Landstingsvalget 1939

valg til Landstinget i Danmark

Landstingsvalget den 3. april 1939 var det 28. valg til Landstinget, den ene del af Danmark daværende parlament Rigsdagen. Her valgtes de valgmænd, der foretog det egentlige valg af 56 landstingsmedlemmer 14. april 1939.[1][2] Desuden valgtes 19 medlemmer af det afgående Landsting og et af Lagtinget på Færøerne.

Baggrunden for valget, der fandt sted samtidig med Folketingsvalget, var et forslag om en ny grundlov. Den daværende grundlov krævede, at en ny grundlov skulle vedtages af Rigsdagen, hvorefter der skulle udskrives valg til hele denne. Herefter skulle forslaget vedtages igen af den nye Rigsdag og ved folkeafstemning, før den kunne underskrives af kongen og træde i kraft. Forslaget blev vedtaget igen af Rigsdagen efter valget, men ved folkeafstemningen 23. maj var der ikke støtter nok til det, hvorfor forslaget faldt.

Grundlovens krav om valg til hele Rigsdagen betød, at der blev afholdt valg til det i alle kredse og ikke kun i 1., 4., 6. og 7. kreds, som hvis valget var blevet afholdt under normale omstændigheder. Efter valget blev det afgjort ved lodtrækning, at 2., 3, 5. og 7. kreds skulle på valg igen i 1943 og resten i 1947.

Partier Stemmer Valgmænd Mandater
Afgivet % Folkevalgte Tingvalgte Total +/-
Socialdemokratiet (A) 509.134 41,30% 1.663 27 8 35 +4
Konservative Folkeparti (C) 236.075 19,15% 702 9 4 13 -2
Venstre (D) 248.495 20,16% 829 13 5 18 -4
Radikale Venstre (B) 125.131 10,15% 370 6 2 8 +1
Bondepartiet (F) 35.835 2,91% 97 1 1 +1
Danmarks Kommunistiske Parti 21.470 1,74% 34 -
Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (N) 15.889 1,29% 12 -
Retsforbundet (E) 20.166 1,64% 24 -
Nationalt Samvirke 7.087 0,57% 6 -
Dansk Samling (R) 2.317 0,19% -
Slesvigsk Parti 11.122 0,90% 31 -
Færøerne 1 1
Total (Valgdeltagelse: 80,3%) 1.232.721 100,0% 3.768 56 mandater 19 76 mandater

KilderRediger

  • Statistisk Årbog 1939
  • Hvem Hvad Hvor 1940, s. 207, 213-214. Politikens Forlag, 1939.

NoterRediger

  1. ^ Nordengaard, J. P. (1949). Valgene til Rigsdagen gennem 100 Aar. Roskilde Dagbladstrykkeri. s. kapitel III, s. 10–12.
  2. ^ Wendt, Frantz W. (1951). "Rigsdagen 1915-40". I Bomholt, J.; Fabricius, K.; Hjelholt, H.; Mackeprang, M.; Møller, A. (red.). Den Danske Rigsdag 1849-1949 bind II - Rigsdagens historie 1866-1949. J. H. Schultz Forlag. s. 562.