Kraks Blå Bog

en håndbog med biografier over nulevende personer

Kraks Blå Bog er en håndbog med biografier over nulevende personer.

Kraks Blaa Bog 1912

Historie

redigér

Bogen udkom første gang på initiativ af Ove Krak i 1910 med ca. 3.000 biografier. En ny udgave udkommer hvert år (udkom dog ikke 1944 og 1945).[1] I 2005 indeholdt den knap 8.000 biografier, og i 2009/10 var antallet vokset til 8.127. I alt er henved 30.000 personer i tidens løb blevet optaget i bogen.

Inspirationen til den blå bog fik Krak fra den engelske Who's Who, der i 1849 begyndte at udkomme årligt, og den tyske Wer ist's? fra 1905 (siden 1951 med titlen Wer ist wer?). Norge og Sverige har ligeledes deres egne versioner, hhv. Hvem er Hvem? og Vem är det.

Kraks Blå Bog blev udgivet af Kraks Forlag i København indtil 2007. Efter et salg til Eniro blev denne forlagsdel videresolgt til Gads Forlag, som stod for udgaven 2009/10.

Redaktionelle principper

redigér

I bogen optages betydende personer inden for dansk kunst, erhvervsliv, administration med mere. Reglen har hidtil været, at de optagne forblev i KBB resten af livet, men udgik efter en domfældelse. Det er i 2009 ændret, så en person kan udgå, hvis vedkommende bliver uinteressant, og en domfældt kan blive stående, såfremt personen stadig er interessant. Kraks Blå Bog udkom ikke under de sidste år af besættelsen (1943-45). Da den atter udkom i 1946, var en række personer slettet, fordi de var blevet dømt under retsopgøret.

Når en optagen person er død, mangler biografien i det følgende års udgave af KBB, og dødsdatoen kan findes i et efterfølgende register, fx Kraks Blå Bog Register 1910-1988: Navneregister over personer, der er biograferet i KBB i perioden 1910-1988 med angivelse af fødselsdag og -år, evt. dødsdato og -år og endelig den sidste årgang af KBB, hvori den pågældendes biografi kan findes. Registeret omfattede 15.229 navne. Det nyeste register er udsendt med 2009/10-udgaven, som udkom 29. maj 2009. Det omfatter 19.874 personer.

Ingen kan søge om at blive optaget i håndbogen, men det er den udvalgte selv, der bedes fremsende oplysningerne. Redaktionen er hemmelig, for at ingen skal kunne søge at påvirke redaktionens valg.

"Blå bog" er blevet et synonym for kortfattede biografier af enkeltpersoner, i fx dagblade eller ved skoleafslutninger.

Personer, der har takket nej til optagelse i Kraks Blå Bog

redigér
Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.

Personer, der blev slettet fra Kraks Blå Bog efter befrielsen

redigér
Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.

Personer, der blev slettet fra Kraks Blå Bog efter en fængselsdom

redigér

Se også ovenfor for personer idømt fængselsstraf i retsopgøret

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.

Personer, som står i Kraks Blå Bog selvom de har en fængselsdom

redigér

Onlineudgaver

redigér

Litteratur

redigér
  • Festskrift for Kraks Blå Bog. Udgivet i forbindelse med 100-års jubilæet for Kraks Blå Bog. Jubilæumsaktiviteterne er støttet af Kraks Fond. 64 s. ill. Gads Forlag 2009. ISBN 978-87-12-04495-6 — Kan læses online på http://www.blaabog.dk/
  1. ^ "Blåt er godt", Dagbladet Børsen, 26. maj 2009.