til. Toxophilus (diskussion) 20. maj 2019, 07:41 (CEST)
 •   Slet – Virker mere som et DSU-websted end som en encyklopædisk artikel, og vil til alle tider være afhængig af lokal information for at være opdateret. - Nico (diskussion) 20. maj 2019, 07:58 (CEST)
 •   Slet - Jeg overvejede om der var noget i artiklen som skulle sammenskrives til Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, men nej, den kan godt slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 20. maj 2019, 08:05 (CEST)

Sletningsforslag: Bilal Hussain

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Bilal Hussain har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Han er lektor på Aalborg Universitet og studievært på TV Glad. Er han notabel? Toxophilus (diskussion) 22. maj 2019, 13:07 (CEST)

 •   Slet - Han passer vist bare sit arbejde. Toxophilus (diskussion) 22. maj 2019, 13:02 (CEST)
 •   Formalia - @Kaninmonstknaver: Som opretter har du måske en holdning.
 •   Slet - Der er en artikel i JydskeVestkysten. Jeg mener ikke han endnu har opnået tilstrækkeligt til at være notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 22. maj 2019, 13:58 (CEST)
 •   Slet - Ser ingen notabilitet her. Han er i øvrigt ikke selv lektor på universitetet, men hans far er. --Morten1997 (diskussion) 22. maj 2019, 14:42 (CEST)
 Konklusion:
Ingen for behold, konsensus må derfor antages at være slet. Artiklen slettes. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jun 2019, 13:41 (CEST)

Sletningsforslag: Horisont Rejser

Horisont Rejser er et rejseselskab, der blev grundlagt i 2007 af historikeren Peter Frederiksen (som har tætpå-skabelon). Intet om omsætning eller antal ansatte, og det gik konkurs i 2018. Toxophilus (diskussion) 22. maj 2019, 13:07 (CEST)

 •   Slet - Der er ikke genereret nok omtale til en artikel. Toxophilus (diskussion) 22. maj 2019, 13:05 (CEST)
 •   Slet - Der er intet notabelt i artiklen, og ingen kilder. DenBlaaElg (diskussion) 22. maj 2019, 13:28 (CEST)
 •   Slet - Rejsebureauer er meget obs på at få en Wikipedia-artikel, da dette giver bedre resultater i google-søgninger. Det konkrete bureau ses ikke at har markeret sig. --Pugilist (diskussion) 22. maj 2019, 14:04 (CEST)
 •   Slet - Jeg tænkte, at det kunne være en flyt / sammenskriv til Viktors Farmor A/S CVR 29627991, da de har overtaget deres forretning, men den virksomhed mener jeg heller ikke er notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 22. maj 2019, 14:21 (CEST)
 •   Kommentar - IP bruger 129.142.221.134 har ændret "det gik konkurs i 2018" til "solgt i 2018". Ændringen er tilbageført. Jf. Investeringsselskabet Wica ApS i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) ændrede "Horisont Rejser ApS" navn d. 2018-10-24 til "Investeringsselskabet Wica ApS".--Kjeldjoh (diskussion) 24. maj 2019, 09:04 (CEST)
 Konklusion:
Ingen for behold, konsensus må derfor antages at være slet. Artiklen slettes. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jun 2019, 13:41 (CEST)

Sletningsforslag: Lisbet Fagerberg

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Lisbet Fagerberg har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Hun har været tilrettelægger på en række programmer og skrevet en lidt andre ifølge IMDb, men er det nok? Toxophilus (diskussion) 22. maj 2019, 13:06 (CEST)

 •   Slet - Nej det mener jeg ikke. Hun har vist bare passet sit arbejde. Toxophilus (diskussion) 22. maj 2019, 13:06 (CEST)
 •   Slet - Indholdet i artiklen har ingen encyklopædisk relevans, og virker mest som en reklame for Koncern TV Impact. DenBlaaElg (diskussion) 22. maj 2019, 13:38 (CEST)
 •   Formalia - @Fehuar: Som opretter har du måske en holdning.
 •   Slet - Kan ikke finde noget der indikerer at hun skulle være notabel endnu. --Kjeldjoh (diskussion) 22. maj 2019, 14:34 (CEST)
 Konklusion:
Ingen for behold, konsensus må derfor antages at være slet. Artiklen slettes. mvh Tøndemageren (diskussion) 18. jun 2019, 13:41 (CEST)

Sletningsforslag: Jens Kindberg

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Biografien Jens Kindberg blev oprettet af Bergzilla i maj 2017. I juni 2017 fik den påsat {{notabilitet}}.

 •   Slet - Ham har stillet op til valg flere gange, senest til Europa-Parlamentsvalget, men er ikke blevet valgt ind. Hverken som politikker eller erhvervsmand mener jeg han endnu er blevet notabel. --Kjeldjoh (diskussion) 28. maj 2019, 12:20 (CEST)
 •   Slet - Enig. Det er ikke nok at stille op. Man skal også stemmes ind for at det bliver notabelt. Toxophilus (diskussion) 28. maj 2019, 13:14 (CEST)
 •   Slet - Han er ikke notabel som politiker, hvis han ikke er blevet valgt ind. Og det fremgår ikke tydeligt af artiklen, hvad der skulle gøre ham notabel som erhvervsmand. DenBlaaElg (diskussion) 5. jun 2019, 09:51 (CEST)

Sletningsforslag: Kategorier for Europa-Parlamentsmedlemmer fra Danmark

Vi har en upraktisk kategorisering af Europa-Parlamentsmedlemmer valgt i Danmark som jeg foreslår at ændre. Vi har nu følgende underkategorier til Kategori:Medlemmer af Europa-Parlamentet fra Danmark:

Dels er periodeafgrænsningen upraktisk idet MEP'er valgt i 1989, 1999, 2009 og 2019 skal være i to kategorier selvom de kun er medlem i en valgperiode, og det er umuligt at søge medlemmer i en bestemt valgperiode. Dels er kategorierne for tidligere medlemmer overflødige hvis man af de øvrige kan se hvornår de er eller var medlem. Derfor foreslår jeg alle kategorierne i listen herover nedlagt, og erstattet af kategorier for hver valgperiode:

--Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 28. maj 2019, 16:38 (CEST)

Det giver fin mening. Støtter derfor   Flyt mvh --Morten1997 (diskussion) 28. maj 2019, 17:50 (CEST)
 •   Flyt - Enig. --Kjeldjoh (diskussion) 29. maj 2019, 07:34 (CEST)
 •   Støtter - God ide, da der er faste valgperioder. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 29. maj 2019, 08:55 (CEST)
 •   Støtter - Ja, velargumenteret og god idé. --Honymand (diskussion) 29. maj 2019, 14:45 (CEST)
 •   Støtter - enig af få det ændret. Jeg ikke specielt interesseret i kategorier efter årtier, mens efter valgperiode er mere relevant. --Steen Th (diskussion) 29. maj 2019, 23:30 (CEST)
 •   Støtter - God idé. --DenBlaaElg (diskussion) 5. jun 2019, 09:46 (CEST)

Sletningsforslag: Galerie Knud Grothe

Galerie Knud Grothe har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Google giver 25.500 resultater og ingen med indlysende nyhedsværdi. Toxophilus (diskussion) 4. jun 2019, 10:49 (CEST)

 •   Slet - Der er for lidt omtale til, at jeg kan blive overbevist om notabilitet. Hvis andre kan finde noget, så lader jeg mig gerne overtale. Toxophilus (diskussion) 4. jun 2019, 10:49 (CEST)
 •   Slet - Det adskiller sig vist ikke fra den store mængde af gallerier. --Jørgen (diskussion) 4. jun 2019, 10:59 (CEST)
 •   Behold - Kendt galleri, der har udstillet en række fremtrædende danske kunstnere. Pugilist (diskussion) 4. jun 2019, 12:18 (CEST)
 •   Slet - Der er intet i hverken artiklen eller kilderne, der fortæller hvorfor lige præcis dette galleri skulle være notabelt. DenBlaaElg (diskussion) 5. jun 2019, 09:42 (CEST)
 •   Kommentar @Pugilist: Vil du uddybe dine argumenter for behold? På baggrund af de søgeresultater, jeg får på google, virker det ikke til at være voldsomt kendt, og selvom kendte kunstnere har udstillet der, bliver det vel ikke notabelt af den grund? En restaurant bliver jo heller ikke notabel, bare fordi Robert De Niro og Al Pacino spiser der? Mvh. Toxophilus (diskussion) 5. jun 2019, 10:57 (CEST)
Sammenligningen med en restaurant holder ikke. Det er ikke spørgsmålet om, hvem der er kunder, men derimod, hvad der sælges. Det er ligegyldigt, hvem der spiser på Noma, men det er ikke ligegyldigt, hvad der er på menuen, hvis man skal bruge din sammenligning. Så det er efter min opfattelse særdeles relevant for vurderingen af et galleri, hvilke kunstnere, der er tilknyttet og hvilke kunstere, der har udstillet der. Det er heller ikke relevant, om der er en "nyhedsværdi". Jeg ved ikke, hvilke nyheder, der forventes at være forbundet med et galleri.
Galleriet har en næsten 50 år lang historie, og har som nævnt tilknyttet (og har haft tilknyttet) flere relevante danske kunstnere, bl.a. Jørgen Nash. --Pugilist (diskussion) 5. jun 2019, 11:07 (CEST)
Der står ikke et ord i artiklen om hvilke kunstnere der har været repræsenteret på Galleriet, og derved fremgår det ikke hvorfor artiklen evt. er notabel. Artiklen bør forbedres hvis den beholdes. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. jun 2019, 11:15 (CEST)
 •   Slet – Det fremgår ikke af artiklen hvad der er specielt ved galleriet. Hvis artiklen forbedres, så det dokumenteres at galleriet er specielt, jeg vil sandsynligvis ændre mening til behold. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. jun 2019, 11:53 (CEST)
 •   Slet - Jeg har ikke kunne vurdere om galleriet er notabelt, men som artiklen fremstår på nuværende tidspunkt virker den Uencyklopædisk.--Kjeldjoh (diskussion) 18. jun 2019, 15:09 (CEST)

Sletningsforslag: Gabriel Bier Gislason

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Gabriel Bier Gislason har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Hans claim-to-fame, synes at være, at han er søn af Susanne Bier, for hans navn giver kun 29.100 på google. Han har opslag på dfi, danskefilm.dk og imdb, men primært som oversætter. er det nok?

 •   Slet - Det synes jeg ikke. Oversættere må der være masser af, så det virker mest som, at han bare passer et almindeligt arbejde. Toxophilus (diskussion) 4. jun 2019, 10:52 (CEST)
 •   Slet - Jeg kan ikke se den store notabilitet. --Jørgen (diskussion) 4. jun 2019, 11:01 (CEST)
 •   Slet - Det fremgår ikke af artiklen, hvad der skulle gøre ham notabel, og der er ingen kilder, kun henvisninger til diverse filmdatabaser. DenBlaaElg (diskussion) 5. jun 2019, 10:14 (CEST)
 •   Slet - Jeg mener ikke han er notabel endnu. --Kjeldjoh (diskussion) 6. jun 2019, 13:32 (CEST)
 •   Slet - Der skal mere til, før det er nok til en artikel. --Morten1997 (diskussion) 12. jun 2019, 16:16 (CEST)

Sletningsforslag: Ole Grøn

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Ole Grøn har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Google giver temmelig mange hits, men han deler navn med flere andre, så hvis man forsøger at specificere lidt med eksempelvis "ole grøn kunst", så giver det ca. 660.00 hits. Han har en hjemmeside og der er også lidt omtale på VisitOdder. Han har udstillet en lang række steder ifølge artiklen. Er det nok?

 •   Slet - Jeg synes det er i underkanten. Hvis andre kan komme med argumenter lader jeg mig gerne overbevise om det modsatte. Toxophilus (diskussion) 4. jun 2019, 10:59 (CEST)
 •   Slet - Jeg ser ikke at han endnu har opnået at være notabel. --Kjeldjoh (diskussion) 6. jun 2019, 13:38 (CEST)
 •   Slet - I punkt 17 i listen over hvad Wikipedia-artikler ikke er (WP:IKKE) står der bl.a. "Biografiske artikler bør kun skrives om mennesker med en vis grad af berømmelse eller fortjenestfuldhed. Én pejling for fortjenestfuldhed er, om vedkommende har været nævnt i flere uafhængige, eksterne kilder (enten på eller uden for internettet)." og "De mennesker, som vi skriver artikler om på wikipedia, bør være væsentlige eller på anden måde bemærkelsesværdige af én eller anden grund." Der er intet i artiklen, der angiver hvorfor lige netop han skulle være væsentlig eller bemærkelsesværdig. --DenBlaaElg (diskussion) 9. jun 2019, 21:40 (CEST)

Sletningsforslag: Lars Hamann

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Lars Hamann har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Han har udgivet 2 bøger, men dog på Gyldendal, som har en side om ham. Der er også en side på DSD. Begge bøger er skrevet med Gorm Præst Jørgensen, som jeg også har oprettet et sletningsforslag på. Er det nok?

 •   Behold - To bøger er på kanten, men det er på et anerkendt forlag, og ikke bare en pixi-bog. Skal dog lige wikificeres lidt og meget gerne udvides. Toxophilus (diskussion) 4. jun 2019, 11:05 (CEST)
 •   Formalia - @Knudkorbach: Som opretter har du måske en holdning.
 •   Slet - De to bøger har ikke fået meget omtale, og på bibliotekspenge.dk ligger han langt nede på listen.--Kjeldjoh (diskussion) 6. jun 2019, 13:48 (CEST)

Sletningsforslag: Gorm Præst Jørgensen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Gorm Præst Jørgensen har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Han har 2 bøger, men dog på Gyldendal, som har en side om ham. Der er også en side på DSD. Begge bøger er skrevet med Lars Hamann, som jeg også har oprettet et sletningsforslag på. Er det nok?

 •   Behold - To bøger er på kanten, men det er på et anerkendt forlag, og ikke bare en pixi-bog. Skal dog lige wikificeres lidt og meget gerne udvides. Toxophilus (diskussion) 4. jun 2019, 11:05 (CEST)
 •   Formalia - @Knudkorbach: Som opretter har du måske en holdning.
 •   Slet - De to bøger har ikke fået meget omtale, og på bibliotekspenge.dk ligger han langt nede på listen.--Kjeldjoh (diskussion) 6. jun 2019, 13:50 (CEST)

Sletningsforslag: Hans Christian Hansen (sociolog)

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Hans Christian Hansen (sociolog) har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Søgningen "Hans Christian Hansen sociolog" giver over 200.000 hits (han deler navn med flere andre personer). Han har lavet lidt forskellige, men bl.a. været centerleder på VASAC og rektor på Kofoedsminde. Artiklen er dog præget af at ligne et CV.

 •   Slet - Det er vist bare en almindelig mand, som har passet sit arbejde. Selvom han har lavet lidt forskning, så mener jeg ikke, at det er nok til en artikel. Toxophilus (diskussion) 4. jun 2019, 11:10 (CEST)
 •   Slet - Mener ikke han har opnået at være notabel. --Kjeldjoh (diskussion) 6. jun 2019, 14:03 (CEST)
 •   Neutral - Han er ifølge artiklen skrevet et speciale og en bog, der "...var genstand for betydelig offentlig omtale..." i flere landsdækkende aviser. Det ville dog være rart med egentlige kildehenvisninger til denne omtale. --DenBlaaElg (diskussion) 9. jun 2019, 22:36 (CEST)
 •   Kommentar@DenBlaaElg: Jeg tæller 4 kilder til omtale af hans bog i landsdækkende aviser og 1 i en regional avis (Sjællands Tidende). Men det er et problem at der i øvrigt mangler kilder til artiklen. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 9. jun 2019, 23:11 (CEST)

Sletningsforslag: Yinam Leef

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Yinam Leef har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Hn har en længere artikel på isrælsk wiki, men giver ikke overvældende mange hits på google, når det staves med vestlige bogstaver. Toxophilus (diskussion) 6. jun 2019, 13:11 (CEST)

 •   Behold - Artiklen er helt klart for kort, men der er tilsyneladende mere at skrive om ham. Så skal vi bare have en til at oversætte. Toxophilus (diskussion) 6. jun 2019, 13:11 (CEST)
 •   Behold - Helt oplagt behold. --Pugilist (diskussion) 6. jun 2019, 13:31 (CEST)
 •   Behold - Det er en af rigtig mange korte artikler om relativt ukendte klassiske komponister skrevet af en ihærdig IP-bruger. Det er lidt varierende, i hvor høj grad det er til at finde information om dem online, men det er egentlig mit indtryk, at komponisterne generelt er notable nok - og det mener jeg også er tilfældet her. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 6. jun 2019, 14:13 (CEST)
 •   Neutral - Jeg er ikke overbevist om at hans værker har nået så langt ud. --Kjeldjoh (diskussion) 6. jun 2019, 14:14 (CEST)
 •   Kommentar - Bemærk, at han også transskriberes som Inam Leef - se artiklen om hans datter: en:Daphni Leef. Hun er tilsyneladende bredere kendt (som aktivist), men søger man på den udgave af hans navn, kommer også hits, bl.a. med musikere, der har opført hans værker. I øvrigt synes jeg nu også, at der kommer en del hits ved at søge på navnet stavet som i vores artikel. Blandt andet har han et kapitel i bogen Twenty Israeli Composers skrevet af en:Robert Fleisher. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 6. jun 2019, 14:27 (CEST)

Sletningsforslag: Mons Madglad

Mons Madglad har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Det er en børnebog af den norske forfatter Haakon Brynjulf Bjørklid, som ikke engang har en artikel på da:wiki. Bogen har heller ikke en artikel på no:wiki. Den skulle være oversat til flere sprog. +2.000 hits på google. Toxophilus (diskussion) 6. jun 2019, 13:14 (CEST)

 •   Slet - En børnebog, der ikke har gjort sig voldsomt bemærket. Det ville nok være bedre, at få oprettet en artikel om forfatteren. Toxophilus (diskussion) 6. jun 2019, 13:14 (CEST)
 •   Slet - Jeg mener ikke at DK-Wiki er nået til det detaljeringsniveau. En artikel om no:Haakon Bjørklid ville til gengæld være fint.--Kjeldjoh (diskussion) 6. jun 2019, 14:20 (CEST)

Sletningsforslag: Michelle Klæstrup

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Michelle Klæstrup har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Vedkommende har udgivet et par bøget og giver +77.000 hits på google. Toxophilus (diskussion) 6. jun 2019, 13:09 (CEST)

 •   Slet - Har ikke gjort sig nok bemærket. der bliver udgivet tonsvis af ligegyldige bøger hvert år, hvor forfatteren langt fra er notabel. Har sikkert kæmpet for sin sag og alt det, men jeg har svært ved at se relevansens på en encyklopædi. Toxophilus (diskussion) 6. jun 2019, 13:19 (CEST)
 •   Formalia - @DanskA: Som opretter har du måske en holdning.
 •   Slet - Jeg mener bestemt ikke at "Forklædt som mand" hører til i gruppen af "tonsvis af ligegyldige bøger", se evt. artiklen i Information. Men jf. bibliotekspenge.dk ligger hun langt nede på listen, og mener ikke at hun endnu har opnået at være notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 6. jun 2019, 14:44 (CEST)

Sletningsforslag: Frederik Olufsen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Frederik Olufsen har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Det er en af de utallige Dr.Dosse-artikler, som blev spammet på wiki for år tilbage. Der er lidt omtale på Soundvenue og en profil på Last.fm. Han har tilsyneladende også lavet lidt grafisk design til to film ifølge imdb. Toxophilus (diskussion) 6. jun 2019, 13:17 (CEST)

 •   Slet - Som så mange andre lignende artikler er der ikke nok om kunstneren. Han er for ukendt og intetsigende til en artikel. Toxophilus (diskussion) 6. jun 2019, 13:17 (CEST)
 •   Slet - Peter Frederik Skak Olufsen (hans fulde navn) har medvirket til en del musik, primært remix, se discogs.com. Der er en fin artikel i bagnummeret.dk. Han er medgrundlægger af Riotville Records. Men alt i alt ser jeg ikke at han endnu er notabel. --Kjeldjoh (diskussion) 7. jun 2019, 15:59 (CEST)

Sletningsforslag: Paludan Optik

Paludan Optik har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Google giver en del hits, men mange er reklamer, åbningstider mv., samt en nyligt opstillet politiker... Omsætningen er ikke over 100 mio. og antallet af ansatte sætte til 2-4, så ingen af delene giver automatisk notabilitet. Til gengæld har butikken angiveligt en lang historie, idet den går tilbage til 1899. Jeg kan dog ikke finde den i Danmarks ældste Forretninger, medmindre det er:

D. A. Paludan, instrumentmagerforretning. Grundl. d. 28. marts 1899 af D. A. Paludan (f. 1872, d. 1917). I 1917 overtage t af fru H. D. M. Paludan (f. 1883, d. 1950) og i 1950 af Hother Paludan (f. 1900). Adresse: Sankt Clemens Torv 15, Århus. (side 465)

Her angives adressen til Skt. Clemens Torv og ikke Skt. Clemens Bro. Jeg er ikke klar over om "instrumentmagere" fremstillede briller? Vi har før bevaret en artikel om en meget gammel forretning, i høj grad på baggrund af dens alder (Harder, som ligger tæt ved). Toxophilus (diskussion) 7. jun 2019, 14:21 (CEST)

 •   Slet - Jeg er i tvivl pga. alderen, men jeg synes simpelthen ikke, at der er nok andet at finde om butikken til, at jeg kan forsvare et behold. Jeg lader mig gerne overbevise, hvis andre kan komme med mere info om stedet. Toxophilus (diskussion) 7. jun 2019, 14:21 (CEST)
 •   Slet - Jeg er enig; jeg har også forsøgt ganske kreativt at lede efter andre kilder end butikken selv (det er svært at få brugbare hits i disse tider ved søgning på dét navn). Hvis ikke det kan lade sig gøre at støve en neutral kilde op, der bekræfter etableringsåret, bør artiklen slettes. Hvis det til gengæld er muligt, er jeg tilbøjelig til at stemme for at beholde, men der må gerne tilføjes mere (kildebelagt, neutral) information. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 7. jun 2019, 14:59 (CEST)
 •   Kommentar – Butikken har postadresse på Sankt Clemens Torv 15 som det fremgår af butikkens hjemmeside (link ovenfor) hvilket er samme adresse som er anført i "Danmarks ældste Forretninger", så det ville være meget mærkeligt hvis det ikke er er den samme butik. Sankt Clemens Torv 15 ligger lige hvor gaden går over i Sankt Clemens Bro. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 7. jun 2019, 15:37 (CEST) PS. Jeg ved ikke om broen er en selvstændig postadresse. Måske er broen en del af Sankt Clemens Torv, postalt set? --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 7. jun 2019, 15:41 (CEST)
 • Lille   Slet - Jeg mener at virksomheden er notabel pga. dens alder, men med mindre der bliver skrevet lidt om hvad der er sket i løbet af de 120 år, så mener jeg at artiklen skal slettes som Uencyklopædisk. Kan man finde noget om udviklingen fra instrumentmagerforretning til optiker.--Kjeldjoh (diskussion) 7. jun 2019, 16:22 (CEST)
 •   Neutral - jf Kjeldjoh --Villy Fink Isaksen (diskussion) 7. jun 2019, 17:22 (CEST)

Sletningsforslag: Rikke Rottensten

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Rikke Rottensten har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Hun har været anmelder og skrevet i flere dagblade, hvilket giver hits på google. Hendes stilling på Det Danske Revymuseum giver ikke automatisk notabilitet. Toxophilus (diskussion) 7. jun 2019, 14:36 (CEST)

Sletningsforslag: Plejehjemmet Langenæsbo

Plejehjemmet Langenæsbo har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. De har tilsyneladende haft et stort morfinforbrug, men ellers giver google ikke mange hits. Toxophilus (diskussion) 11. jun 2019, 14:22 (CEST)

 •   Slet - Vi har ikke mange artikler om plejerhjem, så jeg antager at der skal være nogle specielle forhold eller stor omtale, før man kan forsvare en artikel. Det mener jeg ikke at dette sted har. Jeg lader mig dog gerne overbevise om det modsatte. Toxophilus (diskussion) 11. jun 2019, 14:22 (CEST)
 •   Slet - Jeg kan ikke se relevansen. Et plejehjem er svært at gøre notabelt hvis ikke selve bygningen eller dem fleste af beboerne er notable. --Jørgen (diskussion) 11. jun 2019, 14:25 (CEST)
 •   Sammenskriv - Emnet kan nok ikke bære en selvstændig artikel, men det kan sammenskrives med Langenæsbo som det er tilknyttet. --Kjeldjoh (diskussion) 11. jun 2019, 15:33 (CEST)
 •   Behold - Emnet kan have lokalhistorisk interesse. Drlectin (diskussion) 11. jun 2019, 15:47 (CEST)

Sletningsforslag: Rikken Fodbold Club

Rikken Fodbold Club har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Generelt virker barren for notabilitet til at være lav, når det kommer til fodboldrelaterede emner. Har klubben her bedrevet nok? Toxophilus (diskussion) 11. jun 2019, 14:24 (CEST)

Sletningsforslag: Rødding IF

Rødding IF har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Artiklen er nærmest substub-niveau, men navnet giver en del hits på google.

Sletningsforslag: Sedated Angel

Sedated Angel har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os afklare notabiliteten. De har udgivet flere albums ifølge discogs, hvoraf et er er anmeldt af Gaffa og diskant.dk. De har vist kontrakt med Gateway Music. Der er også oprettet opslag på Metallum. Toxophilus (diskussion) 12. jun 2019, 15:37 (CEST)

 •   Behold - Den trænger til en wikificering og indarbejdelse af nogle kilder, men jeg mener, at der er nok omtale til en artikel. Toxophilus (diskussion) 12. jun 2019, 15:37 (CEST)
 •   Formalia @WikiErisa: Toxophilus (diskussion) 12. jun 2019, 15:37 (CEST)
 •   Behold - Omtalen berettiger til artikel. --Morten1997 (diskussion) 12. jun 2019, 16:14 (CEST)
 •   Behold - Artiklen er nu wikificeret mm. - enig i, at fire fulde album bestemt retfærdiggør en lille artikel (men mere info, bl.a. et par efternavne, ville være godt). --Arne (Amjaabc) (diskussion) 13. jun 2019, 09:52 (CEST)
 •   Behold - Deres musik får nok ikke de store salgstal, men bandet er notabelt i undergenren af Stoner metal.--Kjeldjoh (diskussion) 17. jun 2019, 14:07 (CEST)

Sletningsforslag: Pernille Louise Sejlund

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Pernille Louise Sejlund har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Hun har en hjemmeside. Hun har modtager af stipendium i 2014 fra Léonie Sonnings Musikfond og været festivalkomponist ved Rudersdal Sommerkoncerter 2014 og Bornholms Musikfestival 2018 ifølge spildansk.dk. Der er lidt på soundcloud, komponistdatabsen, discogs og sågar imdb. Gaffa har anmeldt et album i 2015.

 •   Behold - Jeg synes der er genereret nok omtale. Artiklen skal bare udvides og have indarbejdet kilder. Toxophilus (diskussion) 13. jun 2019, 14:33 (CEST)
 •   Formalia @Amafos: - Toxophilus (diskussion) 13. jun 2019, 14:46 (CEST)
 •   Neutral - Jeg har svært ved at vurdere om hun er notabel. Inden for filmmusik og jazz mener jeg ikke hun har opnået nok til at være notabel, men inden for new age/avantgarde-genren ved jeg det ikke.--Kjeldjoh (diskussion) 17. jun 2019, 14:27 (CEST)

Sletningsforslag: Selco

Selco har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Ifølge artiklen og proff.dk har selskabet ca 20 medarbejdere, hvilke er langt under grænsen for notabilitet. Omsætningen ser heller ikke ud til at være stor.

 •   Slet - Der er ikke nok at finde om selskabet, og det har ingen automatisk notabilitet. Toxophilus (diskussion) 13. jun 2019, 14:36 (CEST)
 •   Formalia @Jseedorff: - Toxophilus (diskussion) 13. jun 2019, 14:48 (CEST)
 •   Slet - Jf. deres regnskab på virk.dk, har de 10 medarbejdere (gennemsnit 2018), så i gruppen af elektronik-virksomheder er det en lille virksomhed. Med mindre der har gjort sig særligt bemærket i den maritime-branche, så støtter jeg et slet.--Kjeldjoh (diskussion) 17. jun 2019, 14:56 (CEST)

Sletningsforslag: Street Beat

Street Beat har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Discogs har lidt. Flere af de medvirkende har artikler og har gjort sig bemærket efterfølgende.

 •   Behold - Grænsen for bands og musikere er lav, og dette er faktisk et eksempel, hvor der er noget at skrive. En wikificering, lidt kilder og ikke mindst en infoboks og diskografi ville hjælpe gevaldig. Toxophilus (diskussion) 13. jun 2019, 14:38 (CEST)
 •   Formalia @Carl.hendrix: du har skrevet lidt på artiklen, så måske du vil deltage i diskussionen. Toxophilus (diskussion) 13. jun 2019, 14:48 (CEST)
 •   Behold - Jeg savner et argument for at slette. Pugilist (diskussion) 15. jun 2019, 19:00 (CEST)
 •   Kommentar - Det er i øvrigt særligt svært at finde kilder på denne artikel via internettet. Det er ikke meget, der står, men det er selvfølgelig også et ældre band. --Morten1997 (diskussion) 17. jun 2019, 14:37 (CEST)
 •   Behold - @Toxophilus: Jeg vil gerne forbedre artiklen. Har haft travlt med at være syg, så jeg har de sidste år mest rettet stavefejl og den slags. Vil gerne skrive flere musikartikler, men er ikke så hurtig. Og ikke så rutineret (skrev Carl.hendrix (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.) (diskussion) 17. jun 2019, 16:00 (CEST)

Sletningsforslag: John Sund

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

John Sund har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Han har selvfølgelig en hjemmeside, Discogs har lidt om ham. Han har udgivet et album på Gateway Music, og han underviser tilsyneladende. Ifølge sidstnævnte har han også være nomineret ved Danish Music Awards tre gange (muligvis menes der Danish Music Awards Folk, da det "normale" DMA vist ikke beskæftiger sig med jazz.

 •   Behold - Det er ikke prangende, men barren for musikere og bands er lav, så jeg mener godt, at vi kan beholde artiklen. Toxophilus (diskussion) 13. jun 2019, 14:42 (CEST)
 •   Formalia @Yesman~dawiki: - Toxophilus (diskussion) 13. jun 2019, 14:47 (CEST)
 •   Behold - Nomineret til tre priser ved Danish World Awards og har arbejdet med en lang række af Danmarks bedste musikere. Jeg savner et argument for hvorfor artiklen skulle slettes. Hvorfor vil det være en forbedring af dansk wikipedia, hvis en interesseret læser ikke kan finde neutral information om musikeren ? —Pugilist (diskussion) 15. jun 2019, 18:50 (CEST)
Jeg finder i øvrigt sletteforslaget useriøst. Det er oprettet af en bruger, hvis første artikel om en musiker blev slettet efter en slettediskussion. Herefter indsatte brugeren uden begrundelse notabilitetsskabelonener på en række andre musikere, i en slags whataboutism. Jeg mener den rette reaktion havde været blot at fjerne notabilitetsskabelonen, i stedet for at skulle spilde tid med dette forslag. —Pugilist (diskussion) 15. jun 2019, 18:56 (CEST)
@Pugilist: Ja du har måske nok ret. Jeg tog ikke stiling til den oprindelige indsættelse, men er blot gået igang med at få ryddet ud i Kategori:Notabilitet. Mvh. Toxophilus (diskussion) 17. jun 2019, 14:32 (CEST)
Jeg kan godt se, at min kommentar kan lyde smågnaven; min gnavenhed gik nok mere på selve den oprindelige indsættelse af skabelonen end på at der bliver ryddet op i de mange artikler. Det sidste synes jeg er rigtig fint, så stort skulderklap til dig Toxo for oprydningsarbejdet :-) Pugilist (diskussion) 17. jun 2019, 23:07 (CEST)

Sletningsforslag: KPnetTV

En politisk kanal, som kun kan ses på Youtube, og har kun omkring 600 subscribers. Jeg føler at siden næppe bliver notabel, selvom den er oprettet af en erfaren bruger.

Sletningsforslag: Fast afkast

Fast afkast oprettet 13. juni 2019 af Bruger:1234Lacote startede som en reklame for et firma med et tilsvarende navn. Nu er firmaet skrevet ud af artiklen, men artiklens tilstedeværelse er stadig en legitimering af begrebet og dermed af firmaet. Der er ingen kilder for at dette begreb findes og bruges, og derved ingen dokumenteret notabilitet for artiklen. Der er faktisk ingen relevante kilder overhovedet, kun diverse ordbogsopslag, samt en henvisning til en anden artikel oprettet af samme bruger. Derfor foreslår jeg artiklen slettet.

Sletningsforslag: The Robodettes

The Robodettes har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Dansegruppen har angiveligt medvirket i lidt hist og her, heriblandt stykket Mr. Nice Guy, hvilket der findes adskillige kilder på DR, Berlingske, tv2 og flere andre, men det er også den eneste omtale, hvor de nævnes (og det er vel og mærke ikke som hovednavn). lige over 300 hits på google.

Sletningsforslag: Tønnesminde

Tønnesminde har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Gården har eksisteret i nogle hundrede år, og der er gjort arkæologiske fund fra stenalderen, men i dag er det en økologisk gård. Der er omtale af de forskellige fund her. Der er fundet en affaldsgrube fra vikingetiden, og stedet var beboet i jernalderen.

 •   Slet - Selv gården er ikke interessant, som jeg ser det, selvom kulturstyrelsen markering af stedet er interessant, så virker det ikke som om, der er så frygtelig meget at skrive. Jeg lader mig gerne overbevise om det modsatte. Toxophilus (diskussion) 17. jun 2019, 14:49 (CEST)
 •   Formalia @HolgerOesterMortensen: du har oprettet artiklen, så måske du vil deltage i diskussionen? Toxophilus (diskussion) 17. jun 2019, 14:49 (CEST)
 •   Kommentar - På engelsk drejer en:Tønnesminde sig om de arkæologiske fund. Der er fund fra stenalder, bronzealder, jernalder og vikingetid. Jeg tror at der kunne skrives en artikel om disse fund. Men den nuværende artikel er uden kilder og har hovedvægt på selve gården. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 17. jun 2019, 15:00 (CEST)
 •   Kommentar @Dipsacus fullonum: Det er en udmærket pointe du har. Hvis vi skal beholde artiklen, så bør den helt klart omskrives til at fokuserer på arkæologien, hvor der tydeligvis er masser at skrive om. Toxophilus (diskussion) 17. jun 2019, 15:31 (CEST)

Sletningsforslag: Vidensmedie

Vidensmedie har stået med notabilitetsskabelon siden 2016. Lad os få afklaret notabiliteten. Der findes en del hits på google, men størstedelen ser ud til at være omtale af en bog kaldet Nye Vidensmedier.

 •   Slet - Virker mest som reklame for en bog. Toxophilus (diskussion) 17. jun 2019, 14:51 (CEST)
 •   Formalia @Niels Philipsen: du har oprettet artiklen, har du noget at bidrage med? Toxophilus (diskussion) 17. jun 2019, 14:51 (CEST)
 •   Slet - Lang artikel, men dybest set noget ævle-bævle. Der er i sin kerne blot et ordbogsopslag (“Et vidensmedie er et medie, der formidler viden”) der eksemplificerer, at alle medier kan formidle viden og derfor kan være vidensmedier. Der er ingen substans i det, og derfor kan det slettes som uencyklopædisk. Pugilist (diskussion) 18. jun 2019, 09:05 (CEST)
 •   Slet - Selvom artiklen har en vis længde, fortæller den stort set ingenting. Derfor slet. --Morten1997 (diskussion) 18. jun 2019, 13:49 (CEST)

Sletningsforslag: An-Magritt Wibell Nygaard-Ech

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Dette er en fortsættelse af diskussionen i Wikipedia:Gendannelsesforslag/An-Magritt Wibell Nygaard-Ech.

Der er stillet spørgsmål ved notabiliteten af An-Magritt Wibell Nygaard-Ech, lad os tage denne diskussion.--Kjeldjoh (diskussion) 18. jun 2019, 07:31 (CEST)

 •   Behold - Ugebladsromaner og -noveller giver jeg ikke meget for, men hun har alligevel formået at skrive en del, og ikke mindst blive udgivet på rigtige forlag. Særligt Krælighedens lænker synes at have solgt godt, ifølge Litteratursiden 6000 på få uger, og den er udgivet i 2. Udgave, 3. oplag, hvilket må indikere, at den har solgt en del eksemplarer (eller at oplaget har været ekstremt småt). Hun er dog ikke topscorer på bibliotekstpenge.dk, men står vist under både An-Magritt Nygaard og An-Magritt Ech, hvilket vist udvander hendes placering. Toxophilus (diskussion) 18. jun 2019, 08:10 (CEST)
 •   Kommentar – Opsummering af meritter som jeg kender: Har oversat en udgivet bog (oversætter-pseudonym: An Elton). Har skrevet en udgivet bog, mindst 13 ugebladsromaner, 8 ugebladsnoveller/lange noveller/novelleserier, 3 ugebladskrimier. Den udgivne bog er udgivet på Lindhardt og Ringhof i 2009 (forfatter-pseudonym: Dina), 2. udgave 1. oplag på Three Leaves Publishing 2016, 2. udgave 2. oplag på Saxo Publish 2017. Første udgave solgte 6000 eksemplarer på få uger. Bogen har flere anmeldelser på internettet og en lektørudtalelse. Jeg kender ingen anmeldelser i trykte medier. Personlige oplysninger: Stort set ingen ud over hvad der står på hendes profilside hos Dansk Forfatterforening. Født 1971 ifølge litteratursiden.dk. Omtale i to lokale aviser [2] [3]. Wikipediaartikel oprettet af anonym IP-bruger, Villy Fink Isaksen og Hakonzen (oprettelseslog). Artikel oprettet på norsk Wikipedia af Hakonzen. Brugeren har kun bidraget til 2 artikler på norsk Wikipedia bidrag og ikke andet på dansk bidrag. An-Magritt Wibell Nygaard-Ech følger sandsynligvis med i sagen fordi hendes profilside hos Dansk Forfatterforening blev ændret til "fri License/Public Domain CC0" kort tid efter at artiklen om hende blev slettet 3. gang med begrundelsen krænkelse af ophavsret. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 18. jun 2019, 08:59 (CEST)
 •   Behold - Meritterne bringer hende over barren efter min opfattelse. Pugilist (diskussion)
 •   Neutral - Kan der findes kilder, der ikke er skrevet af hende selv eller forlaget, vil det hjælpe på det. Lige nu er det tyndt, på trods af hendes produktion. Mvh KnudW (diskussion) 18. jun 2019, 09:09 (CEST)
 •   Behold - I henhold til ovenstående, - som inklusionist finder jeg ingen grund til at slette. - Nico (diskussion) 18. jun 2019, 09:20 (CEST)