Liste over kritisk truede fugle

Wikimedia liste

I december 2019 opregnede International Union for Conservation of Nature (IUCN) 223 kritisk truede fuglearter herunder 19, der er mærket som muligvis uddøde eller muligvis uddøde i naturen.[1] [2] 2% af alle evaluerede fuglearter er anført som kritisk truede fuglearter, . Ingen underpopulationer af fugle er blevet evalueret af IUCN.

5 fuglearter uddød i vild tilstand (0.05%)223 kritisk truede fuglearter (2%)460 truede fuglearter (4.2%)798 sårbare fuglearter (7.2%)1.001 Næsten truede fuglearter (9.1%)8.460 Ikke truede fuglearter (76.9%)52 Arter med utiltrækkelige data (0.4%)
Fuglearter (IUCN, 2020-3)
 • 10.999 arter er blevet evalueret
 • 10.947 af dem er fuldt vurderet [a]
 • 9.461 er ikke truet nu[b]
 • 1.481 til 1.533 er truet[c]
 • 164 til 183 uddøde:
  • 159 uddøde (EX) arter[d]
  • 5 uddød i vild tilstand (EW)
  • 19 formodes uddøde [CR(PE)]

 1. ^ ekskluderer evalueringer med Utilstrækkelige data (DD).
 2. ^ NT og LC.
 3. ^ Truet omfatter CR, EN og VU. Det højeste estimat medregner DD (Utilstrækkelige data).
 4. ^ Diagrammet udelader uddøde (EX) arter
Kritisk truede arter (CR) står over for en ekstrem høj risiko for udryddelse i naturen.

Derudover er der for 55 fuglearter (0,48% af de evaluerede) angivet at dataene er mangelfulde, hvilket betyder, at der ikke er tilstrækkelig information til en fuldstændig vurdering af bevaringsstatus. Da disse arter typisk har små habitater og/eller bestande, er de iboende sandsynligt truede ifølge IUCN.[3] Mens kategorien af data mangler indikerer, at der ikke er foretaget nogen vurdering af udryddelsesrisiko for taxaerne, bemærker IUCN, at det kan være hensigtsmæssigt at give dem "den samme grad af opmærksomhed som truede taxaer, i det mindste indtil deres status kan vurderes."[4]

Dette er en komplet liste over kritisk truede fuglearter evalueret af IUCN. Arter, der betragtes som muligvis uddøde af IUCN, er markeret som sådan. Hvor det er muligt, er der almindelige navne på taxa, mens links peger på det videnskabelige navn, der bruges af IUCN.

Stormfugle (Procellariiformes)

redigér

Includes petrels and albatrosses.

("Crane-like")

Papegøjer (Psittacidae)

redigér

Duer (Columbiformes)

redigér

Årefodede (Pelecaniformes)

redigér

Hønsefugle (Galliformes)

redigér

Næsehornsfugle (Bucerotiformes)

redigér

Falke-ordenen (Accipitriformes)

redigér

Andefugle (Anseriformes)

redigér

Skrigefugle (Coraciiformes)

redigér

Spurvefugle (Passeriformes)

redigér

Myrefugle (Thamnophilidae)

redigér

Ovnfugle (Furnariidae)

redigér

Monarker (Monarchidae)

redigér

Rørsangere (Acrocephalidae)

redigér

Brillefugle (Zosteropidae)

redigér

Stære (Sturnidae)

redigér

Finker (Fringillidae)

redigér

Tangarer (Thraupidae)

redigér

Caprimulgiformes (Caprimulgiformes)

redigér

Sejlere (Apodiformes)

redigér

Andre fuglearter

redigér

Se også

redigér

Referencer

redigér
 1. ^ "IUCN Red List version 2020-3". The IUCN Red List of Threatened Species. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Hentet 23. december 2020.
 2. ^ "Table 9: Possibly Extinct and Possibly Extinct in the Wild Species (IUCN Red List version 2019-3)". The IUCN Red List of Threatened Species. Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Hentet 8. september 2016.
 3. ^ "Limitations of the Data". The IUCN Red List of Threatened Species. Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Hentet 11. januar 2016.
 4. ^ "2001 Categories & Criteria (version 3.1)". The IUCN Red List of Threatened Species. Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). Hentet 11. januar 2016.
 5. ^ Danske navne efter: