Wikipedia:Sletningsforslag

Gnome-edit-delete.svg Crossed out rubbish bin.svg Arrows-move.svg Merge-arrow.svg
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletningRediger

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn på artikel med relevant indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletningRediger

Generel procedureRediger

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslagetRediger

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")Rediger

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gangRediger

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusionRediger

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionenRediger

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbneRediger

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning?Rediger

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletningRediger

Sletningsforslag: Kategori:Dyr fra Amerika

Vi har kategorier om dyr fra Amerika, Eurasien‎, Skandinavien‎, samt Subarktiske fugle. Giver det mening at have kategorier om dyr fra store geografiske områder? --|EPO| COM: 9. jan 2021, 10:11 (CET)

 •   Kommentar - Bruger Bruger:Patchfinder skriver om netop dette forslag: sletteforslag da kategorien kan rummes af verdendels kategorierne Sydamerikas fauna og Nordamerikas fauna. Jeg har ikke noget for og imod at kategorien bliver afviklet og slettet. --Steen Th (diskussion) 9. jan 2021, 11:00 (CET)
 •   Slet Som argumenteret af Patchfinder. --|EPO| COM: 5. apr 2021, 10:31 (CEST)

Sletningsforslag: Kategori:Påbegyndte artikler om naturprodukter

For tre år siden indsatte Bruger:Patchfinder en bemærkning om, at "dens funktion er uklar og upræcis". Skal kategorien/stubben præciseres eller slettes? --|EPO| COM: 9. jan 2021, 10:14 (CET)

 •   Kommentar Det er brugeren Bruger:Sten, som har oprettet både kategori og tilhørende skabelon. Hvis kategori slettes, skal brugen af skabelon {{Naturproduktstub}} afvikles og skabelonen skal også slettes. --Steen Th (diskussion) 9. jan 2021, 10:36 (CET)
 •   Slet både kategori og skabelon jf. Patchfinders argumenter. --|EPO| COM: 5. apr 2021, 10:32 (CEST)

Sletningsforslag: VHS-fabrikken

Bruger:Toxophilus har påsat notabilitetsskabelon på VHS-fabrikken, da der mangler omtale af deres resultater. --|EPO| COM: 20. mar 2021, 10:45 (CET)

 •   Slet - Jeg savner omtale af, hvad de har opnået af reelle medier, og ikke bare en video på youtube eller vimeo, hvor alle kan ligge det op. Jeg har svært ved at se, at de har bedrevet nok til bredere omtale, og google bekræfter mig med under 3k hits på specifik søgning på deres navn. Toxophilus (diskussion) 29. mar 2021, 08:44 (CEST)

Sletningsforslag: Margit Brandt (tv dokumentar)

Bruger:Toxophilus har markeret Margit Brandt (tv dokumentar) med notabilitetsskabelon ud fra begrundelsen "Oprettet af Bruger:Sune Martini som har skrevet om Impact TV. Er denne dokumentar relevant?" --|EPO| COM: 26. mar 2021, 13:01 (CET)

 •   Slet - Det har jeg svært ved at se relevansen af. Det er blandt utallige artikler oprettet af samme bruger, som omhandler korte dokumentarserier produceret af samme firma. Jeg mistænker en form for {{tætpå}}. Toxophilus (diskussion) 27. mar 2021, 20:23 (CET)
 •   Behold - Bidragsyderen, der har oprettet artiklen, siger selv at han ikke har et tilhørsforhold til det pågældende firma, så på det punkt må jeg vælge at være i god tro. Med hensyn til denne dokumentar, så kan det jo være lidt svært at fremfinde relevant materiale om dokumentaren, når den har præcis samme titel som hovedpersonens navn - og hovedpersonens navn alene genererer op til flere hundredetusinder hits i en søgning på nettet, men det kan dog ses, at serien vandt en pris i 2019. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 29. mar 2021, 03:01 (CEST)
 •   Sammenskriv til Margit Brandt. Jeg ser ikke at dette tv-program er selvstændigt notabelt, men det kan fint nævnes i biografien, at der har været dette program.--Kjeldjoh (diskussion) 23. apr 2021, 14:46 (CEST)

Sletningsforslag: Negativ krængning

Bruger:Toxophilus har markeret Negativ krængning med notabilitetsskabelon, idet emnet tilsyneladende ikke er beskrevet særligt indgående. Kan man sammenskrive til en anden artikel? --|EPO| COM: 5. apr 2021, 10:26 (CEST)

 •   Slet/  Sammenskriv Umiddelbart tror jeg emnet er notabelt nok - selvom der tilsyneladende ikke er en artikel om det på en.wiki (jeg har prøvet negative + heel(ing), tilt(ing), roll). Men jeg ser ingen generel beskrivelse af emnet i artiklen - til gengæld er der omtalt en anvendelse i nogle specifikke produkter. Hvis vi havde haft artikler som Krængning eller Kurvestyring kunne det skrives ind der. Vi har Krængeteknik som dog er en ret ringe artikel, der lider af nogle af de samme problemer som denne artikel - dog har Krængeteknik en kort beskrivelse af hvad det faktisk går ud på. Man kunne godt skrive denne artikel ind i Krængeteknik. Det der selvfølgelig er brug for, er både en artikel om det fysiske begreb Krængning og en artikel om de mange tekniske metoder til at modgå uønskede effekter heraf. Jeg kan sige med det samme at det er ikke artikler jeg ville kunne skrive, da begge emner er omfattende og nok forudsætter en del overblik over de rigtige begreber samt en god forståelse af hvordan tingene hænger sammen - hvad der er vigtigt og hvad der ikke er.--Honymand (diskussion) 5. apr 2021, 12:54 (CEST)

Sletningsforslag: For korte artikler siden 2009

I Kategori:For korte artikler siden 2009 ligger der pt. 25 artikler, som der i ca. 12 år ikke har været tilstrækkelig interesse for at forbedre. De er alle meget korte, har enten igen eller for få kilder, og er generelt uencyklopædisk. Det drejer sig om følgende:

 •   Slet - Jeg mener at de kan slettes, med mindre de inden for kort tid bliver forbedret.--Kjeldjoh (diskussion) 16. apr 2021, 11:15 (CEST)
 •   Kommentar - Jeg mener, at vi bør diskutere/stemmer på dem enkeltvis. Eksempelvis er Ole E. Barndorff-Nielsen i Kraks blå bog, og dermed automatisk notabel. Baren derimod er en realityserie, som ikke har en indlysende notabiltet. Toxophilus (diskussion) 16. apr 2021, 12:13 (CEST)
Enig i dette rationale. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 16. apr 2021, 12:19 (CEST)
 •   Behold/  Kommentar - Jeg er ikke meget for at diskutere massesletning af forskellige artikler, der hver især har forskellige udfordringer. Vi må diskutere de enkelte artikler enkeltvis. Flere af dem er ikke indlysende sletbare. --Pugilist (diskussion) 16. apr 2021, 12:15 (CEST)
 •   Behold - Er sådan set meget enig med Pugilist. En del af artiklerne kan, på ikke man minutter, gøres brugbare og informative. Skal gerne melde mig til at hjælpe til. --SimmeD (diskussion, bidrag) 16. apr 2021, 12:35 (CEST)
 Konklusion:
Der er ikke opbakning til at foretage en samlet sletning. Der bør foretages individuelle afvejninger. --|EPO| COM: 23. apr 2021, 09:58 (CEST)
 •   Behold Beklager jeg tilføjer efter konklusionen. Nogle vil jeg lige nu godt stemme for bliver slettet hvis der oprettes selvstændige sletteopslag, fx Aspirationsgruppe, BPMN, Claus Blem Jensen og Julian Luxford. Vicepolitikommissær mener jeg bør på en listeartikel om grader i politiet. Andre har forskellige udfordringer uden jeg nødvendigvis vil stemme for slet, og andre igen har gode muligheder for at udvide fra fx en:wiki. Under alle omstændigheder har sletteforslaget været en effektiv måde at få gjort noget ved nogle problemartikler, der har fået lov at ligge i alt for lang tid ;-) --Santac (diskussion) 24. apr 2021, 08:15 (CEST)
Ja, enig i, at det er en fin idé at få ryddet op i noget gammelt noget. Jeg foretrækker, at man tager den slags én ad gangen (som Toxo gjorde for et års tid siden), men det skal ikke overskygge, at det er fint at få ryddet op. Så et skulderklap til Kjeld for at få sat gang i debatten/forbedringerne. -Pugilist (diskussion) 24. apr 2021, 18:48 (CEST)

Sletningsforslag: Insero Horsens

Med omkring 60 medarbejdere er Insero Horsens ikke nogen stor organisation. Deres resultater og aftryk på verden er ret kort beskrevet. En forherligende tekst fylder en ret stor andel af artiklen. Overskygger problemerne notabiliteten? --|EPO| COM: 23. apr 2021, 12:24 (CEST)

 •   Slet - Jf. virk.dk har de ca. 5 årsværk ansat. Deres regnskaber er ikke offentlige, men jeg ser ikke noget der tyder på at de opfylder Wikipedia:Kriterier for virksomhedsartikler. Artiklen virker tæt-på og reklamerende, så jeg mener at den skal slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 23. apr 2021, 12:47 (CEST)
 •   Behold - Iflg deres årsrapport s. 12 https://inserohorsens.dk/media/5641/160620_aarsrapport19_inserohorsens.pdf var der i gennemsnit 84 fuldtidsansatte i 2019, det er et fald fra et gennemsnitstal på 110 i 2018 (og over 100 i de fire år inden 2019). Hvis denne diskussion var foregået på et tidspunkt i de fire år inden 2019 ville de med andre ord have haft mere end 100 ansatte og dermed været automatisk notable. Jeg ved ikke hvad det er for et tal der fremgår af virk.dk, måske et moderselskab eller lignende. De har også en egenkapital på 500 mio. kr. Det tænker jeg er en pæn størrelse virksomhed. Alt i alt er de meget tætte på automatisk notabilitet og bør have resultater der er anerkendelsesværdige på nationalt niveau. --Santac (diskussion) 23. apr 2021, 15:30 (CEST)
 •   Vent - Okay, virksomheden har åbenbart nogle datterselskaber (det er lidt vanskeligt, når de er registreret som en forening). Men artiklen fremstår fortsat uencyklopædisk.--Kjeldjoh (diskussion) 23. apr 2021, 16:04 (CEST)
 •   Slet - slet som reklame. For nuværende er de ikke automatisk notable, og når der ikke er sket noget nævneværdigt med artiklen siden påsætning af skabelonerne, så mener jeg ikke, at vi kan regne med at det sker i nær fremtid. Toxophilus (diskussion) 27. apr 2021, 10:09 (CEST)
  •   Kommentar Det er da muligt at der ikke er justeret noget efter skabelonerne er indsat. Denne diskussion handler vel bl.a. om skabelonerne er indsat med rette? Jeg mener jo netop den er notabel, ikke er reklamerende og er skrevet af en person der formår at holde et neutralt synspunkt. Jeg synes det er hårdt at så snart en virksomhed lige kommer under 100 ansatte så er den ikke længere automatisk notabel. Med den logik var fx ØK i 2019 (ØK tæt på nul) ikke længere automatisk notabel fordi de var reduceret til omkring nul i forretningsaktivitet med en værdi på 20 mio. kr., på trods af deres tidligere 40.000 ansatte. --Santac (diskussion) 28. apr 2021, 15:44 (CEST)
Jeg er med på at {{notabilitet}} kan fjernes, nu hvor vi har fundet ud af størrelsen og antallet af datterselvskaber. Men jeg mener fortsat at {{tætpå}} er relevant, når man ser på hvilke brugere der har redigeret artiklen, Energi Horsens, AneEskildsen, Vitusbering og Netesau. Jeg ved ikke om noget af den kritik der har været af virksomheden, f.eks. i Horsens folkeblad kunne være relevant at nævne i artiklen. {{reklame}} virker forsat relevant, når der er sætninger som "Alle investeringer og aktiviteter fra fonden skal give afsmittende værdi til området", "Best Green tilbyder enkel og vedligeholdelsesfri nærvarme" og "Insero Software leverer intelligente softwareløsninger". Der til kommer at artiklen er {{Ingen kilder}}. Så med mindre at nogen vil bruge tiden på at forbedre artiklen, så mener jeg fortsat at den med rette vil kunne slettes.--Kjeldjoh (diskussion) 29. apr 2021, 09:46 (CEST)
Jeg protestede primært over udtalelsen om at fordi der var sat nogle skabeloner på skulle der automatisk gøres noget. Det er langt fra sikkert. Dine indvendinger er rimelige punkter og de kan nemt fixes og er rigtig langt fra at kræve en sletning. TætPå kræver ikke nødvendigvis sletning. --Santac (diskussion) 29. apr 2021, 11:23 (CEST)
 •   Slet - Jf. ovenstående, mener jeg at artiklen kan slettes som værende uencyklopædisk.--Kjeldjoh (diskussion) 3. maj 2021, 11:38 (CEST)
 •   Kommentar Jeg har nu justeret artiklen. Heldigvis var det små justeringer der skulle til for at imødegå kritikpunkterne. --Santac (diskussion) 6. maj 2021, 20:00 (CEST)
 •   Behold - Efter opstramning. Med en egenkapital på 500 mio., der er genereret som et offentligt forsyningsselskab, har konstruktionen klar offentlig interesse. --Pugilist (diskussion) 6. maj 2021, 20:15 (CEST)

Sletningsforslag: Hasmark Strand Camping

Mange campingpladser opfylder ikke notabilitetskriterierne. Men har Hasmark Strand Camping skilt sig tilstrækkelig ud fra mængden til, at de bliver interessante? --|EPO| COM: 23. apr 2021, 12:21 (CEST)

 •   Slet - Uden uafhængige kilder, så ligner det blot en af mange campingpladser. Intet indikere at de opfylder Wikipedia:Kriterier for virksomhedsartikler.--Kjeldjoh (diskussion) 23. apr 2021, 12:53 (CEST)
 •   Slet - Reklame. Campingpladsen forekommer ikke mere relevant end så mange andre. Den kan måske være et tema for en radiostation i Skuldborg, men relevansen på dawp synes at være begrænset. -Pugilist (diskussion) 25. apr 2021, 10:57 (CEST)
 •   Slet - reklame for en campingplads, som der findes ufatteligt mange af. Den skiller sig vist ikke nævneværdigt ud. Toxophilus (diskussion) 27. apr 2021, 10:10 (CEST)
 Konklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 3. maj 2021, 11:42 (CEST)

Sletningsforslag: GAME

GAME har aktiviteter i både Danmark og Libanon, de har modtaget anerkendelse på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Artiklen kunne godt trænge til at blive frisket op. Men er emnet alligevel for smalt eller overskygger problemerne notabiliteten? --|EPO| COM: 23. apr 2021, 10:44 (CEST)

 •   Behold De findes åbenbart stadigvæk, og selv em det er i den nedre ende, så synes jeg ikke det gør noget, at der kan findes information om organisationen på Wikipedia. Artiklen har dog en række problemer. -Pugilist (diskussion) 24. apr 2021, 18:43 (CEST)
 •   Slet - i sin nuværende stand mener jeg, at den bør slettes. Hvis nogen giver artiklen en overhaling kan jeg godt overtales til et behold. Toxophilus (diskussion) 27. apr 2021, 10:11 (CEST)

Sletningsforslag: Erhverv Aarhus

Erhverv Aarhus har eksisteret siden 1862, men der står ikke noget om deres medlemstal eller påvirkning af samfundet. Hvis resultaterne ikke kan læses i artiklen, bør den vel slettes? --|EPO| COM: 23. apr 2021, 10:41 (CEST)

Sletningsforslag: Elvis Presleys adresser

Er Elvis Presleys adresser encyklopædisk relevant? --|EPO| COM: 23. apr 2021, 10:39 (CEST)

 Konklusion:
Ingen støtter sletning. --Pugilist (diskussion) 6. maj 2021, 20:20 (CEST)

Sletningsforslag: Den Sociale Udviklingsfond

Med 350 medarbejdere er Den Sociale Udviklingsfond formentlig notabel. Men artiklen har flere andre problemer. Overskygger problemerne notabiliteten? --|EPO| COM: 23. apr 2021, 10:38 (CEST)

 •   Behold: Der er et element af POV, men jeg synes ikke det er slemt. Heller beholde artiklen som den er end ingen artikel.--Honymand (diskussion) 23. apr 2021, 13:13 (CEST)
 •   Behold - Virksomheden er notabel, og selv om der er problemer i artiklen, så er det ikke værre end at det kan rettes på.--Kjeldjoh (diskussion) 23. apr 2021, 13:29 (CEST)
 •   Behold - Enig med Kjeldjoh. --Santac (diskussion) 23. apr 2021, 14:56 (CEST)
 Konklusion:
Ingen støtter sletning. --Pugilist (diskussion) 3. maj 2021, 18:50 (CEST)

Sletningsforslag: Brøndby Musical

Er Brøndby Musical som "en af de største ungdomsmusicaler i Danmark, med et budget på ca. 2 millioner om året" notabel? --|EPO| COM: 23. apr 2021, 10:37 (CEST)

Hvorfor, dette er ikke en afstemning, så det er nødvendigt at du argumentere for din holdning.--Kjeldjoh (diskussion) 23. apr 2021, 13:41 (CEST)
Det er en artikel jeg kunne finde på at søge og læse på da-wiki.--Honymand (diskussion) 25. apr 2021, 08:08 (CEST)
 •   Vent - Hvis der havde været en artikel om Brøndby Ungdoms- & Musikskole, så ville jeg nok havde foreslået at sammenskrive den dertil. Men som artiklen fremstår på nuværende tidspunkt, så er den så uencyklopædisk, at jeg vil foreslå at slette den.--Kjeldjoh (diskussion) 23. apr 2021, 13:48 (CEST)
 •   Behold: Det er mit indtryk, at den er ganske kendt og anerkendt som et tilbagevendende kulturtilbud på Vestegnen. Den er nævnt to steder i Trap Danmark. Økonom (diskussion) 25. apr 2021, 10:32 (CEST)
 •   Slet - som værende uencyklopædisk. Jeg er heller ikke imponeret over resultaterne, når jeg google den. Der er for mange sociale medier og for lidt egentlig medieomtale. Toxophilus (diskussion) 27. apr 2021, 10:07 (CEST)
 •   Kommentar - Jeg har fjernet størsteparten af den gamle tekst og skrevet en ny og mere neutral, så jeg mener ikke længere, at teksten er uencyklopædisk. Jeg er for så vidt enig i, at medieomtalen er beskeden, især uden for lokalområdet - man kan til gengæld finde mange omtaler i den lokale ugeavis for Brøndby. Men et lokalt traditionsrigt kulturtilbud, som har mere end 20 år på bagen og må have trukket i hvert fald et femcifret tilskuertal over sin levetid, har efter min mening offentlig interesse. Økonom (diskussion) 28. apr 2021, 20:44 (CEST)
 •   Behold - Det er ret lokalt, men en forholdsvis lang historik og med et ret imponerende budget, mener jeg, at relevansen er ok. Det skader ikke, at interesserede kan læse neutral information om fænomenet. -Pugilist (diskussion) 28. apr 2021, 21:08 (CEST)
 •   Behold - Med de seneste forbedringer, mener jeg at artiklen kan beholdes.--Kjeldjoh (diskussion) 29. apr 2021, 10:14 (CEST)

Sletningsforslag: Erik Dalberg

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Artiklens indhold er lige nu kun: "Erik Dalberg (født 1936) er en dansk portrætmaler.", et link til Weilbach samt op til flere kvalitetsskabeloner. Som Bruger:PHansen skriver her, kan der ikke findes ret meget på ham og det er ikke til at finde ud af, om der muligvis er mere end én person med samme navn og profession. At ifølge kulturarv.dk at have lavet ét portræt, er det nok til at være notabel? Desuden har artiklen stået som {{substub}} siden 2009, og har kun ét indgående link fra artikelnavnerummet.

 •   Slet Hvis ikke der kan fremskaffes mere information om manden, vil jeg absolut ikke savne artiklen. Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 24. apr 2021, 11:24 (CEST)
 •   Formalia Artiklen er oprettet af en anonym bruger i 2009.
 • Bevar lidt endnu... En interessant portrætmaler, hvilket ses af portrættet af oberst Rolf Kall fra 1927, Fotografier og Dias af dansk Billedkunst. Når Dalberg er blevet bestilt til at portrættere den kulturpersonlighed i sin tid, vil han have haft en kunst- og kulturhistorisk betydning, som berettiger ham til en plads i et digitalt opslagsværk. Jeg undersøger gerne nærmere; det kræver dog mere tid og lejlighed til at besøge Rigsarkivet og fjernlageret for Kunstbibliotek Danmark i Søborg, hvor der kan være materiale i Weilbach III kort, museumsdirektør Otto Andrups indsamling. Kan tage et stykke tid. Lene Rasmussen KKS-arkivet (diskussion) 24. apr 2021, 16:47 (CEST)
  Kommentar @Lene Rasmussen KKS-arkivet: Hvis han er født i 1936, kan han da umuligt have malet et portræt i 1927 :-) Så der må være tale om to forskellige personer med samme navn og profession. Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 24. apr 2021, 16:49 (CEST)

En nærmere undersøgelse vil kunne afdække denne fejl hos Weilbach. Årstallet 1936 har med portrætmaleriet på Koldinghus at gøre. Bruger: Lene Rasmussen KKS-arkivet 24. apr. 2021, 17.14

 •   Kommentar - Lad os afvente nærmere undersøgelser. —Pugilist (diskussion) 24. apr 2021, 18:37 (CEST)

Sletningsforslag: Margit Vica Madsen

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Margit Vica Madsen har udstillet en del forskellige steder. Men det er svært at se, hvor store udstillinger, der er tale om. Der er ikke meget omtale på Google. --|EPO| COM: 24. apr 2021, 12:10 (CEST)

 •   Slet - Artiklen på nordjyske.dk giver indtryk af en kunstner, der endnu ikke har haft sit store gennembrud.--Kjeldjoh (diskussion) 26. apr 2021, 10:13 (CEST)
 •   Slet - Hun er blot en blandt ufatteligt mange temmelig ukendte kunstnere. Toxophilus (diskussion) 27. apr 2021, 10:13 (CEST)

Sletningsforslag: Næstved Affaldsenergi

Næstved Affaldsenergi er et kraftvarmeværk. Hvornår er sådan et notabelt? --|EPO| COM: 24. apr 2021, 12:14 (CEST)

 •   Behold - Stort offentligt anlæg, væsentlig infrastruktur. Problemet er da mere at vi ikke har mere af den slags. At der så mangler kilder er så en anden sag, men det ser da rimelig seriøst ud. (Denne usignerede kommentar er skrevet af Nico (diskussion • bidrag) )
 •   Behold Som Nico. Pugilist (diskussion) 24. apr 2021, 18:35 (CEST)
 Konklusion:
Ikke megen debat, men ingen støtter sletning. --Pugilist (diskussion) 7. maj 2021, 11:19 (CEST)

Sletningsforslag: Strange Ears

Strange Ears var et pladeselskab og bookingagentur. Der nævnes nogle musikere, men få (ingen?) af dem har opnået større varig succes. Var de så nyskabende? --|EPO| COM: 25. apr 2021, 10:09 (CEST)

 •   Slet - baseret på artiklen og links fra denne mener jeg, at det langt fra er nok. Projektet levede i blot fire år, og det ser ikke ud som om det har sat sig nogle varige spor for andre end de involverede. Jeg mener ikke, at den type personlige projekter er encyklopædisk relevante. —Pugilist (diskussion) 25. apr 2021, 10:52 (CEST)
 •   Slet - Jeg kan ikke se noget der tyder på at de har opnået tilstrækkeligt til at være notable.--Kjeldjoh (diskussion) 26. apr 2021, 10:15 (CEST)
 •   Slet - Uinteressant i en encyklopædisk sammenhæng. Toxophilus (diskussion) 27. apr 2021, 10:14 (CEST)
 Konklusion:
Enighed om slet. --Pugilist (diskussion) 6. maj 2021, 20:18 (CEST)

Sletningsforslag: Sun Lolly

Vi har en artikel om selskabet bag, men er Sun Lolly så interessant, at det bør have sin egen artikel? --|EPO| COM: 25. apr 2021, 10:10 (CEST)

 • Ja. Det kan godt være at CORO i Frederikssund ikke sælger is så godt i Danmark som i Arabien, men folk som levede i 1970'erne kender den godt. Og den er stadig populær. Artiklen beskriver pakningen som trekantet, men det er noget vrøvl. Pakningen er vist opfundet af CORO, og unik. Den beskrives i artiklen som trekantet, men det er vrøvl. Jeg tror ikke at sproget har et ord for den form.   Behold --Madglad (diskussion) 25. apr 2021, 12:31 (CEST)
 •   Behold Da bestemt notabel, en is alle kender og har spist.--Honymand (diskussion) 25. apr 2021, 20:58 (CEST)
 •   Behold - Jeg har ændret beskrivelsen af formen til tetraede-formet. Artiklen trænger fortsat til oprydning, men den er relevant at behold.--Kjeldjoh (diskussion) 26. apr 2021, 10:33 (CEST)
 •   Kommentar - hvor går grænsen for is? Skal vi så også have artikler om filuris og isbjørneis? Jeg vil mene, at man kan flytte indholdet til et underafsnit i producentens artikel og efterlade en omdirigering. Toxophilus (diskussion) 27. apr 2021, 10:17 (CEST)
 •   Behold - Brandet er vel mere interessant end producenten. --Pugilist (diskussion) 28. apr 2021, 15:24 (CEST)
 •   Behold Sun Lolly er for mig at se lidt det samme som Big Mac og Nutella. Det er et bestemt mærke, der er særlig kendt. Sun Lolly er så særlig kendt i Danark. --MGA73 (diskussion) 2. maj 2021, 18:39 (CEST)
 Konklusion:
Ikke opbakning til sletning. --Pugilist (diskussion) 6. maj 2021, 20:16 (CEST)

Sletningsforslag: Techno Bass

Er genren Techno Bass så interessant, at den skal have sin egen artikel? --|EPO| COM: 25. apr 2021, 10:14 (CEST)

 •   Behold - Artiklen er velskrevet og indeholder relevant information, hvis man har interesse for den slags. Det vil formentlig være at foretrække med en lidt bredere artikel, der samler mange af de forskellige undergenrer, men indtil det sker, ser jeg ingen grund til at slette. -Pugilist (diskussion) 25. apr 2021, 11:44 (CEST)
 •   Slet - "Techno Bass ... er en undergenre af <rødt link>", "<rødt link> single <rødt link> fra 1989 har været betragtet som det første eksempel på et Techno Bass-nummer." Hvis ikke der er nogle notable musikere der høre til i denne genre, og artiklen om den overordnede genre endnu ikke er skrevet, så mener jeg ikke at DK-Wiki er nået til det detaljeringsniveau.--Kjeldjoh (diskussion) 26. apr 2021, 10:51 (CEST)

Sletningsforslag: Alexander Winkler (violinist)

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Alexander Winkler ser ud til at være et lovende navn. Men skal der mere varige resultater til? --|EPO| COM: 25. apr 2021, 10:16 (CEST)

 •   Slet - Jeg er lidt i tvivl, men det minder for meget om et CV, og den primære ting, som skulle tale for et behold er hans pris som årets unge forsker, emn det er lidt for lidt. Toxophilus (diskussion) 29. apr 2021, 08:04 (CEST)
 •   Slet - Jeg er heller ikke sikker i min holdning, men for mig ser han ud til at være en lovende upcoming musiker, men endnu ikke nok til en biografi.--Kjeldjoh (diskussion) 2. maj 2021, 12:39 (CEST)

Sletningsforslag: Alexandra Foss Springborg

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Af artiklens indhold fremgår det ikke, hvorfor vedkommende skulle være relevant at have en artikel om, at have passet sit arbejde er som bekendt ikke nok til at oprette en selvstændig artikel, ej hellere at have relation til andre som har en artikel. IP:80.62.116.214 fjernede skabelonen {{QA-relevans}} med redigeringsopsummeringen "[...]Exit skabelon om “relevans”. Useriøst efter det har stået i knap 7-8 år. Ellers opret forslag om sletning." At en artikel har ligget ubemærket hen længe, er ingen grund til at beholde den. Hermed oprettet, discuss... TherasTaneel (diskussion) 30. apr 2021, 05:27 (CEST)

 •   Slet - Uden konkrete oplysninger om hendes egen professionelle karriere som producer på DR er hendes claim to fame ægteskabet med Steen Springborg. Producer i DR er der mange der er, og det er svært at finde nogen konkret omtale af, hvilke notable produktioner, hun har været involveret i. En søgning på hendes navn med udelukkelse af “Steen” giver stort set ingen relevante hits. Så en omtale i artiklen om Steen Springborg og et redirect dertil bør være løsningen. -Pugilist (diskussion) 30. apr 2021, 10:15 (CEST)
 •   Slet - Enig med Pugilist. Wikipedia er ikke et medie for slægtsforskning, så familierelationerne giver heller ikke selvstændig relevans, men OK med redir. - Nico (diskussion) 30. apr 2021, 10:30 (CEST)
 •   Kommentar - hun har brugt navnet "Sandra Foss" i hendes arbejdsliv. Jeg har fundet hende i IMdB, danskefilm og DFI's filmdatabasen, samt CVR, som har jeg puttet ind på Wikidata Alexandra Foss Springborg (Q18199252). Artiklen bør i den sammenhæng flyttes det navn hun har brugt. --Steen Th (diskussion) 30. apr 2021, 10:59 (CEST)
Tak Steen. Baseret på den omtale, der kan findes, ser det ud som om at hun har medvirket ved en række produktioner, ikke som den primære producer, men som “Line Producer” sammen med mange andre producere. Der er eksempelvis 13(!) producere på Forbrydelsen, så det er svært at se, at hun skiller sig voldsomt ud (bortset fra forbindelsen med Steen Springborg). Flere at omtalerne på Danske Film er som “produktionsleder”, hvilket naturligvis er et hæderværdigt stykke arbejde, men det er ikke produktionslederne og alle de øvrige medarbejdere, der påkalder sig interesse i den bredere offentlighed. Det er kort fortalt ikke nok at være på rulleteksterne, der skal efter min opfattelse lidt mere til. Og det synes jeg illustreres af, at hendes professionelle arbejde stort set ikke er omtalt nogen steder udenfor fagspecifikke lister. —Pugilist (diskussion) 30. apr 2021, 12:39 (CEST)
 •   Slet - Med de informationer der er kommet frem her, ser det ud for mig som om der ikke er nok.--Kjeldjoh (diskussion) 2. maj 2021, 12:55 (CEST)
 •   Slet - ser ingen ide i at beholde artiklen på baggrund af indeholdet i den. Toxophilus (diskussion) 7. maj 2021, 13:31 (CEST)

Sletningsforslag: Paul_Leroy

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Indledning: Kære alle,

Meget kort opsummeret, så var jeg og en anden(Mathilde Flindt) i dialog med Paul Leroy(I privat regi) og han spurgte om vi vil oprette den her side til ham(Vi har ikke fået penge eller andet). Men Paul har så set resultatet af der er kommet efter div. redigeringer. bl.a vil han ikke have sine mellemnavne offentligt kendte. Og derfor har han taget fat i mig igen og bedt om at blive taget ned, da han ikke synes at den repræsenterer ham og det han ønskede.

Jeg håber derfor at dette vil blive taget til efterretning og sletningsforslaget vil blive imødekommet over for Paul Leroy.

Jeg hører gerne, hvad i tænker og om dette kan lade sig gøre?

Med venlig hilsen --HeinoJohansen (diskussion) 7. maj 2021, 10:33 (CEST)

 •   Behold/  Neutral Artiklen er oprettet ud fra offentlige tilgængelige kilder, er alment relevant, og bør beholdes. At den biograferede bliver utilfreds med ikke at have ret til at bestemme indholdet, er ikke et argument, men burde være klart når man lægger en artikel op (fremgår klart over gem-knappen i redigeringsvinduet. Ingen artikler på Wikipedia er redigeret efter hvad den biograferedes ønsker. Ligeledes fremgår hans mellemnavne i en lang række sammenhænge på Google. Jeg tilføjer et lille neutral for en sletning, grundet den lange række misforståelser i forbindelse med oprettelsen, selv om argumentationen er lidt tynd når der som her er tale om markedsføringsprofessionelle.(skrev Nico (diskussion • bidrag) 7. maj 2021, 10:59. Husk at signere dine indlæg.)
 •   Behold - Som biografien så ud tidligere, syntes jeg at den lignede {{reklame}}, og jeg var i tvivl om, om jeg skulle operette et sletningsforslag eller om jeg skulle forbedre artiklen. Jeg valgte at forbedre artiklen, fordi jeg syntes at Paul Leroy virker som en interessant møbelarkitekt, som er relevant at have en artikel om på Wikipedia. Dette medført at store afsnit om reklametillæg i aviser og virksomheder der har købt hans møbler, er blevet slettet fra biografien. Som artiklen fremstår nu, mener jeg at den er vær at behold, og jeg ser ikke at der er personlige information som han burde have grund til at ønske at få slettet. Den er underbygget af kilder, på nær jeg ikke har kunne finde kilder på at han er "dansk/fransk".--Kjeldjoh (diskussion) 7. maj 2021, 11:10 (CEST)
 •   Behold - Artiklen fremstår i dag neutral og beskriver en designer, der ikke er helt uinteressant. Ser ingen grund til at slette. At biograferede tilsyneladende har forsøgt at betale sig til en artikel på Wikipedia, og at resultatet ikke er blevet som forventet, er ikke en slettegrund. --Pugilist (diskussion) 7. maj 2021, 11:17 (CEST)
HeinoJohansen har fortalt at de ikke har modtaget betaling, og det er for øvrigt ikke relevant. Husk "God tro".--Kjeldjoh (diskussion) 7. maj 2021, 11:25 (CEST)