Med kristen teologi menes både studiet af teologi ud fra en kristen synsvinkel og studiet af kristendommen med hjælp af teologisk metode. Kristne teologer bruger rationelle analyser og argumenter for at forstå, forklare, teste, kritisere og forsvare kristendommen. Teologi kan blive brugt som et middel for teologer til at forstå kristendommen dybere, lave sammenligninger mellem kristendommen og andre traditioner, forsvare kristendommen mod kritikere, refomere kristendommen og hjælpe med at udbrede budskabet om kristendommen, eller til en mængde andre områder. Kristen teologi har haft stor indflydelse på udviklingen af den vestlige kultur.

Discipliner redigér

Kristen teologi deles ind i en række discipliner og underdiscipliner, og der er variationer mellem de enkelte kirkesamfund og teologiske strømninger, hvilke der vægtlægges mest.