Se også Moment (virksomhed).

Inden for fysik henviser moment normalt til drejningsmoment (kraftmoment). Kraftmomentets virkning vil ofte være at ændre det påvirkede legemes impulsmoment (afhængigt af legemets inertimoment).

Moment anvendes også i betydningen væsentlig faktor eller afledt fra fransk som et øjeblik. I typiske sammenhænge kan et moment være en del af et større opgave eller øvelse. Et dagligdags eksempel er fra forsvaret, redningsberedskabet eller politiet, hvor man i en større øvelse vil betegne de enkelte dele og hændelser der skal reageres på, af øvelsen som momenter. Ofte er disse hændelser, i relation til afviklingen af øvelsen, pludseligt opståede og kræver derfor et øjeblikkeligt indgreb.