Notat

skriftlig genre
Se også særskilt artikel om avisen Notat.

Et notat er et dokument, der i sin udformning er meget enkel.

At tage notater betyder i gængs taleform at skrive ned, enten i hånden eller på maskine/computer, hvad der bliver sagt til et møde, en forelæsning eller lignende.

Et notat kan være et kort dokument, håndskrevet på en post-it, eller et langt dokument over mange sider, printet ud på brevpapir.

Et notat er i Centraladministrationen en formaliseret skriveform, der nøje indføjes i en skabelon. Et sådan notat følges næsten altid af et cover.