Den autoriserede King James Version er en engelsk oversættelse af hele Bibelen, som blev udgivet første gang i 1611 af den engelske kirke. Ligesom de fleste andre oversættelser fra denne tid blev teksten til Det Nye Testamente oversat fra en samlet græsk udgave, Textus Receptus; Det Gamle Testamente blev oversat fra en hebraisk tekst, som var udarbejdet af masoreterne; til sidst var apokryferne oversat fra den græske oversættelse, Septuaginta, bortset fra Ezras 2. bog, som blev oversat fra den latinske Vulgata.

Titelbladet på den første udgave af King James version. Billedet viser Apostlen Peter og Apostlen Paulus siddende øverst. Moses og Aron flankerer den centrale tekst. I hjørnerne findes evangelisterne sammen med deres symbolske dyr.

Oversættelsen har fået navn efter kong James I af England, fordi det var hans autorisation, som gjorde arbejdet muligt for kirken. Kongen og biskoppen af London udarbejdede kriterierne for oversættelserne i et brev, hvori de bestemte, at noter i margenen ikke skulle trykkes med, som det ellers var gjort i Genève-oversættelsen, og sikrede at den nye oversættelse ville være i overensstemmelse med gældende ekklesiologi for den engelske kirke.[1] Visse græske og hebræiske ord skulle oversættes på en måde, som svarede til deres traditionelle brug i kirken.[1] Eksempelvis skulle ordet "kirke" bibeholdes og ikke oversættes som "forsamling".[1] Den nye oversættelse skulle afspejle den engelske kirkes episkopale struktur og traditionelle tro på et ordineret præsteskab.[1]

I praksis overtog King James Version pladsen som autoriseret bibel i den engelske kirke, men den blev dog ikke formelt autoriseret af parlamentet før 1662, og det var kun indirekte, idet teksten blev brugt i den autoriserede Book of Common Prayer.

Bibeloversættelsen fik stor indflydelse på engelsk sprog og litteratur. Herman Melville og William Wordsworth var dybt influeret af den.

  1. ^ a b c d Daniell, David (2003). The Bible in English: its history and influence. New Haven, Conn: Yale University Press. ISBN 0300099304.

Eksterne henvisninger

redigér