Naiv Bayes klassifikator

En naiv Bayes klassifikator er en klassifikator baseret på Bayes' teorem, der anvender den naive antagelse, at alle parametre er uafhængige. I modsætning til Bayes' teorem beregner man som regel ikke normalisatoren ved klassificering, da denne vil være konstant for alle de forskellige klasser, og vil derfor bare kræve ekstra beregningstid, uden det har betydning for resultatet. Naiv Bayes klassifikatoren hører under supervised learning og kan blandt andet bruges som spam filter eller til analysering af teksters synspunkt.[1]

Sandsynlighed ved numeriske værdierRediger

Givet et dataset med en parameter, der kun kan antage numeriske værdier (Ventetid i minutter, eksempelvis), beregnes sandsynligheden ved at benytte normalfordelingen med standardafvigelsen i stedet for variansen. [2]

Eksempel på brugRediger

DataprøveRediger

Antag, at vi skal klassificere, om en dataprøve er menneske, hund eller varulv.

Givet er datasættet: [3]

Art Højde Kan lide at hyle Kropsbehåring (I procent af dækket overflade)
Menneske 150 Ja 5
Menneske 190 Nej 12
Menneske 165 Nej 6
Menneske 160 Nej 2
Hund 90 Nej 97
Hund 110 Ja 93
Hund 70 Nej 85
Varulv 170 Ja 75
Varulv 150 Ja 85

TabelRediger

Fra disse data kan afvigelsen og gennemsnittet for hvert parameter for hver klasse kan nedenstående tabel opstilles:

Klasse Gennemsnit (Højde) Standardafvigelse (Højde) Gennemsnit (Behåring) Standardafvigelse (Behåring)
Menneske 166,25 14,7373 6,25 3,6315
Hund 90 16,3299 91,6667 4,9989
Varulv 160 10 80 5

KlassificeringRediger

Følgende dataprøve skal nu prøves klassificeret:

Højde Kan lide at hyle Behåring
140 Nej 70

KonklusionRediger

Sandsynligheden for, det er et menneske er da givet ved:

 

De forskellige værdier beregnes. Da træningssættet indeholder 4 prøver af menneske-klassen ud af 9 prøver i alt, giver det:

 

Da et af fire mennesker kan lide at hyle fås:

 

De numeriske værdier giver:

 
 

Hermed fås:

 

For henholdsvis hund og varulv fås:

 
 

ResultatRediger

Da værdien for varulv er højest, vil prøven blive klassificeret som en varulv.

ReferencerRediger

  1. ^ Pang, B., Lee, L., & Vaithyanathan, S. (2002, July). Thumbs up?: sentiment classification using machine learning techniques. In Proceedings of the ACL-02 conference on Empirical methods in natural language processing-Volume 10(pp. 79-86). Association for Computational Linguistics.
  2. ^ Math Works: Classification (engelsk) (Webside ikke længere tilgængelig)
  3. ^ Naive bayes: Worked example (engelsk) (Webside ikke længere tilgængelig)