Et omløbsstryg er en faunapassage for fisk, der ofte anlægges ved vandløbsrestaurering, hvor der har været opstemninger af vandløb. Fjernelse af spærringer er omfattet af vandløbslovens bestemmelser om vandløbsrestaurering, så hvis en opstemning stadig er i brug til dambrug el. lignende, eller man af kulturarvsmæssige hensyn ønsker at bevare den kan man lave et omløbsstryg, hvor faldet jævnes ud over en række slyngninger.

Omløbsstryg ved opstemning af Giber Å ved Vilhelmsborg, etableret 2003

Indsatsen for at fjerne spærringer i vandløbene er indarbejdet i vandplanerne, og der er forslag til regulering og/eller fjernelse af spærringer ved ca. 1.500 spærringer lokaliteter.

Kommunerne skal så vurdere hvilke tiltag der er nødvendig for at opnå den ønskede miljøtilstand for de vandløbsstrækninger der er udpeget i vandplanerne; – om opstemninger konkret skal fjernes, eller om det på anden måde er muligt at sikre vandløbets kontinuitet, f.eks. ved etablering af omløbsstryg.[1]

Eksterne kilder og henvisninger redigér