Wikipedia:Sletningsforslag

Gnome-edit-delete.svg Crossed out rubbish bin.svg Arrows-move.svg Merge-arrow.svg
Sletningsforslag Gendannelsesforslag Flytteforslag Sammenskrivningsforslag


Genveje:
WP:SDBS
WP:SLET


Dette er en liste over sletningsforslag. Hvis du har fundet en side, som du mener bør slettes, kan du her på siden foreslå, at den slettes.

Du kan hjælpe ved at læse de nominerede artikler og give din mening til kende. Du kan også hjælpe ved at kigge i Kategori:Sletningsforslag og tilføje de manglende sider her. Der behøver ikke blive oprettet en sletteside nedenfor, hvis sletningen er indlysende (du kan evt. rette sletteforslaget til {{hurtigslet}}), men er sletningsdiskussionen oprettet, skal der opnås konsensus, jf. sletteproceduren, medmindre særlige forhold taler for andet. I et sådant tilfælde bør den bruger der konkluderer redegøre herfor i sletningsdiskussionen. For at undgå misforståelser og fejltagelser, er det derfor vigtigt, at opretteren af et sletningsforslag husker at påsætte {{ds}} på berørte artikels diskussionsside.

Det modsatte af sletningsforslagene er gendannelsesforslagene, som du kan finde på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Man vil ind imellem se forkortelsen SDBS i relation til sletningsforslag; det betyder "Sider Der Bør Slettes" og var tidligere navnet på denne side.

Overvejelser inden en artikel indstilles til sletningRediger

Inden du foreslår at få en side slettet, bør du blandt andet overveje følgende:

 1. Kan du med fordel gøre den pågældende side til en omdirigeringsside ved at erstatte sidens indhold med #REDIRECT [[navn på artikel med relevant indhold]]? Eller måske sammenskrive artiklen med en anden?
  Måske er der tale om en hyppig fejlstavning/-skrivning eller en anden grammatisk form af ordet/sætningen, som det kan være relevant at beholde som et opslagsord.
 2. Hvis der er tale om en vandaliseret eller meget kortfattet side, kan du så i stedet omskrive den til at indeholde noget relevant?
  Hvis både titel og indhold er noget vås, så brug {{nonsens}}. Du kan se andre sletteskabeloner her: Wikipedia:Skabeloner/Generelle#Sletning
 3. Er alle henvisninger til siden fjernet? Hvis andre sider stadig peger på sletningsønsket, kan det medføre forældreløse artikler at udføre sletningen. Er alle henvisninger ikke fjernet, og er siden ikke åbenlyst vandaliseret, så begrund hvorfor siden alligevel bør slettes.

Procedure for indstilling til sletningRediger

Generel procedureRediger

Sådan indstilles en artikel til sletning:

 1. Tilføj {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} nederst her på siden.
  Herefter vil dit sletteforslag dukke op med link til selve artiklen og til en ny side, hvor forslaget kan diskuteres.
 2. Følg linket "Rediger" ud for dit sletteforslag og tilføj en indledning, der beskriver, hvorfor du laver slette-indstillingen. Indledningen er ikke nødvendigvis en holdningstilkendegivelse, hvorfor den ikke indgår i den samlede konsensusafklaring. Du skal derfor huske at give din mening tilkende med en af koderne nedenfor, når du indstiller, såfremt du har en holdning til sletteforslaget.
  Hvis artiklen omhandler en nulevende person, indsættes skabelonen {{Nulevende person diskussion}} i toppen af sletteforslaget. Vær opmærksom på, at sletningsforslaget ikke må indeholde nedsættende bemærkninger om den pågældende person, men alene skal forholde sig til notabilitetskriterierne.
 3. Tilføj {{ds}} på den pågældende artikels diskussionsside.
  Det sørger for at slettebegrundelsen også kan ses på diskussionssiden.
 4. Gør brugeren, der har oprettet siden, opmærksom på sletningsforslaget via vedkommendes diskussionsside. Hvis siden er blevet redigeret væsentligt af andre, er det også en god idé at gøre disse brugere opmærksom på forslaget.
 5. Tilføj en af sletteskabelonerne ({{Slet}}, {{Notabilitet|SDBS=ja}}, {{Reklame|SDBS=ja}}, {{Snævert emne|SDBS=ja}}, {{Tætpå|SDBS=ja}} eller {{Uencyklopædisk|SDBS=ja}} eller {{KategoriSlet}} for kategorier) hvis denne ikke allerede er indsat. Dette placerer artiklen i kategorien sletningsforslag eller en af underkategorierne.

Benyt ikke det rediger-link der er nederst på siden. Det vil placere dit indlæg sammen med den hidtil nyeste men uvedkommende diskussion.

Mere rutinerede brugere vil typisk oprette undersiden i forvejen, som Wikipedia:Sletningsforslag/Navn på siden, eller ved at klikke på linket på den i siden påsatte sletningsskabelon, men hvis du gør det, så husk at indsætte {{Sletningsforslag|Forslag=Navn på siden}} her på siden bagefter, så andre kan se diskussionen. Linket bliver ikke indsat automatisk.

Debat om forslagetRediger

Andre wikibrugere kan tilkendegive meninger og kommentere forslaget på diskussionssiden med henblik på at nå frem til konsensus om, hvad der skal foretages.

Modsat andre diskussionssider bruges der i sletningsforslag ikke indrykninger med kolon (:) til at adskille indlæg. I stedet bruges lister, som laves ved at starte hvert indlæg med en enkelt asterisk (*). Som på andre diskussionssider bør indlæg indsættes i kronologisk rækkefølge (jf. Wikipedia:Politik for diskussionssider). Du skal altså indsætte nye indlæg nederst på siden, også selvom du svarer på en andens indlæg. Hvis du ønsker at gøre en anden bruger særligt opmærksom på dit indlæg, kan du nævne vedkommende ved navn – evt. ved brug af {{Ping}}-skabelonen, som indsætter brugerens navn og sender brugeren en notifikation.

For at give et bedre overblik over diskussionen og deltagernes holdninger bruges symboler som   Behold og   Slet. De kan benyttes således:

Kode Bliver til
* {{SBehold}} begrundelse --~~~~
 •   Behold begrundelse --din signatur
* {{Neutral}} begrundelse --~~~~
 •   Neutral begrundelse --din signatur
* {{SSlet}} begrundelse --~~~~
 •   Slet begrundelse --din signatur
* {{Kommentar}} din kommentar --~~~~
 •   Kommentar din kommentar --din signatur
* {{Spørgsmål}} dit spørgsmål --~~~~
 •   Spørgsmål dit spørgsmål --din signatur
* {{SSammenskriv}} din kommentar --~~~~      
 •   Sammenskriv din kommentar --din signatur
* {{SFlyt}} din kommentar --~~~~
 •   Flyt din kommentar --din signatur
* {{SOmdir}} din kommentar --~~~~

Bemærk at tilkendegivelser uden begrundelse ikke tilføjer noget – ingen bliver klogere af, at du bare skriver   Slet eller   Behold.

Hærværk og vandalisme samt fejloprettelser (herunder egne "sandkasser")Rediger

Er der tale om en side, der tydeligvis er oprettet som følge af hærværk eller vandalisme, skal du indsætte skabelon {{nonsens}} eller {{hurtigslet}} øverst på siden (de har samme funktion). Har du oprettet en side ved en fejl eller er færdig med en "sandkasse" og ikke skal bruge den mere, kan du også sætte {{hurtigslet}} på den. Husk altid at begrunde sletteforslaget i beskrivelsesfeltet eller i skabelonen fx {{hurtigslet|Oprettet ved en fejl.}}.

Indstille mange artikler på en gangRediger

Har du fundet en række artikler, du mener bør slettes, kan du nominere alle artiklerne på én gang (der skal fortsat linkes internt til dem fra alle diskussionssiderne, og der skal også indsættes en sletteskabelon på artiklerne), med fælles begrundelse og underskrift. I ekstreme tilfælde (fx ved forslag om sletning af mere end 20 artikler) kan dette undlades (eller indsættes med bot – bed evt. om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance). I sådanne tilfælde bør det tillige overvejes at indsætte en meddelelse på Wikipedia:Landsbybrønden.

Konsensus og konklusionRediger

Når der er opnået konsensus om enten at beholde eller slette siden, vil en bruger konkludere på diskussionen. Det foregår ved at indsætte skabelonen {{konklusion}}. Alle registrerede brugere kan konkludere på en diskussion - det anbefales dog, at det ikke er opretteren af forslaget, eller personer der har været involveret i voldsom debat om forslaget. Normalt bør der gå mindst en uge fra sletteforslag til en sletning. Opnås der ikke konsensus, gennemføres forslaget ikke.

Er det en kategori, skabelon eller fil, der skal slettes, skal den være fjernet fra alle artikler før selve sletningen. Indgående links bør om muligt rettes. Der kan evt. anmodes om hjælp på Wikipedia:Anmodning om botassistance.

Efter konklusionenRediger

Når der er konkluderet på et forslag, skal beslutningen effektueres.

Hvis det er besluttet, at siden skal slettes, kan personen, der konkluderer selv slette den eller de berørte sider (hvis pågældende er administrator), eller vente på at en administrator gør det.

Hvis det er besluttet, at siden skal beholdes, fjernes skabelonen, der har været brugt i forbindelse med sletningsforslagets oprettelse, fx {{Notabilitet}}, fra artiklen.

Nogle dage efter afgørelsen kan sletteforslaget flyttes til Wikipedia:Sletningsforslag/Arkiv. Der bør gå minimum fem dage inden arkiveringen, så flest mulige har chancen for af se afgørelsen.

Slettede artiklers videre skæbneRediger

Hvis du mener, at det er en fejl, at en side er blevet slettet, så skriv det på Wikipedia:Gendannelsesforslag.

Slettede sider, som gentagne gange forsøges genoprettet, kan beskyttes mod genoprettelse ved at beskytte artiklen, efter at den er slettet. Dette bruges normalt kun ved gentagne oprettelser af nonsenssider eller andre sider, som der er opnået konsensus om at slette.

Er din artikel indstillet til sletning?Rediger

Ingen her på Wikipedia ejer nogen som helst sider (heller ikke brugersider) og kan bestemme, om en given side skal bevares, slettes, eller hvordan den skal se ud. Du må derfor finde dig i det, hvis andre mener, at en side, du har oprettet eller bidraget til, bør slettes, fordi den ikke skønnes at overholde vores politikker og normer. Dog behøver du naturligvis ikke bare sidde og se på – argumenter i stedet roligt og sagligt for, hvorfor siden bør bevares, og spørg til, om der er ting, der kan ændres eller forbedres. Vær dog opmærksom på, at der er flere forhold, der ikke kan ændres ved redigering af artiklen herunder emnets relevans og din eventuelle tilknytning til det.

Noget, du aldrig må gøre, er at angribe dem, der mener noget andet end dig. Personangreb er ikke tilladt nogen steder på Wikipedia og fremavler kun modvilje, ligesom det kan føre til blokering. Lad venligst også være med at organisere venner, kollegaer og andre til at støtte dig. Dukker der pludselig en række nye brugere op alene for at diskutere et sletningsforslag, vidner det kun om en ensidig interesse i at promovere emnet og ikke i Wikipedia som sådan.

Har andre oprettet en artikel om dig, som du ønsker slettet, stiller tingene sig lidt anderledes. Hvis artiklen helt eller delvist er et udtryk for hetz eller indeholder løgn, chikane, personangreb eller lignende, vil der normalt ikke være noget i vejen for en sletning eller barbering af artiklen, for den slags har intet at gøre på Wikipedia. Er indholdet derimod korrekt, er det til gengæld et spørgsmål om, hvor vidt du er relevant som emne for en artikel. Det er en del automatisk, mens en del andre normalt ikke er. Men der er en gråzone indimellem, og det er her diskussionerne om sletningsforslagene bruges til at finde frem til en afgørelse.

Indstillinger til sletningRediger

Sletningsforslag: Kategori:Påbegyndte artikler om naturprodukter

For tre år siden indsatte Bruger:Patchfinder en bemærkning om, at "dens funktion er uklar og upræcis". Skal kategorien/stubben præciseres eller slettes? --|EPO| COM: 9. jan 2021, 10:14 (CET)

 •   Kommentar Det er brugeren Bruger:Sten, som har oprettet både kategori og tilhørende skabelon. Hvis kategori slettes, skal brugen af skabelon {{Naturproduktstub}} afvikles og skabelonen skal også slettes. --Steen Th (diskussion) 9. jan 2021, 10:36 (CET)
 •   Slet både kategori og skabelon jf. Patchfinders argumenter. --|EPO| COM: 5. apr 2021, 10:32 (CEST)
 •   Slet Vi bør ikke have kategorier (og skabeloner), som ingen kan se meningen med. Økonom (diskussion) 25. maj 2021, 08:18 (CEST)

Sletningsforslag: Kategori:Film fra Danmark (administrationskategori)

Jeg har haft kig på Kategori:Film fra Danmark (administrationskategori) om den stadig er nødvendig. Den er oprettet da Bruger:Palnatoke, da han oprettede filmartikler, når han skulle håndtere oprettelse af nye artikler. Men jeg har ikke brugt den. Og jeg har hellere ikke gjort noget for at få den vedligeholdt. Jeg kan godt vide mængden af artikler, som er danske, via de øvrige kategorier. Hvis jeg får opbakning til at slette den, så vil jeg gerne fik fjerne kategorien fra de mange artikler, som har den. --Steen Th (diskussion) 17. maj 2022, 22:39 (CEST)

 •   Slet - Jeg er enig i, at kategorien formentlig er overflødig, og at kategorien kan slettes. Kan andre begrunde kategoriens eksistens, har jeg dog intet imod at lade artiklen fortsætte som administrationskategori. --Pugilist (diskussion) 17. maj 2022, 23:50 (CEST)
 •   Behold jeg anvender den til at se og tilmelde kategorier til filmene. Kategorien er usynlig, så den er ikke til synlig gene. --Glenn (diskussion) 23. maj 2022, 20:48 (CEST)
  Kommentar/  Spørgsmål @Glenn: Den tilføjes ikke ved hjælp af en skabelon, så man kan sagtens se den som tag når man redigerer siden. Men rigtigt nok kan man som udgangspunkt ikke se den, når man blot læser artiklen. Men måske @Steenth, Weblars og Dipsacus fullonum: kan den fremover tilføjes ved hjælp af en bestemt (nationalitets)parameter i skabelon {{Infoboks film}}, hvis det besluttes at den skal blive? Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 24. maj 2022, 09:44 (CEST)
Svar: Det ville forudsætte at infoboksen er brugt i alle danske film, og at feltet oprindelsesland er altid er udfyldt (enten eksplicit eller fra Wikidata). Ingen er af delene er vel nødvendigvis tilfældet. Men hvis det er opfyldt, kan man godt sætte kategorien i infoboksen. Det vil dog være besværligt og kræve noget programmering. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 24. maj 2022, 10:22 (CEST)
@Christian Giersing og Dipsacus fullonum: - Jeg har tjekket alle artikler i kategorier for danske film. Det er meget få, som ikke har {{Infoboks tv}} - der er mange af dem, som bruger {{Infoboks tv}}, fordi det er en tv-udsendelse eller serie. Eller en film-serie, som er sammenskrevet. Der er ca. 4000 titler, som har Skabelon:Infoboks film men ikke Kategori:Film fra Danmark (administrationskategori).
Hvis oprindelsesland er angivet, så angives land som et link til landet i infoboksen. Det er nemt, hvis der er kun er et. Men tit er der angivet flere land. Samme med oprindelsesland (P495) - der kan være flere lande angivet. Normalt er der kun et af dem, som er primær-land, mens resten kun er angivet fordi filmproduktion eller finansiering. Det er normalt at større film er i co-produktion, som hvor der er dansk deltagelse, uden at filmen bliver dansk. --Steen Th (diskussion) 24. maj 2022, 22:53 (CEST)

Sletningsforslag: Sæþór Kristínsson

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

Jeg kan ikke se noget i artiklen Sæþór Kristínsson som indikerer encyklopædisk relevans. Artiklen indeholder stort set kun nogle få personlige oplysninger (parforhold, fødselsdato m.m.) som burde være kildebelagt. Den er oprettet 22. juli af Bruger:Denstorebagedystfan. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 24. aug. 2022, 15:00 (CEST)

 • [kilde mangler] Man bliver ikke notabel af at have deltaget i ét realityprogram. Det kræver i hvert fald meget kraftig ekstern medieomtale. Toxophilus (diskussion) 24. aug. 2022, 19:51 (CEST)
 •   Kommentar - Artikler om personer, der har været i fjernsynet, og artikler om personer, der har vundet et realityprogram, er blandt vores mest læste artikler. Så det er åbenbart noget, som Wikipedias brugere finder relevant. Artiklen er kort, men det kan vel løses. --Pugilist (diskussion) 25. aug. 2022, 09:48 (CEST)
  Det er fint med mig hvis artiklen udbygges så det fremgår at personen har almen interesse. Men med det nuværende indhold/mangel på indhold synes jeg at den bør slettes. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 25. aug. 2022, 11:48 (CEST)

  Slet - Jf. WP:IKKE NOK: "engangsoptrædende i tv (herunder deltagere i reality-shows)". Så det er for tidligt med en biografi.--Kjeldjoh (diskussion) 27. aug. 2022, 16:37 (CEST)

  Kommentar - Jeg mener, at der i en anden diskussion tidligere er opnået konsensus om, at vindere af sådanne shows er notable i sig selv. Og ham her har vundet showet. -Pugilist (diskussion) 28. aug. 2022, 14:40 (CEST)
 •   Behold - Vinder af højtprofileret konkurrence på en af de største danske tv-stationer bør være notabel. "Ikke nok" henviser til om personen er _automatisk_ notabel. Der er jeg enig i at vindere af tv-konkurrencer ikke _automatisk_ er notable. Det forhindrer dem dog ikke i at være notable. --Santac (diskussion) 3. sep. 2022, 20:28 (CEST)
 •   Slet og også gerne artiklen om hans kæreste. Der findes medier på nettet hvor man kan slå kendisser op. Wikipedia er ikke Se & Hør. Jeg mener skabere af tv-programmer og programledere er notable – ikke deltagerne. --Sasper (diskussion) 19. sep. 2022, 07:12 (CEST)

Sletningsforslag: Jens Verdoner

 Nulevende person
Dette er en diskussion om (evt. sletning af) en artikel, der omhandler en nulevende person. Derfor indskærpes det overfor deltagere i debatten, at være varsomme med formuleringer og oplysninger, idet disse kan være æreskrænkende, krænke personens privatliv eller på anden vis påføre omtalte person skade. Desuden henledes opmærksomheden på Wikipedias politik for biografier af levende personer og Wikimedia Foundations resolution om biografier af nulevende personer.

kan ikke se at personen opfylder krav? Rektor? Og hvilken praksis vedr rektorer er der tale om? (Skrev 87.49.45.245 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

 •   Slet (Skrev 87.49.45.245 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)
 •   Slet - Der er ikke noget i artiklen, der tyder på notabilitet. Rektorer på uddannelsesinstitutioner er der mange af, og er de ikke bemærkelsesværdige, er de ikke relevante i encyklopædisk sammenhæng. Artilens kilder er da også primært Facebook og LinkedIn. -Pugilist (diskussion) 3. sep. 2022, 11:16 (CEST)
  Kommentar A.P. Møller Skolens forrige rektor, Jørgen Kühl, fik en artikel i 2008, to år efter tiltrædelsen, men efter hvilken praksis kan jeg ikke vurdere. --Eldhufvud (diskussion) 3. sep. 2022, 11:51 (CEST)
 •   Behold Artiklen er del af en helhed i Sydslesvig, og rektorer i området er efterspurgt viden. Forslagsstilleren har også foreslået gymnasiet slettet, og måske efterfølgende hele Sydslesvig? Et leksikon skal indeholde den viden, der efterspørges. Selv efterspørger jeg ikke sportsfolk, men har dog (endnu) ikke foreslået dem slettet. Jeg har i mine 15 år med wiki sågar været ude for, at nogle ikke fandt folk notable, selv om de stod i Kraks Blå Bog. Lad os sammen opbygge viden og forbedre artikler. Har man kun sletning som mål, opbygger man ikke. Hvad skulle retfærdiggøre en sletning i forhold til Hjælp:Sletning? Hvad står artiklen i vejen for? Den spænder da ikke ben for dem, der leder efter sportsfolk! - Hans Christophersen (diskussion) 3. sep. 2022, 13:13 (CEST)
 •   Kommentar - Jeg er for så vidt enig i det principielle om sletninger, for der er tydeligvis brugere, der ikke ønsker at forbedre og udbygge encyklopædien. Og vi har haft rigtig meget vrøvl med brugere, der ikke ville give plads til andres interesser. Men den aktuelle artikel er et rent CV med oplistning af hans uddannelse. Det duer ikke, for artikler bør være skrevet som flydende tekst. Dertil kommer problemer med kildeangivelser. Sociale medier kan diskuteres. Men "Oplyst af Jens Verdoner" er i hvert fald slet ikke gangbar. Det kan ikke kontrolleres men tyder på både førstehåndsforskning og tæt på-problematik. --Dannebrog Spy (diskussion) 3. sep. 2022, 13:28 (CEST)
  Hvis jeg skal give Dannebrog Spy ret i kommentaren, så under den forudsætning, at man skal forbedre artiklen, men ikke slette den. Det har altid været farbart at påbegynde en stub, der kunne bygges videre på. Det har vist sig at være lettere at nedbryde end at opbygge, og mange gode artikler er blevet slettet på foranledning af forslagsstillere med et politisk eller ideologisk motiv. Vi må tage os i agt. Hans Christophersen (diskussion) 3. sep. 2022, 13:58 (CEST)
 •   Behold CV'et er nu omskrevet til flydende tekst. "Oplyst af Jens Verdoner" er fjernet; der refereres i stedet til kilden Flensborg Avis, hvor det var muligt. --Eldhufvud (diskussion) 3. sep. 2022, 16:16 (CEST)
 •   Slet - Jeg kan ikke se, at han lever op til Wikipedia:Kriterier for biografier. Personer, der er kendte figurer i offentligheden i det danske arbejde i Sydslesvig, kan godt være notable af den grund, men jeg ser hverken i artiklen eller via google, at vedkommende har en sådan position - modsat Jørgen Kühl, hvis artikel virker berettiget, og hvis meritter, medieomtale mv. virker noget bredere. --Økonom (diskussion) 3. sep. 2022, 17:32 (CEST)
  Slet Der er nødt til at stå et eller andet i artiklen der viser at vedkommende har gjort noget der gør at interessen er hævet lidt. Jørgen Kühl har fx udgivet en række bøger og har haft en række poster. Noget i den stil ville hjælpe. Jeg er derudover enig i at kriterierne for fodboldspillere er lidt for løse. Jeg har derfor stillet forslag om at de bliver strammet op: Wikipedia-diskussion:Kriterier for fodboldspillere og -trænere. --Santac (diskussion) 3. sep. 2022, 20:22 (CEST)
Hvis der skal strammes op, hvorfor så kun for fodboldspillere og -trænere? Hvad med andre sportsudøvere (og YouTubere for den sags skyld)? Den biograferede optræder i lokale medier, og jeg tog ad notam Hans Christophersens ord om at skolens virke har betydning i Sydslesvig. Eldhufvud (diskussion) 3. sep. 2022, 20:56 (CEST)
At skolen har betydning i Sydslesvig er indiskutabelt. Det gør imidletid ikke skolens rektor notabel (ligesom en tilfældig direkør for en ellers notabel virksomhed heller ikke i sig selv er notabel). At han er omtalt i lokale medier flytter heller ikke det store. Der omtales mange lokale i lokale medier, uden at de af den grund er relevante i en encyklopædi. Argumenter om sportsfolk, YouTubere osv. er whataboutism. --Pugilist (diskussion) 4. sep. 2022, 00:29 (CEST)
Ikke desto mindre lader det til at kriterierne for nogle grupper er løsere end for andre, fx at der på en diskussionsside argumenteres for at en selvlært bager der én gang har vundet et tv-show er notabel. Jeg fornemmer at der p.t. på dansk wikipedia oprettes flere nye artikler om unge realitystjerner, youtubere, fodboldspillere og svømmere end der gør om etablerede kunstnere, forskere, rektorer og erhvervsledere. Men jeg er relativt ny på wikipedia, så der er sikkert meget jeg ikke har forstået endnu, fx at mit indlæg er whataboutism. Eldhufvud (diskussion) 5. sep. 2022, 03:34 (CEST)
Arh, du er da en af de mere erfarne, stabile brugere :-) Og jo, du har ret i, at notabilitetskriterier nogle gange falder lidt forskelligt ud. Men udgangspunktet er fortsat notabilitetskriterierne samt summen af de uendelige diskussioner gennem årene, hvori brugere - som her - kan give deres besyv med.
Det er dog sjældent, at argumentet “hvad så med [svømmere/Youtubere/andet]” er så tungt. Vi har i øvrigt en ret restriktiv praksis med YouTubere, hvor der jævnligt slettes biografier. Pugilist (diskussion) 5. sep. 2022, 08:23 (CEST)
Sæþór Kristínsson har været fulgt i et af de største danske tv-programmer igennem en række afsnit og har dernæst vundet. Der er flere artikler i landsdækkende blade. Det giver notabilitet. Det er åbenlyst ikke på niveau med dronningen eller Michael Laudrup, men jeg mener helt klart det er notabelt. Rektoren er sikkert en flink fyr, men ud fra hvad der står i artiklen har han modtaget sin månedsløn i helt almindelige stillinger fra 2001-2022. Nu har han så fået et job som i højere grad kan bruges som en platform til at skabe notabilitet. Indtil nu ser det ud til at han har "bare" har passet fået sit job. Det er også rigtigt fint, men det er ikke nok til almen interesse. Wikipedia skal ikke være en telefonbog eller en cv database. Som jeg skrev tidligere; I artiklen om rektoren er der nødt til at stå et eller andet i artiklen der viser at vedkommende har gjort noget der gør at interessen er hævet lidt over at han har passet sit arbejde. --Santac (diskussion) 5. sep. 2022, 09:53 (CEST)
 •   Slet - Jeg kan ikke ud fra artiklen se at han har encyklopædisk relevans. Det ligner en helt normal gymnasielærer-karriere, og der er normalt ikke artikler på Wikipedia om gymnasierektorer som ikke også har gjort sig bemærket på anden vis. --Kartebolle (Dipsacus fullonum) (diskussion) 5. sep. 2022, 10:24 (CEST)
 •   Slet - Jeg mener ikke at DK-Wiki er nået til det detaljeniveau, at alle rektorer er notable. Så han opfylder endnu ikke kriterierne for at være notabel.--Kjeldjoh (diskussion) 5. sep. 2022, 11:28 (CEST)
 •   Behold Efter omskrivning mener jeg godt vi kan være artiklen bekendt. Ole Ryhl Olsson (diskussion) 19. sep. 2022, 10:31 (CEST)
Artiklen er da fin og formateret. Problemet er imidlertid, at der ikke er en beskrivelse af, hvad der gør ham interessant i forhold til alle de andre rektorer rundt omkring. Lader vi denne gå igennem, accepterer vi samtidig, at alle øvrige rektorer bliver notable. Det kan selvfølgelig være fint nok, men der er en grund til, at vi forsøge at sætte en bagatelgrænse for biografier. --Pugilist (diskussion) 19. sep. 2022, 10:38 (CEST)
 •   Behold, --Kuddel (diskussion) 15. okt. 2022, 16:52 (CEST)
 •   Kommentar - Der ser p.t. ikke ud til at være tilstrækkelig opbakning til en sletning af artiklen, og det er vel efterhånden ved at være tid at konkludere. Spørgsmålet er blevet rejst, om en behold-konklusion kan skabe præcedens for, at gymnasierektorer generelt bør anses for at være notable. Det er dog ikke mit indtryk. De brugere, der ønsker at beholde artiklen, har ikke alle været lige tydelige med at anføre, hvad der efter deres mening gør JV notabel, men jeg vurderer, at det ikke er rektorgerningen som sådan, men Sydslesvigperspektivet, der ser ud til at være den vigtigste begrundelse for, at artiklen i fleres optik er bevaringsværdig. Så i det omfang der overhovedet kan konkluderes noget generelt, er det vel snarest, at der er et ønske hos flere om, at personer i det offentlige liv i Sydslesvig i et vist omfang kan få særlig bevågenhed. --Økonom (diskussion) 18. okt. 2022, 21:19 (CEST)
  Jeg anser ikke præcedens som værende en fare, for der kræves, at nogen vil skrive, og at der er noget at skrive om, og det begrænser i sig selv antallet af biografier. For hundrede år siden kunne man finde alle rektorer i Kraks Blaa Bog; men ikke nu mere, hvor der er blevet flere af dem. -- For mig personligt betyder Sydslesvig meget. Men jeg mener også, at der ikke er noget forgjort i at tilbyde de artikler, folk leder efter og vil læse. Hvad skulle de stå i vejen for? Jeg ville kunne finde mange artikler, som jeg ville kunne undvære. De kunne blive indstillet til sletning. At lige præcis Verdoner-artiklen er foreslået slettet af en anonym bruger, er et tilfælde. Mange, der hellere skulle slettes, står upåagtede. Men kan det betragtes som præcedensdannende?
  Det vil være begrænset, hvad jeg vil foreslå af artikler, hvis mange timers arbejde bliver slettet med et hurtigt pennestrøg.
  Jeg havde for nogle år siden en debat med wikipedianere, der ikke naturligt anså folk som notable, selv om de var med i Kraks Blå Bog. Det forstod jeg ikke!
  Hvis personartikler fordømmes, risikerer vi, at det bliver til afsnit eller lange fodnoter i artiklerne om deres indsatsområder.
  Jens Verdoner er ikke kun betydningsfuld ud fra et sydslesvigsk perspektiv, men udmærker sig da efter min mening ved sin målrettede uddannelse og kvalificering til at blive skolens anden rektor.
  Jeg har selv grundlagt artiklen, så jeg håber, den overlever. Mvh Hans Christophersen (diskussion) 18. okt. 2022, 23:12 (CEST)
 •   Kommentar Der er ikke konsensus for sletning efter en længere debat, og det ser ikke ud til, at der vil kunne skabes konsensus. Jeg mener det skaber en uheldig præcedens, da det forekommar anstrengt at hævde, at sydslesvig-vinklen i sig selv skulle gøre rektoren unik (at skolen er relevant er noget andet). Der er andre uddannelsesinstitutioner, der hver især også kan påberåbe sig at være specielle. Det løser ikke problemet blot at antage, at der kun oprettes artikler om relevante rektorer. Mange har et forfængelighedsgen og opretter artikler om sig selv, ligesom elever/studerende ved uddannelsesinstitutionerne opretter artikler om deres lærere/rektorer, uden at disse af den grund er relevante at have artikler om. Og det er et problem at anse nogle rektorer for relevante og andre irrelevante, hvis ikke der er en god begrundelse for det. At uddannelsesinstitutionen ligger et bestemt sted synes ikke at være et særlig skarpt kriterium, allerede fordi uddannelsesinstitutioner plejer at ligge bestemte steder. Men konsensus er konsensus :-) -Pugilist (diskussion) 19. okt. 2022, 10:29 (CEST)
 Konklusion:
Ikke opbakning til sletning. Der synes ikke at være enighed om, hvilken betydning denne slettediskussion har, eller bør have, for fremtidige slettediskussioner om rektorer m.v. --Pugilist (diskussion) 19. okt. 2022, 10:29 (CEST)

Sletningsforslag: Frivillig bisidder

Artiklen gør det uklart hvad en bisidder er. I almindelighed er det bare en person (hvem som helst, men ofte en pårørende eller ven) der ledsager eller rådgiver hovedpersonen i en sag, typisk ved et møde. Men artiklen taler om det som om det er et juridisk begreb, hvilket det ikke er. Der står bl.a. at en frivillig bisidder er "pålagt tavshedspligt", hvilket ikke passer, i hvert fald ikke i juridisk forstand. Artiklen beskriver måske en formaliseret ordning for frivillige hjælpere som er begyndt at blive tilbudt i nogle organisationer, men så burde artiklen hedde noget andet. --Sasper (diskussion) 19. sep. 2022, 06:58 (CEST)

 • Artiklen har en lang række problemer. Indledningsvist er begrebet “frivillig bisidder” mærkværdigt, da det må antages, at det er de færreste bisiddere, der udfører opgaven ufrivilligt. Artiklen forekommer oprettet for at promovere en organisation, der gratis hjælper borgere i mødet med det offentlige, eksempelvis https://sr-bistand.dk. Det er hæderværdige organisationer, men det kan i sig selv ikke begrunde en artikel. Dertil kommer, at artiklen indeholder nogle faktuelle fejl og uklarheder (bl.a. det med tavshedspligten (der helt tydeligt viser, at der er tale om en promovering)). Begrebet “bisidder” egner sig bedst til et ordbogsopslag, og så er det over i Wiktionary. Det forekommer meget vanskeligt at skrive en encyklopædisk artikel om begrebet “bisidder”, da det som fremhævet ikke er et juridisk begreb. At ordet er brugt i forvaltningsloven gør det ikke “juridisk”. Derfor   Slet. -Pugilist (diskussion) 19. sep. 2022, 08:21 (CEST)
 •   Slet - Hvis ikke den kan omskrives til et fornuftigt overblik uden faktuelle fejl. Toxophilus (diskussion) 19. sep. 2022, 10:21 (CEST)
 •   Kommentar @LarsSche: som artiklens opretter har du måske input. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 20. sep. 2022, 10:59 (CEST)
 •   Slet - enig med Toxophilus og Pugilist i, at artiklen har en række problemer. --Arne (Amjaabc) (diskussion) 20. sep. 2022, 10:59 (CEST)
 Konklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 7. okt. 2022, 13:55 (CEST)

Sletningsforslag: Lærkevej

Indholdet af ovenstående artikel er pt. udelukkende "Lærkevej er Danmarks mest populære vejnavn, der forekommer i alt 208 gange og har lagt navn til TV 2s komediedramaserie Lærkevej.".

Er ovenstående nok til at kunne bære en hel artikel i sig selv? I øvrigt skulle de fleste links til siden have været til tv-serien gætter jeg på.

 • Indskriv i Lærkevej (tv-serie) og   Flyt sidstnævnte hertil, hvis der virkelig ikke er mere at skrive om vejnavnet.
 •   Formalia Artiklen er oprettet af @Patchfinder: i 2010, og har ikke gennemgået nogen større forandringer siden da.

Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 1. okt. 2022, 08:21 (CEST)

 •   Kommentar Det meste af indholdet er allerede nævnt i artiklen om tv-serien: "Titlen refererer til Danmarks mest populære vejnavn, der forekommer i alt 214 gange.". Christian Giersing [ disk // bidrag // e-mail ] 1. okt. 2022, 08:27 (CEST)
 •   Kommentar Vejnavnet har intet andet til fælles med fjernsynsserien end navnet. Hvis artiklen skal indskrives i en anden artikel må det være i den manglende artikel Vejnavn, som trænger til at blive skrevet. --Madglad (diskussion) 1. okt. 2022, 10:20 (CEST)
 • @Hjart: Har du en kommentar? Efter din viden: Passer påstanden om at vejnavnet bruges af kommunerne på 208/214 steder? Mit indtryk er at navnet bare er brugt som stereotyp på vejnavne fra slut-1960'erne. Jeg vil tro at Kirkevej er mere almindeligt? Der er i øvrigt 98 kommuner i DK efter strukturreformen. Hvis påstanden er grebet af den blå luft må den slettes. --Madglad (diskussion) 9. okt. 2022, 17:01 (CEST)
 •   Kommentar: En simpel søgning på Krak giver 216 resultater, men i praksis er der en del dubletter imellem. Men det er stadig et meget udbredt vejnavn. Nogle kommuner har endda flere, fordi de kommuner, de blevet slået sammen af, havde valgt det hver især. --Dannebrog Spy (diskussion) 9. okt. 2022, 17:37 (CEST)
 •   Kommentar - En simpel googlesøgning giver svaret 208, der formentlig er baseret på noget autoritativt (se ex. her og her). Vedrørende sletteforslaget er det ikke helt uinteressant med den trivia, men måske skulle vi i stedet lave det om til en liste over de mest populære danske vejnavne ? --Pugilist (diskussion) 9. okt. 2022, 17:43 (CEST)
  • Så en vej identificeres ved et Google-opslag? Det var nyt. Mig bekendt identificeres en vej ved kommunenummer og vejkode. Er dette lavet om? Derefter skal der renses for veje, der krydser kommunegrænser. --Madglad (diskussion) 12. okt. 2022, 10:46 (CEST)
Madglad, du er blevet blokeret et hav af gange for utilstedelig opførsel. En retur med stråmandsargumenter lover ikke godt. --Pugilist (diskussion) 12. okt. 2022, 17:09 (CEST)
 •   Slet eller   Flyt - Der er ikke nok at bære en artikel.--Kjeldjoh (diskussion) 22. nov. 2022, 09:58 (CET)

Sletningsforslag: TACK International Danmark A/S

TACK International Danmark A/S er en dansk filial af TACK International med 21 ansatte, ifølge Proff. Oprettet som en reklameartikel af dem selv i 2012, er der noget at beholde her?

Bruger:Grobme - Du oprettede den i sin tid.

 •   Slet - Måske interessant med en artikel om moderselskabet, men den danske filial mener jeg ikke er relevant. Mvh KnudW (diskussion) 7. okt. 2022, 12:39 (CEST)
 •   Slet - Enig. Det virker i høj grad som noget selvpromovering, som vi godt kan være foruden. Toxophilus (diskussion) 7. okt. 2022, 13:31 (CEST)
 •   Slet Som indstillet. --Pugilist (diskussion) 7. okt. 2022, 13:54 (CEST)
 •   Slet. Enig med forslagsstiller. Thomas Vedelsbøl (diskussion) 7. okt. 2022, 18:32 (CEST)
 •   Slet - ditto.--Økonom (diskussion) 7. okt. 2022, 18:37 (CEST)
 Konklusion:
Enighed om sletning. --Pugilist (diskussion) 24. okt. 2022, 14:05 (CEST)

Sletningsforslag: Kategori:Påbegyndte artikler om kultur i Frankrig

Hvis man skal have en kategori specifikt om Frankrigs kultur, skal man vel også have for alle andre landes kultur. Så hellere slette denne. -- Jensga (diskussion) 18. okt. 2022, 20:42 (CEST)

 •   Behold – i hvert fald hvis ovenstående er grundlaget for sletning. Kategorien er baseret på tilstedeværelsen af {{FR-kulturstub}} på artiklen, og bør således ikke slettes bortset fra efter overvejelser om, hvad man vil med denne skabelon. -- InsaneHacker ⚖️🕊️ (💬) 20. okt. 2022, 19:49 (CEST)
 •   Kommentar - @InsaneHacker: {{FR-kulturstub}} kan ændres til at bruge både Kategori:Påbegyndte artikler om kultur og Kategori:Påbegyndte artikler om Frankrig, så skabelonen kan beholdes samtidig med at denne kategori slettes. Jeg har set at den engelske Wikipedia har brugt det til stub-kategorier, som her, der har meget få artikler. Så jeg er også mest indstillet på at slette kategorien og tilpasse skabelonen til det. Andre stub-kategorier og skabeloner kan ordnes på samme måde, når kategorien er ved at være overflødig. --Steen Th (diskussion) 20. okt. 2022, 21:32 (CEST)

Sletningsforslag: Squadra Molteni

Hej. Jeg har lige opdaget siden om Squadra Molteni. Det er ikke et rigtigt cykelhold, men mere en lukket forsamling af aldrene mænd med en interesse. Det er mere hygge end noget andet. Skal de være her? Hilsen Vandcykel

 • Syntes ikke de skal være her.   Slet --Vandcykel (diskussion) 16. nov. 2022, 13:12 (CET)
 •   Slet - Med mindre der kan findes bedre kilder, så mener jeg ikke at notabiliteten er tilstrækelig.--Kjeldjoh (diskussion) 22. nov. 2022, 09:53 (CET)
 •   Slet - Ikke notabel nok --Replayful (diskussion) 4. dec. 2022, 15:38 (CET)

Sletningsforslag: Norske film

Artiklen Norske film (ej at forveksle med Norsk film) er en "ufuldstændig liste over norske film" og henviser i øvrigt til kategorien Film fra Norge.

Artiklen er uencyklopædisk er et oplagt eksemplev på en artikel, der bør dækkes af kategori. Dertil kommer, at der stort set ikke er nogen film overhovedet i artiklen. Det encyklopædiske indhold man kunne tænke sig, er (eller burde være) dækket af Norsk film. --Pugilist (diskussion) 21. nov. 2022, 23:31 (CET)

Sletningsforslag: Modersmålskredsen

Foreningen eksisterede kun meget kortvarigt (2007-2010) jf. et gammelt indlæg på sprogmuseet), som også påpeger at artiklen ikke virker helt neutral. Foreningens hjemmeside er død, og jeg kan ikke finde noget info udover enkelte steder det nævnes. --Replayful (diskussion) 30. nov. 2022, 17:49 (CET)

 •   Slet - jf. ovenstående --Replayful (diskussion) 30. nov. 2022, 17:49 (CET)
 •   Slet - da artiklen slår mig som mere promoverende end oplysende. Hvis foreningen kun havde kort eksistens taler det bestemt imod notabiliteten, der i øvrigt ikke rigtigt fremgår af artiklen. --Medic (diskussion) 1. dec. 2022, 07:50 (CET)
 •   Slet som uencyklopædisk. Jeg har ikke taget stilling til notabiliteten, men en simpel Google-søgning tyder ikke på, at foreningen satte sig de store aftryk. -Pugilist (diskussion) 1. dec. 2022, 08:19 (CET)