Oldkirkeslavisk er et uddødt sydslavisk sprog.

Denne side indeholder kyrilliske skrifttegn.
Uden den rigtige font-understøttelse vil teksten vises som spørgsmålstegn eller bokse i browseren.
Denne side indeholder glagolitiske skrifttegn.
Uden den rigtige font-understøttelse vil teksten vises som spørgsmålstegn eller bokse i browseren.

I 9. århundrede blev det første slaviske sprog nedskrevet af helgenerne Sankt Kyrillos og Methodios af den orthodokse kirke. Oprindelig brugtes det glagolitiske alfabet, senere det kyrilliske alfabet. Da sproget anvendtes til bibeloversættelse og missionærværk, har det haft en dyb indflydelse på Østeuropas sprog og kultur og kan sammenlignes med latin i Vesteuropa.

Et eksempel:

  • brugen af formen -grad for "by" i russiske navne som "Leningrad" og "Stalingrad". (Det russiske ord for "by" er gorod.)

En moderniseret form, kirkeslavisk, anvendes endnu som kirkesprog i Bulgarien, Serbien og Rusland. Det blev anvendt som litteratursprog indtil det 18. århundrede.

Her ses de skrifttegn, som man mest brugte til det glagolitiske og kyrilliske alfabet:

Glagolitisk bogstav Glagolitisk navn Udtale Nummer Kyrillsik bogstav (Unicode5) Kyrillisk navn Udtale Nummer
ⰰⰸⱏ /a/ 1 А аꙁъ /а/ 1
ⰱⱁⱛⰽⱏⰻ /b/ 2 Б боукꙑ /b/
ⰲⱑⰴⱑ /w/ 3 В вѣдѣ /v/ (/w/) 2
ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰻ /g/ 4 Г глаголи /g/ 3
ⰴⱁⰱⱃⱁ /d/ 5 Д добро /d/ 4
ⰵⱄⱅⱏ /je/ eller /ʲe/ 6 Є ѥстъ /e/ 5
ⰶⰻⰲⱑⱅⰵ /žʲ/ 7 Ж живѣтє /žʲ/
ⰷⱑⰾⱁ /ʣʲ/ 8 ꙃѣло /ʣʲ/ 6
ⰸⰵⰿⰾⱑ /z/ 9 ꙁємлꙗ /z/ 7
/i/ 10 І і /i/ 10
ⰻⰶⰵ /i/ 20 И ижє /i/ 8
ⰼⱃⱐⰲⱐ /dʲ/ 30 Ћ ћрьвь /gʲ/
ⰽⰰⰽⱁ /k/ 40 К како /k/ 20
ⰾⱓⰴⰻⰵ /l/ 50 Л людиѥ /l/ 30
ⰿⱏⰻⱄⰾⰻⱅⰵ /m/ 60 М мꙑслитє /m/ 40
ⱀⰰⱎⱐ /n/ 70 Н нашь /n/ 50
ⱁⱀⱏ /o/ 80 О онъ /o/ 70
Ҁ 90
ⱂⱁⰽⱁⰻ /p/ 90 П покои /p/ 80
ⱃⱐⱌⰻ /r/ 100 Р рьци /r/ 100
ⱄⰾⱁⰲⱁ /s/ 200 С слово /s/ 200
ⱅⰲⱃⱐⰴⱁ /t/ 300 Т тврьдо /t/ 300
ⱛⰽⱏ /ʲu/
́́Оу оукъ /u/ 400
ⱇⱃⱐⱅⱏ /p/ > /f/ 500 Ф фрьтъ /f/ 500
ⱈⱑⱃⱏ /x/ 600 Х хѣръ /x/ 600
/o/ 700 Ѡ ѡмєга, от /o/ 800
ⱌⰻ /ʦʲ/ 900 Ц ци /ʦʲ/
ⱍⱃⱐⰲⱐ /ʧʲ/ 1000 Ч чрьвь /ʧʲ/ 90
ⱎⱑ /ʃʲ/ Ш ша /ʃʲ/
ⱋⱑ /tʲ/ 800 Щ ща /ʃtʲ/
ⰵⱃⱏ /ɯ̆/ Ъ ѥръ /ɯ̆/
/ɯ/ ѥрꙑ /ɯ/
ⰵⱃⱐ /ĭ/ Ь ѥрь /ĭ/
ⱑⰴⱐ /jæ/ eller /ʲæ/ ́Ѣ ꙗдь /jæ/ eller /ʲæ/
ⱒⰰⰾⰻ (?) /xw/
/jo/ eller /ʲo/
/ju/ eller /ʲu/ Ю ю /ju/ eller /ʲu/
ⱁⱔⱄⱏ / ̃/ (носовъ приꙁвѫкъ) eller /n/ (прѣдъ сѫгласьникꙑ)
/ja/ eller /ʲa/ (eller = ѣ)
Ѥ ѥ /je/ eller /ʲe/
Ѧ ѭсъ (svag) /ẽ/
Ѩ /jẽ/ eller /ʲẽ/
Ѫ ѭсъ (kraftig) /õ/
Ѭ /jõ/ eller /ʲõ/
Ѯ ѯі /ks/ 60
Ѱ ѱі /ps/ 700
Ѳ ѳита /f/ ~ /θ/ ~ /t/ 9
Ѵ ѵкъ (ижица) /i/ eller /v/ (/w/)

Se også

redigér