Miljø- og Fødevareklagenævnet

dansk klagenævn

Miljø- og Fødevareklagenævnet er et uafhængigt nævn der blev oprettet på bagrund af lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet (Lov nr. 1715 af 27. december 2016) og trådte i kraft den 1. februar 2017. Det er den centrale klageinstans for hele natur-, miljø-, landbrug-, fiskeri- og fødevareområdet i Danmark.

Der er tale om en sammenlægning af af Miljø- og Fødevareministeriets klageinstanser, henholdsvis Natur- og Miljøklagenævnet og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, til ét nyt for klager over afgørelser fortrinsvist på Miljø- og Fødevareministeriets område.

Nævnet er inddelt i ni afdelinger, der der hver udgøres af en formand, der udpeges af erhvervs- og vækstministeren, to medlemmer, der udpeges af landsretterne blandt retternes medlemmer, samt to sagkyndige i henholdsvis industriforhold, jordforureningsforhold, grundvands- og vandforsyningsforhold, jordbrugsforhold, marine forhold, ferskvandsforhold, fødevareforhold, veterinærforhold eller 4 læg-medlemmer, der udpeges af Folketinget. Formand er Birgitte Egelund Sørensen (2017)

Nævnet har sekretariatsfunktioner i Nævnenes Hus, der er en selvstændig styrelse under Erhvervsministeriet.

Kilder og henvsininger

redigér
 Spire
Denne artikel om dansk politik er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.