Oligarkiets jernlov

Oligarkiets jernlov er en klassisk samfundsvidenskabelig lov fomuleret af den tyske sociolog Robert Michels, der siger at enhvert parti vil udvikles til et oligarki, dvs. et fåmandsvælde på grund af organisationsprocesser og ændringer i holdning og indstilling hos de tillidsvalgte og lederne. Tendensen i retning af oligarki gælder for alle partier, uanset om de i udgangspunktet præges af en ideologi og et program, der lægger vægt på lighed, inddragelse og demokrati. Denne lovmæssighed kan udvides til at gælde alle organisationer.

Michels formulerede sin tese om oligarkiets jernlov på baggrund af et studie af Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), i bogen Zur Soziologie des Parteiwesens in der Modernen Demokratie, udgivet i 1911.