Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Offentlig politik er den proces hvorigennem et samfund foretager prioriteringer mellem de valgmuligheder samfundet står overfor.

Det er den offentlige politik der bestemmer om der f.eks. skal bygges et sygehus eller om der skal bygges en ny skole. Det er den offentlige politik der bestemmer om et land skal gå i krig eller skal forblive passiv. Osv. osv.

For at få den offentlige politik til at fungere effektivt er den opdelt i en række niveauer der varetager forskellige interesser og områder.

  • Det første niveau tager sig af lokale beslutninger.
  • Det andet niveau tager sig af regionale beslutninger.
  • Det tredje niveau tager sig af fælles beslutninger der gælder alle i f.eks. landet.

Det er også de sidste niveau der tager sig af koordineringen men andre landes øverste politiske organer – såkaldte tværnationale organer.

For at få den offentlige politik til at fungere effektivt er der oprettet forskellige politiske partier der repræsenterer forskellige sæt værdier og holdninger i hvert niveau. I nogle lande er der mange forskellige politiske partier, i andre lande få partier. I de lande der kun har ét parti taler man om diktatur-stater, i de lande der er flere partier taler man om demokratier.

Danmark er et demokrati med mange forskellige partier på de 3 niveauer som pt. er Kommuner, Regioner og Staten. I andre lande har lignende opdelinger, og specielt de nordiske lande Norge, Sverige og Finland har mange fællestræk – også kaldet den "nordiske model".