Landsskatteretten

dansk nævn

Landsskatteretten er Danmarks øverste administrative klageinstans på skatteområdet. Landsskatteretten behandler klager vedrørende skatter, afgifter, told og moms.Landsskatteretten behandlede i 2011 4.440 klager. Heraf var 1.353 sager indkomstsager og 829 moms-, afgifts- og toldsager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er lidt over 7 mdr.

Ca. 300 sager af Landsskatterettens kendelser indbringes årligt for domstolene.[kilde mangler]

Kilder/henvisninger redigér