En flække (fra tysk Flecken) er historisk en by som ikke var købstad, men havde visse særrettigheder.

Danmark redigér

I midten af 1800-tallet blev Fredensborg og Hørsholm betegnet som flækker.

I dansk sammenhæng fandtes flækker endvidere i Slesvig (herunder Ærø).

I 1836 havde følgende slesvigske byer status af flække:

Marstal fik i 1861 status af handelsplads. Augustenborg, Christiansfeld, Højer, Løgumkloster og Nordborg beholdt deres flækkestatus efter, at de var blevet danske i 1920. Augustenborg, Højer og Løgumkloster udtrådte i 1920'erne af amtskommunen, mens Christiansfeld og Nordborg forblev under deres respektive amtskommuner. Efter kommunalreformen 1970 skelnes der ikke imellem flækker og andre kommuner.

I dagligsproget betegner flække en lille, ubetydelig by. I denne betydning har ordet været anvendt om blandt andet Hals ved Limfjorden (J.P.Trap: Danmark, 1 udgave, 1859).

Begrebet handelsplads og det svenske begreb köping har stort set samme betydning som flække.

Eksterne henvisninger redigér