Uddøde fugle

Wikimedia liste

Uddøde fugle er arter eller underarter af fugle, der ikke længere eksisterer. Fugle kan være uddøde globalt eller regionalt. For eksempel blev urfuglen erklæret som uddød i Danmark i 2001, men er ikke truet internationalt. Gejrfuglen uddøde globalt i 1844, hvor de sidste to individer blev dræbt.

Gejrfuglen var en alkefugl, der uddøde i 1844 ved Island.

Ifølge IUCNs rødliste over truede dyrearter er 130 fuglearter med sikkerhed uddøde siden 1500-tallet, de fleste på grund af menneskets indvirkning. Muligvis er det sande antal mere end 200 arter. Der kan ofte være tvivl om en fugl stadig findes og om den skal regnes for en art eller underart. Det er flere gange sket, at en art er blevet erklæret globalt uddød, men alligevel er genfundet senere.[1]

Udover de uddøde fuglearter menes, ifølge nogle opgørelser, omkring 60 underarter også at være forsvundet siden 1500-tallet.[2]

De arter, der indtil nu er uddøde, har ofte levet på isolerede øer, hvor en del af dem med tiden har mistet flyvefærdigheden. Dette gjorde dem meget sårbare overfor jagt fra mennesker eller nyligt introducerede rovdyr.

IUCN rødliste redigér

IUCN har i deres rødliste kategoriseret fuglearterne efter, hvor truede de er af udryddelse. [3]

 
Brilleskarven uddøde omkring 1850, hvor den levede på Kommandørøerne i det nordlige Stillehav
 Kategori  Fuldt navn Forklaring
EX Extinct Uddød. En art er uddød, når det sidste individ af arten udenfor nogen rimelig tvivl er død.
EW Extinct in the Wild Uddød i vild tilstand. Det vil sige, at arten er uddød i dens oprindelige levested, men findes i fangenskab eller i populationer, der er naturaliseret langt fra dens tidligere udbredelsesområde.
CR
(PE)
Critically Endangered
(Possibly Extinct)
Kritisk truet (Muligvis uddød). Dette er ikke en officiel kategori, men en benævnelse for arter i kategorien CR, hvor det er sandsynligt at de er uddøde, men hvor der stadig er en lille chance for at de findes.
CR Critically Endangered Kritisk truet. Arten har en ekstremt høj risiko for at uddø.
EN Endangered Truet. Arten har en meget høj risiko for at uddø.
VU Vulnerable Sårbar. Arten har en høj risiko for at uddø.
NT Near Threatened Nær truet. Arten vil sandsynligvis i nær fremtid blive kategoriseret som truet (VU, EN eller CR).
LC Least Concern Ikke truet. Dette gælder f.eks. for alle almindeligt udbredte arter.
DD Data Deficient Manglende data. Anvendes når der ikke findes nok information om arten til at kunne afgøre, om den er truet af udryddelse.

Uddøde fuglearter siden 1500 redigér

 
Dronten var en dueart, der uddøde i 1681Mauritius. Billedet er malet af Roelant Savery i 1626

De mest berømte uddøde fuglearter er Dronten fra Mauritius, Gejrfuglen fra Nordatlanten, Elefantfuglene fra Madagaskar, og Moa'erne fra New Zealand. De var alle uden flyveevne og blev udryddet af mennesker. Næsten alle uddøde arter var endemiske for små isolerede øer, hvor introduktion af især svin, rotter, katte og hunde fik alvorlige konsekvenser for den oprindelige fauna. Det var netop fra omkring 1500, at mange nye områder af verden blev besøgt af europæere for første gang som følge af Christoffer Columbus' opdagelse af den nye verden. [4][5]

Nogle fuglefamilier har forholdsvis flere uddøde arter end andre. Det gælder eksempelvis Tranefugle, Duer og Papegøjer.

IUCN kategoriserede i 2012, med hjælp fra organisationen BirdLife International, 1313 fuglearter som enten kritisk truede, moderat truede eller sårbare for udryddelse. Det svarer til 13 procent af alle nulevende arter. Antallet af fuglearter i disse tre kategorier er stigende.[6]

Tabellen viser 211 fuglearter, der formodentlig er uddøde siden 1500-tallet. Der er brugt flere forskellige kilder, der ikke altid er indbyrdes enige, om en takson skal opfattes som en art eller underart og om, hvornår eller om overhovedet en art er uddød. Et tomt felt i kolonnen for rødlistekategori betyder, at arten ikke er kategoriseret af IUCN, hvilket f.eks. kan skyldes, at den anses som uddød før 1500 eller at den ikke anerkendes som en art.

Navn Fuglegruppe[7][8] K Artens uddødelsessted Uddød Bemærkning
Elephant Bird
Aepyornis maximus
Elefantfugle
Aepyornithidae
Madagaskar 1600-tallet Den største af Elefantfuglene. Der kendes flere arter af Elefantfugle, men kun Aepyornis maximus har måske overlevet efter år 1500.
North Island Giant Moa
Dinornis novaezelandiae
Moaer
Dinornithidae
New Zealand 1500-tallet Muligvis uddød i 1600-tallet
Coastal Moa
Euryapteryx curtus
Moaer
Dinornithidae
New Zealand 1600-tallet Måske uddød i 1700-tallet
Upland Moa
Megalapteryx didinus
Moaer
Dinornithidae
New Zealand 1600-tallet
Sort emu
Dromaius ater
Emuer
Dromaiidae
EX Australien
(King Island)
1805 Sidste vildtlevende eksemplarer døde på King Island i 1805, mens det sidste eksemplar af arten overhovedet, døde i Jardin des Plantes i Frankrig i 1822
Kangaroo-emu
Dromaius baudinianus
Emuer
Dromaiidae
EX Australien
(Kangaroo Island)
1827
Koreagravand
Tadorna cristata
Andefugle
Anseriformes
CR Asien (nordøstlige) 1900-tallet Sidst set med sikkerhed i 1964, i omegnen af Vladivostok, men der er senere (ubekræftede) observationer fra Nordkorea i 1971 og det østlige Rusland i 1985.
Réuniongravand
Alopochen kervazoi
Andefugle
Anseriformes
EX Mascarenerne
(Réunion)
1690'erne
Mauritiusgravand
Alopochen mauritianus
Andefugle
Anseriformes
EX Mascarenerne
(Mauritius)
1695 (cirka)
Amsterdampibeand
Anas marecula
Andefugle
Anseriformes
EX Île Amsterdam
(Indiske Ocean)
1800 (cirka) Île Amsterdam er en del af de Franske Sydlige og Antarktiske Territorier
Mauritiusand
Anas theodori
Andefugle
Anseriformes
EX Mascarenerne
(Mauritius)
1693 Sidste observation fra Réunion i 1687, og sidste observation af arten i 1693 på Mauritius
Mariana-gråand
Anas oustaleti
Andefugle
Anseriformes
Marianerne
(nordvestlige Stillehav)
1981 Dette taxon var formentlig en hybrid mellem gråand og tøjleand (Anas superciliosa)
Newzealandsk mankegås
Chenonetta finschi
Andefugle
Anseriformes
New Zealand 1870 (cirka)
Rosenhovedet and
Rhodonessa caryophyllacea
Andefugle
Anseriformes
CR Asien (sydlige) 1950, senest Arten menes at have uddøet i 1945-1950 i enten Bangladesh, Nordøstindien eller det nordlige Myanmar
Labradorand
Camptorhynchus labradorius
Andefugle
Anseriformes
EX USA (nordøstlige) 1878, senest Uddød 1875-1878. Sidste sikre observation på Long Island ved New York City i 1875. Desuden foreligger en ubekræftet observation fra Chemung River ved Elmira i delstaten New York.
Aucklandskallesluger
Mergus australis
Andefugle
Anseriformes
EX Stillehavet (sydvestlige del) 1902 (cirka)
Kæmpebuskhøne
Megapodius molistructo
Hønsefugle
Galliformes
Ny Kaledonien 1700-tallet
Viti Levu-buskhøne
Megapodius amissus
Hønsefugle
Galliformes
Fiji
(Polynesien)
1800-tallet
Newzealandsk vagtel
Coturnix novaezelandiae
Hønsefugle
Galliformes
EX New Zealand 1875
Uttar Pradesh-vagtel
Ophrysia superciliosa
Hønsefugle
Galliformes
CR Indien (nordlige) 1876 Sidste sikre fund i 1876. Der foreligger flere senere (mulige) iagttagelser, senest i 2003
Gejrfugl
Pinguinus impennis
Mågevadefugle
Charadriiformes
EX Island
(Eldey)
3. juni 1844
Javavibe
Vanellus macropterus
Mågevadefugle
Charadriiformes
CR Indonesien
(Java)
1950 (cirka)
Tahitiklire
Prosobonia leucoptera
Mågevadefugle
Charadriiformes
EX Selskabsøerne
(Tahiti)
1800-tallet
Hvidvinget klire
Prosobonia ellisi
Mågevadefugle
Charadriiformes
EX Selskabsøerne
(Moorea)
1800-tallet
North Island Snipe
Coenocorypha barrierensis
Mågevadefugle
Charadriiformes
New Zealand
(Nordøen)
1870'erne Denne takson fra Little Barrier Island opfattes af IUCN som en underart af aucklandbekkasin, Coenocorypha aucklandica.[9]
South Island Snipe
Coenocorypha iredalei
Mågevadefugle
Charadriiformes
New Zealand
(Sydøen, Stewart Island)
1964 Denne takson fra Stewart Island opfattes af IUCN som en underart af aucklandbekkasin, Coenocorypha aucklandica.[9]
Eskimospove
Numenius borealis
Mågevadefugle
Charadriiformes
CR
(PE)
Canada og Alaska 1900-tallet Arten menes uddød i slutningen af 1900-tallet, men findes muligvis stadig.
Canarisk strandskade
Haematopus meadewaldoi
Mågevadefugle
Charadriiformes
EX Kanariske Øer 1940 (cirka) Ubekræftet observation fra Tenerife i 1981
Antillean Cave Rail
Nesotrochis debooyi
Tranefugle
Gruiformes
Vestindiske Øer
(Puerto Rico, formentlig)
1900-tallet Arten er uddød i de første årtier af 1900-tallet.
Hawkins's Rail
Diaphorapteryx hawkinsi
Tranefugle
Gruiformes
EX Chatham Øerne 1900-tallet
Mauritiusskovrikse
Aphanapteryx bonasia
Tranefugle
Gruiformes
EX Mascarenerne
(Mauritius)
1700 (cirka)
Rodrigues-skovrikse
Aphanapteryx leguati
Tranefugle
Gruiformes
EX Mascarenerne
(Rodrigues)
1800-tallet Arten er uddød i midten af 1800-tallet.
Fijirikse
Nesoclopeus poecilopterus
Tranefugle
Gruiformes
EX Fiji
(Polynesien)
1980 (cirka)
Ny caledonisk skovrikse
Gallirallus lafresnayanus
Tranefugle
Gruiformes
CR Ny Kaledonien 1985-1990 Sidste iagttagelse i 1984
Wakeskovrikse
Gallirallus wakensis
Tranefugle
Gruiformes
EX Mikronesien
(Wake Island)
1945
Tahitiskovrikse
Gallirallus pacificus
Tranefugle
Gruiformes
EX Selskabsøerne
(Tahiti)
1844 Sidste sikre iagttagelse var på Tahiti i 1844. Der foreligger mange ubekræftede iagttagelser helt op i 1920'erne
Hvidbrystet vandrikse
Gallirallus dieffenbachii
Tranefugle
Gruiformes
EX Chatham Øerne 1800-tallet Arten er uddød i midten af 1800-tallet.
Tongatapu Rail
Gallirallus hypoleucus
Tranefugle
Gruiformes
Tonga
(Tongatapu)
1869-1910
Chatham Rail
Cabalus modestus
Tranefugle
Gruiformes
EX Chatham Øerne 1900 (cirka)
Réunion Rail
Dryolimnas augusti
Tranefugle
Gruiformes
Mascarenerne
(Réunion)
1600-tallet Arten er uddød i slutningen af 1600-tallet.
Ascension Crake
Mundia elpenor
Tranefugle
Gruiformes
EX Sankt Helena
(Ascension)
1600-tallet Arten er uddød i slutningen af 1600-tallet.
Skt. Helena-rørvagtel
Porzana astrictocarpus
Tranefugle
Gruiformes
EX Sankt Helena
(Atlanterhavet)
1500-tallet Arten er uddød i første halvdel af 1500-tallet.
Laysanrørhøne
Porzana palmeri
Tranefugle
Gruiformes
EX Hawaii
(Laysan Island)
1944
Hawaiirørvagtel
Porzana sandwichensis
Tranefugle
Gruiformes
EX Hawaii
(Big Island)
1890 (cirka)
Kosraerørvagtel
Porzana monasa
Tranefugle
Gruiformes
EX Mikronesien
(Kosrae)
1850-1900
Tahitirørvagtel
Porzana nigra
Tranefugle
Gruiformes
EX Selskabsøerne
(Tahiti)
1800 (cirka)
Saint Helena Swamphen
Aphanocrex podarces
Tranefugle
Gruiformes
EX Sankt Helena
(Atlanterhavet)
1500-tallet
Hvid sultanhøne
Porphyrio albus
Tranefugle
Gruiformes
EX Lord Howe Island 1800-tallet Arten er uddød i begyndelsen af 1800-tallet.
Réunion-sultanhøne
Porphyrio coerulescens
Tranefugle
Gruiformes
EX Mascarenerne
(Réunion)
1700-tallet
Marquesas Swamphen
Porphyrio paepae
Tranefugle
Gruiformes
Marquesasøerne
(Hiva Oa og Tahuata)
1900 (cirka)
Takahe
Porphyrio mantelli
Tranefugle
Gruiformes
EX New Zealand
(Nordøen)
1890-1900
Ny caledonisk sultanhøne
Porphyrio kukwiedei
Tranefugle
Gruiformes
EX Ny Kaledonien 1500-tallet
Samoarørhøne
Gallinula pacifica
Tranefugle
Gruiformes
CR Samoa
(Savaii)
1907 Sidste sikre iagttagelse er fra 1907. Der har været mange ubekræftede angivelser helt op i 1990'erne, så muligvis er arten alligevel ikke uddød
Makirarørhøne
Gallinula silvestris
Tranefugle
Gruiformes
CR Salomonøerne
(Makira)
1940-1955 Der foreligger ubekræftede iagttagelser, så arten findes muligvis stadigvæk
Tristanrørhøne
Gallinula nesiotis
Tranefugle
Gruiformes
VU Sankt Helena
(Tristan da Cunha)
1800-tallet Arten er uddød i slutningen af 1800-tallet.
Mascarenerblishøne
Fulica newtoni
Tranefugle
Gruiformes
EX Mascarenerne
(Mauritius, Réunion)
1700 (cirka)
Colombiansk lappedykker
Podiceps andinus
Lappedykkere
Podicipediformes
EX Colombia
(Bogotá-distriktet)
1977
Alaotralappedykker
Tachybaptus rufolavatus
Lappedykkere
Podicipediformes
EX Madagaskar
(Lake Alaotra)
1985
Atitlánlappedykker
Podilymbus gigas
Lappedykkere
Podicipediformes
EX Guatemala
(Lake Atitlán)
1989
Bermudanathejre
Nyctanassa carcinocatactes
Hejrer
Ardeidae
Bermuda
(vestlige Atlanterhav)
1600-tallet
Réunionnathejre
Nycticorax duboisi
Hejrer
Ardeidae
EX Mascarenerne
(Réunion)
1600-tallet Arten er uddød i slutningen af 1600-tallet.
Mauritiusnathejre
Nycticorax mauritianus
Hejrer
Ardeidae
EX Mascarenerne
(Mauritius)
1700 (cirka)
Rodrigues nathejre
Nycticorax megacephalus
Hejrer
Ardeidae
EX Mascarenerne
(Rodrigues)
1700-tallet Arten er uddød i midten af 1700-tallet.
Ascensionnathejre
Nycticorax olsoni
Hejrer
Ardeidae
Sankt Helena
(Ascension)
1500-tallet Formentlig sidst i 1500-tallet
Newzealandsk dværghejre
Ixobrychus novaezelandiae
Hejrer
Ardeidae
EX New Zealand 1800-tallet Arten er uddød i slutningen af 1800-tallet.
Réunionibis
Threskiornis solitarius
Ibisser
Threskiornithidae
EX Mascarenerne
(Réunion)
1700-tallet Arten er uddød i begyndelsen af 1700-tallet.
Brilleskarv
Phalacrocorax perspicillatus
Skarver
Phalacrocoracidae
EX Kommandørøerne
(nordlige Stillehav)
1850 (cirka)
Olson's Petrel
Bulweria bifax
Stormfugle
Procellariiformes
EX Sankt Helena
(Atlanterhavet)
1500-tallet Arten er uddød i begyndelsen af 1500-tallet. Olson's Petrel er dens engelske navn og er på dansk (ved en fejl) givet samme navn som Pseudobulweria rupinarum, Sankt Helena-petrel. [10]
Bermudaskråpe
Puffinus parvus
Stormfugle
Procellariiformes
Bermuda
(vestlige Atlanterhav)
1500-tallet
Sankt Helena-petrel
Pseudobulweria rupinarum
Stormfugle
Procellariiformes
EX Sankt Helena
(Atlanterhavet)
1500-tallet Arten er uddød i begyndelsen af 1500-tallet.
Jamaicapetrel
Pterodroma caribbaea
Stormfugle
Procellariiformes
CR Vestindiske Øer
(Jamaica)
1879 Formentlig uddød
Guadalupestormsvale
Oceanodroma macrodactyla
Stormfugle
Procellariiformes
CR Guadalupe
(østlige Stillehav)
1910 (cirka)
Chatham Penguin
Eudyptes chathamensis
Pingviner
Sphenisciformes
Chatham Øerne 1872, senest En ikke formelt beskrevet pingvin-art fra Chatham Øerne. Kendes i dag kun fra subfossile knogler. Et indfanget individ, der muligvis var af denne art, blev holdt i live mellem 1867 og 1872.
Saint Helena Dove
Dysmoropelia dekarchiskos
Duer
Columbiformes
EX Sankt Helena
(Atlanterhavet)
1500-tallet Formentlig først i 1500-tallet
Amerikansk vandredue
Ectopistes migratorius
Duer
Columbiformes
EX USA 1914 Verdens (tidligere) talrigste og almindeligste fugl overhovedet, uddøde i 1914, da en hun af den Amerikanske Vandredue døde i Cincinnati Zoo i Ohio, USA
Bonindue
Columba versicolor
Duer
Columbiformes
EX Ogasawara-Øerne
(Nakodo-jima, Chichi-jima)
1890 (cirka)
Ryukyuskovdue
Columba jouyi
Duer
Columbiformes
EX Okinawa og Daito (nordvestlige Stillehav) 1930'erne
Réuniondue
Nesoenas duboisi
Duer
Columbiformes
EX Mascarenerne
(Réunion)
1700 (cirka)
Rodriguesdue
Nesoenas rodericana
Duer
Columbiformes
Mascarenerne
(Rodrigues)
1600-tallet Arten er uddød i slutningen af 1600-tallet.
Spotted Green Pigeon
Caloenas maculata
Duer
Columbiformes
EX Selskabsøerne
(muligvis Tahiti)
1928, senest Kun ét kendt eksemplar, som opbevares på Liverpool Museum. Eksemplaret stammer muligvis fra Tahiti.
Suludolkestikdue
Gallicolumba menagei
Duer
Columbiformes
CR Philippinerne 1900-tallet Kendes kun fra to eksemplarer, indsamlet på Tawitawi i Philippinerne i 1891. En del mulige iagttagelser er gjort i 1995
Norfolkpurpurdue
Gallicolumba norfolciensis
Duer
Columbiformes
EX Norfolk Island
(sydvestlige Stillehav)
1800 (cirka)
Tannapurpurdue
Gallicolumba ferruginea
Duer
Columbiformes
EX Vanuatu
(Tanna)
1900-tallet Måske allerede uddød sidst i 1800-tallet
Salomonpurpurdue
Gallicolumba salamonis
Duer
Columbiformes
EX Salomonøerne
(Makira, Ramos)
1927, tidligst Sidst set i 1927
Lille krondue
Microgoura meeki
Duer
Columbiformes
EX Salomonøerne
(Choiseul)
1900-tallet Arten er uddød i begyndelsen af 1900-tallet.
Rødskægget frugtdue
Ptilinopus mercierii
Duer
Columbiformes
EX Marquesasøerne
(Nuku Hiva, Hiva Oa)
1900-tallet Arten er uddød i midten af 1900-tallet.
Canlaonfrugtdue
Ptilinopus arcanus
Duer
Columbiformes
CR Philippinerne
(Negros)
1900-tallet Arten er uddød i sidste halvdel af 1900-tallet. En mulig iagttagelse er gjort i 2002
Mauritiusblådue
Alectroenas nitidissima
Duer
Columbiformes
EX Mascarenerne
(Mauritius)
1830'erne
Rodriguesblådue
Alectroenas rodericana
Duer
Columbiformes
EX Mascarenerne
(Rodrigues)
1700-tallet Arten er uddød i midten af 1700-tallet.
Dronte
Raphus cucullatus
Duer
Columbiformes
EX Mascarenerne
(Mauritius)
1681 Det sidste individ blev dræbt i 1681
Rodrigues-solitær
Pezophaps solitaria
Duer
Columbiformes
EX Mascarenerne
(Rodrigues)
1730'erne
(formentlig)
Diademprydlori
Charmosyna diadema
Papegøjer
Psittaciformes
CR Ny Kaledonien 1900-tallet Arten er uddød i midten af 1900-tallet.
Norfolkkaka
Nestor productus
Papegøjer
Psittaciformes
EX Norfolk Island og Phillip Island
(sydvestlige Stillehav)
1851
Raiateaparakit
Cyanoramphus ulietanus
Papegøjer
Psittaciformes
EX Selskabsøerne
(Raiatea)
1700-tallet Arten er uddød i slutningen af 1700-tallet.
Tahitiparakit
Cyanoramphus zealandicus
Papegøjer
Psittaciformes
EX Selskabsøerne
(Tahiti)
1850 (cirka)
Paradissangparakit
Psephotus pulcherrimus
Papegøjer
Psittaciformes
EX Australien
(Rockhampton-området)
1920'erne Sidst i 1920'erne
Oceanic Eclectus Parrot
Eclectus infectus
Papegøjer
Psittaciformes
Vanuatu og Tonga 1700-tallet
Seycheller-alexanderparakit
Psittacula wardi
Papegøjer
Psittaciformes
EX Seychellerne 1883
Rodrigues-alexanderparakit
Psittacula exsul
Papegøjer
Psittaciformes
EX Mascarenerne
(Rodrigues)
1875 (cirka)
Mascarene Grey Parakeet
Psittacula bensoni
Papegøjer
Psittaciformes
EX Mascarenerne
(Mauritius)
1700-tallet Muligvis også på Réunion, men formentlig uddød begge steder i midten af 1700-tallet.
Mascarenerpapegøje
Mascarinus mascarinus
Papegøjer
Psittaciformes
EX Mascarenerne
(Réunion)
1834 Det sidste kendte individ døde i fangeskab i 1834. Arten har muligvis også tidligere fandtes på Mauritius.
Broad-Billed Parrot
Lophopsittacus mauritianus
Papegøjer
Psittaciformes
EX Mascarenerne
(Mauritius)
1700-tallet, senest Sidste iagttagelse i 1680, men arten kan have overlevet ind i 1700-tallet
Rodrigues Parrot
Necropsittacus rodericanus
Papegøjer
Psittaciformes
EX Mascarenerne
(Rodrigues)
1700-tallet Arten er uddød i slutningen af 1700-tallet.
Havblå ara
Anodorhynchus glaucus
Papegøjer
Psittaciformes
CR Argentina (nordlige del) 1900-tallet Arten er uddød i begyndelsen af 1900-tallet.
Hispaniola-ara
Ara tricolor
Papegøjer
Psittaciformes
EX Vestindiske Øer
(Cuba)
1800-tallet Arten er uddød i slutningen af 1800-tallet.
Carolinaparakit
Conuropsis carolinensis
Papegøjer
Psittaciformes
EX USA (nordøstlige) 1930'erne Det sidste kendte individ døde i Cincinnati Zoo i 1918, men arten kan have overlevet ubemærket til ind i 1930'erne
Guadeloupe-aratinga
Aratinga labati
Papegøjer
Psittaciformes
EX Vestindiske Øer
(Guadeloupe)
1700-tallet Arten er uddød i slutningen af 1700-tallet.
Martiniqueamazone
Amazona martinicana
Papegøjer
Psittaciformes
EX Vestindiske Øer
(Martinique)
1700-tallet Arten er uddød i midten af 1700-tallet.
Guadeloupeamazone
Amazona violacea
Papegøjer
Psittaciformes
EX Vestindiske Øer
(Guadeloupe)
1700-tallet Arten er uddød i midten af 1700-tallet.
Jamaican Red Macaw
Ara gossei
Papegøjer
Psittaciformes
EX Vestindiske Øer
(Jamaica)
1700-tallet En hypotetisk art, der kun er kendt fra et enkelt individ, der blev skudt og senere udstoppet (nu forsvundet) omkring 1765. Arten blev nærmere beskrevet af Philip Henry Gosse, men den kunne måske være identisk med den ligeledes uddøde hispaniola-ara, Ara tricolor.
Dominican Green-and-yellow Macaw
Ara atwoodi
Papegøjer
Psittaciformes
EX Vestindiske Øer
(Dominica)
1800 (cirka) En hypotetisk art, der kun er kendt gennem beskrivelser foretaget af zoologen Thomas Atwood i 1791.
Red-Headed Macaw
Ara erythrocephala
Papegøjer
Psittaciformes
EX Vestindiske Øer
(Jamaica)
1800-tallet En hypotetisk art, der kun er kendt ud fra en enkelt persons beskrivelser
Lesser Antillean Macaw
Ara guadeloupensis
Papegøjer
Psittaciformes
EX Vestindiske Øer
(Guadeloupe)
1700-tallet En hypotetisk art, der kun er kendt ud fra nogle få beskrivelser.
Sneglegøg
Coua delalandei
Gøgefugle
Cuculiformes
EX Madagaskar 1800-tallet Arten er uddød i slutningen af 1800-tallet.
Saint Helena Cuckoo
Nannococcyx psix
Gøgefugle
Cuculiformes
EX Sankt Helena
(Atlanterhavet)
1700-tallet
Guadalupecaracara
Polyborus lutosus
Falke-ordenen
Falconiformes
EX Guadalupe
(østlige Stillehav)
1903 (senest) Uddød 1900 eller 1903.
Réuniontårnfalk
Falco duboisi
Falke-ordenen
Falconiformes
EX Mascarenerne
(Réunion)
1700 (cirka)
Réunion Owl
Mascarenotus grucheti
Ugler
Strigiformes
EX Mascarenerne
(Réunion)
1600-tallet Arten er uddød i slutningen af 1600-tallet.
Mauritius Owl
Mascarenotus sauzieri
Ugler
Strigiformes
EX Mascarenerne
(Mauritius)
1850 (cirka)
Rodrigues Owl
Mascarenotus murivorus
Ugler
Strigiformes
EX Mascarenerne
(Rodrigues)
1800-tallet Arten er uddød i midten af 1800-tallet.
Latterugle
Sceloglaux albifacies
Ugler
Strigiformes
EX New Zealand 1914 (tidligst) Sidste sikre observation i 1914, men arten har muligvis overlevet helt op til 1950'erne
Puerto Rico-slørugle
Tyto cavatica
Ugler
Strigiformes
Vestindiske Øer
(Puerto Rico)
1912 (cirka)
Bahamaslørugle
Tyto pollens
Ugler
Strigiformes
Vestindiske Øer
(Bahamas)
1500-tallet
Siaudværghornugle
Otus siaoensis
Ugler
Strigiformes
CR Indonesien
(Siau)
1866 (tidligst) Sidst (og først) set i 1866, men der er mange ubekræftede iagttagelser helt indtil årtusindskiftet. Arten lever muligvis endnu, men i så fald er den meget fåtallig
Jamaicapoorwill
Siphonorhis americana
Natravnfugle
Caprimulgiformes
CR
(PE)
Vestindiske Øer
(Jamaica)
1800-tallet Måske uddød 1880'erne eller 1890'erne. Findes muligvis stadig fåtalligt
Cuban Pauraque
Siphonorhis daiquiri
Natravnfugle
Caprimulgiformes
Vestindiske Øer
(Cuba)
Ukendt Ukendt tidsperiode for uddøen. Arten kendes kun fra subfossile knogler
Boliviansk tornhale
Discosura letitiae
Kolibrier
Trochilidae
DD Bolivia 1800-tallet? Arten kendes kun fra to gamle indsamlede hanner
Braces smaragd
Chlorostilbon bracei
Kolibrier
Trochilidae
EX Vestindiske Øer
(Bahamas)
1800-tallet Arten er uddød i slutningen af 1800-tallet fra øen New Providence.
Caribersmaragd
Chlorostilbon elegans
Kolibrier
Trochilidae
EX Vestindiske Øer 1800-tallet Arten er uddød i slutningen af 1800-tallet fra Jamaica eller det nordlige Bahamas.
Bogotásolalf
Heliangelus zusii
Kolibrier
Trochilidae
DD Colombia 1900-tallet Kendes kun fra et ét indsamlet individ, indsamlet i Colombia i 1890-1909. Arten findes muligvis stadig
Turkisstrubet kvastben
Eriocnemis godini
Kolibrier
Trochilidae
CR
(PE)
Ecuador 1900-tallet
Kæmpehærfugl
Upupa antaios
Skrigefugle
Coraciiformes
EX Sankt Helena
(Atlanterhavet)
1500-tallet Arten er uddød i begyndelsen af 1500-tallet.
Kejserspætte
Campephilus imperialis
Spættefugle
Piciformes
CR
(PE)
Mexico 1990'erne (senest) Uddød 1980'erne eller 1990'erne
Elfenbensspætte
Campephilus principalis
Spættefugle
Piciformes
CR Vestindiske Øer
(Cuba)
1987 Arten findes muligvis endnu
Stephens klippesmutte
Xenicus lyalli
Spurvefugle
Newzealandske smutter
EX New Zealand 1895 Da arten ikke var i stand til at flyve, blev den udryddet af enkelte katte, samme år som den blev opdaget
Busksmutte
Xenicus longipes
Spurvefugle
Newzealandske smutter
EX New Zealand
(Stewart Island)
1972
Táchiramyrepitta
Grallaria chthonia
Spurvefugle
Myredrosler & Myrepittaer
CR Venezuela 1900-tallet Arten er uddød i sidste halvdel af 1900-tallet. Den er sidst set i 1956.
Kioea
Chaetoptila angustipluma
Spurvefugle
Mohoidae
EX Hawaii
(Big Island)
1860'erne
Hawaii oo
Moho nobilis
Spurvefugle
Mohoidae
EX Hawaii
(Big Island)
1930'erne
Oahu oo
Moho apicalis
Spurvefugle
Mohoidae
EX Hawaii
(Oahu)
1800-tallet Arten er uddød i midten af 1800-tallet.
Molokai oo
Moho bishopi
Spurvefugle
Mohoidae
EX Hawaii
(Molokai)
1904 Arten fandtes muligvis også på Maui (Hawaii). Der foreligger en ubekræftet observation fra 1981
Kauai oo
Moho braccatus
Spurvefugle
Mohoidae
EX Hawaii
(Kauai)
1987
Chatham Bellbird
Anthornis melanocephala
Spurvefugle
Honningædere
EX Chatham Øerne 1910 (cirka) Ubekræftede iagttagelser er foretaget indtil sidst i 1950'erne
Lord Howe-træsanger
Gerygone insularis
Spurvefugle
Australasiatiske sangere
EX Lord Howe Island 1930'erne
Mangarevan Whistler
Pachycephala gambierana
Spurvefugle
Fløjtere
Mangareva (sydøst for Tuamotu) 1800-tallet Arten er uddød i slutningen af 1800-tallet. Muligvis er der tale om forveksling med en anden art, måske i Acrocephalus-slægten.
Maupitimonark
Pomarea pomarea
Spurvefugle
Drongoer
EX Selskabsøerne
(Maupiti)
1800-tallet Arten er uddød i midten af 1800-tallet.
Eiaomonark
Pomarea fluxa
Spurvefugle
Drongoer
EX Marquesasøerne
(Eiao)
1970'erne
Nuku Hiva-monark
Pomarea nukuhivae
Spurvefugle
Drongoer
EX Marquesasøerne
(Nuku Hiva)
1900-tallet Arten er uddød i sidste halvdel af 1900-tallet.
Ua Pou-monark
Pomarea mira
Spurvefugle
Drongoer
CR
(PE)
Marquesasøerne
(Ua Pou)
1986
Guammonark
Myiagra freycineti
Spurvefugle
Drongoer
EX Guam
(vestlige Stillehav)
1983
Nordlig piopio
Turnagra tanagra
Spurvefugle
Løvhyttefugle
EX New Zealand
(Nordøen)
1970 (cirka)
Piopio
Turnagra capensis
Spurvefugle
Løvhyttefugle
EX New Zealand
(Sydøen)
1960'erne
Huia
Heteralocha acutirostris
Spurvefugle
Klippehoppere
EX New Zealand
(Nordøen)
1900-tallet Gennem 1900-tallet begyndte denne ellers så almindelige fugl at blive sjældnere. Den sidste nogenlunde sikre observation er fra Gollans Valley d. 28 december 1922, hvor tre individer blev set. Ubekræftede iagttagelser fortsatte indtil sidst i 1960'erne.
Hvidøjet flodsvale
Pseudochelidon sirintarae
Spurvefugle
Svaler
Thailand 1980'erne Sidst set i 1986
Rødehavssvale
Petrochelidon perdita
Spurvefugle
Svaler
Rødehavs-området 1900-tallet Arten er uddød i slutningen af 1900-tallet.
Moorea rørsanger
Acrocephalus longirostris
Spurvefugle
Acrocephalidae
Selskabsøerne
(Moorea)
1980'erne
Indigoniltava
Cyornis ruckii
Spurvefugle
Fluesnappere
CR Malaysia eller Indokina 1900-tallet Sidst set i 1918
Chathamsumpsanger
Bowdleria rufescens
Spurvefugle
Megaluridae
EX Chatham Øerne 1900 (cirka)
Tanacisticola
Cisticola restrictus
Spurvefugle
Cistussangere
DD Kenya 1970'erne Sidst set i 1972
Seychellerbrillefugl
Zosterops semiflavus
Spurvefugle
Brillefugle
Seychellerne
(Marianne Island)
1800-tallet Arten er uddød i slutningen af 1800-tallet.
Robust brillefugl
Zosterops strenuus
Spurvefugle
Brillefugle
EX Lord Howe Island 1918
Norfolkbrillefugl
Zosterops albogularis
Spurvefugle
Brillefugle
CR Norfolk Island
(sydvestlige Stillehav)
2010 (senest) Uddød mellem 2006 og 2010
Brilledrosseltimalie
Malacocincla perspicillata
Spurvefugle
Timalier
DD Borneo 1900 (cirka) Sidste havdel af 1800-tallet eller 1900-tallet
Aldabrasanger
Nesillas aldabrana
Spurvefugle
Sangere ?
EX Aldabra
(Indiske Ocean)
1984
Kosraetræstær
Aplonis corvina
Spurvefugle
Stære
EX Mikronesien
(Kosrae)
1800-tallet Arten er uddød i midten af 1800-tallet.
Mauketræstær
Aplonis mavornata
Spurvefugle
Stære
EX Cookøerne
(Mauke)
1800-tallet Arten er uddød i midten af 1800-tallet.
Norfolktræstær
Aplonis fusca
Spurvefugle
Stære
EX Lord Howe Island og Norfolk Island 1923
Ponapétræstær
Aplonis pelzelni
Spurvefugle
Stære
CR Mikronesien
(Pohnpei)
2000 (cirka)
Raiateatræstær
Aplonis ulietensis
Spurvefugle
Stære
Selskabsøerne
(Raiatea)
1774-1850 Eneste fund stammer fra 1774. En eftersøgning i 1850 mislykkedes
Réunionstær
Fregilupus varius
Spurvefugle
Stære
EX Mascarenerne
(Réunion)
1850 (cirka)
Rodrigues-stær
Necropsar rodericanus
Spurvefugle
Stære
EX Mascarenerne
(Rodrigues)
1700-tallet Arten er uddød i første halvdel af 1700-tallet.
Grand Cayman-drossel
Turdus ravidus
Spurvefugle
Drosler
EX Vestindiske Øer
(Grand Cayman)
1940'erne
Bonindrossel
Zoothera terrestris
Spurvefugle
Drosler
EX Ogasawara-Øerne
(Chichi-jima)
1830'erne
Amaui
Myadestes woahensis
Spurvefugle
Drosler
EX Hawaii
(Oahu)
1800-tallet Arten er uddød i midten af 1800-tallet.
Kamao
Myadestes myadestinus
Spurvefugle
Drosler
EX Hawaii
(Kauai)
1990'erne
Olomao
Myadestes lanaiensis
Spurvefugle
Drosler
CR
(PE)
Hawaii 1980'erne
Cozumelrøddrossel
Toxostoma guttatum
Spurvefugle
Spottedrosler
CR Vestindiske Øer
(Cozumel)
2005? Genopdaget i 2004, men blev muligvis udryddet af orkanerne Emily og Wilma i 2005.
Sortmasket astrild
Estrilda nigriloris
Spurvefugle
Astrilder
DD Demokratiske Republik Congo 1900-tallet Arten er uddød i slutningen af 1900-tallet og sidst set i 1950.
Sumpgrackel
Quiscalus palustris
Spurvefugle
Trupialer
EX Mexico 1910
Bachmansanger
Vermivora bachmanii
Spurvefugle
Amerikanske sangere
CR
(PE)
USA (sydlige) 1990'erne
Sankt Lucia-sanger
Leucopeza semperi
Spurvefugle
Amerikanske sangere
CR Vestindiske Øer
(Saint Lucia)
1970'erne
Boninfinke
Chaunoproctus ferreorostris
Spurvefugle
Finker
EX Ogasawara-Øerne
(Chichi-jima)
1830'erne
Ou
Psittirostra psittacea
Spurvefugle
Finker
CR
(PE)
Hawaii 2000 (cirka)
Konafinke
Chloridops kona
Spurvefugle
Finker
EX Hawaii
(Big Island)
1894
Lanaifinke
Dysmorodrepanis munroi
Spurvefugle
Finker
EX Hawaii
(Lanai)
1918
Pila's Palila
Loxioides kikuichi
Spurvefugle
Finker
Hawaii
(Kauai)
1700-tallet Arten er uddød i begyndelsen af 1700-tallet.
Lille koafinke
Rhodacanthus flaviceps
Spurvefugle
Finker
EX Hawaii
(Big Island)
1891
Stor koafinke
Rhodacanthus palmeri
Spurvefugle
Finker
EX Hawaii
(Big Island)
1896
Stor amakihi
Hemignathus sagittirostris
Spurvefugle
Finker
EX Hawaii
(Big Island)
1901
Nukupuu
Hemignathus lucidus
Spurvefugle
Finker
CR
(PE)
Hawaii 2000 (cirka) Sidst set på øerne Kauai og Maui i 1998
Akialoa
Hemignathus obscurus
Spurvefugle
Finker
EX Hawaii
(Big Island)
1940
Stor akialoa
Hemignathus ellisianus
Spurvefugle
Finker
EX Hawaii
(Kauai, Oahu og Lanai)
1969
Molokaiklatrefinke
Paroreomyza flammea
Spurvefugle
Finker
EX Hawaii
(Molokai)
1963
Oahuklatrefinke
Paroreomyza maculata
Spurvefugle
Finker
CR
(PE)
Hawaii
(Oahu)
1990'erne Sidste sikre iagttagelse er fra 1985. Der foreligger en ubekræftet iagttagelse fra 1990.
Alohafinke
Ciridops anna
Spurvefugle
Finker
EX Hawaii
(Big Island)
1892 eller 1937
Sortmamo
Drepanis funerea
Spurvefugle
Finker
EX Hawaii
(Molokai)
1907
Hawaiifinke
Drepanis pacifica
Spurvefugle
Finker
EX Hawaii
(Big Island)
1898
Poo-uli
Melamprosops phaeosoma
Spurvefugle
Finker
CR
(PE)
Hawaii
(Maui)
2004 Den sidste kendte fugl døde i fangenskab d. 28. november 2004
Hætteklerkefinke
Sporophila melanops
Spurvefugle
Værlinger
CR
(PE)
Brasilien 1900-tallet? Uddød i 1800-tallet eller 1900-tallet. Kendt fra ét individ, indsamlet i 1823
Antioquiakratfinke
Atlapetes blancae
Spurvefugle
Værlinger
CR Colombia
(Antioquia)
1900-tallet Arten er uddød i slutningen af 1900-tallet. Sidste daterede fund (indsamlet individ) er fra 1971.

Billeder af uddøde fugle redigér

 
To Moa'er under angreb af den ligeledes uddøde haast-ørn, harpagornis moorei. Moa'erne var strudsefugle fra New Zealand, der uddøde omkring 1600-tallet.
To Moa'er under angreb af den ligeledes uddøde haast-ørn, harpagornis moorei. Moa'erne var strudsefugle fra New Zealand, der uddøde omkring 1600-tallet.  
 
Rosenhovedet and fra det sydlige Asien uddøde cirka 1950.
Rosenhovedet and fra det sydlige Asien uddøde cirka 1950.  
 
Newzealandsk vagtel uddøde cirka 1870.
Newzealandsk vagtel uddøde cirka 1870.  
 
Laysanrørhøne fra Hawaii uddøde i 1944.
Laysanrørhøne fra Hawaii uddøde i 1944.  
 
Latteruglen fra New Zealand uddøde i begyndelsen af 1900-tallet.
Latteruglen fra New Zealand uddøde i begyndelsen af 1900-tallet.  
 
Turkisstrubet kvastben var en kolibri fra Ecuador, der formentlig uddøde i 1900-tallet.
Turkisstrubet kvastben var en kolibri fra Ecuador, der formentlig uddøde i 1900-tallet.  
 
Stephens klippesmutte fra New Zealand uddøde i 1895. Der findes nu kun to arter tilbage i denne gamle udviklingslinje blandt spurvefuglene. Disse fugle menes hverken at tilhøre sangfugle eller subosciner.
Stephens klippesmutte fra New Zealand uddøde i 1895. Der findes nu kun to arter tilbage i denne gamle udviklingslinje blandt spurvefuglene. Disse fugle menes hverken at tilhøre sangfugle eller subosciner.  
 
Huia var en klippehopper fra New Zealand, der uddøde i 1900-tallet.
Huia var en klippehopper fra New Zealand, der uddøde i 1900-tallet.  
 
Sumpgrackel var en trupial fra Mexico, der uddøde i 1910.
Sumpgrackel var en trupial fra Mexico, der uddøde i 1910.  
 
Newzealandsk dværghejre uddøde sidst i 1800-tallet.
Newzealandsk dværghejre uddøde sidst i 1800-tallet.  
 
Spotted Green Pigeon, Caloenas maculata, fra det sydlige Stillehav uddøde senest i 1928. Den er også kendt som The Liverpool Pigeon, fordi det eneste eksemplar af fuglen opbevares dér.
Spotted Green Pigeon, Caloenas maculata, fra det sydlige Stillehav uddøde senest i 1928. Den er også kendt som The Liverpool Pigeon, fordi det eneste eksemplar af fuglen opbevares dér.  
 
Paradissangparakit fra Australien uddøde i 1920'erne.
Paradissangparakit fra Australien uddøde i 1920'erne.  
 
Hawaii oo uddøde i 1930'erne.
Hawaii oo uddøde i 1930'erne.  
 
Maupitimonark fra atollen Maupiti i Stillehavet uddøde i 1800-tallet.
Maupitimonark fra atollen Maupiti i Stillehavet uddøde i 1800-tallet.  
 
Robust brillefugl fra Stillehavet uddøde i 1922.
Robust brillefugl fra Stillehavet uddøde i 1922.  
 
Bonindrossel fra Boninøerne (i Stillehavet syd for Japan) uddøde i 1830'erne.
Bonindrossel fra Boninøerne (i Stillehavet syd for Japan) uddøde i 1830'erne.  
 
Sortmamo fra Hawaii uddøde i 1907.
Sortmamo fra Hawaii uddøde i 1907.  


Se også redigér

Noter redigér

 1. ^ S. H. M. Butchart, A. J. Stattersfield & T. M. Brooks Going or gone: defining ‘Possibly Extinct’ species to give a truer picture of recent extinctions Bull. B.O.C. 2006
 2. ^ Gill, F & D Donsker (Eds). 2013. IOC WORLD BIRD LIST (3.3) Life List: IOC Names File-3.3.xlsx på www.worldbirdnames.org. Regneark med uddøde underarter
 3. ^ BirdLife International Data Zone: Terms & definitions
 4. ^ BirdLife International (2011): We have lost over 150 bird species since 1500
 5. ^ BirdLife International (2008): Invasive alien species have been implicated in nearly half of recent bird extinctions
 6. ^ BirdLife International, 2013: Birds on the IUCN Red List
 7. ^ John H. Boyd: TiF Checklist: PALEOGNATHS and ANSERIFORMES — Ratites, Tinamous, and Waterfowl Om den nye DNA-baserede forskning vedr. strudsefuglenes (med uddøde fugle nævnt) indbyrdes slægtsskab.
 8. ^ Gill, F & D Donsker (Eds). 2013. IOC World Bird Names (v 3.3) www.worldbirdnames.org Arkiveret 18. februar 2013 hos Wayback Machine Fuglenes inddeling i ordner og familier
 9. ^ a b IUCN Red List: Coenocorypha aucklandica
 10. ^ Danske navne på alverdens FUGLE, side 30-31 Arkiveret version fra juli 2013.

Kilder redigér

 • Errol Fuller (2000): Extinct Birds (2. udgave ). Oxford University Press, Oxford, New York. ISBN 0-19-850837-9
 • Urfugl (Lyrurus tetrix) Beskrivelse af urfugl på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside
 • BirdLife International (2012). The BirdLife checklist of the birds of the world, with conservation status and taxonomic sources. Version 5. BirdLife Checklist Arkiveret 24. september 2014 hos Wayback Machine hentet 2. nov. 2013. Med visning af uddøde eller truede fuglearter vha. filtreringsfunktionen i ruden "G2" i filen "BirdLife_Checklist_Version_5.1.xls".
 • Danske navne på alverdens FUGLE Arkiveret version fra juli 2013.

Eksterne henvisninger redigér