Ikke truet (LC) (engelsk: least concern) er en term som anvendes indenfor rødlistning af arter. Den danske rødliste bruger betegnelsen Livskraftig[1]

Rødliste

Husskade (ikke truet)

Husskade
(ikke truet)
(Byt art)
Uddød (EX)
Uddød i vild tilstand (EW)
Forsvundet (RE)
Kritisk truet (CR)
Truet (EN)
Sårbar (VU)
Næsten truet (NT)
Ikke truet (LC)
Utilstrækkelige data (DD)

Se også:
IUCN
Dansk Rødliste

En art tilhører kategorien "ikke truet", hvis det ved vurderingen viser sig, at den ikke opfylder kriterierne for hverken kritisk truet (CR), truet (EN) eller sårbar (VU) eller vurderes at være næsten truet (NT).

For eksempel, se Kategori:IUCN Rødliste - ikke truede arter

Diagram som viser rødlistningskategorien Ikke truet (LC) i relation til IUCNs andre rødlistningskategorier.

Kilder Rediger

  1. ^ Livskraftig på bios.au.dk hentet 3. januar 2021