Marstal-status

danske kommuner med købstadslignende status
(Omdirigeret fra Kommuner med Marstal-status)

Kommuner med Marstal-status var 13 kommuner, der opstod ved frivillige kommunesammenlægninger i 1960'erne. Ligesom sognekommunerne deltog Marstal-kommunerne i det økonomiske fællesskab i amtskommunen, men i andre henseender var de som regel sidestillede med købstæderne.

Marstal var en tidligere flække, der blev handelsplads i 1861. De øvrige Marstal-kommuner var tidligere købstæder (eller flækker) der blev lagt sammen med de omkringliggende sognekommuner.

De to sønderjyske flækker Nordborg og Christiansfeld havde en status, der mindede om Marstals status.

Ved Kommunalreformen i 1970 forsvandt begrebet kommuner med Marstal-status.

De 13 kommuner med Marstal-statusRediger

Frederiksborg AmtRediger

Sorø AmtRediger

Præstø AmtRediger

  • Møn (Stege købstad og sognekommuner samt Bogø sognekommune)
  • Præstø (købstad og sognekommuner)

Svendborg AmtRediger

Odense AmtskommuneRediger

  • Kerteminde (købstad og sognekommuner)
  • Bogense (fra 1/4 1966: købstad og sognekommuner)

Assens AmtskommuneRediger

  • Assens (købstad og sognekommuner)

Aalborg AmtRediger

  • Nørresundby (Nørresundby købstad og Sundby-Hvorup sognekommune)

Randers AmtRediger

  • Mariager (fra 1/4 1966: købstad og tre sognekommuner)

Sønderborg AmtskommuneRediger

De to flækker med en lignende statusRediger

Haderslev AmtRediger

Sønderborg AmtskommuneRediger

Se ogsåRediger