Marstal-status

danske kommuner med købstadslignende status
(Omdirigeret fra Kommuner med Marstal-status)

Kommuner med Marstal-status var 13 kommuner, der opstod ved frivillige kommunesammenlægninger i 1960'erne. Ligesom sognekommunerne deltog Marstal-kommunerne i det økonomiske fællesskab i amtskommunen, men i andre henseender var de som regel sidestillede med købstæderne.

Marstal var en tidligere flække, der blev handelsplads i 1861. De øvrige Marstal-kommuner var tidligere købstæder (eller flækker) der blev lagt sammen med de omkringliggende sognekommuner.

De to sønderjyske flækker Nordborg og Christiansfeld havde en status, der mindede om Marstals status.

Ved Kommunalreformen i 1970 forsvandt begrebet kommuner med Marstal-status.

De 13 kommuner med Marstal-status redigér

Frederiksborg Amt redigér

Sorø Amt redigér

Præstø Amt redigér

  • Møn (Stege købstad og sognekommuner samt Bogø sognekommune)
  • Præstø (købstad og sognekommuner)

Svendborg Amt redigér

Odense Amtskommune redigér

  • Kerteminde (købstad og sognekommuner)
  • Bogense (fra 1/4 1966: købstad og sognekommuner)

Assens Amtskommune redigér

  • Assens (købstad og sognekommuner)

Aalborg Amt redigér

  • Nørresundby (Nørresundby købstad og Sundby-Hvorup sognekommune)

Randers Amt redigér

  • Mariager (fra 1/4 1966: købstad og tre sognekommuner)

Sønderborg Amtskommune redigér

De to flækker med en lignende status redigér

Haderslev Amt redigér

Sønderborg Amtskommune redigér

Se også redigér